onsdag 29 juni 2022

En roddarmadam i Stockholm och hennes familj...

En rodderska berättar

De som skrev om rodderskor i tidningar och litteratur kom sällan från samma klass eller förhållanden. Att en rodderska själv fick komma till tals var inte lika vanligt.

I ett tidningsklipp ur Nya Dagligt Allehanda från april 1941 berättar Johanna Sofia Asplund om sitt och sin mors arbete som rodderskor:

"(...) Men än lever en roddarmadam, en kvinna, som själv var med om att upprätthålla förbindelsen mellan Djurgården och den övriga staden, som själv satt vid årorna i ljusa sommarnätter med närgångna herrar som passagerare och som bättre än de flesta känner till 1800-talets hårda kvinnoyrke. Johanna Sofia Asplund, 89 år gammal och äldst på Djurgården kunde nog snäsa av en karl, så att han höll sig på sin plats, när så behövdes.

Många decennier har förflutit sedan Johanna Sofia Asplund satt vid årorna tillsammans med sin mor. Hon var omkring 25 år på den tiden, men modern höll på till sin 70-årsdag eller till 1875, då den sista roddbåten lades upp.

89-åringen berättar med gott minne om hur hennes mor försörjde sig och alla tre barnen, varav hon själv var den yngsta, genom att ro sjöfolk och flyttlass mellan Djurgården och Söder och mellan de på Strömmen ankrade båtarna och Räntmästaretrappan. Hon minns även hur modern kunde komma hem med kjolarna frusna så att de stodo som ett horn omkring henne. När isen varken bar eller brast fingo roddargummorna slå sig genom den med årorna.

- Ville det sig, slogos gummorna även sinsemellan med årorna, ty många av dem tittade alltför djupt i glasen. Men mor min, hon tålde inte ett glas öl ens, så hon höll sig litet för sig själv. Förresten hyrde hon båten av en gumma på Östermalm, vilken skulle ha en tredjedel av förtjänsten. De andra hyrde i allmänhet av Handelskollegiet, berättar fru Asplund, som har ett enastående minne för fakta och detaljer. Själv etablerade hon sig aldrig som självständig roddarmadam. Men om somrarna blev hon sin mors hjälpreda och att det var knogigt vittna de ännu kvarvarande valkarna i händerna om."

_______________________________________________________

Hon - modern, roddarmadamen - hette egentligen Stina Lisa Hagelin och var egentligen född den 19/9 1808 i Torstuna. Hon fick fel födelsedatum när hon gifte sig och det fick därefter hänga med i kyrkoböckerna.

Stina Lisa var dotter till muraren Lars Andersson Hagelin född 1761 (i Biskops-nånting) och hans hustru Sara Larsdotter född 19/1 1765 i Torstuna - död 11/10 1814. Stina Lisa var deras femte barn varpå hustrun dör. Fadern gifter om sig och det blir flera barn i familjen. 
Stina Lisa gifter sig och blir småningom Kristina Elisabeth Lundqvist. 

Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 233 / sid 228

Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 164 / sid 158 (föräldrahemmet, mor dör när hon är sex år)
Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 125 / sid 121 (som ovan, fadern omgift)


Berättaren
Johanna Sofia Asplunds mor var alltså:


Timmermansänkan och rodddarmadamen 
Christina Elisabeth Hagelin gift Lundqvist

född 9/10 1808 i Torstuna, Västmanland - Död 31/5 1896 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm
Då skriven på Allmänna gränd 10, Långa gatan 2,4, sk Mjölnargården

Folkräkningarna:
1880 med dtr Klara och hennes son Frans Vilhelm på Djurgårdens fd Framnäs
1890 återfinns ej.

Gift med:
Varvstimmermannen och sockerbruksarbetaren 
Carl Jansson Lundqvist född 30/1 1811 - död 22/3 1853. 
Jag tyder dödsorsaken: Krossad af fall begrafd i Skeppsholms Kyrkan. 
Han var far till alla tre barnen och blev 42 år 1 mån och 22 dagar gammal.

Hedvig Eleonora (A, AB) FII:4 (1853-1859) Bild 9

Barn: 
 1. Klara Maria född 12/8 1846 i Stockholm, Gift Stenqvist. Änka 12/10 1905. Död 26/10 1907. Adr som modern.
 2. Carl Frans Bernadotte född 4/10 1849 (Eldaren Carl Frans Bernadoth Lundqvist) död 28/3 1925. Då skriven på Duvnäsgatan 14 i Sofia församling.  
 3. Johanna Sofia född 7/10 1852. Gift Asplund. Änka 23/8 1941. Död 22/6 1945. Adress då: Södermannagatan 2, Katarina församling.
Varför heter sonen Bernadotte?
Svar: Ingen aning. Men jag finns ingen kunglig inblandning, som jag hade hoppats. I stället upptäckte jag snart att Bernadotte då var en vanligt förnamn. 

Hedvig Eleonora (A, AB) CI:20 (1841-1850) Bild 295 / sid 571
En av faddrarna är slottsknekten Johan Peter Östlund.

Fostersöner: 
Johan Wilhelm Svensson född 29/7 1872 (son till Christina Svensson)
Frans Wilhelm Lundqvist född 23/9 1873 (okända föräldrar, sannolikt son till dtr Klara Maria L)

________________________________________


Det här är en familj som håller ihop och oftast bor på samma adresser.
Som är tex 1880 när de bor på Bergsklippan nr 2, 3 och 4.
De har olika hushåll men oftast samma adress.

Hushåll 1:
Timmermansänkan
Kristina Elisabeth Lundqvist bildar hushåll med sin äldsta dotter Klara Maria.

Hushåll 2: 
Johanna Sofia Lundqvist 
bildar hushåll med fyra fosterbarn. De två äldsta har hon ärvt av modern.  
Fosterbarn:
 1. Johan Wilhelm Svensson född 29/7 1872 i Katarina (fosterson) - död 8/7 1901 i Katarina. Moder är pigan Christina Svensson, Stadsgården 6 
 2. Frans Wilhelm Lundqvist född 23/9 1873 Okända föräldrar bosatta på 17 Bergsklippan, dvs familj. Moderns ålder 27 vilket tyder på att Klara Maria var mor till gossen.   
 3. Maria Vilhelmina Lundqvist född 5/4 1876 på Allmänna BB. Hon är dotter till systern Clara Maria Lundqvist. Maria Vilhelmina dör 21/12 1880 av lunginflammation i Hedvig Eleonora. Hon blev bara 4 år 8 mån 16 dagar gammal. 
 4. Herman Fredrik oäkta (skriver prästen) född 26/10 1878 i Stockholm - död 23/2 1879 av Colitis i Hedvig Eleonora. Han blev 3 mån och 27 dagar gammal och var Johanna Sofias biologiske son.  

Hushåll 3:
Eldaren Karl Frans Bernadotte Lundqvist född 4/10 1849 i Stockholm


Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 11 Artilleriroten (A, AB)
DIa:3 (1878-1926) Bild 80 / sid 4a 


Men självklart har var och en sitt livsöde...
_______________________________________________________________________________

Dottern:
Klara Maria Lundqvist Stenqvist
född 12/8 1846 i Stockholm - Död 26/10 1907. Adr som modern.
Gift ca 1884 med eldaren Karl Josef Stenqvist född 6/1 1851 i Åbo, Finland - död 12/10 1905. 

Barn:
 1. Frans Vilhelm född 23/9 1873 i Hedvig Eleonora (oäkta)
 2. Maria Vilhelmina född 5/4 1876 (oäkta) i Hedvig Eleonora - död 21/12 1880 i Hedvig Eleonora
 3. Sigrid Maria Stenqvist född 17/5 1884 i Hedvig Eleonora (överlever barndomen g. Thomée)         
 4. Erik William Grundberg född 28/6 1899 i Hedvig Eleonora. Barnhemsbarn No 14339. Gossen är sjuklig och klen och stannar bara hos Stenqvists ett år (april 1900-april 1901). Bostaden har ett enda rum, men ganska snyggt, skriver tjänstemannen. Ett år senare lämnas han till sin mormor  enkan Maria Sofia Grundber på långa gatan 2, 4 nb på Östermalm vars hem är mycket oordnat. Lämnas bara några månader senare till ett nytt fosterhem där han får det bättre. 1906 konstateras att han är blek och svag och har blodbrist. 1913 intervjuas gossen som säger att han på alla sätt haft god omvårdnad och antagligen ska resa till farfars släkt i Amerika. Det gjorde han också samma år.  
Folkräkningarna:
1880 med modern och Klara oäkte son Frans Vilhelm på Djurgårdens fd Framnäs
1890 återfinns ej.
1900 Stenkvist, Karl Josef och hustru Klara Maria med två barn varav ett barnhusbar bor i 
         Trädgården 1, 2, Hedvig Eleonora.
1910 Båda döda. 

Klara Maria Lundqvist Stenqvist i Rotemannen
1878-1880 bor ensam med modern i Bergsklippan 2 3 4, Hedvig Eleonora
1880-1881 bor med modern och sina två oäkta barn Frans Vilhelm (1873) o Maria Vilhelmina (1876) 
        i Fjeldstuen, Framnäs, Frescati lilla, Frescati övre, Hedvig Eleonora
1881-1884 bor med modern och oäkte sonen Vilhelm Frans på Landsvägen 10, Långa gatan 
        (Masten 4), Hedvig Eleonora. 
1884 gifter hon sig med finländaren Karl Josef Stenqvist. Då åker de oäkta barnen ut. 
         Bor på samma adress som modern ovan: Landsvägen 10, Långa gatan (Masten 4), Hedvig E. 
1884-1885 familjen som ovan. Adress: Alhambra, Apotekarehuset; Bellmansro, Belvedere, Hedvig E. 
1885-1891 Familjen som ovan. Adress: Allmänna gränd 10, Långa gatan 2,4 (Trädgården 1,2 
          (Mjölnargården) Hedvig Eleonora församling
1891-1906 Maken död 1905. Klara blir eldareänka. Adress som ovan.
1906-1907 Klara Maria död 1907. Adress som ovan. 

Sigrid Maria Stenqvist är borta några år ur Rotemannen efter moderns död.
När hon dyker upp igen 1910-1913 har hon gift sig med brandsoldaten Patrik Gustaf Fred Laurentius Thomée född 12/5 1883 i Hedvig Eleonora. 
Nu heter hon av någon anledning Sigrid Maria Thomée Stenqvist Vallius.

I hushållet finns även fostersonen Adil Ragnar Hadar Sandberg född 19/7 1903 i Katarina. 
Han är oäkta son till änkan Helena Konstatia Sandberg f Nilsson född 17/12 1902 som bor på Bondegatan 51. Prästen noterar att hon blev änka 24/5 1897.

De bor på en av familjens vanliga adresser nämligen: 
Almänna gränd. Långa gatan 2,4 (Trädgården 1,2) Oscars församling

1912-1918 Familjen som ovan men man har flyttat till Narvavägen 2, Strandvägen 49 (Bajonetten 1) i Oscars församling. och flyttar 1918 till Kronobergsroten. 

Adil Ragnar Hadar Thomée dör 24/8 1927 på Maria Sjukhus, Katarina församling, av någon sorts organsvikt med hjärtat inblandat (vit.org.cord). Kyrkobokförd i Högalid. 
Skriven på adress Ringvägen 6. 

Katarina (A, AB) CI:36 (1903) Bild 1360 / sid 93 (Adil föds)
Högalid (A, AB) FI:1 (1925-1928) Bild 1850 / sid 126 (Adil i dödboken)
 
Obs! 
Långa gatan tycks ha legat i både Hedvig Eleonora och Oscars församlingar. 
________________________________________________________________________________

Sonen 
Eldare Carl Frans Bernadotte Lundqvist
född 4/10 1849 i Hedvig Eleonora - död 28/3 1925. 
Då skriven på Duvnäsgatan 14 i Sofia församling.  

Gift med:
Betty Christina Jonsson Lundqvist 
född 5/9 1849 i Östra Ämtervik, Värmlands län

Barn:
 1. Lundqvist Elsa Maria född 13/5 1879
 2. Lundqvist Karl August född 1881 02 18 i Hedvig Eleonora

1881-1882 bor familjen på Landsvägen 10, Långa gatan 3 (Masten 4), Hedvig Eleonora församling

Folkräkningarna:
1880 han är fd eldare, gift med Betty Kristina o har äldsta dottern. Bor i fd Fjelstuen på Djurgården
1890 Carl Frans Bernhard Lundqvist gm Betty Kristina, två barn. Bor Grönland No 7, Hedvig E
1900 Karl Frans Bernadotte Lundqvist är maskinist, gift med Betty Kristina, två barn, Weken No 1 i 
         Katarina församling
1910 Carl Frans Bernadotte Rundquist, maskinist, med hustru, inga barn. Lampan 8 i Katarina förs.
         Ett barnbarn bor hos dem: Carl Artur Bertill Hellgren född 1907 i Kungsholms församling.
         Carl är maskinist vid Katarinahissen. 


_________________________________________________________________________________


Dottern o sömmerskan 
Johanna Sofia Lundqvist, Hedlund, Asplund

Född 7/10 1852 i Hedvig Eleonora - död 22/6 1945 i Katarina församling
Hon var då änka efter Frans Asplund sedan 23/8 1941.
Adress då: Södermannagatan 2, Katarina församling.

Barn:
 1. Herman Fredrik född 26/10 1878 (oäkta) som dör bara tre mån gammal 23/2 1879
 2. John Gustaf Mauritz Hedlund född 16/1 1887 i Katarina församling                                                 
 3. Karl Axel Harry Hillberg/Hoborg född 31/10 1899 i Katarina församling - död 16/11 1909 i Katarina. Oäkta men hade familj. Var fosterbarn i flera familjer och dog av drunkning sedan han gått ned sig 10 år gammal på svag is tillsammans med tre andra jämnåriga pojkar som också dog. Han var skriven på Värmdögatan 6. Katarina (A, AB) FI:37 (1909) Bild 1340 / sid 77

Gift I den 25/8 1882 med: 
Karl Gustav Hedlund född 1/5 1846  Gävle - död 2/12 1906 i Sankt Nikolai församling. 
Han var gift med Johanna Sofia Lundqvist men hade 1889 uppenbarligen flyttat. 
Okänd bostad, skriver prästen i dödsnotisen. 
Han dog 1906 av tuberkulos och hörde då hemma på Allmänna försörjningsinrättnngen. 

Gift II den 25/5 1918 med:
Eldaren Frans Asplund född 22/2 1860 i Katarina församling. Inga gemensamma barn. 
Död 23/8 1941 i Oscars församling av arterioseleros bronchopneum på vårdhemmet Högalid. 
Då skriven på adress Allmänna gränd 10, Djurgården.


Folkräkningarna
1880 Johanna Sofia är ensamstående sömmerska, Djurgårdens fd Framnäs Hedvig Eleonora
1890 Johanna Sofia kallas gardisthustru. Ingen man dock men sonen född 1887. 
         Bergsklippan No 2, 3, 4
1900 Johanna Sofia är gift men mannen är frånvarande. Hon har två barn födda 1887 och 
         1899 och Frans Asplund som inneboende. Glasbruket Östra, Katarina förs 
1910 Johanna Sofia är arbetskarlsänka och bor med sin yngste son (född 1887) på             
         Glasbruket östra, Katarina församling. Ensamstående järnarbetaren Frans Asplund är 
         skriven på samma adress. 


Johanna Sofia 
Lundqvist Hedlund Asplund i Rotemannen
1878-1800 är ogift hushållsföreståndare - dvs ingen man i närheten - på Bergsklippan 2, 3, 4
      Hon bor ensam där med följande fyra barn: 
 1. Johan Vilhelm Svensson född 29/7 1872 (mors fd fosterson)
 2. Frans Vilhelm Lundqvist född 23/9 1873 (syster Klara Marias oäkte son)
 3. Maria Vilhelmina Lundqvist född 5/4 1876 (syster Klara Marias oäkta dotter)
 4. Herman Fredrik född 26/10 1878 (sin egen oäkte son) som dör bara tre mån gammal 23/2 18
Barn 1.
Katarina (A, AB) CI:16 (1872-1873) Bild 101 / sid 64 (Johan Wilh födelse, mor Christina Svensson)
Barn 2.
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:27 (1873-1875) Bild 620 / sid 57 (Frans Vilhelm föds. Okända föräldrar) 
Sannolikt son till systern Clara Maria. Hittar honom inte i vuxen ålder. 
Barn 3.
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:28 (1876-1877) Bild 280 / sid 286 (Maria Vilhelmina föds)
Dotter till systern Clara Maria född 1846 
Hedvig Eleonora (A, AB) FI:12 (1878-1884) Bild 127 / sid 123 (Maria Vilhelmina död)
Barn 4.
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:29 (1878-1880) Bild 73 / sid 68 (Biologisk son till Johanna Sofia Lundqvist - död vid 4 års ålder. 
Hedvig Eleonora (A, AB) FI:12 (1878-1884) Bild 48 / sid 44 (Herman Fredrik död)

Rotemannen:
1880-1881 Johanna bor ensam på Fjeldstuen, Framnäs, Frescati lilla, Frescati övre, Hedvig E.
1881-1882 Johanna bor ensam på Landsvägen 10, Långa gatan 3 (Masten 4) Hedvig E
1882 har hon gift sig med fd gardisten Karl Gustav Hedlund född 1/5 1846. Samma adress. 
1882-1884 Som ovan
1884 har hon tagit sig ett fosterbarn: Elin Augusta Pettersson född 7/6 1883 och flyttat till Allmänna 
         gränd 4 (Fyrkanten) på Djurgården 8. 
1885-1886 Fosterbarnet är inte längre kvar. Makarna Hedlund har flyttat till Erstagatan 23, Skånegatan 
         41, Tjärhovs tvärgränd (Järnet 5) i Katarina församling.
1885-1888 Makarna bor kvar på adressen och har nu fått sonen John Gustaf Maurits Hedlund 
          född 16/1 1887 i Katarina församling.
1889-1890 Johanna har flyttat hem till Mjölnargården (Allm gränd 10 osv) med sonen Johan Gustaf Mauritz. Maken är inte med. 

________________________________________________________________________________


Kyrkoböckerna:
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:20 (1841-1850) Bild 184 / sid 357 (dtr Clara Maria föds)
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:20 (1841-1850) Bild 295 / sid 571 (sonen Carl Frans Bernadotte föds)
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:21 (1851-1856) Bild 86 / sid 77 (Johanna Sofia föds)
Hedvig Eleonora (A, AB) FII:4 (1853-1859) Bild 9 (förste maken Lundqvist död)
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) FIa:11 (1905-1916) Bild 440 / sid 40 (andre maken Hedlund död)

Husförhörslängder:
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:54 (1854-1857) Bild 251 (Familjen i Qv Trådgården å Kungl Djurg)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:54 (1854-1857) Bild 344 (fam i Qv Masten)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:57 (1858-1861) Bild 181 (fam i Qv Masten)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:57 (1858-1861) Bild 355 (fam i Qv Masten)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:57 (1858-1861) Bild 291 (fam i Qv Trädgården
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:60 (1862-1865) Bild 325 (fam, de två yngsta barnen, i Qv Fyrkanten)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:60 (1862-1865) Bild 232 (med två barn i kv Fyrkanten)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:60 (1862-1865) Bild 142 (med två barn i kv Fyrkanten)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:63 (1866-1867) Bild 212 / sid 206 (Qv Fyrkanten. Två barn hemma)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:65 (1868-1869) Bild 2520 / sid 300 (Kv Trädgården å Kungl Djurg)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:71 (1873-1874) Bild 3250 (fam i Qv Bergsklippan)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:71 (1873-1874) Bild 3250 (fam i Qv Bergsklippan)
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:75 (1875-1876) Bild 1450 (Bergsklippan. Tre barn + fosterson. 
Hedvig Eleonora (A, AB) AIa:75 (1875-1876) Bild 3100 (Bergsklippan. Två döttrar o 2 fosterbarn)


En särskild kvinnotyp

Rodderskorna beskrevs ofta som manhaftiga kvinnor som svor, skällde och söp. Ibland sågs de till och med som en särskild kvinnotyp, långt ifrån hur en kvinna borde bete sig.

I Sjöhistoriska museets arkiv finns en bok som innehåller tidningsurklipp om skärgårdsbåtar men även några artiklar om rodd. I ett klipp ur en okänd tidning från 1940 skrivs i något raljant ton om rodderskornas språkbruk:

"Det är nu 50 år sedan de sista 'roddargummorna' lade upp sina åror vid Stockholms kajer. De hade anor från 1600-talet och voro under några hundratal år de enda som uppehöllo trafiken på huvudstadens vattenleder. I ur och skur fingo 'roddarmadonnorna' stå på pass antingen till 'passrodd' eller till 'långrodd'.

Ville någon icke invänta avgångstiden kunde man bli rodd mot dubbel avgift. Båtens styrande överläts i regel åt någon av passagerarna. Då roddturen var över hörde det till god ton att säga: 'Väl rott, madamer'. Det kunde emellertid hända att detta tack kom olämpligt, exempelvis då båten med kraft stött på bryggan eller då 'roddargummorna' trasslade in sig i varandras åror. Då sparades icke på skällsorden. Ja, deras språk var så starkt att böter för deras bråk måste instiftas. Det var förbjudet att föra oväsen i hamn eller vara otidiga mot dem, som dem om rodd anlita, eller dem emellan."

tisdag 31 maj 2022

Ett intressant kvinnoöde...

Historien om
Inger Margrethe Nielsen, Schacke
och Harry Fritz-Crone

Harry Fritz-Crone född 27/9 1893 i Ordrup, Danmark (violin)
          Son till: Valdemar Chrone född 1860 - död 1930 och Johanne Barth Fritz född 1862 - död 1937


Inger Margrethe Fritz-Crone Nielsen född 24/4 1884 i Odense, Danmark (piano) Dop 8/6 1884 Sankt Hans, Odense. 

1884 Inger Margrethe Nielsen föds 24/4 1884 i Odense, Danmark. 

Hon är dotter till:
Sören Henrik Nielsen (1852-1932) 
och hans hurstru 
Johanne Margrethe Maibom (1853-1922) 
         


1890 Inger är enligt 1890 års folkräkning i Danmark 6 år gammal och bosatt på andra våningen i 
         Grönnegade Munkemöllestraede, Odense, Danmark. Hon har föräldrar och tre syskon. 
1891 Inger är bosatt i Odense, Danmark

1893 Andre maken Harry Frik Fritz Crone föds 27/9 1893 i Ordsbo, Köpenhamn, Danmark. 
         Han är son till: Valdemar Krone född 18/8 1860 i Århus - död 1930 och Johanne Barth Crone 
         född Fritz (1862-1937)

1899 Inger konfirmeras i Sankt Knuds Domsogn i Odense den 8/10 1899.

1901 Andre maken Harry Fritz Crone är mantalsskriven på Svendsvej, Gentofte, Köpenhamn.

1905 Oklart om det är rätt person men...
         Den 30/5 registreras att Inger Margrethe Nielsen född ca 1884 i Vejlby avser att emigrera till 
         Amerika. Hon är 21 år gammal och ska hälsa på sin vän Axel Jensen i St Paul, Minnesota.                       Fartyget heter Saxonia och befälhavaren Captain Barr.
         Hon avreser den 6/5 1905 från Liverpool i England med destination Boston, USA, dit hon 
         ankommer den 15/6 1905. 

1906 Inger är bosatt i Köpenhamn och i Odense eller tvärtom. 

1906 Antecknas i folkräkningen 1906 att andre maken Harry Fritz-Crones far, Valdemar Crone, har
         övergett familjen. Modern, Johanne Barth Fritz gift Crone kallas offentligt "övergiven hustru".               Harry, 23, är äldst av fyra syskon.  

1907 Inger gifter sig i Odense domkyrka med Grosshandlaren (1905) Harry Christian 
         Bording Schacke den 8/3 1907. (ev 16/9 1907) Harry Christian Bording Schacke (1883-1951).
         De är bosatta i Odense. 

1909 Andre maken Harry Fritz-Crones far Valdemar Crone som övergett familjen och gifter om sig 
         19/4 1909 med Augusta Andersen. 

1910 Inger och maken i första äktenskapet får tvillingarna Paul och Henrik den 14/1 1910 i Köpenhamn.
Paul Schacke växte upp och blev prokurator. 
Henrik blev småningom kontorschef.

Henrik Schacke
Paul Schacke


Karen Margrethe
Schacke
1911 Familjen flyttar 2/4 1911 till Hornsey, Middlesex i England
         Mantalsskriven på adress 14 Princess Avenue, Muswell hill,
         Hornsey, Middlesex, England.

1911 års folkräkning i England bekräftar att famljen bor på adressen ovan. 
         Makarna har varit gifta i fyra år och Harry är Egg Merchant 
         (ägghandlare). 
         Familjen har tre tjänare: Elizabeth Dawson, 52, Wilhelmina Jensen, 22, 
         och Kate Dawson, 17.  

1911 Harry Fritz Crone mantalsskriven på adress Norasvej i Köpenhamn.

1913 Dottern Karen Margrethe Schacke föds 6/12 1913 i Köpenhamn

1916 Inger bor i Dalum, Odense, Danmark. Oklarat om familjen är med.

Bakom soffan Inger Margrethe Schacke född Nielsen eller äldsta dottern Gunnild med tvillingarna Henrik och Poul, Karen, barnens mormor Johanne Margrethe Nielsen född Maibom och en liten flicka vid namn Agnes. Fotograv okänd 1920. Källa: My Heritage (som registrerat sju släktträd för Inger)


1919 Inger får sonen Gunnar på den 13/12 1919 i Falu Kristine, Sverige, med blivande andre maken Harry Fritz-Crone. Gossen föds på Lucia och döps på nyårsafton. I födelseboken står att Inger och Harry är gifta den 20/12 1918. Det är inte sant. Hon är fortfarande gift med sin förste man hemma i Danmark. Hennes barn i första giftet - tvillingarna Poul och Henrik samt dottern Karen - är nio respektive sex år gamla.  

Födelseboken Falu Kristine (W) CI:18 (1908-1920) Bild 3420 / sid 337

Av födelseboken framgår att Harry Fritz-Crone var skriven i Danmark vid sonen Gunnars födelse.
Prästen antecknar dessutom att åtminstone modern var gift sedan 20/12 1918. Han skriver också: "Modern möjligen ännu kvarskriven i Odense, Danmark"
Faddrar var:
Fru Johanne Fritz-Crone från Ordrup i Danmark (Gunnars farmor som alltså hade rest till Falun), Ebba Gasman från Ordrup i Danmark och Ingenjör Gunnar Ferden, Kristiania, Norge.

1921 Inger är skriven på adress Miramare, Vedbaek Strandvej 320, Danmark.

1922 Inger skiljer sig från förste maken Harry Christian Bording Schacke i Köpenhamn. 
Harry Fritz-Crone
Med andre maken Harri Fritz-Crone spelar hon -troligen 1922 - in:  


Serse (Xerxes), HWV 40, akt I: Aria: Ombra mai fu, "Largo" 


1923 Inger gifter sig med den tio år yngre danske violinisten Harry Fritz-Crone den 1/1 1923. Andre sonen är redan på väg. Familjen bor i Engelbrekts församling i Stockholm där sonen Pelle föds den 27/6 1923. 

Sonen Pelle föds 27/6 1923.
Födelseboken Engelbrekt (A, AB) CI:7 (1923-1925) Bild 270 / sid 19

Pelle föds av någon anledning i S:t Clara församling. Prästen där skickar avis om det till prästen i Engelbrekt. Denne konstaterar att modern är skriven i Odense, Danmark, och gift 1/1 1923 (ett mysterium). Prästen i Engelbrekt har sedan skickat avi om detta till Stat byrån 25/7 1923.

Dopvittnen är fröken Emma Möller och F Jonsson.
Av födelsenotisen framgår att fadern Harry Fritz-Crone är violinist och dansk undersåte. Modern heter Inger Margrete Nielsen. Adressen är Floragatan 12.
Men det är en parentes för den som vill söka vidare.

1925 Familjen bor på adress: Fryxellsgatan 2, Rådmansgatan 18 i fastigheten Oxeln 5, Engelbrekts församling. Harry är musiker, violinist.
Databasen Rotemannen över folk som bodde i huvudstaden avslöjar att Fritz-Crone formellt flyttade till Sverige från Danmark först 1925. Gunnars föräldrar 
var musiker. De kanske pendlade mellan länderna, var på turné när barnen 
föddes eller bara vistades här några år innan de bestämde sig för att för att stanna.

1926 När Rotemannen upphör 1926 bor familjen kvar på adressen ovan. 
 
1926 Förste maken, Harry Schacke) reser den 18/2 1926 från England till 
         Algeriet med rederiet Nederland Royal Mail Lines fartyg Prinses Juliana. 

1930 Harry Fritz-Crones far Valdemar Crone dör av levercancer 12/2 1930.

1933 Förste maken, Harry Christian Bording Schacke, gifter om sig 27/5 1933 (med Gunhild Kinch). 

1932 Inger, Harry och barnen flyttar från Oscars församling i Stockholm till Ysäter nr 5 i Danderyd 
         den 31/10 1932. 

1934 Familjen flyttar den 8/10 1934 från Ysäter nr 5 i Danderyd till Österskär i Österåker.* 
         De är danska undersåtar. (AIIa:21 sid 1438) 

1935 Sonen Henrik Schacke gifter sig med Kamma Petersen 12/11 1935 i Hellerup. 
         1940 mantalsskriven på adress Hans Jensens Vej, Gentofte, Köpenhamn, Danmark. 

1935 I Danderys församlingsbok (AIIa:21 sid 1438 se ovan) finns även en anteckning om att familjen - 
         eller åtminstone Harry Fritz-Crone - ska ha flyttat tillbaka till Ysäter Nr 5 den 12/12 1935. De ska
         då ha kommit från St Olai församling i Norrköping. Den 13/11 1936 flyttade de vidare till
         Karlstad i Värmland. Kanske var huset i Österskär under byggnad?  

1936 Sonen Paul Schacke gifter sig med Emilie Louise Nielsen 9/5 1936 i Marlborough House, 
         London. (Senare gift med Karen Ragnhild Levin)

1936 Dottern Karen Margrethe Schacke gifter sig den 25/7 1936 i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn

1937 Harry Fritz-Crones mor Johanne Barth Fritz gift Crone död 1937.

1938 Förste maken, Harry Schacke, reser med French Lines fartyg Normandie från New York till Southhampton i England dit han anländer 7/3 1938.

1940 Familjen bor i Ekbacken, Österskär eller som det heter nu: Generalsvägen 138 Österåker, 
         enligt svenska folkräkningen 1940. Hos familjen bor även: 
         Per Axel Börklund född 11/5 1907 i Gävle. Harry är violinist och har tillfälliga uppdrag. 
         Hustrun är husmor. Sonen Gunnar tar  ikstudier och sonen Pelle studerar vid läroverk i                
         Stockholm.

1948 Sonen Gunnar gifter sig 18/6 1948.

1950 Direktör Harry Fritz-Crone och hustrun Inger Margrete Fritz-Crone bor med sonen Pelle i 
         Tuna 1:166 i Österskär. Pelle studerar.
         Sonen Gunnar har gift sig 18/6 1948 med Britt Ida Monica Fritz-Crone född 6/5 1922 i 
         Engelbrekt. De bor på adress Vendevägen 9 i Djurholm. Han är musikstudent och hon 
         tjänsteman. Allt enligt folkräkningen 1950.

1951 Sonen Pelle gifter sig 24/2 1951.

1951 Förste maken, Harry Christian Bording Schacke, dör 12/11 1951 på Gentofte sjukhus i 
         Köpenhamn. Han efterlämnar ett testamente i England. I en lista över registrerade testamenten 
         står följande att läsa: Schacke Harry Christian of 350 Strandvej Vedbaek Denmark died 12 
         November 1951 Administration (limited) London 27 May to Barclays Bank Limited the attorney 
         of Gunild Schacke, Henrik Schacke, Paul Schacke and Karen Margrethe Baur. 
         Effects (pundtecken)  3027 18s. in England.

1960 Inger och Harry Fritz-Crone har lämnat Sverige och återvänt till Danmark. Harry har förälskat 
         sig i en prästinna som tillsammans med en man lurat av honom en hel del av bohaget i Österskär. 
         Harry och Inger slutar sina dagar på varsitt ålderdomshem i Helingör, Danmark. 

         Gunnar Fritz-Crone är nu musikdirektör. Han och hustrun Britt Ida Monica har fått barnen 
         Henrik och Eva. Familjen bor i Tuna 1:525, Karnåsvägen 19 i Österåker

Pelle Fritz-Crone född 27/6 1923 i Engelbrekt - död 8/8 1994. 
Orionv 68, Österskär
Gift 24/2 1951 med och skild 26/8 1965 från Mirjam Josephson född 20/3 1917 i Uppsala domkyrkoförs - död 9/7 1994 Mariatorget, Sthlm
De bor 1960 på Furusundsgatan 15 i Oscars församling i Stockholm. Pelle är dansk medborgare och översättare. Han översatte bla En fest för livet av Ernest Hemingway
Hos dem bor även en Peter Josephson. Allt enligt folkräkningen 1940. Folkräkningen 1960. 

1970 Gunnar Fritz-Crone bor med båda sönerna på Kvarnåsvägen 5 i Österskär

1974 Inger Margrethe Fritz-Crone född Nielsen och första gången gift Scharcke död 1974 i 
         Hammershöj, Plejehjem, Helsingör, Danmark. Begravd på Västra kyrkgåren, Köpenhamn

1976 Dottern Karen Margrethe Schacke död av bröstcancer den 9/1 1976 i Kolding, Danmark.
         Begravd på Vedbaeks kyrkogård. Troligen inga barn. 

1985 Sonen Paul Schacke dör 31/1 1985. Han är begravd i Vedbaek Kirkegård, Danmark. 
         
1987 Sonen Henrik Schacke dör 24/4 1987 i Hörsholm, Danmark

1998 Förste makens andra hustru Gunhild Schacke född Kinch dör 11/1 1998 i Köpenhamn, Danmark.

Kyrkoböcker: 
Danderyd (AB) AIIa:21 (1929-1940) Bild 2450 / sid 1438 (familjen i Ysäker nr 5)*
Danderyd (AB) B:13 (1929-1941) Bild 1530 / sid 149 (utflyttningslängden nr 290)
Österåker (AB) AIIa:11 (1924-1935) Bild 3990 / sid 791 (familjen i Österskär)
Österåker (AB) AIIa:14 (1935-1944) Bild 3500 / sid 736 (Harry lägger till titeln direktör)

Harry Fritz-Crone
Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund

Harry Fritz-Crone –Dikt / Souvenir

Etikett :His Master's Voice – X 2269
Format :
Shellac , 10", 78 rpm
Land :Sverige
Släppt :
Genre :Klassisk
Stil :KlassiskMedverkar på:
Henri Marteau - Svenska kollegor & elever (88 låtar, ca 5 timmar)
Skiva 4 melodi 19:

Serse (Xerxes), HWV 40, akt I: 
Aria: Ombra mai fu, "Largo" (arr. för violin och piano) (2.46)
George Frideric Handel, Musel, Raabe, Plothow, 
Harry Fritz-Crone & Inger Fritz-Crone

Spotify:
https://open.spotify.com/artist/6cTzuuxqCBiKdprgbYZjIc

Här omtalas andra inspelningar av makarna Fritz-Crone.
Man kan även läsa följande:
Populära omslag av Harry Fritz-Crone
Säterjäntans söndag

Läs mer om Inger Margrethe Nielsen gift I Schacke, gift II Fritz-Crone  här och här och här och här
Hos My Heritage förekommer hon i åtminstone sju släktträd.
Hos Geni hittar du henne här
Hon är även gott representerad hos Ancestry som kräver medlemsskap.
mfl internetplatser.

måndag 9 maj 2022

Ulla Billquist

Wikipedia
Billquist växte upp i Eslöv, Värnamo och Örebro. År 1925 träffade hon i Örebro skådespelaren Fritiof Billquist, som var anställd på Helsingborgs stadsteater och som senare blev hennes man. Han ordnade så att hon fick sångdebutera på teatern. Hon fick också plats som avlönad elev vid denna teater 1926. Samma år fick hon sjunga i radion första gången.

Underhållaren Thor Modéen var hennes svåger och 1927 engagerade han henne till höstrevyn på Odeonteatern i Stockholm. Under flera år spelade hon sedan revy i Stockholm, bland annat hos Ernst Rolf.

Skivkarriär
Billquist sjöng in 358 skivsidor åren 1929–1946 och hade sin storhetstid som grammofonsångerska och folkparksartist under andra hälften av 1930-talet och krigsåren. Hon skivdebuterade i december 1929 med Parfymvisan och sjöng då in ytterligare fem skivsidor på skivmärket Pathé. Året därpå bytte hon skivmärke till Columbia och blev kvar på samma skivmärke fram till 1940 då hon lockades över till Sonora. För Sonora blev Billquist av sådan betydelse, att hon som första artist någonsin anställdes av skivbolaget med en fast månadslön (700 kronor).

Billquist är för eftervärlden ihågkommen för en rad skivinspelningar och särskilt för sin inspelning av "Min soldat" för Sonora i Stockholm den 8 maj 1940. Skivans nummer var Sonora 3630. Det var för övrigt hennes första inspelning för detta bolag och det blev också hennes största skivframgång. Hon blev mycket populär bland beredskapsmännen när hon reste runt som fältartist under andra världskriget. Inspelningen av "Min soldat" fick förnyad aktualitet när den blev ledmotiv för tv-serien Någonstans i Sverige.

Andra minnesvärda inspelningar är "En månskenspromenad", "Du svarte zigenare", "Köp rosor monsieur", "Kring de små husen vid gränderna i hamnen", "Under takåsarna i Paris", "Världen är full av violer", "Säg, hur har du det med kärleken idag", "Öppna ditt fönster" samt "Godnattvalsen" ("Auld Lang Syne"). Melodin ur den senare kom från den brittiska filmen Dimmornas bro.

Billquists sista inspelning blev "Chickery Chick" (Sonora 7290) med Willard Ringstrands orkester. Den gjordes tre dagar före hennes död.

Privatliv
Ulla Billquist var gift tre gånger: 1926–1934 med skådespelaren Fritiof Billquist (1901–1972), 1936–1942 med direktören Wolmar Sjögren (1901–1974) samt 1943 till sin död med kompositören, dragspelaren och pianisten Gunnar Hahn (1908–2001).

Vid sin död var Ulla Billquist, sedan vintern 1946, separerad från sin tredje man, Gunnar Hahn. Makarna låg i äktenskaplig skilsmässa, vilken inte var formellt genomförd vid hennes död. I sitt första äktenskap fick hon sitt enda barn, dottern Åsa Billquist-Roussel (1927–2010), som har givit ut boken Köp rosor... Boken om Ulla Billquist.

Ulla Billquist var genom sin syster, sångerskan Margareta Schönström, svägerska till Thor Modéen.

Ulla Billquist begick självmord i sin bostad på Nybrogatan 77 i Stockholm den 6 juli 1946, samma dag som hon skulle ha framträtt i Karlstads Folkets Park. Hon påträffades död först två dagar senare, måndagen den 8 juli 1946. Vid denna tidpunkt stod Ulla Billquist på toppen av sin karriär och var en mycket folkkär artist. Ulla Billquist är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.

Hör Lasse Zackrisson berätta om henne här

Ulla Billquists födelse: 

Västra Sallerup (Eslöv) (M) CI:6 (1895-1907) Bild 2730 / sid 269

Ebba Ulla Ingegerd Schönström född 14/8 1907 i Eslöv (från Köf)
Dotter till: 

Sergeant Gustaf Johannes Schönström född 2/9 1873 i Fulltofta, Malmöh - död 6/1 1908 i Eslöv
och hans hustru
Gerda Ulrika Larsson född 21/3 1871 i Längbro, Örebro län - död 6/11 1957 i Hedvig Eleonora

Familjen vid Ullas födelse: 
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:10 (1901-1907) Bild 140 / sid 6
_________________________________________________________________________________

Ullas mamma:
Gerda Ulrika Larsson född 21/3 1871 i Långbro, Örebro län - död 6/11 1957 i Hedvig Eleonora
                                        Dotter till:
Anders Larsson född 12/11 1837 i Kumla, Örebro län. Arbetare. 
och (gift 24/4 (11) 1867):
Hilda Augusta Månsson född 1/4 (11) 1843 i Stockhohlm

Deras barn (Gerdas syskon): 
     1. Maria Elisabet född 8/5 1868 i Örebro
     2. Gerda Ulrika född 21/3 1871 i Längbro, Örebro län
     3. Augusta Dorotea född 6/2 1877 i Längbro, Örebro län
     4. Axel Robert född 22/8 1879 i Örebro
     5. Anna Victoria född 25/3 1882 i Örebro
     6. Gustaf Vilhelm född 1/8 1884 i Örebro
Gift I den 11/11 1894 med: Sergeant No 228-230. Stabstrumpetare Fritz Valfrid Eklund 
                                             född 29/9 1869 i Örebro - död av tbc i lungorna 18/2 1896 i Kristianstad

Gift II den 7/5 1899 med: Sergeant i Eslövs köping Gustaf Johannes Nathanael Schönström 
                                             född 2/9 1873 - död av hjärnhinneinflammation den 6/1 1908 i Eslöv.

Barn i Gerda Ulrikas andra gifte: 
 1. Hildegard Margareta Johanna född 6/12 1899 i Malmö Petri
 2. Sven Gustaf född 26/3 1902 i Hyllie
 3. Nils Tore Anders född 19/2 1904 i Västra Sallerum, dvs Eslöv
 4. Ulla Ebba Ingegärd född 14/9 1907 i Eslöv

Kyrkoböckerna 
Modern Gerda Ulrika Schönström född Larsson:
Ånsta-Längbro (T) AI:25b (1876-1880) Bild 34 / sid 26 (m föräldrar o syskon i Baggetorp)
Örebro Nikolai (T) AI:28c (1876-1880) Bild 68 / sid 61 (m föräldr o sysk i Resta Gärdet Redstalund)
Örebro Nikolai (T) AI:29b (1881-1885) Bild 260 / sid 249 (med föräldrarna i Nr 110, Örebro Nikolai)
Örebro Nikolai (T) AI:29a (1881-1885) Bild 232 / sid 221 (m föräldr o syskon Drottninggat 61 Örebro)
Örebro Nikolai (T) AI:30b (1886-1890) Bild 97 / sid 92 (m föräldr o sysk Norra Manillagatan)
Örebro Nikolai (T) AI:30a (1886-1890) Bild 118 / sid 108 (m föräldr o sysk Drottninggatan No 23)
Örebro Nikolai (T) AI:31b (1891-1895) Bild 88 / sid 76 (med föräldr o sysk i Trädgårdarne)
Örebro Nikolai (T) AI:31d (1891-1895) Bild 167 / sid 157 (Nygift i föräldrahem No 9 Gamla Gatan)

Första äktenskapet
Kristianstads stadsförsamling (L) AI:31 (1889-1894) Bild 319 / sid 1513 (gift med Eklund)
Kristianstads stadsförsamling (L) AIIa:4 (1895-1904) Bild 2220 / sid 1415 (gift med Eklund)
Kristianstads stadsförsamling (L) FI:7 (1894-1912) Bild 240 / sid 19 (maken i dödboken)
Malmö Caroli (M) AI:137 (1884-1898) Bild 174 / sid 395 (Enkan Gerda Ulrika Eklund i Altona)
Malmö Sankt Petri (M) AIIa:6 (1896-1900) Bild 2330 / sid 228 (änkan Gerda Ulrika Eklund)

Andra äktenskapet
Malmö Sankt Petri (M) AIIa:9 (1896-1900) Bild 1690 / sid 165 (gm Schönström, en dtr i "Björnen")
Hyllie/Limhamn (M) AIIa:6 (1900-1906) Bild 220 / sid 1141 (Gift och med två barn i Simpan, Hyllie)
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:9 (1901-1907) Bild 1820 / sid 477 (Gift och med tre barn i Eslöv)
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:10 (1901-1907) Bild 140 / sid 6 (Gift och med fyra barn i Eslöv)
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:14 (1908-1917) Bild 200 / sid 10 (Maken död. Änka med fyra barn)

Änkan Gerda Ulrika Schönström
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:14 (1908-1917) Bild 2950 / sid 285 (änka 4 barn till Värnamo 1909)
Värnamo (F) AIIa:8 (1908-1919) Bild 680 / sid 54 (änkefru med fyra barn i kv Rosen)
Värnamo (F) AIIa:9 (1908-1919) Bild 1600 / sid 402 (änkefru Gerda Schönström med fyra barn)
Örebro Olaus Petri (T) AIIa:4 (1913-1920) Bild 2610 / sid 1757 (änka m 4 barn, fr Värnamo 5/10 1915)
Örebro Nikolai (T) AIIa:20b (1921-1930) Bild 170 / sid 2761 (ensamstående i Örebro)
Örebro Nikolai (T) AIIa:21 (1931-1941) Bild 250 / sid 11 (ensam Drottninggränd 4)


Ullas pappa
Sergeant Gustaf Johannes Schönström 
född 2/9 1873 i Fulltofta, Malmöhus län - död av hjärnhinneinflammation den 6/1 1908 i Eslöv

Son till:
Skolläraren och arrendatorn
Gustaf Schönström född 9/2 1833 i Hörby, Malmöhus län
Gift I den 8/12 1859 med Johanna esterberg född 22/10 1832 i Westerstad - död 6/11 1881 i Fulltofta
Gift II den 1/9 1882 med Elna Nilsdotter född 25/6 1842 i S. Willie, Malmöhus län

Barn i första giftet:
 1. Nils Theodor född 10/9 1860 i Fulltofta, Malmöhus län. (4/1 1881 betyg att bli landtmäterielev)
 2. Johan Hjalmar född 18/1 1862 i Fulltofta (den 8/1 1883 betyg att bli landtmäterielev i Köping)
 3. August emil född 16/10 1863 i Fulltofta (1880 Alnarp, 1881 N Amerika, 1883 Kronobergshed) 
 4. Emma Beata född 1/10 1865 i Fulltofta
 5. Anders Emanuel född 6/12 1867 i Fulltofta (volontär v Kronobergs reg. Sundsvall 1893)
 6. Magnus Wilhelm född 6/7 1870 i Fulltofta
 7. Gustaf Johannes Nathanael född 2/9 1873 i Fulltofta
 8. Amanda Kristina född 13/9 1876 i Fulltofta
Barn i andra giftet: 
      9. John Mathias född 25/2 1884 i Fulltofta


Kyrkoböcker
Ullas pappa Gustaf Johannes Nathaniel Schönström
född 2/9 1873 i Fulltofta - död 6/1 1908 i Eslöv
Fulltofta (M) AI:7 (1867-1877) Bild 85 / sid 81 (hos föräldrar o syskon i Häggenäs No 3)
Fulltofta (M) FI:1 (1862-1894) Bild 450 / sid 42 (modern död, ingen dödsorsak angiven)
Fulltofta (M) AI:8 (1878-1888) Bild 91 / sid 87 (hos far o syskon i Häggenäs)
Lyby (M) AI:12 (1891-1906) Bild 228 / sid 215 (som ovan)
Lyby (M) AI:12 (1891-1906) Bild 221 / sid 208 (som ovan)
Malmö Caroli (M) AI:125 (1892-1899) Bild 401 / sid 640 (stamanställd sergeant i Jerusalem.                               Hindersbetyg 19/4 1899)
Malmö Sankt Petri (M) AIIa:9 (1896-1900) Bild 1690 / sid 165 (Gift med ett barn i "Björnen")
Hyllie/Limhamn (M) AIIa:6 (1900-1906) Bild 220 / sid 1141 (Gift med två barn i Simpan, Hyllie)
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:9 (1901-1907) Bild 1820 / sid 477 (Gift med tre barn i Eslöv)
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:10 (1901-1907) Bild 140 / sid 6 (Gift med fyra barn i Eslöv)
Västra Sallerup (Eslöv) (M) AIIa:14 (1908-1917) Bild 200 / sid 10 (Död. Lämnar änka med fyra barn)

onsdag 6 april 2022

Soldaten Johan Pettersson Blad måste ha levt hela sitt liv med fel födelsedatum...

Nina Brobeck söker 

Soldaten Johan Pettersson Blad född 16/12 1788 i Tanum
Vem var han?
Födelseboken ser ut så här:
 
Tanum (O) C:3 (1767-1808) Bild 2320 / sid 459

Det är alltså två gossar med samma namn som föds i Tanum.
16/12 1788 Johannes son till Olof Larsson och Ingeborg Andersdotter i Greby
12/12 1788 Johannes son till Petter Gustafsson och Johanna Hansdotter i Svandahll

Det är lite märkligt att pojkarna förs in i kyrkoboken fel ordning men sånt händer.
Det är också märkligt att Johannes född 16/12 aldrig bor med sin familj. 
Nina Brobeck har löst det mysteriet. Gossen är helt enkelt död bara 3 dagar gammal.

 Tanum (O) C:3 (1767-1808) Bild 5070 / sid 1009

Så vem var då Johannes född 16/12 1788 i Tanum som ändå tycks ha levt vidare i Soldaten Johan Blad i Svarteborg född 16/12 1788 i Tanum?

Johannes (född 16/12 1788 i Tanum) dyker inte upp förrän han blir indelte soldaten Johan Blad i Svarteborg. Han blir 24 år gammal antagen som indelt soldat i Bohusläns regemente, Råhed rote, Sotenäs kompani i Svarteborg socken 1812. Han tjänstgör i sex år och får avsked 1818 då han blir gratealist. Det betyder att han fick någon liten pension 30 år gammal. Det är måhända någon slags plåster på såren om han har blivit skadad i känsten och nu är handikappad. Men om det vet vi ingenting säkert. 

Obs! 
Johan, Jonas, Jan, Jon och Johannes är samma namn vid den här tiden. 

Johan Blad återfinns i BiS (Befolkningen i Sverige 1800-1947) hos Arkiv Digital på följande platser i husförhörslängderna:
_______________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:5 (1812-1815) Bild 17 / sid 25 
Familjen i torpet Finnehagen. 
Här står dessutom något om familjen som jag inte kan tyda. Bla "bever 1813" och kanske "flytta"

Soldat
Johan Blad född 16/12 1788
Ingeborg Olsdotter född 11/4 1788
Barn:
1. Carl född 10/2 1811

Inhyses änkan Cajsa Carlsdotter
Son: Gustaf född 2/6 1815 

_____________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:6 (1815-1820) Bild 19 / sid 25 

Familjen i torpet Finnehagen.
Afskedade soldaten (betyder bara att han slutat)
Johan Blad född 16/12 1788 Gratialist (betyder att han fått någon slags pension, kanske pga skada)
Ingeborg Olsdotter född 11/4 1788 (anteckning jag inte kan läsa direkt)
Barn:
1. Carl född 10/2 1811
2. Ehard född 5/2 1813 (BiS står för namnet Ehard. Det kan lika gärna vara Erik. Kolla i f-boken)
3. Gustaf född 2/6 1815 - död 1816
4. Gustaf född 1/7 1817 (ej vaccinerad)

Inhyses änkan Caijssa Carlsdoter född 1752 (Utfattig på bygdens för... 1816)
Familjen bor kvar men 
Här flyttar soldaten Jonas Blad född 1796 in (efterträder alltså Johan Blad) med hustrun
Johanna O Jonsdoter född 1791 
De har dottern Maija Greta född 12/2 1819
_________________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:7 (1818-1822) Bild 19 / sid 27 
Familjen bor i Finnehagen men flyttar därifrån.

Afskedade soldagen
Johan Blad född 16/12 1788 Gratialist
Ingeborg Olsdoter född 11/4 1788 (samma anteckning som ovan samt årtalet 1819, kanske Sotenäs)
Barn:
1. Carl född 10/2 1811
2. Gustaf född 1/7 1817

Soldaten
Jonas Blad född 2/5 1796
Johanna C Johnsdoter född 12/2 1791 (anteckning)
Dottern Maija Greta född 12/2 1819
___________________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:8 (1821-1826) Bild 18 / sid 25
Familjen har lämnat Finnehagen och bor nu i torpet Backane under Backestugan. 
Familjen flyttar till Wärdsjö.

Afskedade soldaten
Johan Blad född 16/12 1788 (Gratialist 84 Bro 53 eller liknande)
Ingeborg Olsdotter född 11/4 1788 (vid Sotenäs. Hustrun sjuklig)
Barn:
1. Carl född 10/2 1811
2. Gustaf född 1/7 1817
3. Petronella född 1819

I torpet Finnehagen bor nu Soldaten Jonas Blad född 1796 med sin familj. Nu två barn.
__________________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:8 (1821-1826) Bild 18 / sid 115
(Saknades i BiS)

Familjen bor i torpet Wasshagen
Afskedade Soldaten Johan Petersson Blad född 16/12 1788
Ingeborg Olsdotter född 11/4 1788
Barn: 
 1. Gustaf född 10/2 1817
 2. Anders född 4/6 1824
 3. Petronella född 1819
Svarteborg (O) AI:8 (1821-1826) Bild 63 / sid 115

_________________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:9 (1826-1830) Bild 82 / sid 149
(Saknades i BiS) (Wasshagen under Vässje)

Afsk Sold Joh. Pet. Blad född 16/12 1788
Ingeborg Olsdotter född 11/4 1788
Barn:
 1. Gustaf född 10/2 1817
 2. Anders 4/6 1824
 3. Johan Fredric född 1828 - död 1829 kolla dödboken!
 4. Carl Magnus född 1811 - till Qville 1829
 5. Petronella född 5/4 1819
Svarteborg (O) AI:9 (1826-1830) Bild 82 / sid 149

Familjen tycks ha flyttat till Qville 1827.
Prästen skriver vidare: 
Detta folk har återflyttat till Wasshagen 1828 med bevis ifrån Qville.
Utfattige. Vistas här 1829.
Oklart om alla här nämnda verkligen är barn i familjen eller hur det hänger ihop.
_________________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:10 (1830-1833) Bild 104 / sid 97
Familjen är inskriven två gånger på samma sida, först i torpet Wasshagen och sedan i torpet Kasan.

1. Torpet Wasshagen
Afskedade soldaten, Gratialisten
Johan P. Blad född 16/12 1788 i Tanum (flyttar till Kasan u ... trol 1832, samma år som hustrun dör)
Ingeborg Olsdotter född 11/4 1788 - död 27/8 1832 i Svarteborg
Barn:
1. Gustav född 10/2 1817 i Svarteborg
2. Petronella född 5/4 1819 i Svarteborg
2. Anders född 4/6 1824 i Svarteborg
 
2. Torpet Kasan
Enklingen (struket), Afskedade soldaten, Gratialisten 
Johan P. Blad född 16/12 1788 i Tanum 
(gifter sig med Börta Jonasdotter på Knakseröd (? kolla namnet) i Qville socken)
Börta Jonasdotter född i december 1799 i Quville (flytt till eller från Qville 26/10 1833)
Barn:
1. Anders född 4/6 1824 i Svarteborg
2. Petronella född 4/8 1820 (5/4 1819 är struket) i Svarteborg
_________________________________________________________________________________

Svarteborg (O) AI:11 (1833-1841) Bild 134 / sid 127
Familjen bor kvar i torpet Kasen (under Wesjö enligt BiS)
Familjen flyttar till Quille 6/11 1835 (oklart om Johan Petter Blad är med då)

Afskedade Soldaten Gratialisten
Johan Petter Blad född 16/12 1788 i Tanum
Börta Jonasdotter född i december 1799
Barn:
1. Carl Magnus född 1811 i Qville 
2. Anders född 4/6 1824 i Svarteborg 
__________________________________________________________________________________

Det jag inte såg... 
är att Johan Blads familj återfinns två gånger i husförförslängden AI:8. 
Förutom på sid 25 så finns de även på sid 115. Det fanns helt enkelt inte med i BiS. 
Jag har lagt in det på rätt plats ovan. 

Det som står på sid 115 innebär att Johan Blads familjenamn är Pettersson. 
Det förklarar varför han senare kallar sig "Petter" eller bara anger "P." som mellannamn. 
Det bevisar också att soldat Johan Blad inte är identisk med den Johannes som föddes 16/12 1788 i Tanum. Han är helt enkelt felaktigt införd i kyrkoböckerna. 

Johannes född 16/12 1788 i Tanum dog tre dagar gammal
Han dyker dock upp som indelt soldat i Svarteborg.
Han blir 24 år gammal antagen som indelt soldat i Bohusläns regemente, Råhed rote, Sotenäs kompani i Svarteborg socken 1812. Han tjänstgör i sex år och får avsked 1818 då han blir gratealist. Det betyder att han fick någon liten pension 30 år gammal. Det är måhända någon slags plåster på såren om han har blivit skadad i känsten och nu är handikappad. Men om det vet vi egentligen ingenting.
Vi vet inte ens vem han (från början) är. 
Han borde ha hetat Olofsson eller Olsson och inte Pettersson.
Om hans förfäder kan du läsa här.  

Ytterligare information om hans identitet kan erhållas genom: 
 • Centrala Soldatregistret tel 072-568 31 85
 • Krigsarkivet i Arninge, Täby tel 010-476 70 00

Men om vi gissar lite...
Johannes Pettersson född 12/12 1788 i Tanum är kanske den som så småningom blev Soldat Johan Pettersson Blad...

Johannes som föddes 12/12 1788 i Tanum var son till: 
Petter Gustafsson och Johanna Hansdotter i Svandal Sörgård

Tanum (O) C:3 (1767-1808) Bild 2320 / sid 459
   
Familjen återfinns här. 
Tanum (O) AI:4 (1786-1791) Bild 121 / sid 228
Problemet är att de aldrig får några födelsedatum angivna förren helt på slutet för föräldrarnas del. 

Petter Gustafsson född 10/10 1751 - död 29/4 1837
Son till:
Gustaf Gunnarson och Cathrina Andersdotter i Sör-Swandal, Tanum

Johanna Hansdotter född 15/1 1757 - död 11/12 1826
Dotter till: 
Gästgivaren Hans Carl Holmström ohh Anna Thoresdotter i Hede, Tanum.

Barn:
 1. Helena född 1776
 2. Ottilia född 1778 (struken i AI:4)
 3. Gustaf född 1781
 4. Margareta född 1783
 5. Catharina född 10/4 1786
 6. Johannes född 1788
 7. Anders född 1792
 8. Anna Stina född 1794 (son Gustaf född 1811)
 9. Hans född 14/3 1797

Johannes Pettersson:
Tanum (O) AI:2 (1776-1781) Bild 73 / sid 133 (familjen i Sör-Svardal + 
             änkan Cathrina Andersdotter med en son Olof född 1764)
Tanum (O) AI:3 (1782-1785) Bild 79 / sid 138 (familjen i Sör-Svaldal)
Tanum (O) AI:4 (1786-1791) Bild 121 / sid 228 (Johannes familj i Svandal sörgård)
Tanum (O) AI:5 (1792-1796) Bild 67 / sid 120 (hos familjen i torpet Wintervägen)
Tanum (O) AI:6 (1797-1799) Bild 67 / sid 120 (som ovan)
Tanum (O) AI:7 (1800-1802) Bild 69 / sid 272 (hos föräldrarna i torpet Wintervägen, flytt till Jotorp)
Tanum (O) AI:7 (1800-1802) Bild 73 / sid 280 (dräng i Tegneby)
Tanum (O) AI:8 (1803-1806) Bild 71 / sid 128 (dräng i Tegneby. flytt till Stora Hoghem)
Tanum (O) AI:8 (1803-1806) Bild 67 / sid 120 (Johannes hos familjen i torpet Wintervågen, flyttar)
Tanum (O) AI:8 (1803-1806) Bild 63 / sid 112 (Johannes dräng i Jotorp, flytt till Lerdal)
Tanum (O) AI:8 (1803-1806) Bild 45 / sid 76 (Johannes P dräng i Lerdal, flytt till Torp u Sör-Svandal)

Föräldrarna 
Petter Gustafsson och Johanna Hansdotter
Tanum (O) AI:9 (1807-1810) Bild 67 / sid 120 (föräldrarna i torpet Wintervägen)
Tanum (O) AI:10 (1811-1812) Bild 68 / sid 120 (som ovan. Båda bräckliga o oförmögna till arbete)
Tanum (O) AI:11 (1813-1814) Bild 89 / sid 158 (föräldrar o syskon i torpet Wintervägen)
Tanum (O) AI:12 (1815-1817) Bild 130 / sid 234 (som ovan)
Tanum (O) AI:13 (1818-1820) Bild 17 / sid 19 (som ovan)
Tanum (O) AI:14 (1821-1825) Bild 109 / sid 193 (som ovan)
            (Sonen Hans blir Soldaten Hans Pettersson Kant med fru o barn, till Ralleby) 
Tanum (O) AI:15 (1825-1830) Bild 124 / sid 231 (modern död)
Tanum (O) AI:16 (1831-1835) Bild 119 / sid 223 (fadern med dtr Katrina)
Tanum (O) AI:17 (1836-1840) Bild 118 / sid 231 (fadern död)

_________________________________________________________________________________


Ninas frågor:
Får jag fråga dig? 
 1. Denne Johan Blad f 16 dec 1788. Det står ju så i husförhörslängder. Då skulle föräldrarna vara Olof Larsson med maka Ingeborg. Men följer man dom i husförhören har dom ingen son Johannes? 
 2. Idag hittade jag honom, död i början av 1789. 
 3. Ska jag då tro att det är den andra Johannes f. 12 dec 1788. Bägge födda i Tanum. Hans förälder heter Petter Gustafsson.
Svar: Du har gissningsvis helt rätt!
           Men kolla hans identitet med Centrala Soldatregistret och Krigsarkivet. Se ovan.
_________________________________________________________________________________

Bouppteckningen i repris: 

Kville häradsrätt (O) FII:18 (1871-1874) Bild 525 / sid 1045

Johan Blad dog alltså på en plats under Råröd 16/6 1874 och 
bouppteckning upprättades 30 mars samma år. 

Barn ur första giftet: 
Gustaf, Anders och Petronella gift med Johannes Andersson under Klingseröd. 

Barn med nu efterlämnade änkan Börta Jonasdotter: 
Joel Wallgren och Petter Tingberg samt dottern Engerhelina gift med Båtsman Nicolaus Rambärg under Bodelan, alla myndiga. 
Frågetecken för samtliga vad gäller stavningen. 

Boets behållning var 146,23 Riksdaler. Barnens namnteckningar - se bild. De olika efternamnen kan ha berott på att även de kanske blev soldater. Var och en kunde emellertid ta det namn man önskade sig på den tiden. 

I Kville fanns Bodeland Västergård och Östergård. Kanske där Nicolaus Ramberg var båtsman. Leta där! Hustruns namn var mycket riktigt Engerhelina Johannesdotter. 
Jag hittar en bouppteckning efter honom här: 

Kville häradsrätt (O) FII:20 (1878-1882) Bild 220 / sid 435
________________________________________________________________________________

(Farfar till Soldaten Johan Pettersson Blad)

Petter Gustafsson född 10/10 1751 - död 29/4 1837
Son till:
Gustaf Gunnarson och Cathrina Andersdotter i Sör-Swandal, Tanum

Fadd: Bond. Oluf Jönson i Öhn, Afsked. Enrollbåtsm. Erik Sten på Grebbestad, dr. Lars Anderson i Öhn Hust. Ingeborg Larsdotter i Sör Sw(andal) Hust. Ragnilla Gunnarsdotter i Orredalen

Tanum (O) C:2 (1750-1766) Bild 25 / sid 22
__________________________________________________________________________________

(Farmor till Johan Pettersson Blad)

Johanna Hansdotter född 15/1 1757 - död 11/12 1826
Troligen dotter till: 
Gästgivaren Hans Carl Holmström ohh Anna Thoresdotter i Hede, Tanum.

Fadd: Gästgivarens broder på Hede Mons Fridric Holmström, B i Prästesem Sven Svensson, Gamle gästgiv.h. på Dahlen under Hede Ingeborg Wilhelmsdotter, Gästgivarens syster på Hede jungfrun Dorthi Holmström

Tanum (O) C:2 (1750-1766) Bild 197 / sid 194

Johannas föräldrar:
Gästgivaren och senare torparen 
Hans Carl Holmström född 5/2 1722 i Södra Kierra, Tanum - död 12/4 1794 i Kjärliden under Norr Kjärra, Tanum. Han blev 72 år gammal och dog av ålderdomssvaghet. 
Tanum (O) C:3 (1767-1808) Bild 5180 / sid 1031
(Son till: Mönsterskrifvare Peter Holmström och Anna Johansdotter i Södra Kiärra, Tanum)

Hustrun och senare enkan 
Anna Toresdotter född 1734 - död någon gång mellan 1-12 mars 1797 i Kjärraliden, Tanum.
Hon blev 63 år och dog va ålderdomssvaghet. 
Tanum (O) C:3 (1767-1808) Bild 5240 / sid 1043

Tanum (O) AI:1 (1760-1773) Bild 52 / sid 93
Husförhörslängerna
Hede
Herr Gästgifvaren Hans Carl Holmström, 34
Tanum (O) AI:2 (1776-1781) Bild 30 / sid 47
Hustru Anna Thoresdotter, 27
Bröderna Fridric och Börje Holmström 

Hede Gästgivaregård
Herr Gästgifvaren Hans Carl Holmström, 52
Hustru Anna Thoresdotter,47

Barn:
Alla födda på Hede Gästgivaregård
 1. Peter född 23/8 1753 i Tanum
 2. Anna 30/10 1754 i Hede, Tanum
 3. Johanna född 15/1 1757 i Tanum
 4. Petter född 24/5 1759 i Tanum - död 1/3 1769
 5. Margareta född 3/4 1761 i Tanum
 6. Laurina född 17/11 1764 i Tanum
 7. Christina född 26/12 1765 i Tanum
 8. Oliana född 2/9 1767 i Tanum
 9. Maria född 15/7 1770 i Tanum
 10. Helena född 16/5 1772 i Tanum
Brodern Börje Holmström bor i torpet Solgier under Hede
Familjen flyttar i AI:2 till torpet Kärraliden.

Vigsel: Tanum (O) C:2 (1750-1766) Bild 80 / sid 77

Copulerades hemma på Söd Kärra, Tanum. Vigsel 30/3 1753 mellan unga karlen i Sör Kärra 
Hans Karl Holmström och pigan Anna Toresdotter i Hästhagen under Sör Kärra. 

Tanum (O) AI:2 (1776-1781) Bild 38 / sid 63 (familjen i torpet Kärraliden)
Tanum (O) AI:3 (1782-1785) Bild 43 / sid 68 (som ovan)
Tanum (O) AI:4 (1786-1791) Bild 62 / sid 110 (som ovan)
Tanum (O) AI:5 (1792-1796) Bild 38 / sid 62 (torpet Blåkulla vid Kärrelid Hans Carl Holmström död)

__________________________________________________________________________________

Mönsterskrifvare Peter Holmström i Södra Kiärra, Tanum
född ca 1700 - död 25/5 1747 i Sör Kärra, Tanum
Tanum (O) C:1 (1719-1749) Bild 363 / sid 679

Barn med Anna Johansdotter: 
Dorothea född 7/10 1720 i Sörkiärra, Tanum
Hans Carl född 5/2 1722 i Södra Kiärra, Tanum - död 12/4 1794 i Kjärliden u Norr Kjärra, Tanum
Fredrich född 29/10 1723 i Särra Södergård, Tanum (nämndeman o häradsdomare - död 19/5 1796)
Jonas född 1/8 1725 i Södra Kiärra, Tanum
Johan född 20/1 1728 i Södra Kärra, Tanum

Med Anna Maria Lander:
Anders född 27/4 1738 i Sör Kiärra
Magnus Jörgen född 12/1 1741 i Sör Kärra, Tanum

__________________________________________________________________________________