onsdag 2 juni 2021

En titt på den adliga ätten Stålhane...

0292.jpg
Under konstruktion...

Riksarkivet
Stålhane (Stålhana), släkt, vars äldste kände stamfar var bonden Lars Mårtensson, Sjundeå sn i Nyland. Dennes son Nils Larsson (d 1657) deltog som ryttmästare vid Ståhlhandskes regemente i kriget i Tyskland och adlades 1641 med namnet Stålhana. Ättlingar till honom var under 1600- och 1700-talen med få undantag lägre officerare vid finska regementen. De ändrade sedermera namnet till Stålhane. Frälsegods som tilldelats Nils S, Gammelby i Tusby samt Irjala och Kotkaniemi i Vichtis, bägge Nylands län, kom efter hand att skingras. Kotkaniemi såldes av en sonsons sonson på 1760-talet. Vid riksdelningen 1809 överflyttade till Sverige två bröder i den femte generationen efter S, kaptenen i flottan Otto Mauritz S (1782–1859) och fältväbeln vid Skaraborgs regemente Anders Erik S (1787–1845). Från dem stammar i Sverige verksamma medlemmar av släkten S.


Stålhane
Rang: Adlig
Ättenummer: 292
Adlad: 1641-08-13
Introducerad: 1642-02-15
Ursprung: Finland, Nyland, Sjundeå socken, Flyt

Släkten härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är bonden Lars Mårtensson i Flyt i Sjundeå socken i Nyland (levde 1580). Hans son, ryttmästaren vid Stålhandskes regemente, Nils Larsson (död 1657), adlades 1641 13/8 på Stockholms slott av drottning Kristinas förmyndarregering med namnet Stålhana. Han introducerades 1642 15/2 under nuvarande nr 292. 
Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. 

En av de i Finland efter 1809 kvarboende grenarna immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/2 under nr 27 bland adelsmän. Den utgick i Finland på svärdssidan 1878 1/2, men fortlevde genom en expatrierad gren i Ryssland. En gren av denna överflyttade 1921/2 till Frankrike och kallar sig där efter rysk transskribering de Stolgané, men utgick på svärdssidan 1960 14/9, se Finlands Adelskalender. Ättemedlemmar kan möjligen fortleva i Ryssland. De i Finland kvarlevande men ej immatrikulerade grenarna utgick på svärdssidan 1881 6/7. En gren av ätten fortlever i Norge, men säker dokumentation har inte erhållits. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Adliga ätten Stålhane nr 292

Adlad 1641-08-18, introd. 1642.

Ätten, som vid adlandet erhöll namnet Stålhana, vilket sedermera ändrades till Stålhane, immatrikulerades 1818-09-17 på riddarhuset i Finland under nr 27 bland adelsmän.TAB 1
Nils Larsson, adlad Stålhana (översiktstab. 1), till Irjala i Vichtis' socken och Gammelby i Tusby socken, båda i Finland. Ryttare under Jakob De la Gardies kornett 1612 och fick av denne frihetsbrev för sitt fädernehemman i Flyt i Sjundeå socken 1613. Rumormästare vid Henrik Månsson Spåras fana. Fick som sådan frälse på Ois by i Lampis socken 1614-04-19. Kvartermästare vid finska adelsfaneregementet 1617. Korpral vid Anders Paulis fana 1618. Avseglade s. å. med sina ryttare från Porkkala till Reval och tjänstgjorde under kriget som löjtnant. Erhöll 1621-08-11 vid Riga löfte om adlig sköld. Fänrik under Hans Ramsay. Erhöll 1626-05-25 för visad tapperhet Irjala och Kotkaniemi byar i Vichtis' socken under livstids frälse. Ryttmästare vid Stålhandskes regemente. Blev under kriget i Tyskland svårt sårad vid Nürnberg 1632. Tillfångatog ett polskt parti 1635. Adlad 1641-08-13 (introd. 1642 under nr 265, vilket sedan ändrades till nr 292, med namnet Stålhana, vilket namn på 1700-talet förändrades till Stålhane). Erhöll 1641-08-13 och 1652-09-06 konfirm. på sina frälsegods under Norrköpings besluts villkor. Avsked 1641 eller 1642. Död 1657-09-20 och begraven 1658-02-21 i Vichtis' gamla kyrka, där hans vapen uppsattes. Han uppförde med egna medel Tusby kapellkyrka, som av honom förseddes med predikstol, kalk och mässkrud. Gift med Margareta Tomasdotter, dotter av Tomas Henriksson och Anna Henriksdotter (Ekelöf).


Erik Stålhane, en sentida ättling:

Gustaf Erik Anders Stålhane (f) född 16/10 1932 i Sundsjö, Jämtlands län - död 2/2 2001
Gift med Eijvor Alice Janet Lillian född 3/8 1934 i St Görans församling, Stockholm - död 9/10 2000
Frånskilda 28/12 1964

Födelseboken Sundsjö 1932, SCB:s avskrift (Erik Stålhane föds)

1949 Erik folkbokförd i Tavnäs 1:30, Sundsjö
1950 folkbokförd i Fältjägaren 1, Östersund (ogift volontär)
1960 Gift 14/8 1955. Tryckeribiträde. 


Eriks Stålhanes föräldrar: 

Far:
Gustaf Efraim Stålhane (ff) född 17/9 1885 i Söderhamn (1932 arbetare Grafnäs)
Son till arbetaren Anders Gustaf Stålhane (ff f) och hans hustru Anna Andersdotter (ff m) i Söderhamn.
Folkräkningen 1910: Ensamstående ogift arbetare vid Sulfitfabrik, bosatt i Hägra, Rödön, Jämtland.
Gift 14/5 1932. Änkling 2/3 1939. Död 17/5 1962 i Östersund 

Mor:
Ester Linnéa född Wikström (fm) född 24/3 1904 i Sundsjö. 
Dotter till: förre fältjägaren i Tafnäs Anders Peter Wikström (fm f) född 25/6 1847 och hans hustru
Gertrud Elisabet Matilda Markusdotter (fm m) född 17/10 1856. 
Gift 14/5 1932. Död 2/3 1939 i Nässja, Österfärnebo, Gävleborgs län. Begravd i Sundsjö.

Barn:
 1. Gustaf Erik Anders (f) född 16/10 1932 i Sundsjö, Jämtlands län
 2. Jan Gustaf Evert född 1/10 1936 i Östersund

Dödboken Österfärnebo 1939, SCB:s avskrift (Ester Linnéa Stålhane död)

Ester Linnéa Stålhane född Wikström, hustru till byggnadsarbetare Gustaf Efraim Stålhane från Nässja född 24/3 1904 avled på grund av Fractura cranii + Broncho-prenmonia efter en bilolycka. Jag tyder det som att hon i bilolyckan fått kraniet krossat och att hon avled av lunginflammation på Centrallasarettet i Gävle. Allt enligt ett dödsbevis till pastorsexpeditionen i Österfärnebo från dr Erik Karlmark, Stockholm 7/2 1939. Ester Linnéa jordfästes och begravdes i Sundsjö församling, Jämtlands län. Attest därom från Sundsjö 13/3 1939.  

Centrallasarettet i Gävle 1939.

Ester Linnéas död är även inskriven i Sundsjös dödbok. Det var ju där hon var född och nu också begrovs. Dödsorsak: Brott på skallen samt lunginflammation (i följd av bilolycka), skriver prästen. 
Hon begrovs på Sundsjö kyrkogård, avd GA SK Gamla, kv F Kvarter nr 1108. Graven upplåten till 31/12 1964. Bräcke församling tel 0693-100 43. 

Intressant skulle vara att efterhöra hennes sjukjournal. Centrallasarettet är nedlagt men information om var journalerna är arkiverade kan säkerligen fås från Gävle sjukhus och/eller Länsmuseet Gävleborg. Kanske kan man i journalen få veta var olyckan inträffade och varför. Beställ också hennes bouppteckning från Riksarkivet

Sammanfattning:
Den 28 år gamla Ester Linnéa Wikström gifte sig alltså 14/5 1932 med den drygt 18 år äldre Gustaf Efraim Stålhane. Sonen Erik hade då redan sedan fem månader anmält sin ankomst till världen.  
Ester omkom efter en bilolycka endast 35 år gammal. Sonen Erik var bara sex år gammal när han förlorade sin mor. Lillebror Jan Gustaf Evert var bara tre.

Folkräkningen 1940: 
Gustaf Efraim Stålhane ensamstående änkling och byggnadsarbetare hos Tector Byggnads AB i Täby och skriven på adress Viggbyholm tomt 13-15. 

Folkräkningen 1950: 
Gustaf Efraim Stålhane är fd armerare, ensamstående änkling bosatt på adress Storgatan 39 i Östersund dit han kom 1949. 1947 var han bosatt i Mörsil. 1955 hade han flyttat till Stg 244-245 i Östersund och 1959 och 1960 tycks han vara "på församlingen skriven" i samma stad där han också dog 17/5 1962. 

Att vara "å församlingen skriven" innebar att man saknade eller i varje fall inte hade anmält någon fast adress. Gustaf Efraim Stålhane kan med andra ord ha befunnit sig precis var som helst de sista åren av sitt liv. Det är tyvärr för nära i tiden för att man på internet kan få kännedom om dödsorsak och exakt var han dog. Men man kan beställa en så kallad personbild från landsarkivet och bouppteckning från Riksarkivet för att förhoppningsvis få veta mera. 

Gustaf Efraim Stålhane begrovs den 25/5 1962 på Östersunds östra begravningsplats, avd 2, nr 3953.
Graven var upplåten till nyårsafton 31/12 1991. 
Östersunds församling tel 063-19 50 00. 

Sonen
Gustaf Erik Anders Stålhane (f) född 16/10 1932 i Sundsjö, Jämtlands län
blev alltså moderlös sex år gammal den 2/3 1939. 
1940: Erik bor hos sin moster Beda Elisabet Wikström (född 7/10 1890) i Sundsjö.
1950: Erik är ogift och ensamstående Volontär bosatt på adress I5 (militär?) i Östersund
1960: Erik är gift 14/8 1955 och har en son, tryckeribiträde.

Sonen
Jan Gustaf Evert Stålhane född 1/10 1936 i Östersund - död 6/10 2015 i Eskilstuna. 
1940: Jan är fosterson hos Anna Margareta Olsson (f 3/6 1909) o Erik Olsson (f 18/2 1904) i Lockne. 
1950: Fosterson hos hemmansägare Anna Margareta Olsson i Kantorp, Sköldinge. Fosterfar död 1948.
1960: Jan är gruvarbetare, gift 1959 och bor i Hedemora. Han och hustrun har en dotter född 1960. 
1970: Jan bor med hustru nr II och son född 1968 i Eskilstuna där han dör 2015. 
Dottern är idag 61 år och bor i Uppsala. Sonen är 53 år och bor i Eskilstuna. 

Familjen bodde i Nässja, Österfärnebo när Ester Linnéa Stålhane dog i bilolyckan. I och med det splittrades familjen. Ester Linnéa begrovs i sin födelseförsamling, Sundsjö, och dit fördes även äldste sonen Erik för att åtminstone en tid bo hos sin moster. 

Man kan därför utgå från att Erik Stålhane blev ett fall för barnavårdsnämnden i Sundsjö församling i Bräcke kommun (0693-161 00), Jämtland. 
Man bör därför hos kommunarkivet efterfråga vad som finns bevarat om honom i barnavårdsnämndens arkiv. Ring och fråga efter kommunarkivarien så får du säkert hjälp av honom/henne. 
Ett och annat om Erik och hans familj kan även finnas bevarat hos Sandvikens kommun (026-24 00 00) som Österfärnebo distrikt numera ingår i. Ring och prata med kommunarkivarien om barnavårdsnämndens journaler. 

Kyrkoböckerna:
Sundsjö (Z) C:5 (1895-1915) Bild 820 / sid 74 (Ester Linnéa (fm) föds
Sundsjö (Z) EI:3 (1916-1939) Bild 750 / sid 71 (dödboken, Ester Linnéa (fm) död)
Söderhamn (X) CI:6 (1878-1887) Bild 446 (Gustaf Efraim Stålhane (ff f) föds)

Gustaf Efraim Stålhane
Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) Bild 220 / sid 12 (Gustaf Efraim S arbetare i Hägra Nr 3 (Hissmofors). Från S-hamn 17/12 1910, vidare till Mattmar 11/12 1917)

Lockne (Z) AIIa:5 (1931-1945) Bild 1320 / sid 116 (Gustaf Efraim med fru och två söner i Haga. Inflyttad 26/1 1935 - ut till Hälsingtuna 20/2 1937. 

Ockelbo (X) AII:3a (1928-1940) Bild 450 / sid 29 (Gustaf Efraim byggnadsarbetare med fru och två söner i Wij. Inflyttad från Hälsingtuna (?) 20/12 1937. Vidare till Öster Löfsta 15/1 1939. 

Sundsjö (Z) AIIa:5 (1932-1941) Bild 2330 / sid 221 (Gustaf Efraim med fru och son i Sundsjö)

Österfärnebo (X) AIIa:4b (1927-1939) Bild 1940 / sid 434 (Gustaf Efraim med fru och två söner. Hustrun dör i en bilolycka. 
________________________________________________________________________________

Söderhamn

Gustaf Efraim Stålhane (ff)  född 17/9 1885 i Söderhamn

Födelseboken: Söderhamn (X) CI:6 (1878-1887) Bild 446

Gustaf Efraims föräldrar:

Anders Gustaf Stålhane (ff f) född 18/5 1858 i Nyed, Värmland - död av lungsot 21/1 1900 Söderhamn
Gift den 16/12 1882 med:
Brita Eriksson (ff m) född 26/8 1865 i Bollnäs, Gävleborgs län

Barn:
 1. Beda Kristina född 5/11 1883 i Söderhamn 
 2. Gustaf Efraim (ff) född 17/9 1885 i Söderhamn
 3. Karl Simon född 20/3 1889 i Söderhamn
 4. Ruth född 14/8 1891 i Söderhamn
 5. Anders Johan född 11/8 1894 i Söderhamn
Samt i hemmet även Bedas oäkta dotter Siri Kristina född 23/3 1901 i Söderhamn

Britta Eriksson (ff m) blir så småningom efter makens död hushållerska åt utlastare Lars Persson (född 1869) i granngården men han dör också 1935. Brita dör 24/4 1950 i Söderhamn. Hon är då skriven på Rosengatan 2, Stugsund.  

Kyrkoböckerna:
Söderhamn (X) AI:25e (1886-1890) Bild 273 / sid 267 (Gustaf Eframin hos familjen i Grundvik)
Söderhamn (X) AI:26e (1891-1895) Bild 272 / sid 267 (Gustaf Eframin hos familjen i Grundvik)
Söderhamn (X) AIIa:1e (1896-1905) Bild 1500 / sid 137 (Gustaf Eframin hos familjen i Grundvik)
Söderhamn (X) AIIa:2e (1906-1923) Bild 1660 / sid 159 (hos modern och syskonen i Grundvik)

________________________________________________________________________________

Sundsjö församlings kyrka i nuvarande Bräcke kommun

Ester Linnéa Wikström (fm) född 24/3 1904 i Sundsjö. 

Födelseboken Sundsjö (Z) C:5 (1895-1915) Bild 820 / sid 74

Ester Linnéa Wikströms föräldrar:

Anders Peter Wikström (fm f) född 25/6 1847 i Ragunda - död 10/5 1912 i Sundsjö
fd fältjägare i Tafnäs - från början topare och korporal och sedan gratialist.  
Uäkta son till pigan Maria Andersdotter (fm fm) från Brunflo, nu i Döviken. 

Gift I 1874 med: 
Magdalena Didriksdotter född 12/3 1849 - död 28/8 1877 i Hvatjom, Oviken. Ingen dödsorsak angiven.
Dotter till Didrik Göransson Bäck och Sigrid Persdotter

Gift II den 4/11 1883 med: 
Gertrud Elisabet Matilda Markusdotter (fm m) född 17/10 1856 i Sundsjö

Barn i första giftet:
 1. Karl Petter född 22/7 1875 - död av kikhosta 2/12 1876 i Oviken. Blev 1 år 4 mån 10 dagar.
 2. Sigrid Kristina född 26/8 1877 i Hvathjom 146, Oviken (hennes dtr Klara Margreta Bergström född 24/7 1905 i Oviken)
Barn i andra giftet: 
 1. Karl Markus född 25/5 1884 i Sundsjö (bryggeriarbetare)
 2. Johan Fredrik född 9/12 1885 i Sundsjö (Nordamerika* den 28/7 1907)
 3. Gerda Anny Mariana född 1/5 1888 i Sundsjö (sömmerska)
 4. Beda Elisabet född 7/10 1890 i Sundsjö
 5. Brita Antilia född 4/8 1893 i Sundsjö
 6. Bror Axel född 12/5 1898 i Sundsjö
 7. Per Otto född 9/12 1900 i Sundsjö
 8. Ester Linnéa (fm) född 24/3 1904 i Sundsjö
*
EmiBas och Sveriges förteckning över emigranter: 
Johan Fredrik Vikström, fd fältjägare (ogift man) född 9/12 1885 i Sundsjö, Jämtlands län
Utvandrad 28/7 1907 från Tavnäs, Sundsjö, Jämtlands län till Nordamerika. 
I övrigt svårhittad. Bytt namn?

Kyrkoböcker:
Ragunda (Z) C:1 (1818-1860) Bild 1350 / sid 131 (Anders Petter Wikström föds 25 eller 28 juni 1847)
Oviken (Z) AI:12a (1875-1884) Bild 1530 / sid 146 (Anders Petter förlorar hustrun och sonen)
Oviken (Z) F:2 (1863-1894) Bild 310 / sid 27 (sonen död)
Oviken (Z) C:5 (1862-1894) Bild 440 / sid 77 (dtr Sigrid Kristina föds)
Oviken (Z) F:2 (1863-1894) Bild 330 / sid 29 (hustrun död, en månad efter förlossning)
Stugun (Z) AI:11 (1881-1889) Bild 1180 / sid 111 (Anders Peters Wikström ogift korporal)
Sundsjö (Z) AIIa:1 (1895-1908) Bild 1710 / sid 157 (familjen i Tafnäs)
Sundsjö (Z) AIIa:2 (1904-1913) Bild 2120 / sid 200 (familjen i Tafnäs)


Reservation för läs- och skrivfel!

lördag 24 april 2021

Till Kikki

Farfars fars linje

Kyrkoböcker saknas för äldre tider. 

Karna Kierstensdotter (ff fm)
Karna Kierstensdotter (ff fm) född 15/9 1770 - död 22/6 1834 i Visseltofta. 
Gift I med en rusthållare och II med en dräng. Sju barn varav fem överlevde barndomen. 
Angiven dödsorsak: Utfattig.

Dotter till:
Kiersten Persson (ff fm f) född 23/11 1738 och hans hustru Anna Sonasdotter (ff fm m) född 10/8 1744. Makarna var bosatta i Magnarp, Verum, Kristianstads län.

Jag hittar dem i Magnarp, Vissefjärda (hfl AI:1 1733-1804) men inte senare. I hfl Magnarp, Venum (AI:1 1805-1818) har en trolig son, Pehr Kerstensson i Magnarp No 4 insockne Frelse, tagit över gården. Han bör alltså vara en bror till Karna och finns med som dopvittne för minst ett av hennes barn. Per Kerstensson blev änkling sedan hustrun, 35-åriga Elna Torkelsdotter (född 23/10 1775) dött av lungsot på självaste nyårsafton 31/12 1810. Själv tycks han ha omkommit i samband med en olycka vid Hafshalls sågmölla. Tre små barn - Lars född 1801, Kerstena född 1803 och Pehr född 1806 - blev i så fall föräldralösa. Men det är en sidogren.
Åter till Karna Kierstensdotter...


Gift I den 22/5 1791 med:
Rusthållaren i Bodarp Nils Nilsson
född 29/5 1760 - död 1/2 1806 i Visseltofta av stenpassion på 45 året gammal. Begrovs 9/2 1806. Han var son till Nils Nilsson född 23/5 1729 och hans hustru (namn) född 1734 som ägde gården i Bodarp först. Det var nämligen där de bodde, i Bodarp Rusthåll No 1 Skatte, Visseltofta.

Gift II den 7/11 1809 med:
Jöns Arvidsson (ff ff) född 1779 i Götheröd - hängde sig 61 år gammal den 7/4 1841 i Visseltofta

Vigselnotisen (No 5 för året) 1809:
Drängen och hemmansåboen Jöns Arvidsson och Enkan Karna Kerstensdotter bägge från Bodarp. 
Lysning den 1, 8 och 15 oktober och vigdes den 7 november 1809. 
Av vigselnotisen framgår att Jöns Arvidsson ska ha varit från Bodarp. Det visar sig att han var dräng på gården innan Nils Nilsson dog. Några år efter husbondens död tog han alltså hand om änkan. 

När Karna gifte om sig med Jöns Arvidsson 1809 tog äldste sonen, Nils Nilsson, över gården i Bodarp. Modern, syskonen och moderns nye man bodde emellertid kvar och skrevs in i kyrkoböckerna under rubriken gårdsfolk. 

Sedan Karna dött 1834 blev maken Jöns Arvidsson ensam i stugan med 16-åriga dottern Elna. Hon flyttade 1837 till Hannavrå No 2 Skatte Rusthåll där hon blev hustru till nämndeman Anders Svensson. Jöns Arvidsson blev därmed ensam kvar. Han hängde sig den 7/4 1841. Ingen orsak angiven.

Barn i första giftet: 
 1. Nils Nilsson* född 30/3 1793 i Visseltofta
 2. Pehr Nilsson född på nyårsafton 31/12 1795 i Visseltofta - död 14 år gammal den 2/12 1809**. 
 3. Sara Nilsdotter född 12/8 1798 i Visseltofta
 4. Anna Nilsdotter född 1/10 1801 i Visseltofta - död drygt 10 år gammal 17/1 1812 av feber.
 5. Kerstena Nilsdotter född 14/11 1805
Barn i andra giftet:
 1. Anders Jönsson (ff f) född 31/8 1813 i Visseltofta
 2. Elna Jönsdotter född 22/5 1818 i Visseltofta
En tid fanns även dottersonen Pehr Pehrsson född 19/7 1808 i hushållet. 

* Nils Nilsson född 30/3 1793 i Visseltofta tog över gården efter fadern Nils Nilsson.
Han var gift med Sara Nilsdotter född 11/3 1797i Visseltofta. De hade sonen Per född 11/12 1825 och dottern Elna född 6/2 1831 som båda var födda i Visseltofta. 

** Sonen Pehr Nilsson dog 14 år gammal 1809 av: 

    
Kyrkoböckerna: 
Visseltofta (L) AI:1 (1733-1804) Bild 108 / sid 93 (Karnas föräldrar med en dtr Kjerstin född 1777) 
Verum (L) AI:1 (1805-1818) Bild 590 / sid 51 (trolig släktgård i Magnarp, Verum)
Verum (L) CI:2 (1747-1824) Bild 2280 / sid 248 (Pehr Kierstenssons hustru Elna död)
Visseltofta (L) AI:1 (1733-1804) Bild 13 (Gården Bodarp. Svårläst)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 680 / sid 66 (sonen Nils föds, inskriven på dopdagen 1/4 1793)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 720 / sid 70 (sonen Pehr föds, skriven vid dopet 1/1 1796)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 2250 / sid 223 (sonen Pehr dör 14 år gammal)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 2270 / sid 225 (dottern Anna dör av feber)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 770 / sid 75 (dottern Sara föds)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 980 / sid 96 (dottern Kerstena föds)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 2230 / sid 221 (Karnas make Nils Nilsson död)

Visseltofta (L) AI:1 (1733-1804) Bild 22 / sid 5 (Karna o Nils med barn i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:2 (1805-1818) Bild 27 / sid 18 (Karna gift med Nils, familjen i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:3 (1818-1824) Bild 25 / sid 19 (Karna gift med Jöns. Bodarp No 1 Skatte Rusthåll)

Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 1630 / sid 161 (Vigsel med Jöns 1809)
Födelsenotis: Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 1100 / sid 108 (sonen Anders föds)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 1250 / sid 123 (dottern Elna föds)
Visseltofta (L) AI:4 (1824-1833) Bild 29 / sid 23 (fam i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:5 (1833-1837) Bild 30 / sid 34 (fam i Bodarp, Karna död)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 2480 / sid 246 (Karna död utfattig) 
Visseltofta (L) AI:6 (1837-1841) Bild 30 / sid 34 (fam i Bodarp, Jöns hängde sig)
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 2530 / sid 251 (Jöns död)

Son:
Anders Jönsson (ff f) i Bodarp No 1 som var ett Krono- skatte Rusthåll i Visseltofta 
född 31/8 1813 i Visseltofta - 

Födelsenotis: Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 1100 / sid 108

Den 31 Aug kl 12 om natten födde åbon Jöns Arvidssons hustru Karna Kerseinsdotter i Bodarp ett piltobarn som i dopet den 5 Sept kallades Anders. 
Gudmor Kersti Kerstensdotter. Faddrar John Christensson i Bodarp, Per Kerstensson i Magnarp, Beneta Jonssdotter i Hästehult, pigan Kerstina Christensdotter i Bodarp. Modrens ålder 44 år. 

Gårdsman, Enkling, Undantagsman
Anders Jönsson (ff f) född 31/8 (1/9)  1813 i Visseltofta - död 3/6 1898 i Visseltofta av ålderdomssvaghet. 

Gift I med:
Sara Andersdotter född 24/2 1808 i Hesslycke - död 3/1 1876 i Visseltofta. Orsaken ej kunnat utrönas.
Sara blev 67 år 10 månader och 10 dagar gammal. 


Gift II den 7/9 1878 med den 37 år yngre:  
Nilla Andersdotter (ff m) född 1/8 1850 i Visseltofta - död 19/6 1899 på Kristianstads lasarett av akut lunginflammation. Begravd i Kristianstad. Intyg om dödsfallet och begravningen ankom från pastorsämbetet i Kristianstad 28/6 1899. 

Båda familjerna var bosatta i Bodarp Nr 1 (1/16 mtl), Visseltofta, som var hans fädernegård. Den övertogs småningom av sonen Christen född 30/12 1841. 

Barn i första giftet: 
 1. Christina född 8/3 1837 i Visseltofta
 2. Elna född 19/7 1838 i Visseltofta
 3. Anna född 14/12 1839 i Visseltofta
 4. Christen född 30/12 1841 i Visseltofta (tar över gården)
 5. Jöns född 23/8 1844 i Visseltofta
 6. Bengta född 29/12 1846 i Visseltofta - död av slag 29/1 1847 i Visseltofta
 7. Bengta född 22/3 1848 i Visseltofta

Barn i andra giftet: 
 1. August (ff) född 6/12 1878 i Visseltofta
 2. Johanna född 1/6 1881 i Visseltofta - död 8/8 1881av okänd sjd 2 mån 7 dagar gammal.
 3. Nils född 9/8 1882 i Visseltofta - död 21/2 1883 av kronisk magsjukdom 6 mån 12 dag
 4. Johanna född 3/5 1884 i Visseltofta - död 3/5 1884 av medfödd svaghet 3 timmar gammal
 5. Anna född 27/6 1885 i Visseltofta. Utvandrar till Norra Amerika 26/7 1902.
Anna Andersdotter född 27/6 1885 i Visseltofta utvandrad 1902 lyser med sin frånvaro i databaserna över dem som emigrerade till Amerika. Det är dessutom ett hopplöst namn att söka på. 

Fartyget Tunisian som gick i trafik 1900-1922 då den bytte namn till Marbrun. Skrotades 1928.
Byggd i Skottland med plats för 240 passagerare. 

De flesta emigranter for från Göteborg till England där man bytte till en atlantångare som tog dem vidare till New York i Amerika. 

Jag söker hos Ancestry och hittar en Anna Andersdotter, född ca 1884, 18 år gammal, på en passagerarlista över resande med fartyget Tunisian från Liverpool i England med ankomst till Quebec och Montreal i Kanada den 15 augusti 1902. Men det är allt man får veta. Det kan vara hon men det kan också vara något annan.  

Det finns även en Anna Anderson, 17 år, född 1885 som den 6 september 1902 avreste med fartyget Philadelphia under skepparen AR Mills befäl från Southampton i England till New York i USA. 

Anna finns inte i Sveriges dödbok så hon tycks inte ha kommit tillbaka till fädernelandet. 

Kyrkoböcker:
Visseltofta (L) CI:3 (1747-1824) Bild 1100 / sid 108 (Anders föds)
Visseltofta (L) AI:3 (1818-1824) Bild 25 / sid 19 (Anders med föräldrarna)
Visseltofta (L) AI:4 (1824-1833) Bild 29 / sid 23 (Anders med föräldrarna i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:4 (1824-1833) Bild 29 / sid 23 (Anders Jönsson dräng i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:5 (1833-1837) Bild 30 / sid 34 (Anders Jönsson dräng i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:5 (1833-1837) Bild 32 / sid 36 (första familjen i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:6 (1837-1841) Bild 32 / sid 36 (första familjen i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:7 (1841-1845) Bild 25 / sid 30 (första familjen i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:8 (1846-1850) Bild 32 / sid 34 (första familjen i Bodarp, en dotter dör)
Visseltofta (L) AI:10 (1856-1861) Bild 36 / sid 33 (första familjen i Bodarp) 
Visseltofta (L) FI:1 (1847-1862) Bild 3 / sid 3 (dottern Bengta död av slag)
Visseltofta (L) AI:11 (1873-1878) Bild 36 / sid 34 (första hustrun död, sonen tar över gården)
Visseltofta (L) CI:5 (1863-1875) Bild 175 / sid 337 (första hustrun Sara död)

Visseltofta (L) AI:12 (1878-1888) Bild 42 / sid 39 (Nilla Andersdotter piga i Bodarp)
Visseltofta (L) AI:12 (1878-1888) Bild 40 / sid 37 (Nilla gift m Anders Jönsson i Bodarp, tre barn dör)
Visseltofta (L) FI:2 (1878-1894) Bild 12 / sid 23 (dottern Johanna död)
Visseltofta (L) FI:2 (1878-1894) Bild 16 / sid 31 (sonen Nils död)
Visseltofta (L) FI:2 (1878-1894) Bild 22 / sid 41 (dottern Johanna död)
Visseltofta (L) AI:12 (1878-1888) Bild 39 / sid 36 (flytt inom Bodarp 1885)
Visseltofta (L) AI:13 (1888-1899) Bild 47 / sid 43 (båda föräldrarna dör, August frikallad fr värnplikt) 
Visseltofta (L) FI:3 (1895-1941) Bild 150 (Anders Jönsson död)
Visseltofta (L) AIIa:1 (1900-1913) Bild 750 / sid 59 (dottern Anna emigrerar till Amerika)

Son:
August Andersson (ff) 
född 6/12 1878 i Visseltofta

Visseltofta (L) CI:6 (1875-1894) Bild 21 / sid 339

August föds som barn nr 38 för året i Visseltofta den 6/12 1878. Modern är förstföderska och föräldrarna har bara variat gifta ett halvt år, vilket prästen noterar. 
Dopvittnen är pigan Bengta Johnsdotter i Ekeröd och Åboarne Nils Jönsson och Anders Persson i Bodarp. 

August växer upp hos sina föräldrar i släktgården Bodarp No 1 i Visseltofta. 
Han blir tidigt frikallad från det militära. 
Arbetskarl som ärver Bodarp No 2 av sin far. 

Torparen i Bodarp No 2, Visseltofta
August Andersson (ff) född 6/12 1878 i Visseltofta
Gift 31/2 1913 med 
Amanda Nilsdotter (fm) född 16/7 1879 i Visseltofta
Dotter till Nils Johansson född 1839 och hans hustru Christina Jönsdotter född 1840 i Bodarp. 

Hennes oäkta barn: 
 1. Anna Nilsson 23/3 1898 i Visseltofta
 2. Nils Anton Nilsson född 5/6 1908 i Visseltofta (chaufför)
Bådas äkta barn: 
 1. Ernst Georg född 22/5 1912 i Visseltofta (bådas men står som oäkta) - död 4/6 1941
 2. Gunnar Reinhold (f) född 8/6 1914 i Visseltofta
 3. Arvid Bernhard född 11/6 1916 i Visseltofta
 4. Sven Erik född 4/4 1920 i Visseltofta
Annas utom äktenskapet:
 1. Greta Ingeborg född 21/10 1919 i Visseltofta

August:
Visseltofta (L) CI:6 (1875-1894) Bild 21 / sid 339 (August föds)
Visseltofta (L) AI:13 (1888-1899) Bild 47 / sid 43 (båda föräldrarna dör, August frikallad fr värnplikt) 
Visseltofta (L) AI:13 (1888-1899) Bild 140 / sid 144 (August dräng i Möllegården, Visseltofta

Amanda och August i Bodarp No 2:
Visseltofta (L) AIIa:1 (1900-1913) Bild 750 / sid 59 (fam i Bodarp No 2, syster Anna till Amerika)
Visseltofta (L) AIIa:2 (1914-1930) Bild 970 / sid 85 (familjen i Bodarp No 2. Många barn) 
Visseltofta (L) AIIa:3 (1931-1948) Bild 900 / sid 80 (fam i Bodarp No 2)

Amanda:
Visseltofta (L) AI:11 (1873-1878) Bild 40 / sid 38 (Amanda hos föräldrarna)
Visseltofta (L) AI:13 (1888-1899) Bild 55 / sid 51 (Amands hos föräldrarna)
Visseltofta (L) AIIa:1 (1900-1913) Bild 750 / sid 59 (Amanda hos föräldrarna)
Visseltofta (L) AIIa:1 (1900-1913) Bild 760 / sid 60 (Amanda hos föräldrarna)
Visseltofta (L) AIIa:1 (1900-1913) Bild 360 / sid 20 (Amanda piga)
Verum (L) AI:13 (1888-1899) Bild 12 / sid 9 (Amanda piga)

Son:
Gunnar Reinhold Augustsson (f) 
född 8/6 1914 i Visseltofta 
Finns tyvärr ingen födelsebok på nätet för detta år ännu. Men SCB:s avskrifter finns. 


onsdag 31 mars 2021

Hur många barn hade farfar, äkta och oäkta...?

Hej,
Men anledningen till att jag skriver till dig är att min ”nya svärfar” fyller 85 år i år och han har också en del händelser i sitt liv vad jag förstår av våra samtal så det hade varit intressant och kul att få ge honom detta när han fyller år.
Han heter X har personnummer 1936 xxxx 
Jag lägger en mailkopia till C som jag är tillsammans med och som är X dotter.
Jonas Westergren

C skriver:
Vi ska fråga om en förlovning med Julia Johansson el Andersson som jag tror hon hette som ogift. Hur många barn hade pappas pappa, äkta/oäkta, tror att han hade en dom mot sig kopplat till slagsmål mot Julias bröder. Var kommer han ifrån?


Hej igen!
Det är svårare att forska i nutid än i dåtid på grund av den 70-åriga sekretessen. 
Man publicerar heller ingenting om folk som fortfarande är i livet. Jag måste därför mörka en del uppgifter men ni förstår förstås vad jag menar.

Det är för mig rätt grumliga frågor ni ställer.
Jag har tittat på Julia och hennes liv (se nedan) men det är förmodligen inte det ni vill ha. 

Jag uppfattar det som att "gossen Karlsson" är din "svärfar". 
Han var född utom äktenskapet och har en annan biologisk far än Julias make. 
Jag vet inte hur ni kan tro att jag ska kunna se vem det var. 
Raden för fader i födelseboken är blank. 
Om svärfar ändå vet vem han var, vill ha fakta om honom och vill att jag ska rota runt lite så måste ni meddela mig vem han var och vad ni vet om honom. 

Din svärfar kan också begära ut barnavårdsnämndens handlingar över honom själv. Bio-pappan bör ha dömts att betala underhåll så det bör finnas en dom som socknen höll reda på. Ring kommunen (troligen Alingsås landsförsamling) och be att få tala med kommunarkivarien. 


(farmors man)
Karl Gustaf Johansson född 6/5 1913 i Vissefjärda, Kalmar län
son till:
Per Alfred Johansson född 26/8 1875 i Vissefjärda och hans hustru 
Anna Viktoria Larsson född 6/1 1893 i Sillhövda, Blekinge län. 
De hade minst tre barn födda i Vissefjärda: 
 1. Karl Gustaf (farmors man) född 6/5 1913, 
 2. John Vilhelm född 15/5 1914 och 
 3. Oskar Gunnar förr 11/3 1916 
Familjen bodde någon gång under perioden 1904-1916 i Kammarbo, Vissefjärda. 

Kyrkoböcker:
Vissefjärda (G, H) AIIa:7 (1904-1916) Bild 430 / sid 638 (farfars fars familj)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:5 (1927-1939) Bild 1400 / sid 130 (Karl Gustafs o Julia Elisabets familj)
Madesjö (H) AIIa:23 (1916-1940) Bild 1070 / sid 851 (Julia, KG och sonen född 1938 i Madesjö)


Ladugårdskarlen
Karl Gustaf Johansson var från 7/11 1937 gift med:

(C:s farmor)
Julia Elisabet Karlsson född 6/7 1911 i Bälinge, Älvsborgs län
dotter till:
Statdrängen
Herman Karlsson (fm f) född 22/7 1876 i Bergum, Göteborgs län - död 7/11 1919 i Alingsås lf. 
Gift 4/1 1903 med:
Augusta Matilda Johansdotter (fm m) född 25/11 1878 i Landet, Alingsås landsförsamling
De hade minst sex barn:
 1. Erik Harald född 7/10 1904 i Partille, Göteborg
 2. Edit Linnéa född 13/4 1906 i Alingsås stadsförsamling
 3. Johan Artur född 29/3 1908 i Landet, Alingsås landsförsamling
 4. Arvid Natanael född 29/3 1910 i Fullestad, Älvsborgs län
 5. Julia Elisabet (fm) född 6/7 1911 i Bälinge, Älvsborgs län (oä son Karlsson 1936)
 6. Märta Ingeborg född 22/2 1914 i Lena, Älvsborgs län
Se nedan i kyrkböckerna var familjen bodde. 

Kyrkoböcker:
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:8 (1904-1914) Bild 230 / sid 1420 (fam i Alingsås stad)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:2 (1912-1917) Bild 640 / sid 52 (fam i Bryngelsnäs, Alingsås landsf)
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:15 (1914-1924) Bild 1990 / sid 1951 (fam i Skageryd, Alingsås stadsf)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:4 (1917-1927) Bild 250 / sid 370  (änka m 5 barn bla Julia, Bryngelnäs)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:4 (1917-1927) Bild 760 / sid 421 (fam i Holmen innan maken dör)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:4 (1917-1927) Bild 760 / sid 421 (änka m 4 barn, bla Julia, Holmen)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:5 (1927-1939) Bild 1380 / sid 128 (s ovan i Holmen Tomasgården)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:5 (1927-1939) Bild 1380 / sid 128 (sa sida, Julia med oä son)

Ladugårdskarlen
Karl Gustaf Johansson (farmors man) född 6/5 1913 i Vissefjärda, Kalmar län
Gift 7/11 1937 med:
Julia Elisabet Karlsson (farmor) född 6/7 1911 i Bälinge, Älvsborgs län
Barn:
 1. Gosse Karlsson född 1936 i Vissefjärda (hennes son före äktenskapet) Ingen fader angiven i födelseboken (SCB) Julia var vid tiden för gossens födelse hembiträde på Kristinskolan i Alingsås. Fader okänd. 
 2. Gosse Johansson född inom äktenskapet 1938 i Alingsås stadsförsamling
Kyrkoböcker:
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:5 (1927-1939) Bild 1400 / sid 130 (Julia, KG o båda sönerna)
Madesjö (H) AIIa:23 (1916-1940) Bild 1070 / sid 851 (Julia, KG och sonen född 1938 i Madesjö)

Folkräkningarna:
1937 Karl Gustaf Johansson och Julia Elisabet Karlsson gifter sig den 7/11 1937. 
1940 Karl Gustaf Johansson är gift med sin Julia. Sönerna Karlsson och Johansson bor hemma.
         Familjen bor i Torp, Bälinge, Älvsborgs län. 
1950 Karl Gustaf Johansson är gift med sin Julia. Sönerna Karlsson och Johansson bor hemma.
         En ny son Johansson har tillkommit 1948 i Alingsås landsförsamling.
         1949 bodde familjen på adress Skogsbygden, Älvsborgs län, Brevikshult 1:1. 
         Karl Gustaf Johansson är arrendator i Grimbo 1:4, Pålstorp i Hemsjö, Älvsborgs län. Han är 
         frikallad från det militära. 
         Familjen bor 1957 i Nottebäck, Kronobergs län, Boskvarn 1:31. 
1960 Karl Gustaf Johansson är gift med sin Julia. Yngste sonen född 1948 bor hemma. Karl-Gustaf är 
         glasslipare och frikallad från det militära. Familjen bor på adress Mellang 10 i Nybro, Nottebäck, 
         Kronobergs län.
         Familjen bor 1962 i Nybro, Kalmar län, Apollo 1
1970 Karl Gustaf Johansson är gift med sin Julia. Alla barn är utflugna. Makarna bor på adress 
         Desemolavägen 8 i Nybro. 
1985  Karl Gustaf Johansson är gift med sin Julia. De bor på Algatan 42 i Nybro, Kalmar län. Han är 
          grovarbetare. 
1980 Karl Gustaf Johansson är gift med sin Julia. Alla barn är utflugna. Makarna bor på adress Algatan 
         42 i Nybro. 
1981 Karl Gustaf Johansson dör 14/7 1981 i Nybro kommun, Kalmar län. 
1985 Julia Elisabet är änka sean 1981 och bor på Stationsgatan 22A i Lessebo, Kronobergs län
1990 Julia Elisabet Johansson är änka sedan 1981 och bor på adress Stationsgatan 22A i Lessebo.
1998 Julia Elisabet Johansson född Karlsson dör 25/4 1998. Hon var då skriven på adress 
         Industrigatan 13 i Mjölby, Östergötlands län. 


Gossen Karlssons biologiske far:
Beställ ut hans bouppteckning från Riksarkivet för att få kännedom om hur många barn han hade. 
Om han hade barn som adopterats bor syns de dock inte i bouppteckningen. 

Westergrens igen...

"Om att söka sina syskon" som du hittar här.
"Det sägs att Gustaf växte upp på ett åldersomshem" som du  hittar här.

Till Jonas!

Farfars farmor (ff fm):
Brita Lisa Johannesdotter gift Westergren
född 16/10 1839 i Räpplinge -  död 29/5 1917 i Högsrum

Räpplinge (H) CI:3 (1809-1845) Bild 82 / sid 159

Den 16 October föddes och den 20 dito döptes barnet Brita Lisa ifrån Kärr. Fadern ... gifte drängen Johannes Svensson och modern hustru Carolina Pedersdotter, 22 år gammal. 
Faddrar: Arrendator Petter Andersson i Svendeberga och dess hustru Kaijsa Maja Gustafsdotter. Bonden Brynjel Olsson och dess hustru Maria Olsdotter i ... Drängen Anders osv.

Brita Lisas föräldrar (Se deras rötter längst ner i inlägget):

Inhyses fd torparen 
Johannes Svensson Wenngren eller Wängren (ff fm f) 
född 16/3 1815 i Glömminge - död 27/10 1888 i Räpplinge
Gift med:
Carolina Persdotter (ff fm m) född 31/6 1817 i Glömminge - död 5/9 1885 i Räpplinge
Någon av makarna har hetat Vengren. Hon kallas också Petersdotter. 
Barn:
 1. Brita Lisa (ff fm) född 16/10 1839 i Räpplinge
 2. Kajsa Maria född 22/12 1842 i Räpplinge - flyttar till Ekerum, Stockholm 22/9 1860.
 3. Sven Gustaf född 4/9 1844 i Räpplinge - död 14/5 1847 i Räpplinge
Prästen skriver i hfl AI:7 (1848-1855) att Brita Lisa är klen i läsning och likaså klen i förståelsen av förklaringen av catechesen. 
Brita Lisa har en tid tjänat piga i Räpplinge No 5 men återkommer till föräldrarna 20/10 1862. Den 26/4 1864 flyttar hon vidare till Stockholm. 
Föräldrarna har hand om barnhusbarnet August Theodor Sandberg född 14/10 1857 i Catharina. (AI:9)
Senare har de hand om barnhusbarn 9282 Augusta Hanna Andersson född 10/6 1864 i Adolf Fredric som ett sätt att tjäna lite extra pengar till hushållet. 

Dottern Brita Lisa (ff fm) född 16/10 1839 i Räpplinge fick fyra barn varav tre oäkta: 
 1. hennes oäkte Gustaf Gottfrid (ff f) född 3/5 1875 i Räpplinge (dopvittne: statdräng Carl Oscar Johansson)
 2. hennes 2dra oäkta Amanda Carolina född 23/3 1878 i Räpplinge (dopvittnen: Enkan Eva Gustafva Johannisdotter i Berghaga, ... Anders Gustaf Anderssons hustru ibm)
 3. hennes 3dje oäkta Hanna Sophia född 16/10 1883 i Räpplinge (dopvittnen arbetaren Per August Johansson Hustru Anna Maria Johansson på Glömminge) (Absolution 18/1 1885)
 4. Dorotea Josefina född 6/11 1886 i Räpplinge. Prästen skriver i födelseboken: Frånskiljde mannen och torparen Anders Olsson Westergren under Svarteberga och hans trolofvade Brita Lisa Johannesdotter under Kärr. (dopvittnen: Hemmansägaren Olof Peter Andersson Hustru Anna Kajsa Jonsdotter i Strandtorp. 
Sonen Gustaf Gottfrid föds. Räpplinge (H) CI:5 (1861-1895) Bild 68 

Brita Lisa Johannisdotter (ff fm) 
flyttar från föräldrahemmet i Kärr med sina fyra barn till Svarteberga den 29/12 1886. Hon gifter sig samma dag med den sedan 18/3 1885 frånskilde torparen Anders Olsson Westergren född 9/8 1835 i Torhamn, Blekinge. 

Anders Olsson Westergren född 9/8 1835 i Torhamn. 
Gift 6/2 1862 med och skild 18/3 1885 från:
Elin Svensdotter född 5/7 1838 i Torhamn
Barn: 
  1. Karl Olof född 2/1 1863 i Torhamn
  2. Peter Johan född 4/12 1865 i Torhamn
  3. Per Anton född 22/10 1868 i Torhamn
  4. Elin Maria född 27/6 1871 i Torhamn
  5. Ingrid Maria född 20/7 1873 i Torhamn
Han var född som Anders Olsson i Swanhalla, Torhamn den 9 augusti 1835 klockan 12 på dagen. Modern 25 år. Den 12 döptes båtsmannen Ola Petersson Hallbergs (född 10/4 1808 i Attanäs) och hustru Helena Adolfsdotters (född 11/9 1810 i Randala) son Anders i Svanhalla. 

Anders Olsson Westergren är afskedad (någon sorts indelt soldat) och har tidigare hetat Bröms (AI:18). Av samma hfl framgår att han varit dömd till 2 års staffarbete och förlust av medborgerligt förtroende i 10 år räknat från 17/3 1875. 

            Afskedade fd båtsmannen och kanonkommendören   

Av Centrala Soldatregistret framgår att Anders Bröms / Westergren född 1835 antogs som båtsman (indelt soldat till sjöss) 1860 och att han fick avsked 1874. Det betyder inte att han fick sparken. Avsked betyder bara att han har slutat sin tjänstgöring. Han var båtsman vid Blekinge båtmanskompani och hade soldattorp nummer BB-Y3-0900 som tack för det. På nätet finns uppgifter om att han inte bara var båtsman utan även kanonkommendör. För mer info om soldaten kontakta registret vars uppgifter du hittar här

Det finns emellertid folk som har forskat på detta. Du hittar en hel del om Kanonkommendör Anders Olsson Bröms Westergren här och här . Läs kritiskt. Allt är inte rätt. 

Anders Olsson Westergrens föräldrar:
Båtsmannen Ola Petersson Hallbergs (född 10/4 1808 i Attanäs)
Helena Adolfsdotters född 11/9 1810 i Randala. Hon  var i sin tur dotter till båtsman Adolf Rosendahl född 1784 och hans hustru Anna nilsdotter född 1772.  


Prästen i Räpplinge skriver om Anders Olsson Westergren:
Enligt Kongl Göta Hofrätts Utslag den 3/12 1877 dömd för 3dje resan stöld med inbrott till 5 års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende i 10 (tio) år utaf ...år dömda strafftiden. Frigifven den 28/9 1882. (att .. ..)

Räpplinge (H) AI:11 (1884-1895) Bild 149 / sid 134

Notera, att han mycket väl kan vara far till alla hennes barn. 
Han kan mycket väl ha haft två familjer. Det bör gå att gräva fram det domslut som medgav något så ovanligt som skilsmässa. Brita Lisas samtliga barn tog sig namnet Westergren när mor gifte sig.
 
Sonen Gustaf Gottfrid blir 14/11 1893 dräng hos ägaren av Svarteberga No 2 där familjen bor. Samma sida i hfl. 

Den övriga familjen flyttar 24/10 1894 till Berga No 7 i Kalmar Landsförsamling där Anders Olsson Westergren dör 59 år gammal på lasarettet den 21/5 1895  av kräfta i pancreas, dvs bukspottskörteln. 

Efter makens död flyttar stataredrängsänkan Brita Lisa Westergren (ff fm) och två av hennes döttrar  - Dorotea Josefina Westergren och Hanna Sofia Westergren - till Mossberga i Högsrum. 
Dit flyttar även äldste sonen som 1897 gifter sig och bildar familj: 
 
Brita Lisas son: 
Arbetaren, statdrängen och sedermera torparen 
Gustaf Gottfrid Westergren (ff f) född 3/5 1875 i Räpplinge
Gift den 31/10 1897 med: 
Ottilia Kristina Elisabet Johansson (ff m) född 11/2 1878 i Högsrum. 
Barn:
  1. Gunhild Dorotea född 28/9 1899 i Högsrum
  2. Ernst Rudolf (ff) född 6/2 1902 i Högsrum 
  3. Hildegard Viktoria född 9/12 1905 i Högsrum
  4. Fredrik Emanuel född 14/11 1910 i Högsrum
  5. Thure Manfred född 4/8 1915 i Högsrum
  6. Ragnar Henry född 1/10 1918 i Högsrum
  7. Hedvig Ingegärd född 7/11 1923 i Högsrum

Gustaf Gottfrids (ff f) familj bor alltså de första åren av äktenskapet i Mossberga, Högstrum, och flyttar 5/11 1906 till "Karum under byn".
Därifrån flyttade de den 17/11 1909 till Högsrum No 3 där han blev jordägare ("Eger förutvarande J.F. Karlssons jord). 
Den 21/11 1910 flyttade familjen vidare till Mossberga No 2 eller Odens Flisor.
Den 20/11 1913 flyttade de till "Karum under byn" (överstruket) Mossberga.
Där bodde de kvar till 12/8 1935 då de flyttade till Norra Möckleby.

Familjen hade en tid (4/8 1914 - 13/11 1915) fostersonen Gunnar Hilding Valdemar född 22/7 1914 i Högsrum. Han var oäkta son till Julia Alexandra Annette Andersson född 1/12 1890 i Högsrum.
Gustaf Gottfrid Westergren född 3/5 1875 i Räpplinge blev änkling 26/2 1948 och gick själv ur tiden 16/4 1964 i Norra Möckleby, Torslunda kommun, Kalmar län.

Statardrängsänkan
Brita Lisa Westergren (ff fm) f
ödd 16/10 1839 i Repplinge
flyttar alltså till Mossberga i Högsrum efter makens död 21/5 1895
I hushållet finns två av döttrarna:
Dorotea Josefina född 6/11 1886 i Repplinge
Hanna Sofia Westergren född 16/10 1883 i Repplinge (hon kallas änkans oäkta dotter)


Hanna Sofia Westergren
Där - när hon bor med mor och syster i Mossberga - händer någon tråkigt. Dottern Hanna Sofia blir med barn. Hon föder i lönndom och låter det dö. För "barn lagt i lönn" eller misstänkt barnamord) blir hon dömd till fyra månaders straffarbete.  

Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 94 / sid 84

Jemlikt 7 kap 4 § och 14 kap 25 § Strafflagen dömd till straffarbete i 4 månader för läggande av (barn) å lön (svårläst). Utslagets datum den 26/4, bel... tidens utgång den 26/5 frejd...  den 1/6 (19)06 Undergått ... skrift den 23/6 (19)05, begått H(eliga) Nattvard 25/6 s(amma) å(r) i Länsfängelset.

Det är svårt att avgöra om Hanna Sofia Westergren avtjänade sitt straff 1905 eller 1906. Men det går naturligtvis att ta reda på.
Hon flyttar emellertid 25/6 1907 till Solna i Stockholms län. Där gifter hon sig 26/7 1908) med järnvägsarbetaren Karl Vilhelm Österlund född 1886 i Falu Kristin i Dalarna. De har 1910 dottern Karin Dorotea född 1909 i Solna och bor på adress Nya Hagalund No 114 i Solna. Jag har inte kollat om de fick flera barn. 
Hanna Sofia Westergren gift Österlund dör 9/6 1964 i Gruvriset Nedre, N Pilbo, Kopparbergs län.


Brita Lisa Westergren (ff fm) född 16/10 1839 i Repplinge och dottern Dorotea Josefina född 6/11 1886 flyttar från Mossberga till Rälla i Högsrum den 17/11 1909. 
Där bor dottern Amanda Karolina född 23/6 1878 i Repplinge som sedan 6/12 1896 är gift med statdrängen Per August Lundberg född 1/8 1870 i Kläckeberga. 
Brita Lisa Westergren född Johannesdotter blir kvar där till sin död 29/5 1917. 

Amanda Karolina Westergren född 23/6 1878 i Repplinge 
Gift 6/12 1896 med:
Per August Lundberg född 1/8 1870 i Kläckeberga
Barn:
Edvin Teodor Amadeus född 28/11 1897 i Kläckeberga
Ejnar Ferdinand William född 13/1 1900 i Högsrum
Ernst Ragnar Torvald född 24/5 1902 i Högsrum
Karl Erik valentin född 26/9 1904 i Högsrum
Jag har inte kollat om de fick flera barn. 
Amanda Karolina dör 9/2 1946 i Glömminge. 

Dorotea Josefina Westergren född 6/11 1886 i Räpplinge
flyttar 24/3 1910 till Eskilstuna i Södermanland för att gifta sig med maskinarbetaren (filaren) Per Joel Teodor Simonsson (kallas ibland Svensson i arkiven) född 1884 i Högsby, Kalmar län, som bor i Eskilstuna. De har 1910 fått sonen Nils Olof född detta år och är bosatta på Eskilstuna Gården No 347, Eskilstuna. Jag har inte kollat om de fick flera barn. 
Dorotea Josefina Simonsson blev änka 9/7 1965 och gick själv ur tiden 6/8 1980 i Högsby, Kalmar län.
 
Kyrkoböcker:
Brita Lisas (ff fm) barn och familj:
Räpplinge (H) CI:3 (1809-1845) Bild 82 / sid 159 (Brita Lisa föds)
Räpplinge (H) AI:4 (1834-1841) Bild 44 / sid 37 (familjen i Kärr)
Räpplinge (H) AI:5 (1840-1845) Bild 45 / sid 38 (familjen i Kärr)
Räpplinge (H) AI:6 (1845-1856) Bild 46 / sid 40 (familjen inhyses i Kärr)
Räpplinge (H) AI:7 (1848-1855) Bild 75 / sid 66 (familjen jordtorpare i Kärr)
Räpplinge (H) AI:8 (1856-1860) Bild 82 / sid 73 (familjen torpare i Kärr)
Räpplinge (H) AI:9 (1861-1871) Bild 79 / sid 72 (familjen i Kärr, barnhusbarn)
Räpplinge (H) AI:9 (1861-1871) Bild 90 / sid 83 (Brita Lisa piga i Räpplinge No 2)
Räpplinge (H) AI:10 (1872-1883) Bild 113 / sid 107 (Brita Lisa piga i Stradtorp No 1)
Räpplinge (H) AI:10 (1872-1883) Bild 78 / sid 72 (familjen i Kjerr)
Räpplinge (H) AI:10 (1872-1883) Bild 78 / sid 72 (Brita Lisa hos föräldrarna med tre oä barn)

Räpplinge (H) AI:11 (1884-1895) Bild 149 / sid 134 (fam i Svarteberga, maken dömd)
Räpplinge (H) CI:5 (1861-1895) Bild 68 (Brita Lisas son Gustaf Gottfrid föds)
Räpplinge (H) CI:5 (1861-1895) Bild 77 (Amanda Carolina föds)
Räpplinge (H) CI:5 (1861-1895) Bild 95 (Hanna Sophia föds)
Räpplinge (H) CI:5 (1861-1895) Bild 106 (Dorotea Josefina, trolovningsbarn, föds)
Kalmar landsförsamling (H) AI:8 (1878-1897) Bild 61 / sid 56 (familjen i Berga, Kalmar lf)
Kalmar landsförsamling (H) F:1 (1895-1924) Bild 9 / sid 1 (Anders Olsson Westergren dör)
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 94 / sid 84 (familjerna i Mossberga, barn lagt å lönn)
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 106 / sid 96 (Brita Lisa med döttrar mfl i Rälla)

Gustaf Gottfrids (ff f) familj
Högsrum (H) AI:9 (1895-1903) Bild 96 / sid 90 (Gustaf Gottfrids familj i Mossberga)
Högsrum (H) AI:9 (1895-1903) Bild 101 / sid 95 (som ovan)
Räpplinge (H) AI:12 (1895-1901) Bild 130 / sid 124 (Gustaf Gottfrid dräng i Svarteberga)
Räpplinge (H) AI:12 (1895-1901) Bild 29 / sid 23 (Gustaf G m hu i Borgholms kungsladugård)
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 94 / sid 84 (Mossberga)
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 87 / sid 77 (Gustaf Gottfrids familj i Karum under byn) 
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 45 / sid 35 (Gustaf Gottfrids familj i Högsrum No 3) 
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 99 / sid 89 (Gustaf Gottfrids familj i Mossberga No 2)
Högsrum (H) AIIa:1 (1904-1913) Bild 89 / sid 79 (Gustaf Gottfrids familj i Mossberga)
Högsrum (H) AIIa:2 (1913-1928) Bild 111 / sid 101 (fam i Mossberga m fosterson)
Högsrum (H) AIIa:2 (1913-1928) Bild 109 / sid 99 (fostersonens mor)
Norra Möckleby (H) AIIa:3 (1929-1945) Bild 1330 / sid 119 (familjen i Bostorp)

Anders Olsson Westergren född 9/8 1835 i Torhamn
Torhamn (K) CI:5 (1825-1856) Bild 1790 / sid 157 (född som Anders Olsson i Swanhalla)
Torhamn (K) AI:10 (1840-1844) Bild 100 / sid 96 (familjen i Svanhalla)
Ramdala (K) AI:4 (1816-1820) Bild 134 / sid 128 (Helena Adolfsdotters familj)
Torhamn (K) AI:18 (1876-1881) Bild 54 / sid 48a (första familjen, dömd till 2 års straffarbete)
Torhamn (K) AI:20 (1881-1895) Bild 61 / sid 56 (första familjen i Attanäs, Torhamn)
Räpplinge (H) AI:11 (1884-1895) Bild 149 / sid 134 (andra familjen i Svarteberga)

Brita Lisas far: 
Inhyses fd torparen 
Johannes Svensson Wenngren eller Wängren (ff fm f) 
född 16/8 1815 i Glömminge - död 27/10 1888 i Räpplinge
Han var son till Sven Wängren vid Isgärde och hans hustru Lovisa Andersdotter. Johannes döptes den 19 augusti 1815 i Glömminge. 
Sven Wängren (ff fm ff) född 25/3 1776
Stina Lovisa (ff fm fm) född 1780 ("har kräftan" hfl AI:3)
Barn 
 1. Johan född 5/8 1806
 2. Anton född 4/4 1809 "vanför"
 3. Johannes (ff fm f) född 16/8 1815
Kyrkoböcker:
Glömminge (H) C:2 (1751-1818) Bild 164 / sid 319 (Johannes Wängren föds)
Glömminge (H) AI:3 (1813-1829) Bild 64 / sid 113 (familjen inhyses i Isgärde)

Brita Lisas mor:
Carolina Petersdotter (ff fm m) född 30 eller 31/6 1817 i Glömminge eller Långlöt. 
Gift 15/10 1839 (?) och död 5/9 1885 i Räpplinge. 
Hennes identitet är alldeles för osäker. 
Jag avstår av tidsskäl från att gå vidare med henne.  

Räpplinge (H) AI:6 (1845-1856) Bild 46 / sid 40 (med egna familjen i Kärr)
________________________________________________________________________________

Arkiv Digital har en ny databas - ett vigselregister över bland annat Kalmar län. 
Där finns följande notis i Säby församling.

Säby (F) C:7 (1821-1849) Bild 287 / sid 573

Namn, ålder och årtal stämmer. Vigsel 27/12 1939. Men det är ju rätt långt från både Glömminge och Räpplinge så jag vet inte. 
Här står i alla fall att han är 24 och hon 22 år gammal och att de presenterat ett skriftligt bifall från Förmyndare Jonas Jonsson i Bråten.