lördag 28 april 2018

Mjölnaren Olof Olofsson Sundberg från Sund i Ovansjö och hans familj...


Far Olof Olofsson född 17320928 var? Död 17900207 i Uhrfors Ovansjö föräldrar?
Mor Brita Johansson född 17320402 var? död 18021109 i Uhrfors Ovansjö föräldrar?
Finns det någon vigselnotis för vigseln i Vikmanshyttan? Troligen 1758-1762 där
Barn alla födda i Vikmanshyttan Hedemora
17621202 Olaus, 17721107 Christina Catharina och Brita Margareta 17670719
Jag har all info om dem i Ovansjö. 
Kan du hjälpa mig? 
MVH Jessica

Hej Jessica,
För att svara på dina frågor får man helt enkelt leta igenom kyrkoböckerna.
Har du gjort det? Vad är det du stupat på?
Undrar
Monica

Hej!
Det svåra är att böckerna för Hedemora är svårlästa. 
Jag vill hitta varifrån föräldrarna kom, om de också var från Hedemora. 
Hittar ingen födelsebok för 1732. Ingen vigselbok heller. 
Kan man hitta vigselnotiser någon annanstans än i vigselboken?
MVH Jessica

Jag tror att du här får svar på dina frågor Jessica!

***

Den Olof Olofsson som Jessica frågar efter föddes alltså för nästan 300 år sedan. Det är ofta väldigt svårt att komma så långt bak i tiden så jag gissar att Jessica har gjort vad som går att göra.

Med dödsnotisen för Olof Olofsson i Uhrfors, Ovansjö, den 7/2 1790 framträder emellertid ett drama. Den Olof från Uhrfors som dör denna dag heter inte Olsson utan Sundberg.
Och han dör inte ensam...

Ovansjö (X) F:1 (1741-1828) Bild 81

Mjölnaren Olof Sundberg i Uhrfors drunknade 58 år gammal i Storsjön den 7/2 1790. Det gjorde även hans 18-åriga dotter Christina Sundberg varför man kan utgå från att de var med om samma olyckshändelse. Det var ju mitt i vintern så kanske gick de helt enkelt genom isen.
Båda begravdes den 14 februari 1790.

Denne Olof hette alltså Sundberg.
Det är emellertid ingen tvekan om att det är rätt familj.
Det visar sig att man tog sig namnet Sundberg i samband med flytten från Hedemora till Ovansjö 1781. Namnet var ett sätt att visa sitt ursprung, att åtminstone Olof alltså kom från Sund.

Men låt oss backa lite i tiden. 


Drängen Olof Olofsson född 1732 från Ofwansjö flyttar in till Hedemora den 10/3 1757.
Sedan kan jag inte läsa resten med undantag från datumet 29 september. Texten slutar emellertid med "hos Angersten på Wikmanshytta" så han kommer alltså för att arbeta där.


Hedemora (W) BI:2 (1730-1758) Bild 54 / sid 50

År 1759 finns såväl Olof Olsson född 1732 som Brita Johansdotter född 1732 bland tjänstefolket hos den senast 1759 avlidne brukspatron Johan Gustav Angersteins hustru fru Eva Charlotta Uhr i Vikmanshyttan, Hedemora. Märkligt med tanke på att makarna senare flyttar till Uhrfors i Ovansjö. Samband?
Olof är dräng och Brigita är piga. Man kan gissa att det var här de träffades. Ingen härledning dock.

Hedemora (W) AI:9 (1759-1776) Bild 322 / sid 676

Kanske blommade kärleken där i Vikmanshyttan redan när de var tjänstefolk. I vigselnotisen står nämligen att han fick böta 12 (öre?) för otidigt sängelag. Undra på det. Dottern Margareta var ju redan född och nästan fyra månader gammal vid vigseln!

Vigsel nr 39 i Hedemora i oktober 1760
(möjligen 9/10 enligt läshjälpen)


Miölnaren Olof Olsson och festekvinnan Brigita Jönsdotter. Han är från Sund i Ofvansjö. 
Under det tycker jag att det står något liknande ibidem vilket i så fall betyder att även hon kom därifrån men jag har inte hittat henne. Vanligen gifte man sig i kvinnans hemförsamling. Om hon var från Hedemora ligger vi illa till. Där finns nämligen ingen födelsebok för hennes födelseår 1732.

Familjen såg småningom ut så här: 

Mjölnaren 
Olof Olsson Sundberg född 28/9 (23/9) 1732 drunknad i Storsjön 7/2 1790.
Hustrun 
Brita (Brigita) Jansdotter (Jeansdotter, Jönsdotter) född 2/4 (25/7) 1732

Barn:
1. Margareta född 22/6 1760 i Vikmanshyttan, Hedemora - död 1762
    I födelsenotisen står att makarna fick böta 12 (?) till kyrkan för otidigt sängläge. 
2. Olaus född 2/12 1762 i Vikmanshyttan, Hedemora  (gift med Carin Larsdotter född 1775)
3. Catharina född 26/9 1765 - död 1765
4. Brigita Maria född 21/7 1767 i Vikmanshyttan, Hedemora (gift med Anders Bergström född 1776)
5. Christina Catharina född 4/11 1772 i Vikmanshyttan, Hedemora (drunknade med fadern 7/2 1790)


***

Så vilka var de då, Olof och Brigita?

Båda är födda 1732 så vi får hoppas att de inte var från Hedemora. Det finns som sagt ingen födelsebok där för detta år. Dessutom varierar födelsedatum och år i kyrkoböckerna för flera av familjemedlemmarna.

I Ovansjö återfinns emellertid Olof Olofsson född 27/9 och döpt 29/9 1732 i Sund. 
Fadern var bonden Olof Pährsson i Sund. 


I Sund, Ovansjö återfinns familjen i husförhörslängden för åren 1724-1745 och ytterligare några husförhörslängder.


Sammantagen information ur samtliga husförhörslängder:

Husförhör i Sund
14 Martü 1726, decemb 1740 och 15 febr 1743

Pähr Pärhsson (född ca 1675)
Carolina Olsdotter (född ca 1675)
_______________

Son:
Bonden Olof Pärsson född 1705 eller 1706 (omständigheter Högbo i hfl AI:5b)
Han överlevde hustrun och närvarade åtminstone vid husförhöret 25/8 1782.

Hustru Margareta Hansdotter född 1704 (absolusion, syndernas förlåtelse 1743) Död 1781/1782
Hon var med vid husförhöret 24/6 1781 med var avliden vid husförhöret 29/1 1782.

Barn:
1) Pähr Olofsson född 15/8 1728 i Ovansjö (gm Ingeborg Jansdtr f 1730, minst 4 barn, se nedan)
2) Margareta Olofsdotter född 5/3 1730 i Ovansjö
3) Olof Olsson född 27/9 1732 i Ovansjö
4) Margareta Olofsdotter född 4/11 1733 i Ovansjö
5) Karin Olofsdotter född 13/12 1736 i Ovansjö
6) Hans Olsson född 1736
7) Brita Olofsdotter född 1739
8) Erik Olsson född 3/11 1744 i Ovansjö ("i Gefle" Han hade alltså flyttat dit.)

_______________________

Son:
Bonden i Sund, Ovansjö
Pär Olofsson 1728 (försvunnit 1745 men verkar vara tillbaka 1754)
Hustru Ingeborg Jansdotter eller Jönsdotter född 1730

Barn:
I födelseboken kallas barnafadern "Unga bonden Per Olofsson".
1) Margareta Pärsdotter född 18/10 1754 i Sund, Ovansjö (gift till ... gården)
2) Olof Pärsson född 25/10 1756 i Sund, Ovansjö 
    (gm Cherstin Ersdtr född 1759, deras son: Per Olofsson född 28/10 1781)
3) Per Persson född 28/7 1759 i Sund, Ovansjö
4) Hans Persson född 30/3 1764 i Sund, Ovansjö. Tvilling
5) Brita Persdotter född 30/3 i Sund, Ovansjö, Tvilling
_____________________________

Det finns en dessutom en flicka vid namn (Karin?) Andersdotter född 1712 på gården som jag inte kan identifiera.

Gården Sund 
försvinner så småningom ur husförhörslängderna som egen enhet och återfinns då under Hammarby Bruk.
Familjen om man ritar upp den:

Unge bonden i Sund Pähr Olofssons son Hans född 1764 hade en tvillingsyster Brita.
Hon saknas i bilden ovan.  

***

Det kan eventuellt vara samma familj som återfinns i Sund i den allra äldsta husförhörslängden "från 1600-talet"
Ovansjö (X) AI:1 Bild 210 / sid 29


Bonden i Sund:
Per Andersson (Kan eij läsa i book)
hustru Margareta

måg Hans Andersson (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)
dottern och hustrun Karin (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)

Son (Pall eller Pell) Persson (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)

Karin Persdotter (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)
Swein (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)
Dess son Anders Hansson (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)
gossen Dan Ersson (Kan Katekesen utantill och kan läsa i bok)

Son Per Persson
hustru Kerstin Johansdotter (Kan eij läsa i book)

Så här såg familjen ut. 
Svårt att avgöra om Pehr Pehrsson här är identisk med Pehr Pehrsson i förra skissen eller om Pehr Persson här hade en son Per Persson som möjligen är identisk med Per Persson ovan. Man får spekulera och välja helt enkelt.


***

Brita eller Brigita Jonsdotter (Jeansdotter, Jönsdotter) är en svårare nöt att knäcka. Det skulle kunna vara den Brita som Johansdotter som föds i Näs den 1 augusti 1732 i Näs, Ovansjö. Men det är inte lätt att föra i bevis.

***

Jag har gått igenom den extremt svärlästa inflyttningslängden till Hedemora för åren 1755-1760 men inte funnit henne där. Jag tror därför att hon var från Hedemora. Men om hon flyttat in med sin familj så är det väl faderns namn som står i inflyttningslängden och inte hennes. Knepigt alltså.

Man ska möjligen kunna spåra Brigita Jansdotters familj genom dopvittnena till hennes barn. Så här ser födelsenotiserna ut. Faddrarna står antecknade i tredje rutan från höger.


Margareta 1760-1762
(Jag kan i alla fall se att dopvittnena kom från Vikmanshyttan och Sund i Ovansjö)Olaus 1762
(Här är alla dopvittnen från Vikmanshyttan. Jag ser åtminstone bokhållaren Gustaf Westm och någon till Westman i Vikmanshyttan)


Catharina 1765-1765
(Jag tror jag ser en Eric Olsson i Sund som är bror till barnafadern. Där finns även en Andersson, en Eric Persson och en Gretha Persson.)


Brigita Maria 1767
( Här är det knepigt värre. Jag ser en Christina och kanske en Stare (möjligen även i en annan födelesenotis ovan) En Gustaf Angerstein (Olofs arbetsgivare) och en Lisa M Wal...)Christina Catharina 1772
(En Anders och Erik i Sund verkar vara med igen)Jag kom inte närmare hustruns rötter för det. Jag försöker en gång till genom att förstora rutorna med dopvittnena i.


Margareta
Sund.
Pär Olofsson
Ingeborg Ersdotter
Hans och
Eric Olsson
Lisa M West eller Wall nånting


Vikmanshyttan
Ofvansjö
Olaus
...
...
...
Bokhållare
Gustaf Westm,
...
(Ingela) Westman

Vikmanshyttan, ibim


Catharina

Eric Olsson i Sund
,,, Kristin
Andersdotter
Eric Persson
h Gretha Persson

Vikmanshyttan
Brigita Maria
...
...
... Christina ...
hu Mag A Stare
... ... Chr... Ana
...
... Gustaf Angersten
... Lisa M Westman eller Wall...

Vikmanshyttan mfl orter
Christina Catharina
Anders Janson
Norström*
...
Eric ... Sund
....


Vikmanshyttan

Den där Lisa M W-nånting är ju intressant men tyvärr hittar jag henne inte i Vikmanshyttan.

Anders Jansson Norström född 1743 finns i Vikmanshyttan dit han kom inflyttandes1769. Han var gift med Margareta Persson född 1736. De hade åtminstone två barn. Anders Jansson Norström skulle kunna vara hustru Brigitas bror men tyvärr får man inte veta varifrån han kom.
Hedemora (W) AI:9 (1759-1776) Bild 323 / sid 678

Jag kommer tyvärr inte längre med läsningen, Jessica. Du får begära läshjälp på anbytarforum eller på facebook. Glöm inte att ange länkarna till födelsenotiserna.


Fakta:
De äldsta i Ovansjö
Ovansjö (X) AI:1 Bild 210 / sid 29 (Sund på 1600-talet, lagen om kyrkoböcker kom 1686)
Ovansjö (X) AI:2 (1724-1745) Bild 46 / sid 80 (Olof Olssons familj i Sund)
Ovansjö (X) AI:3 (1746-1763) Bild 58 / sid 51 (Olof Olssons familj i Sund)
Ovansjö (X) AI:4a (1764-1776) Bild 54 / sid 57 (familjen i Sund) 
Ovansjö (X) AI:5b (1776-1782) Bild 69 / sid 64 (familjen i Sund)
Ovansjö (X) AI:6b (1787-1794) Bild 169 / sid 161 (bonden Hans Persson bor i Sund No 3)

Barn till Olof Pährsson i Sund
Ovansjö (X) C:2 (1706-1740) Bild 187 / sid 357 (sonen Pehr föddes 15/8 1728 i Sund)
Ovansjö (X) C:2 (1706-1740) Bild 196 / sid 375 (dottern Margareta föds 5/3 1730 i Högbo)
Ovansjö (X) C:2 (1706-1740) Bild 208 / sid 399 (Olof Olsson födelse 27/9 1732 i Sund) 
Ovansjö (X) C:2 (1706-1740) Bild 215 / sid 413 (dottern Margareta föds 4/11 1733 i Högbo)
Ovansjö (X) C:2 (1706-1740) Bild 228 / sid 439 (dottern Karin föds 13/12 1736 i Sund)
Ovansjö (X) C:3 (1741-1766) Bild 33 / sid 55 (sonen Erich föds 3/11 1744 i Sund)

Olof Olofssons familj i Hedemora
Hedemora (W) BI:2 (1730-1758) Bild 54 / sid 50 (Olof Olofsson flyttar in till Hedemora från Ovansjö 1757)
Hedemora (W) AI:6b (1742-1760) Bild 195 (mjölnaren Olof Olsson född 1732 från Ovansjö på arbete i Vikmanshyttan)
Hedemora (W) AI:7b (1744-1758) Bild 214 / sid 209 (här finns en Brigita Johansdtr i Vikmanshyttan men vem är hon?)
Hedemora (W) AI:7b (1744-1758) Bild 215 / sid 210 (här finns en Brigita Jansdtr i Vikmanshyttan, trol s piga. Vem är hon?)
Hedemora (W) AI:9 (1759-1776) Bild 322 / sid 676 (Olof och Brigita som tjänstefolk i Vikmanshyttan)

Hedemora (W) EI:1 (1742-1775) Bild 56 (vigsel)
Hedemora (W) AI:9 (1759-1776) Bild 329 / sid 690 (familjen i Vikmanshyttan)
Hedemora (W) AI:10a (1776-1789) Bild 32 / sid 28 (familjen i Vikmanshyttan)

Barnen:
Hedemora (W) CI:5 (1744-1775) Bild 139 (dottern Margareta föds) 
Hedemora (W) CI:5 (1744-1775) Bild 154 (sonen Olaus föds)
Hedemora (W) CI:5 (1744-1775) Bild 177 (dottern Catharina föds) 
Hedemora (W) CI:5 (1744-1775) Bild 191 (dottern Brigita Maria) 
Hedemora (W) CI:5 (1744-1775) Bild 227 (dottern Christina Catharina föds)

Olof Olofssons familj flyttar 1781 från Vikmanshyttan i Hedemora 
till Uhrfors i Ovansjö och tar sig samtidigt namnet Sundberg. 
 Ovansjö (X) AI:5b (1776-1782) Bild 189 / sid 184
Ovansjö (X) AI:6a (1788-1794) Bild 199 / sid 191

Unga bonden i Sund Per Olofssons barn:
Ovansjö (X) C:3 (1741-1766) Bild 117 / sid 221 (dottern Margareta föds)
Ovansjö (X) C:3 (1741-1766) Bild 130 / sid 247 (sonen Olof föds)
Ovansjö (X) C:3 (1741-1766) Bild 147 / sid 281 (sonen Per föds)
Ovansjö (X) C:3 (1741-1766) Bild 181 / sid 349 (tvillingarna Hans och Brita föds)

Vikmanshyttan allmänt i jakten på dopvittnen
Hedemora (W) AI:8b (1747-1782) Bild 43 / sid 38 (brukspatron Johan G Angerstein med fam)
Hedemora (W) AI:9 (1759-1776) Bild 321 / sid 674 (brukspatron död)
Hedemora (W) AI:9 (1759-1776) Bild 323 / sid 678 (Anders Jansson Norström, se dopvittnena)

Den Brita Johansdotter som föds i Näs, Ovansjö, 1732
Ovansjö (X) C:2 (1706-1740) Bild 208 / sid 399

Ovansjö (X) AI:2 (1724-1745) Bild 55 / sid 98 (står fel födelseår i husförhörslängden)

PS. Den röda texten ovan har ingen särskild betydelse. Jag får inte bort färgen helt enkelt. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar