söndag 17 oktober 2021

Vad hände sömmerskan Anna Maria och de sex barnen efter skilsmässan?

Jens Arfvelin ställde följande fråga
i facebookgruppen "Släktforskning på silverfat":

Undrar om någon kan hjälpa mig med Anna Maria Karlsson, född i Ukna den 24 juli 1880. Främst info om när det blev skilsmässa från Karl Albin Alm (de gifte sig i Vreta Kloster) och hur jag får fatt i information om vad som hände henne sedan. Adopterade hon bort några av sina sju barn? Hon flyttade troligen till Norrköping. Gifte hon sig?


Hej Jens,
I all hast...

Blått = hänvisning till kyrkoböcker

De sex barnens farmor o farfar
August Alm född 12/11 1852 i Nykil
Gift 6/4 1874 med:
Hulda Gustava Andersson född 8/6 1850 i Motala
De bor i Klostergården, Vreta kloster

Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2440 / sid 228 (tre barn hos farmor o farfar)

________________________________________________________________________________


Fadern:
Torparen Karl Albin Alm född 11/3 1876 i Appuna, Östergötland - död 21/6 1956 i Vreta kloster.
Gift I den 23/9 1899 med Anna Maria Karlsson född 24/7 1880 i Ukna, Kalmar län  (flytt som maken). Skilsmässa 26/9 1918
Gift II den 5/9 1920 med Signe Kristina Andersson född 24/7 1883 i Askeby

Modern:
Anna Maria Karlsson
född 24/7 1880 i Ukna - död 29/1 1951 i Norrköpings Östra Eneby.  
Gift I den 23/9 1899 med torparen Karl Albin Alm född 11/3 1876 i Appuna, Östergötlands län
Skilsmässa 26/9 1918
Gift II den 12/8 1932 med 23 år äldre gårdsägaren Anders Peter Nilsson född 12/10 1857 i Kimstad.


Det är i Klostergården, Vreta kloster, som dramat utspelar sig: 

Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233

Karl Albin Alm är i hfl (1912-1920) brukare av ett torp på Klostergårdens ägor i Vreta kloster. I torpstugan finns även hustrun Anna Maria Karlsson och sonen Gustav Hugo född 1907. Yngsta dottern Anna Eleonora Alm född 7/3 1915 finns inte med. Hon är redan fosterdotter hos en faster.

Det är oklart vad som händer men äktenskapet knakar i fogarna och den 26/9 1918, när Gustav Hugo är elva år, är skilsmässan ett faktum.

Man kan ana att Karl Albin har träffat en ny kvinna. Hustru Anna Maria flyttar nämligen till Kullerstd på självaste nyårsafton 1918 där hon ensam ska försörja sig som sömmerska. Sonen Gustav Hugo blir kvar hos fadern.

Fem veckor tidigare, den 18/11 1918, hade hushållerskan Signe Kristina Andersson född 24/7 1883 i Askeby flyttat in, troligen som granne. Hon hade sin oäkta dotter Maja Elisabet Andersson född 23/8 1912 i Linköping med i bagaget. Fader okänd. 

Signe Kristina hade dessförinnan varit tjänarinna hos Karl Albin Alms föräldrar som arrenderade ett jordbruk i Klostergården. De hade redan då hand om barnbarnet Maria Elisabet sedan 1912 och tog senare till sig barnbarnen Karl Martin 1918 och Karl Henry 1920.

Kärlek uppstår och den 5/9 1920 gifter sig Karl Albin Alm med Signe Kristina Andersson. Det ser helt enkelt ut som att hustrun Anna Maria blev överflödig. Den 10/12 1920 flyttade de ihop officiellt.

Att sonen Gustav Hugo blev kvar hos fadern tyder på att han hade någon - en hushållerska - som kunde ta hand om barnet. Det kunde rimligtvis inte Anna Maria som ju måste försörja sig som sömmerska. Därför tvingades hon lämna sin son kvar när skilsmässan var ett faktum.

Det var förstås bästa möjliga även för tjänarinnan Signe Kristina som genom att bli torparhustru kunde hämta hem sin oäkta dotter som till dess varit fosterdotter i Janstorp inom Klostergårdens ägor.

Anna Maria Karlsson fick helt enkelt bara ge sig iväg...

Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233

Äktenskapet upplöst 1918 26/9 genom domstols ...dom; meddelas genom ... Centr. byrån 8/11 1918 osv

Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233 (dramat, skilsmässan)
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2440 / sid 228 (Signe Kristina tjänarinna)
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2500 / sid 234 (Signe Kristinas oä dotter som fosterbarn)

Barnen:


1. Karl Harry Alm född 4/1 1900 i Vreta Kloster. 
Han var ca 18 år vid skilsmässan. 
Karl Harry flyttar från föräldrahemmet till Kullerstad 15/12 1916 och kommer därifrån till farmor o farfar 22/11 1920. Han gifte sig 23/3 1935 och dog 5/11 1979 i Vreta kloster. 


2. Karl Martin Alm född 29/1 1902 i Vreta Kloster 
Han var ca 16 år vid skilsmässan. 
(flytt 1/5 1918 till 228) farmor o farfar 1920 och blir kvar där. 
Tar studentexamen 1922. Flyttar till Göteborg Vasa 23/9 1924.
Han var gift när han dog 13/5 1955 i Brännkyrka församling, Stockholm


3. Maria Elisabet född 26/3 1904 i Vreta Kloster
Hon var ca 14 år vid skilsmässan.
Flyttar till farmor o farfar 1912. Är kvar 1920.  Bor hos farföräldrarna tills hon 1924 gifter sig med Nils Davidsson Pemer som hon skilde sig från 23/3 1938. Hon dog 7/4 1960 och var då skriven på adress Hagavägen 4A i Solna. 
Karlsborgs garnisonsförsamling (R) AIIa:9 (1914-1922) Bild 3590 / sid 344


4. Olof Gunnar Alm född 29/7 1906. Han är 12 år vid skilsmässan.
Olof Gunnar Alm dog av lungkatarr och influensa 3/2 1908 i Vreta Kloster.
Dödboken: Vreta kloster (E) F:6 (1895-1916) Bild 60


5. Gustaf Hugo Alm född 10/7 1907 i Vreta kloster (flytt 1/5 1918 till 233)
Han var 11 år vid skilsmässan. 
Han stannade hos sin far i hans nya äktenskap. 
Fostermor Signe Kristina Andersson född 24/7 1883. 
Hon har med sig i boet oäkta dottern Maja Elisabet född 23/8 1912 i Linköping.
Han har med sig sonen Gustaf Hugo från förra äktenskapet.

Gustaf Hugo blir smed, gifter sig 23/12 1934 och dör 23/2 1990 i Linköping.
Vreta kloster AIIa:5 (1906-1911) Bild 2150 / Sida 203 (med mor och far och syskon)
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233 (med mor och far, skilsmässa)
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233 (med far och fostermor)


6. Anna Eleonora Alm född 7/3 1915 i Vreta kloster 
Man kan ana att föräldrarnas äktenskap är på väg att gå isär. Anna Eleonora är bara tre år och blir 1/5 1918 fosterdotter hos sin faster och hennes man. Bor på samma fastighet som farföräldrarna, dvs Klostergården Lönebostället. De adopterar henne så småningom och får även en biologisk son 1921.


Anna Eleonora Alm blir vävlärarinna och flyttar till Söderhamn 13/1 1939.
1940 är hon ogift, arbetar som vävlärarinna och bor på adress Havren 1 i Söderhamn. 
Hon gifte sig Arfvelin 12/6 1943 och var 1950 med man och dotter bosatt på Emaus Stg 243A i Hedemora.
1960 är hon hemslöjdsföreståndare, tvåbarnsmamma och bor med familjen på S:ta Gertruds väg 9A i Västervik. 1970 och 1980 bor hon och maken på Reginelundsgatan 5 i Västervik. Där blir hon änka 12/7 1985 och där dör hon den 5/1 2009. 

Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2550 / sid 239 (hos föräldrarna, flytt till 230 1/5 1918)
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2460 / sid 230 (fosterdotter hos faster i Klostergården)
Vreta kloster (E) AIIa:9 (1921-1930) Bild 2490 / sid 226 (fosterdotter hos faster)
Vreta kloster (E) AIIa:11 (1930-1938) Bild 2520 / sid 234 (adoptivdotter hos faster)

Adoption blev en juridisk fråga i Sverige 1917. 
I släktforskarkretsar menar man att adoptioner inte existerade före 1918. 
Anna Eleonora var alltså en av de allra första...

Vreta kloster (E) AIIa:11 (1930-1938) Bild 2520 / sid 234

Anna Maria Karlsson arbetade som sömmerska i Kullerstad, Kimstad och Norrköping. Hon var ensamstående i åtminstone 14 år. Vi får tyvärr inte veta om hon hade någon kontakt med sina barn. Vi kan bara hoppas att hon inte blev utmanövrerad av den nya, stora familjegemenskapen i Vreta kloster men visst finns det en sådan risk. 
(Om du följer kyrkoböckerna för Anna Maria så får du där uppgifter om exakt vilka adresser hon bodde på.) 

Den 12/8 1932 gifte Anna Maria Alm född Karlsson om sig med gårdsägaren Anders Peter Nilsson född 12/10 1857 i Kimstad. Det är andra gången gillt för båda. De bosätter sig på adress Smålandsgatan 32 i Norrköpings Östra Eneby.
Anna Maria blev änka 10/10 1941 och dog själv 29/1 1951. Hon var då skriven på adress Sandbyhov i Norrköpings Östra Eneby.  


Kyrkoböcker: 
Anna Maria i föräldrahemmet
Vreta kloster (E) AIIa:1 (1897-1900) Bild 1860 / sid 176

Anna Maria i första äktenskapet
Vreta kloster AIIa:1 (1897-1900) Bild 1870 / Sida 177
Vreta kloster (E) AIIa:3 (1901-1905) Bild 1860 / sid 176
Vreta kloster AIIa:5 (1906-1911) Bild 1920 / Sida 180
Vreta kloster AIIa:5 (1906-1911) Bild 2150 / Sida 203
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2550 / sid 239
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233

Skilsmässa
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233 (Äktenskapet upplöst 26/9 1918. Anna Maria flyttar till Kullerstad 31/12 1918)

Anna Maria ensamstående sömmerska
Kullerstad (E) AIIa:7 (1914-1926) Bild 69 / sid 55 (Anna Maria ensamstående sömmerska. Här ser det 
      ut som att AM har fått ännu en dotter men det är inte hennes barn.)
Kullerstad (E) AIIa:7 (1914-1926) Bild 49 / sid 35 (som ovan)
Kullerstad (E) AIIa:7 (1914-1926) Bild 103 / sid 89 (som ovan, flytt till Kimstad 20/11 1922)
Kimstad AIIa:9 (1918-1926) Bild 125 / Sida 110 (Anna Maria ensamstående sömmerska)


Norrköpings S:t Olai (E) AIIaa:39 (1920-1925) Bild 1820 / sid 175 (Anna Maria ensamst sömmerska)
Norrköpings S:t Olai (E) AIIaa:53 (1925-1930) Bild 3220 / sid 314 (som ovan, hänvisn)
Norrköpings S:t Olai (E) AIIaa:55 (1925-1930) Bild 440 / sid 836 (som ovan)
Norrköpings S:t Olai (E) AIIaa:63 (1925-1930) Bild 600 / sid 4052 (som ovan)
Norrköpings S:t Olai AIIab:4 (1925-1930) Bild 1760 / Sida 6168 (som ovan)
Norrköpings Matteus AIIaa:56 (1926-1930) Bild 90 / Sida 2703 (som ovan)
Norrköpings S:t Olai (E) AIIab:5 (1930-1935) Bild 1720 / sid 6563 (som ovan, hänvisn)
Norrköpings S:t Olai AIIaa:78 (1930-1935) Bild 550 / Sida 4046

Anna Maria omgift
Norrköpings Östra Eneby (E) AIIa:52 (1930-1935) Bild 170 / sid 2113 (Anna Maria Alm född Karlsson har gift om sig 12/8 1932 med 23 år äldre gårdsägaren Anders Peter Nilsson född 12/10 1857 i Kimstad. Han är först jordbruksarbetare och senare gårdsägare.

_________________________________________________________________________________

Jens Arfvelin
Monica Antonsson tack så jättemycket! Roligt att se info om att min mormor Eleonora blev officiellt adopterad. Och all den andra informationen om mamman Anna Maria och hennes nya giftermål. Tack än en gång!

Tack själv! Det var kul...
Monica

Jens Arfvelin
Tror att det fanns två Olle/Olof. En som dog väldigt liten och en som fick leva ett ”helt” liv.

Jens Arfvelin
Monica Antonsson fel av mig: Anna Maria och Karl hade bara en Olof. Det var Karl och Signe som fick två barn varav den yngsta hette Per Olof (1924-2001). Deras förstfödde (1922) var Bertil. Han fick tbc och hamnade på Apelvikens sanatorium där han också begravdes (1926?, 27? 28?)

Monica Antonsson
Jag har inte kollat på Karl men jag kan ju ta en titt kanske...

Se nedan!
__________________________________________________________________________________


Fadern:
Torparen Karl Albin Alm född 11/3 1876 i Appuna, Östergötland - död 21/6 1956 i Vreta kloster.
Gift I den 23/9 1899 med Anna Maria Karlsson född 24/7 1880 i Ukna, Kalmar län  (flytt som maken). Sex barn inom äktenskapet. se ovan.  
Skilsmässa 26/9 1918
Gift II den 5/9 1920 med Signe Kristina Andersson född 24/7 1883 i Askeby


Hans barn ur första äktenskapet
Gustav Hugo född 10/9 1907 i Vreta kloster (smed). Se ovan.

Hennes barn före äktenskapet:
Maja Elisabet född 23/8 1912 i Linköping
Hon gifter sig Sahlin, blir änka 7/9 1989 och dör 2/6 1998. 
Hon var då folkbokförd på Ekholmsvägen 102 i Linköping. 

Gemensamma barn:
 1. Mats Bertil Alm född 3/1 1922 i Linköping - död endast sju år gammal den 9/11 1929 folkbokförd i Vreta kloster. Han dog emelleritd i Varberg. Dödsorsak: appendicit peritonit. Jag tolkar det som brusten blindtarm. Jordfäst i Varberg (Avi den 15/11 från Kustsanatoriet Apelviken, Apelviks strand där han möjligen var intagen för tbc, som du skriver.)
 2. Per Olof Alm född 5/3 1924 i Vreta kloster. Han dog 24/4 2001. Han var då ogift och folkbokförd på adress Roskildegatan 2B i Linköping.  


Karl Albin i föräldrahemmet
Appuna (E) AI:9 (1876-1880) Bild 28 / sid 29
Allhelgona (E) AI:17 (1876-1880) Bild 53 / sid 38
Allhelgona (E) AI:18 (1881-1885) Bild 55 / sid 44
Skeda (E) AI:26 (1882-1886) Bild 293 / sid 281
Skeda (E) AI:27 (1887-1891) Bild 343 / sid 327
Skeda (E) AI:27 (1887-1891) Bild 289 / sid 273
Skeda (E) AI:28 (1892-1896) Bild 344 / sid 329
Skeda (E) AIIa:1 (1897-1903) Bild 290 / sid 279

Karl Albin i första giftet
Vreta kloster AIIa:1 (1897-1900) Bild 1870 / Sida 177
Vreta kloster (E) AIIa:3 (1901-1905) Bild 1860 / sid 176
Vreta kloster AIIa:5 (1906-1911) Bild 1920 / Sida 180
Vreta kloster AIIa:5 (1906-1911) Bild 2150 / Sida 203
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2550 / sid 239
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233

Karl Albin i andra giftet
Familjen bor i torpet Hässlet på Klostergårdens ägor
Vreta kloster (E) AIIa:7 (1912-1920) Bild 2490 / sid 233 (två barn, inga gemensamma)
Vreta kloster (E) AIIa:9 (1921-1930) Bild 2540 / sid 231 (fyra barn varav två gemensamma)
Vreta kloster (E) EI:4 (1916-1928) Bild 104 / sid 55 (sonen Mats Bertil död)
Vreta kloster (E) AIIa:11 (1930-1938) Bild 2560 / sid 238 (två barn, hans i fö äkt och ett gemensamt)

Vreta kloster (E) AIIa:9 (1921-1930) Bild 2540 / sid 231

måndag 11 oktober 2021

Mormor blev med barn - Men vem var min morfar?

Hej!

Mitt namn är Sven-Eric Carlsson. Om några månader 75 år. Född på andra våningen, trettondagsafton 1947, på gården  Västerrå 3:4 i Resele socken.

Min mor Aina Carlsson, född 12 okt 1909 på Sollefteå lasarett som Ajna Pettersson av ’moder Anna Pettersson, (Östersund?)’. Skickades 10 nov 1909 till Allmänna barnhuset i Stockholm mot betalning 600 kr. Där hade hon id 654.  Lämnades 8 april 1910 till bonden August Bostedt i Österrå by Resele (hennes morbror).
Jag har förgäves sökt någon uppgift om hennes far, min morfar.
Jag har nu tre underbara barnbarn varav 2 som jag är morfar till. De är det bästa som hänt i mitt liv. Och jag är deras morfar. MEN…. Vem är min  morfar? Vem? Hur kan jag få veta detta? Kan jag få veta det?
Tacksam för ett svar. Något svar.
Mvh S-E Carlsson   


Hej Sven-Eric,
Det här är nog en fråga för DNA-folket, skulle jag tro. 
Om det kan jag absolut ingenting. 
Men jag ska kika i kyrkoböckerna om där finns någon ledtråd som jag kan vidarebefordra till dig.

Din mamma Ajna eller Aina förekommer i många församlingsböcker. 
Hennes födelse ser ut att ha varit ett riktigt familjetrauma. 
Frågan är vem som hade råd att betala för att göra henne till barnhusbarn?

Ajna Pettersson född 12/10 1909 i Sollefteå

Sollefteå (Y) C:7 (1900-1911) Bild 1450 / sid 137 (Ajna föds)

Barnet är oäkta trots att modern är gift. 
Ingen far angiven. 

Sollefteå (Y) C:7 (1900-1911) Bild 1450 / sid 137 (Ajna föds)

Barnmorskan fru From var dopvittne vilket innebär att ingen mötte upp för att vara fadder till skydd för barnet vilket släkterna annars alltid gjorde. Det här lilla barnet var något man snabbt ville göra sig av med.
  
Hänvisning:
Se Sollefteå köping nr 31/1909 - Vad menas?
Inget märkvärdigt tyvärr. Födelseboken är indelad i två delar - en för församlingen och en för köpingen. Det betyder i detta fall att Ajnas födelsenotis finns på två platser. Innehållet är dessvärre detsamma.

Familjen i Trästa, Sollefteå, dit de hade flyttat 1903.:

Sollefteå (Y) AIIa:2 (1898-1910) Bild 1290 / sid 418
Familjen:
Kontorsbiträdet vid järnvägen
Pettersson Per Oscar född 25/10 1870 i Söderköping
Gift 22/4 1896 med:
Anna Bostedt född 2/5 1874 i Resele
Barn:
 1. Karl Gustaf Sixten född 12/7 1901 i Sollefteå
 2. Tage Oskar Bertram född 22/12 1904 i Sollefteå
Och så hustruns oäkta dotter då född inom hennes äktenskap:
Ajna född 12/10 1909 i Sollefteå

Av det förstås att Anna Bostedt antingen hade varit otrogen mot sin man eller blivit utsatt för tvång eller brott. Kanske av en överordnad.
Det syns inga spår av konflikt mellan henne och maken. 
De fortsätter att leva tillsammans som om ingenting hade hänt.  

Anna fann sig alltså vara gravid med ett barn som hennes man och deras två söner aldrig skulle acceptera. Det oänskade barnet måste därför bort.

Ingen vet om Anna hade en tanke på att försöka göra sig av med fostret men det är ju troligt. Det fanns säkert allehanda metoder men vanligast vid den här tiden var fosterfördrivning med fosfor. Sådant fanns på tändstickor då. Man skrapade av dem, blandade fosforn med något drickbart och drack. Det fungerade men ofta dog även kvinnorna. Många var villiga att ta risken. Så stark var skammen. Men någon sådan berättelse har Anna inte lämnat efter sig. Det var bara för henne att stå ut medan magen växte och drog skam över hela familjen. Det märkliga är att hon lyckades behålla familjen.  
 
Lilla Ajna kom till världen den 12/10 1909 och skickade till Stockholm den 5/11 1909 för att bli barnhemsbarn. Någon betalade till och med 600 kronor* till Allmänna Barnhuset för att helt enkelt bara bli av med det ovälkomna barnet.  
Stackars liten...

* 600 kronor 1909 motsvarar ca 11 000 kr i dagens penningvärde vilket motsvarade en årslön och två för en piga. Någon som hade gott om pengar hade alltså råd att placera lilla Ajna på barnhem. Det är inte troligt att Anna hade råd och inte heller att hennes man betalade. Det är följaktligen inte omöjligt att barnafadern mot anonymitet pungade ut med pengarna. 

"Den ensamma, ogifta kvinnan hamnade ofta i en svår ekonomisk situation då det inte fanns någon barnomsorg att tala om. För att lösa situationen kunde den ogifta modern lämna in sitt nyfödda barn på barnhus. Men att lämna in barnet till ett barnhus kostade pengar. Kvinnan måste betala för barnet. Antingen kunde hon lämna in barnet till barnhuset mot att hon betalade en engångssumma. Det andra alternativet var att amma in barnet på barnhuset.

En amma skulle arbeta i 8 månader på barnhuset för att betala av sitt barns intagning och utackordering. Under sin tid på barnhuset ammade hon både sitt eget barn och andra barn som hade blivit inlämnade till barnhuset. Förutom att amma och vårda de bebisar som hon tog hand om skulle amman även utföra andra arbetsuppgifter på institutionen. Avbröt amman sin tjänst eller om hennes mjölk sinade så att hon inte kunde arbeta kvar, fick hon betala mellanskillnaden för barnets intagning eller ta med sitt barn därifrån utan någon form av fortsatt hjälp."
 

"Att var gudfruktig, det vill säga rättfärdig och from, lydig, hövlig och vaksam var viktiga karaktärsdrag för en amma. Hon skulle vara noga med hygienen både av sig själv och av de barn hon hade i sin vård, och vara rädd om de kläder som hon bar under tiden hon var på Allmänna barnhuset. Hon skulle tillsammans med de andra ammorna i ammsalen bära ved och sköta uppvärmningen, laga mat, skura golv i salar, korridorer och trappor och hon skulle lappa och laga kläder.

Trots att ammans biologiska barn oftast utackorderades till en fosterfamilj inom loppet av tre till fyra månader skulle hon ändå fortsätta amma åt Allmänna barnhuset tills de åtta månaderna hade gått. Under den perioden fick hon inte lämna Allmänna barnhusets område utan tillstånd. Hon skulle sköta alla barn hon hade i sin vård med ömhet och kärlek, och noga följa anvisningar från läkaren och ammsalsföreståndaren."

Lilla Ajna Pettersson 
blev alltså mot 600 kronor barnhemsbarn nr 9362 när hon skrivs in på Allmänna Barnhuset 11/11 1909. Institutionen är inrymd i fastigheten Mimer 1 på Norrtulllsgatan 14B i Stockholm. I Rotemannen står mycket riktigt att Ajna flyttar in från Sollefteå 1909 och ut 1910 till Resele i Västernorrland. Hon får nämligen en fosterfamilj. 

Efter ett halvår lämnas Ajna den 8/4 1910 ut som fosterbarn till bonden och senare hemmansägaren, August Bostedt född 17/11 1876 i Resele och hans hustru Margareta Petronella Östin född 23/11 1882 i Resele. De är barnlösa och August är Ajnas biologiske morbror. Familjen bor i Öster Rå No 3, Östanå by, Resele församling, Härnösands stad.  
Barnhusets representant skriver att hemmet är gott och trevligt och att barnet får god vård. 
Man antecknar följande: 
1913 vistas även barnhemsbarnets mor i hemmet. 
1919 vistas Ajna en tid också hos sin mormor. 
1921 Ämnar fosterföräldrarna adoptera barnhemsbarnet som inte vet att hon är ett barnhemsbarn.
1922 var hemmet vid besiktning utmärkt.
1923 var vid besiktning barnhemsbarnet (ingen) inte hemma. Samma år den 11/11 får barnhemsbarnet 
         en belöning på 25 kronor. Hon har även en Livräntebok med nr 180114.

Ajna bor hos sina fosterföräldrar tills hon gifter sig 12/7 1931 med handlaren Karl Gösta Karlsson född 10/12 1902 i Edsele. Hennes namn börjar nu stavas Aina. 
1940 bor Aina Karlsson född Bostedt med man och tre barn i Väster Rå 3 i Resele.
Men allt det där vet du förstås Sven-Erik. 
  
Kyrkoböckerna om Ajna
Sollefteå (Y) C:7 (1900-1911) Bild 1450 / sid 137 (Ajna föds)
Sollefteå (Y) C:7 (1900-1911) Bild 2160 / sid 208 (Ajna föds)
Sollefteå (Y) AIIa:2 (1898-1910) Bild 1290 / sid 418 (familjen i Trästa, Sollefteå)
Resele (Y) AIIa:1b (1902-1912) Bild 3520 / sid 746 (Ajna i fosterhemmet i Öster Rå)
Resele (Y) AIIa:2d (1912-1932) Bild 1770 / sid 942 (som ovan)
Resele (Y) AIIa:2c (1912-1932) Bild 2210 / sid 726 (bor med fosterföräldrarna i Väster Rå)
Resele (Y) AIIa:2c (1912-1932) Bild 1920 / sid 697 (Ajna har gift sig 12/7 1931 o bor i Vester Rå)

_____________________________________________________________________________


Vi får ta oss en titt på Ajnas mamma i stället och se om vi kan få några besked där. 

Mormor
Anna Bostedt gift Pettersson född 2/5 1874 i Resele

Familjen: 
Kontorsbiträdet vid järnvägen 
sedermera stataionsmästaren
Pettersson Per Oscar född 25/10 1870 i Söderköping
Gift 22/4 1896 med:
Anna Bostedt född 2/5 1874 i Resele
Barn:
 1. Karl Gustaf Sixten född 12/7 1901 i Sollefteå
 2. Tage Oskar Bertram Torring född 22/12 1904 i Sollefteå (tandläkare stud) Tog sig släktnamnet Torring 16/7 1926.
 3. Siv Anna Elisabet född 26/12 1917 i Frösön. 
Annas oäkta dotter Anja föds alltså 1909 men hon räknas aldrig in i familjen. 

Fosterdottern
Sedan Anja försvunnit till Stockholm dyker fosterdottern Lydia Pettersson Solander född 8/7 1897 i Resele upp. Hon är född 8/7 1897 i Resele och är dotter till Anna Bostedts syster Christina Carolina  född 18/2 1869 som dött av hjärninflammation den 3/12 1897 och lämnat fyra barn moderlösa varav Lydia alltså är ett. Christina Carolina var gift med Erik Magnus Solander (bonde i Sorte) född 26/3 1861. 

Äkta dottern
Småningom föds också Siv Anna Elisabet född 26/12 1917 i Frösön som är äkta dotter till stationsmästare från Ås Per Oskar Petersson ohh Anna Bostedt. 

Anna Bostedt Pettersson blev änka 17/2 1945 och gick själv ur tiden 28/12 1961. 
Hon var då skriven i Björkbacka, Östersund
Aina Carlsson född Pettersson dog 5/6 1986 i Västerå 3615, Näsåker, Resele

Mormor i kyrkoböckerna
Resele (Y) AI:9 (1872-1881) Bild 310 / sid 302 (Anna i föräldrahemmet i Öster Rå)
Resele (Y) AI:10 (1882-1891) Bild 351 / sid 339 (som ovan)
Resele (Y) AI:11 (1892-1901) Bild 465 / sid 447 (som ovan)
Resele (Y) AI:11 (1892-1901) Bild 490 / sid 472 (nygifta) 
Bräcke (Z) AI:10 (1892-1899) Bild 2080 / sid 197 (som ovan)
Sollefteå (Y) AIIa:4 (1898-1912) Bild 1440 / sid 1102 (fam i Jernvägs Station)
Sollefteå (Y) AIIa:2 (1898-1910) Bild 1290 / sid 418 (fam i Trästa, oäkta dottern Ajna föds)
Östersund (Z) AIIa:2b (1903-1914) Bild 1830 / sid 776 (fam i Ö med fosterdotter Pettersson)
Östersund (Z) AIIa:2b (1903-1914) Bild 5930 / sid 1186 (fam i Ö-sund m fosterdotter Solander) 
Östersund (Z) AIIa:3ab (1914-1937) Bild 2100 / sid 473 (som ovan)
Ljusdal (X) AIIa:2c (1908-1919) Bild 1890 / sid 983 (med man, tre barn o fosterdotter i Ede)
Ljusdal (X) AIIa:3c (1920-1929) Bild 1930 / sid 987 (med man och tre barn i Ede)
Ås (Z) AIIa:2 (1913-1924) Bild 2380 / sid 226 (m man o tre barn i Täng)
Revsund (Z) AIIa:3b (1916-1928) Bild 2410 / sid 509 (fam i Ubyn, en son o en dtr hemma)
Östersund (Z) AIIa:3e (1925-1937) Bild 2430 / sid 1739 (Anna ensam m dotter född 1917)
Revsund (Z) AIIa:4b (1928-1937) Bild 2250 / sid 517 fam i Ubyn, Revsund)
Rödön (Z) AIIa:5a (1928-1944) Bild 1560 / sid 146 (med man o dotter samt fd fosterdottern)
Bräcke (Z) AI:10 (1892-1899) Bild 2080 / sid 197 (med man o dotter i Hufoulsviken) 

Fosterdottern Lydia
Resele (Y) C:5 (1895-1914) Bild 300 / sid 26 (Lydia föds)
Resele (Y) AI:11 (1892-1901) Bild 259 / sid 241 (familjen i Sorte)
Resele (Y) F:2 (1895-1917) Bild 160 / sid 12 (modern död)

Äkta dottern
Frösö (Z) C:7 (1912-1925) Bild 910 / sid 82 (dottern Siv Anna Elisabet föds)


Sven-Erik,
Vad hände egentligen din mormor? 
Hur kunde hon rädda sitt äktenskap trots att hon blev gravid med en annan?

Såvitt jag kan se så finns inte ett spår av din morfar i kyrkoböckerna. 

Men det måste ha upprättats en barnavårdsjournal på din mamma Ajna i Sollefteå när hon föddes.
Hör dig för med kommunarkivet i Sollefteå (0620-68 20 00) och be att få tala med den som har hand om kommunarkivet. Resele där hon växte upp tillhör Sollefteå så handlingarna bör finnas där. Av dem bör du kunna få namnet på din morfar.

Sista möjligheten är DNA - som inte jag men väl andra behärskar.
Såvitt jag förstår får du som svensk bästa resultatet om du väljer My Heritage DNA
Pröva det och hör av dig igen sedan om du behöver hjälp.


Lycka till!
Monica

lördag 25 september 2021

Från den stupade soldaten Dundercartou i Orsa till Pehr Sax med ättlingar i Arbrå

De allra äldsta i Orsa

Jugås Olof Larsson 
(mm mf ff mf f) född 1663 i Hansjö - död 20/2 1705 i Hansjö Ytterby 
Son till Anna Olsdotter (mm mf ff mf fm) född ca 1637 i Hansjö, Orsa - död 26/5 1687 i Hansjö, Orsa. 

Gift I den 26/12 1687 i Orsa med:
Oljons Brita Persdotter född 1667 i Skattunge Västerby, Orsa - död 10/5 1702 i Handsjö, Orsa.

Gift II den 22/2 1703 i Hansjö, Orsa, med:
Anna Olsdotter född 1667 i Skattungebyn, Orsa - dödsdatum okänt.

Barn i första giftet:
 1. Jugås Lars Olsson född 1/9 1689 i Hansjö Ytterby, Orsa - död i maj 1716 i Hansjö Ytterby, Orsa
 2. Jugås Per Olsson Dundercartou (mm mf ff mf) född 21/2 1692 - död jan 1719 i Hansjö Ytterby, Orsa
 3. Jugås Olof Olsson föd 1695 i Hansjö Ytterby - dödsdatum okänt
Barn i andra giftet: 
 1. Jugås Eric Olsson född 1704 i Hansjö Ytterby, Orsa - dödsdatum okänt

Uppgifterna hämtade ur en släktforskning på nätet.
Du hittar den här men uppgifterna bör kontrolleras.

______________________________________________________________________________

Soldaten 
Jugås Per Olsson Dundercartou 

Jugås Per Olsson Dundercartou (mm mf ff mf) 
 född 21/2 1692 i Hansjö Ytterby, Orsa - död jan 1719 i Hansjö Ytterby, Orsa
Son till Jugås Olof Larsson (mm mf ff mf f) född 1663 - död 20/2 1705 i Hansjö Ytterby och hans hustru Oljons Brita Persdotter (mm mf ff mf m) född 1667 i Skattunge Västerby, Orsa - död 10/5 1702 i Hansjö, Orsa

Per Olofsson Dundercartou finns i Centrala Soldatregistret. 
Du hittar honom här.
Han blev antagen som soldat vid Dalregementet, Hansjö Rote, Orsa kompani i Orsa 1717 och avgick med döden 27 år gammal i januar 1719. Det är oklart men troligt att han dog i tjänsten, antingen av sjukdom, pest och missväxt eller i strid. 

Karl XII:s likfärd. Målning av Gustaf Cederström
Det stora nordiska kriget 1700-1721 pågick och Dalregementet såväl deltog som drabbades av stora förluster.
Regementet deltog även i det norska fälttåget och belägringen av Fredrikshall 1718. Där träffades kung Karl XII av en förlupen kula och dog den 30/11 1718.  
Kanske var Per Olsson Dundercartou en av de soldater som bar konungens lik hem över de norska fjällen till Sverige innan han själv dukade under i januari 1719, 
Krigsarkivet kan sannolikt ge besked om saken.  
Läs mer om de svenska kriben här.   


Jugås Per Olsson Dundercartou
Gift den 7/4 1713 i Orsa med:
Hol Brita Persdotter (mm mf ff mm) född 10/2 1693 i Hansjö Ytterby, Orsa - död 2 mars 1778 i                   Hansjö Ytterby
Dotter till Hol Per Hansson (mm mf ff mm f) född 1658 i Lindor, Orsa - död i maj 1713 i Hansjö Ytterby, Orsa som sedan 8/6 1685 var gift med Länsmans Anna Andersdotter (mm mf ff mm m) född 1668 i Kyrkbyn, Orsa - död i juni 1711 i Hansjö Ytterby, Orsa.

Barn:

 1. Hol Anna Persdotter (mm mf ff m) född 28/4 1714 i Hansjö, Orsa - död 17/4 1778 Hansjö Ytterby, Orsa
 2. Hol Per Persson född 25/9 1717 i Hansjö Ytterby, Orsa - död 21/5 1757 i Hansjö Ytterby, Orsa

Hol Brita Persdotters gifte sig för andra gången den 1/11 1722 med:
Bertils Per Persson Hacka född 11/8 1691 i Hansjö Ytterby - död i dec 1724 i Hansjö Ytterby, Orsa. Inga ytterligare barn.
  
Hol Brita Persdotters gifte sig för tredje gången den 22/4 1728 med: 
Lasslofva Hans Hansson född 1703 i Hansjö Ytterby, Orsa - död i mars 1730 i Hansjö Ytterby, Orsa
Inga ytterligare barn.

________________________________________________________________________________


Hol Anna Persdotter
(mm mf ff m) född 28/4 1714 i Hansjö, Orsa - död 17/4 1778 Hansjö Ytterby,              Orsa. 
Dotter till: Jugås Per Olsson Dundercartou (mm mf ff mf) född 21/2 1692 i Hansjö Ytterby, Orsa - död jan 1719 i Hansjö Ytterby, Orsa och hustrun (gifta 7/4 1713) Hol Brita Persdotter (mm mf ff mm) född 10/2 1693 i Hansjö Ytterby, Orsa - död 2 mars 1778 i Hansjö Ytterby

Gift den 7/6 1731 i Orsa med:

Lasslofva Eric Hansson (mm mf ff f) född 25/12 1704 - död 7/10 1774 Hansjö Ytterby
Son till Lasslofva Hans Olsson (mm mf ff ff) född 1660 i Hansjö Ytterby, Orsa - död i juni 1718 i Hansjö Ytterby, Orsa och hans hustru Brita Christiernsdotter (mm mf ff fm) född 1662 i Hansjö, Orsa - död där 12/12 1745. 
De hade barnen: Anna (1684), Kerstin (1694), Hans (1703) och Eric (mm mf ff f) (1704-1774). Se ovan.

Lasslofva Hans Olsson (mm mf ff ff) född 1660 i Hansjö Ytterby, Orsa - död i juni 1718 i Hansjö Ytterby, Orsa, var son till Lasslofva Olof Olsson (mm mf ff ff f) född 1618 - död 1672 i Hansjö, Orsa, gift med Anna Jönsdotter (mm mf ff ff m) född 1617 - död 30/11 1700 i Hansjö Ytterby. 

Brita Christiernsdotter (mm mf ff fm) född 1662 - död 12/12 1745 i Hansjö Ytterby, Orsa. Orsak: "Haft 8 ladugård, 1 son2 döttrar efterleva".
Hon var dotter till okänd far vid namn Christiern (mm mf ff fm f) och Elisabet Jonsdotter (mm mf ff fm m) född 1622 i Leksand - död 27/5 1702 i Hansjö Millby, Orsa. Elisabet Jonsdotter hade barnen: Christiern Christiernsson Strömstare född 1645 i Hansjö, Orsa - död 1677 i Skånde, Djäken Hans Chrisiernsson född 1656 i Hansjö, Orsa - död 12/12 1745 i Hansjö Ytterby.

Barn:
 1. Lasslofva Hans Ersson (mm mf ff) född 13/1 1737 i Hansjö Ytterby, Orsa - död där 2/7 1796
 2. Lasslofva Brita Ersdotter född 13/9 1741 i Hansjö Ytterby, Orsa - död där 31/5 1787
 3. Lasslofva Per Ersson född 7/1 1746 i Hansjö Ytterby, Orsa - död där 3/8 1805
________________________________________________________________________________

Soldaten Pehr Sax
(mm mf f)

Lasslofva Hans Ersson i Hansiö Ytterbyn, Orsa (mm mf ff)
född 13/1 1737 i Hansjö Ytterby - död 2/7 1796 i Orsa
Son till: Lasslofva Eric Hansson (mm mf ff f) född 25/12 1704 - död 7/10 1774 Hansjö Ytterby. Gift 7/6 1731 i Orsa med Hol Anna Persdotter (mm mf ff m) född 28/4 1714 - död 17/4 1778 Hansjö Ytterby 

Gift I den 26/5 1760 i Orsa med:
Gref Kerstin Johansdotter född 26/4 1740 - död 5/12 1775 i Hansjö Ytterby

Gift II den 10/8 1777 i Orsa med: 
Gref Kerstin Hansdotter (mm mf fm) född 17/6 1744 i Lunden, Orsa - sjuklig, död 27/3 1794 i Hansjö Ytterby

Barn i första giftet:
 1. Anna född 15/2 1765 (ofärdig och svagsint)
 2. Eric född 12/5 1775
Barn i andra giftet: 
 1. Hans född 20/7 1778
 2. Kerstin född 1785
 3. Pehr Sax (mm mf f) född 17/10 1790 i Orsa (se Pehr Sax nedan)

Pehr Hanssons födelsenotis: Orsa (W) C:3 (1775-1795) Bild 124 / sid 231
Namnen till höger om föräldrarna är dopvittnen.

Orsa (W) AI:14 (1786-1795) Bild 90 / sid 85 (familjen i Hansjö Ytterbyn nr 22)
Orsa (W) C:3 (1775-1795) Bild 124 / sid 231 (sonen Pehr föds)
Från Orsa till Stanchfield, Lasslofva Hans Ersson som du hittar här.

__________________________________________________________________________________

Arbrå (X) AI:5 (1794-1802)
Bild 223 / sid 217
Margeta Bengtsdotter
(mm mf m)
Dotter till:
Soldat Nr 25 och vice Corporalen 
Bengt Persson Bro (mm mf mf) i Koldemo, Arbrå, Gävleborgs län, 
född 1750.
Soldat Bro återfinns inte i Centrala Soldatregistret för att det 
helt enkelt inte är komplett.

Gift 9/11 1783 med: 
Anna Pehrsdotter (mm mf mm)  född 15/2 1760
Dotter till afskedade soldaten 
Pehr Kjäder (mm mf mm f) född 1730 och hans hustru Margareta Jonsdotter (mm mf mm m) född 1735. Deras barn: 
Anna född 1760, Kierstin född 1761, Jonas född 1763, 
Lars Pehr född 1766, Pehr född 1768, Anders född 1772, och Margeta född 1776.

          Soldat Kjäder återfinns inte i Centrala Soldatregistret för att det helt enkelt inte är komplett. 

Barn: 
 1. Pehr född 26/7 1784 i Koldemo, Arbrå (Soldat No 25 Bro)
 2. Kjerstin född 16/1 1787 i Koldemo, Arbrå (modern 26 år vid hans födelse, dvs född ca 1761)
 3. Margeta (mm mf m) föds 19/1 1794 i Koldemo, Arbrå 
 4. Anna född 3/8 1799 i Koldemo, Arbrå

Arbrå (X) AI:2 (1768-1777) Bild 186 / sid 177 (Soldat Pehr Kjäder m familj i Koldemo 1)
Arbrå (X) AI:3 (1777-1783) Bild 195 / sid 186 (som ovan. Soldat Bros hu = Pehr Kjäders dtr)
Arbrå (X) AI:3 (1777-1783) Bild 189 / sid 180 (Soldat Bros hustru som piga i Colldemo 1)
Arbrå (X) AI:3 (1777-1783) Bild 197 / sid 188 (Soldat Bros hustru som piga i Colldemo 2)
Arbrå (X) AI:3 (1777-1783) Bild 207 / sid 198 (sold Benet Bro m hu i Colldemo 2)
Arbrå (X) AI:4 (1784-1794) Bild 225 / sid 217 (v corp Bengt Bro med fam i Arbrå)
Arbrå (X) AI:5 (1794-1802) Bild 223 / sid 217 (Bengt Bro, familjen i Arbrå)
Arbrå (X) AI:6b (1802-1808) Bild 96 / sid 88 (familjen. Pehr har tagit över No 25 och namnet Bro)
Arbrå (X) AI:7b (1807-1817) Bild 100 / sid 94 (familjen borta och Pehr Bro är struken på nr 25)

Arbrå (X) C:2 (1728-1787) Bild 167 / sid 327 (sonen Pehr föds i Coldemo)
Arbrå (X) C:2 (1728-1787) Bild 174 / sid 341 (dottern Kjerstin föds)
Arbrå (X) C:3a (1788-1861) Bild 36 / sid 63 (dottern Margrete föds)
Arbrå (X) C:3a (1788-1861) Bild 74 / sid 148 (dottern Anna föds)
Arbrå (X) AI:5 (1794-1802) Bild 142 / sid 136 (sonen Pehr i Koldemo 5)

_________________________________________________________________________________

Pehr Sax (mm mf f) och Margeta Bengtsdotter (mm fm m)


Soldat No 67 Pehr Sax 
(mm mf f) född 17/10 1790 i Orsa, Kopparbergs län - död 27/4 1882 i Arbrå
Gift med;
Margeta Bengtsdotter (mm mf m) född 19/3 1794 (överstruket 17/12 1796) - död 3 mars 1855 i Arbrå

De var bosatta på en plats för militärer i Koldemo 2:a rote i Arbro
Man får inte i någon av husförhörslängderna veta var Margareta Bengtsdotter är född. Men eftersom maken är född i Orsa och familjen i generationer håller sig kring Koldemo i Arbrå så ligger det nära till hands att det är hennes släkt som kommer därifrån. Hennes födelsedatum är osäker - se ovan - men jag tror att detta är rätt person: 

Födelsenotis för Margetha från Koldemo i Arbrå född 19/1 1794. 
Arbrå (X) C:3a (1788-1861) Bild 36 / sid 63

Margetha född 19/1 1794 i Coldemo, Årbro - döpt den 26/1 samma år - var dotter till: 
vice Corporalen Bengt Bro (mm mf mf) och hans hustru Anna Pehrsdotter (mm mf mm) i Coldemo.
Se hennes rötter ovan. 

Pehr Sax (mm mf f) och Margeta Bengtsdotter (mm mf m)
Barn:
 1. Hans född 15/6 1816
 2. Anna född 19/7 1818
 3. Christina / Kjerstin född 2/9 1823
 4. Pehr Persson (mm mf) född 26/5 1826
 5. Margta född 20/11 1829
 6. Karin född 23/5 1833
Soldaten Pehr Sax återfinns inte i Centrala Soldatregistret för att det helt enkelt inte är komplett ännu. 

Arbrå (X) AI:8b (1817-1824) Bild 149 / sid 313 (Soldat Sax med familj på plats för militärer)
Arbrå (X) AI:9b (1824-1830) Bild 195 / sid 410 (Som ovan. Koldemo 2. Bevistat förhör 28/10 1830)
Arbrå (X) AI:10b (1830-1835) Bild 178 / sid 374 (Soldat Sax med familj som ovan, Koldemo 2)
Arbrå (X) AI:11 (1835-1839) Bild 378 / sid 374 (Som ovan, Koldemo 2)
Arbrå (X) AI:12 (1840-1845) Bild 367 / sid 362 (Soldat Pehr Sax m familj i Arbrå)
Arbrå (X) AI:12 (1840-1845) Bild 219 / sid 214 (avsk sold Pehr Sax m fam till Koldemo)
Arbrå (X) AI:14b (1851-1855) Bild 85 / sid 79 (Pehr Sax m fru i Koldemo. Frun död. dtr Kerstin in)
Arbrå (X) AI:15b (1856-1860) Bild 101 / sid 93 (Pehr Sax hos dtr Kerstin med fam i Koldemo)
Arbrå (X) AI:16b (1861-1865) Bild 98 / sid 90 (Per Sax avsk grat i Koldemo 8 hos döttrar m familjer) 
Arbrå (X) AI:18b (1871-1876) Bild 97 / sid 90 (Per Sax afsk gratial, bor hos dtr Karin Koldemo No 8)
Arbrå (X) AI:19b (1877-1880) Bild 93 / sid 89 (Som ovan. Karin är gift o har två barn)
Arbrå (X) AI:20b (1880-1885) Bild 108 / sid 101 (Som ovan)*

*Soldat Sax och barnbarnet läser försvarligt medan dottern och hennes man läser hjälpligt. 
__________________________________________________________________________________


Torparen i Koldemo, Arbrå
Per Persson (mm mf) född 26/5 1826
Son till Soldaten Per Sax (mm mf f) född 1790 i Orsa och Margta Bengtsdotter (mm mf m) född 19/3 1794 i Orsa.

Gift 2/11 1851 med:
Karin Ersdotter (mm mm) född 24/5 1824 - död 28/12 1892
Familjen bor i Koldemo, Arbrå. 

Barn: 
 1. Brita Persdotter (mm m) född 29/5 1853
 2. Per född 21/6 1855
 3. Karin Persdotter* född 23/3 1858 (har oä son Per Dahl född 9/12 1888)
 4. Erik född 12/4 1860
* Intagen som fästekvinna åt drängen Olof Dahl i Flåsta No 3. 

Arbrå (X) AI:10b (1830-1835) Bild 178 / sid 374 (med föräldrar o syskon, militärer, Arbrå)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:12c (1841-1845) Bild 145 / sid 138 (infl fr Arbrå 1841, 
          gesäll. Anständig, underårig, vacc)
Arbrå (X) AI:18b (1871-1876) Bild 74 / sid 69 (Per m fru och fyra barn i Koldemo)
Arbrå (X) AI:22b (1890-1894) Bild 42 / sid 295 (gift, dotter m oä son i Koldemo. Frun dör.)
Arbrå (X) AIIa:1b (1895-1900) Bild 2470 / sid 565 (änkling med dtr o oä son i Hof, Arbrå)
Arbrå (X) AIIa:3b (1906-1910) Bild 740 / sid 408(far o dtr Karin + Johan Englin m familj i Koldemo)

Arbrå (X) AIIa:1b (1895-1900) Bild 2470 / sid 565 (Per Persson med dtr och hennes oä son i Hof Nr 6. Flytt till Koldemo 2 år 1900 där Per Persson kallas svärfar)

Arbrå (X) AIIa:1b (1895-1900) Bild 500 / sid 368 (Karin Lindströms familj i Koldemo 2. Inskriven som fästeqv.)

________________________________________________________________________________


Mormors familj
Karin Svensdotter Lindström (mm) 
född 2/4 1879 i Arbrå – död 12/1 1916 i Arbrå

Hon var dotter till: 
Torparen i Koldemo Nr 2:
Sven Persson Lindström (mm f) född 18/1 1856 i Bollnäs (28/1 i födelseboken och hfl)


Son till arbetaren
Pehr Jonsson Lindström (mm ff) född 5/7 1823 i Arbrå och hustrun
Ingeborg Jönsdotter (mm fm) född 14/4 1823 i Järna
Familjen bodde vid sonen Svens födelse i Lottefors, Bollnäs. Lottefors var ett sågverk med brukspatron. De flyttade 1860 vidare till Uddersvik.
Deras barn:
 1. Jonas född 25/12 1849 i Arbrå
 2. Pehr född 3/12 1851 i Arbrå
 3. Anna Lovisa född 7/1 1854
 4. Sven Persson (mm f) född 28/1 1856 i Bollnäs
 5. Margreta född 15/5 1858

Gift 7/11 1878 med:
Brita Persdotter (mm m) född 29/5 1853 i Arbrå
dotter till Per Persson (mm mf) och Karin Ersdotter (mm mm) i Koldemo

Deras barn (minst):
1. Karin (Svensdotter) Lindström (mm) född 2/4 1879 – död 12/1 1916 i Arbrå
2. Ingrid född 30/4 1881
3. Brita född 16/11 1885
4. Anna född 30/12 1887
5. Per född 15/3 1890
6. Sven född 31/12 1892
7. Marta född 17/5 1895

Arbrå (X) AIIa:1b (1895-1900) Bild 500 / sid 368 (familjen i Koldemo 2)
Arbrå (X) C:3b (1832-1861) Bild 33 (Brita Persdotter föds 1853)
Bollnäs (X) C:5 (1827-1861) Bild 232 (Sven Persson Lindström föds 1856)
Bollnäs (X) AI:20b (1856-1861) Bild 116 / sid 110 (arb Lindström m familj i Lottefors)


A, B, C, D och E är grenar ut utreda vidare...
_______________________________________________________________________________

Nästan nutid!


Koldemo nr 2 och 3

Skogsarbetare, lägenhetsägare och torpare
Johan Englin (mf) född 30/4 1868 i Arbrå
Bosatt i Koldemo nr 2 och senare 3, Arbrå

Gift 15/12 1903 med:
Karin Lindström (mm) född 2/4 1879 i Arbrå – död 12/1 1916 i Arbrå
Hon var dotter till torparen i Koldemo Nr 2:
Sven Persson Lindström (mm f) född 18/1 1856 i Bollnäs och Brita Persdotter (mm m) född 29/5 1853 (gifta 7/11 1878)

Hennes oäkte son före äktenskapet:

1. Erik Olof född 19/12 1901 i Arbrå (hennes oäkta)
Han står först som dräng och sedan: ”Uppl artilleri, Uppsala 12/5 1922”

Gemensamma barn:
1. Anna Linnea född 13/5 1904 i Arbrå – död 14/1 1995 i Arbrå (Bodde i Änga 5325, Vallsta)
2. Karin (odöpt flickebarn) född 6/8 1905 i Arbrå – död 25/8 1905 i Arbrå
3. Johan Gottfrid född 2/7 1906 i Arbrå (skogsarbetare)
4. Karin Viola (m) född 1/1 1909 i Arbrå (tjänarinna)
5. Einar Gotthard född 18/5 1910 i Arbrå (skogsarbetare)
6. Brita Katarina född 16/11 1912 i Arbrå
7. Sven Elof Georg född 21/4 1915 i Arbrå (1918 till sid 756

I Koldemo Nr 2 bor även en brorsdotter:
Karin Ingeborg Elvira Englin född 30/10 1897 i Visby (!) (inflyttad från Skog 8/12 1911)
Hon flyttar vidare 1912 till (sid 579)

Familjen flyttar 1912 från Koldemo Nr 2 till Koldemo Nr 3.
Modern Karin Lindström död 1916. 
Yngste sonen lämnas bort, inackorderads hos rättaren Oskar Ferdinand Sjöström med familj i Kyrkbyn nr 12, Arbrå. De hade bara ett barn och tyckte kanske att de kunde ta hand om ett till.

Karin Viola flyttar 1930 till Änga nr 3 där hon året därpå gifter sig med Anders Jonsson. Två år senare, 1933 flyttar även hennes far – Johan Englin – till Änga nr 3.
Karin tog alltså även hand om sin pappa.

En tid bodde även systern Anna Linnea i Änga nr 3 innan hon 27/1 1935 gifte sig kyrkligt med Emil Hilding Törnros (16/5 1911 i Arbrå – 24/11 1996 i Arbrå).


Arbrå (X) AIIa:2b (1901-1905) Bild 1360 / sid 470 (Johan Englin ensamst arbetare i Koldemo 12)
Arbrå (X) AIIa:2b (1901-1905) Bild 460 / sid 380 (Johan Englin hos hustruns familj i Koldemo 2)
Arbrå (X) AIIa:3b (1906-1910) Bild 740 / sid 408 (Johan Englin måg, dvs hu:s föräldrar i Koldemo 2)
Arbrå (X) AIIa:4b (1911-1918) Bild 640 / sid 399 (Johan Englins fam i Koldemo Nr 2 inkl borsdtr)
Arbrå (X) AIIa:4b (1911-1918) Bild 670 / sid 402 (Johan Englin änkling, yngste sonen lämnas bort)
Arbrå (X) AIIa:4c (1911-1918) Bild 800 / sid 756 (yngste sonen inackorderad i Kyrkbyn nr 12)
Arbrå (X) AIIa:5b (1919-1928) Bild 1530 / sid 468 (Johan Englin änkling med sex barn)
Arbrå (X) AIIa:6b (1929-1939) Bild 1780 / sid 518 (Johan Englin änkling, familjen skingras)


Änga Nr 3

Hemmansägare
Jonas Andersson född 28/10 1867 i Arbrå – död 23/11 1935 i Arbrå
Gift 5/6 1899 med:
Hedvig Jonsdotter född 29/6 1878 i Arbrå
Familjen ägde Änga Nr 3 i Arbrå

Deras son:
Hemmansägare (fd jorbruksarbetare)
Anders Jonsson född 7/10 1906 i Arbrå
Gift 14/5 1931 med:
Karin Viola Englin (m) född 1/1 1909 i Arbrå
Familjen ägde Änga Nr 3 i Arbrå

Barn:
1. Hedvig Viola (Lola) född 19/1 1932 i Bollnäs
2. Bo Jonas född 8/9 1934 i Arbrå – död av luftvägskatarr, bronchitis den 18/3 1935 i Arbrå

På gården bodde ca 10 andra personer – mest tjänstefolk - och bland dem Karins far och syster:

Torpägare
Johan Englin född 30/4 1868 i Arbrå (änkling 12/1 1916, inflyttad till Änga 1933)
Anna Linnea Englin (tjänarinna) född 13/5 1904 i Arbrå (gift 27/1 1935, avflyttad)
Karin Viola Englin född 1/1 1909 (inflyttad till Änga nr 3, 1930)

Arbrå (X) AIIa:5a (1919-1928) Bild 2010 / sid 186 (Anders Jonsson med föräldrar i Änga nr 3)
Arbrå (X) AIIa:6a (1929-1939) Bild 2180 / sid 200 (Anders Jonsson m familj o föräldrar i Änga nr 3)

1940 
Anders Jonsson är hemmansägare i Änga 3, Vallsta, Arbrå, med fru, dotter och mor
Anders Jonsson född 7/10 1906 i Arbrå
Karin Viola Englin (m) född 1/1 1909 i Arbrå
Hedvig Viola
Hedvig Jonsdotter född 29/6 1878 i Arbrå

1950
Karin Viola omgift 13/12 1942
Son 1943, dotter 1944 och dotter 1948
Hedvig Viola 1950 sjukvårdsbiträde Danderyd

Anders Jonsson hemmansägare i Änga 3, Vallsta, Arbrå
Omgift 4/9 1948 med den åtta år äldre:
Anna Dorotea Östlund född 19/1 1898 i Söderhamn


Reservation för läs- och skrivfel
Det var extra rörigt detta.

tisdag 31 augusti 2021

Ur vilken bok kommer bilden...?

Hei
Bare hyggelig å kunne dele. Da jeg begynte å lete slekt for 25 år siden fikk jeg opplysninger fra flere. Jeg skulle bare lage en liten bok om min slekt, men slik ble det ikke.

Det jeg "jobber" med nå er slekten til min fars adoptivfar. Vi er i Norrbotten og jeg har et foto (tatt 1939) , fra en bok, med litt info. Kan du hjelpe med meg med tittel på boken, hvem som har skrevet den og når den ble utgitt? Da kan jeg gå via biblioteket og fjernlåne den.
Mvh
Kjell-Arne Søreng


Hej Kjell-Arne!
Varmt tack för allt material du sänt mig angående din och min fd svärfars Eidis släkt. Blogger fungerar just nu inte optimalt varför jag bara lagt in materialet som kommentarer. Så småningom ska jag göra det bättre. 

Den enda ledtråden till den bok du söker är ovanstående bild. Det är ju som att leta efter en nål i en höstack, som vi säger i Sverige. 
Jag hittar bilden på en släktforskningssida på Geni om "Per Hansson Vanhatalo". 
Du hittar sidan här
Kanske är det din släkt det handlar om?
Här finns källhänvisningar till Övertorneå kyrkoarkiv (husförhörslängden) som du hittar här. 
Via Riksdarkivet når du alla svenska kyrkoböcker i gammal tid numera. 

Sidan förvaltas av Edward Jan Gutkowski som tycks finnas i Sverige. 
Om du googlar hans namn hittar du honom här

Av den bilden syns lite mer så vi får veta att bilden är tagen 1939 av bokens författare
Och här syns bokens - eller bara kaptilets - titel: I Norrbottens Jordbruksbygder.  
Bilden är publicerad på sidan 21. 

Jag får också upp bilden på en släktforskarsida för Hans Persson Vanhatalo (Svart) som du  hittar här.
Sidan förvaltas av Tonny Sundeng som troligen är norrman. 
Om du googlar hans namn så hittar du honom här. 


Det står också att bilden kommer från "Anders Ture Jakobsson´s photos" (engelsk stavning). 

Andra har släktforskat på Per Hansson i Wanhatalo. Det finns åtminstone två eller tre på My Heritage men medlemsskap krävs och jag har inget sådant. 

När jag söker på böcker hittar jag: 
Övre Norrland i litteraturen av Erik Marklund som tycks vara en dokumentation över den litteratur som finns. Den kan du läsa på nätet. Du hittar den här

Jag föreslår att du tar kontakt med antingen Edward Jan Krister Gutkowski eller Tonny Sundeng och frågar varifrån de fått bilden. 

Lycka till!
Monica

måndag 16 augusti 2021

Ingela och Britten på mormors mor Anna Johannas sida...

Britten och Ingela är sysslingar. 
Här är deras gemensamma släkt på mödernet

En fortsättning på:
Känd eller okänd. Det är frågan som du hittar 


Cirklar för kvinnor och fyrkanter för män. Ifyllda symboler är de raka släktleden. 


Födelsenotisen: 
Bygdeå (AC) C:6 (1895-1906) Bild 1130 / sid 109

Signe Johanna Lundmark (Brittens mm) gift Lindberg 
född 20/12 1899 i Bygdeå - död 27/8 1926 i Robertsfors 
Hon föddes i Öfverklinten, Bygdå. 

Hennes syster: 
Dagmar Margareta (Ingelas mm) född 27/9 1905 i Gällivare

Födelsenotisen
Gällivare (BD) CI:11 (1904-1907) Bild 1720 / sid 164
De var döttrar till: 

Bonden 
Kronotorpare i Björkhult, Kyrkbyn, Gällivare
Johan Lundmark (mm f) född 18/3 1866 i Bygdeå - död 31/12 1932 i Kyrkbyn, Gällivare
Gift 18/4 1892 med:
Anna Johanna Eriksdotter (mm m) född 31/12 1869 i Bygdeå - död 3=/10 1940 i Kyrkbyn, Gällivare
Familjen bodde först i Gulltjärn, Bygdeå, men flyttade till Gällivare 2/3 1901. 

Barn: 
 1. Catarina Augusta född 16/3 1893 i Bygdeå. Gift Bertlin. Död 22/12 1965 i Malmberget
 2. Johan August född 1/7 1894 i Bygdeå - död 9/7 1963 i Gällivare
 3. Anna Alfrida född 5/8 1896 i Bygdeå. Gift Hammarsten. Död 22/4 1979 i Robertsfors
 4. Hulda Maria född 8/6 1898 i Bygdeå - död 3/8 1947 i Jokkmock
 5. Signe Johanna född 20/12 1899 i Bygdeå - död 27/8 1926 i Robertsfors (mm till Britten)
 6. Jonas Viktor född 21/6 1903 i Gällivare - död 8/1 1975 i Malmberget
 7. Dagmar Margareta f 27/9 1905 i Gällivare - död 14/1 1936 i Malmberget (mm till Ingela)
 8. Jenny Linnea född 6/10 1911 i Gällivare. Gift Nilsson. Död 26/7 1982 i Botkyrka
 9. Elsa Kristina född 21/6 1915 i Gällivare - död 31/8 1970 i Eskilstuna kloster

Mormors far
Johan Lundmark (mm f) född 18/3 1866 i Bygdeå - död 31/12 1932 i Kyrkbyn, Gällivare

Födelsenotisen
Bygdeå (AC) C:5 (1861-1894) Bild 53 / sid 48

Johan Lundmark (mm f) född 18/3 1866    och döpt 24/3 1866. 
Han var son till:

Mormors farfar: 
Bonden Jonas (Jon) Jonsson Lundmark (mm ff) född 17/9 1828 i Bygdeå 
Det står 18/9 som datum i födelseboken men han är överallt registrerad som född 17/9 1828 i Bygdeå. 
Se klipp nedan.  
Han var son till bonden Jon Marcusson (mm ff f) och hans hustru Anna Persdotter (mm ff m) född ca 1795 i Sikå, Bygdeå. Jonas Jonsson död av hjärtfel 66 år 6 mån 6 dag gammal den 23/3 1894 i Bygdeå
Gift 11/9 1859 med: 
Catharina Johanna Jonsdotter (mm fm) född 4/8 1834 i Burträsk - död 2/12 1897 i B-å. 
Ingen orsak angiven
Familjen bodde 11/9 1859 - 1863 i ett hus i Gulltjärn där han var landbo.
De flyttade till en annan fastighet i Gulltjern 1866 där Jon var bonde. 

Catharina Johanna var dotter till bonden Johan Eric Ericsson (mm fm f) och hans hustru Catharina Elisabet Andersdotter (mm fm m) född  i Åbyn, Burträsk. Hon hade en äldre bror, Johan Peter född 5/12 1831 och fick kanhända flera syskon också. Jag har inte kollat det. 

Barn:
 1. Jonas född 7/10 1860 i Bygdeå - död 16 år 6 mån 8 dagar gammal den 15/4 1877. Ingen orsak angiven 
 2. Anna Elisabet född 30/9 1862 i Bygdeå - död 11/10 1862
 3. Johan född 13/10 1863 i Bygdeå - död 2 mån 22 dagar gammal 5/1 1864 i Bygdeå. Ingen orsak angiven
 4. Anna Johanna född 4/9 1864 i Bygdeå - död 6 mån 24 dagar gammal d 28/3 1865. Ingen orsak angiven
 5. Johan (mm f) född 18/3 1866 i Bygdeå
 6. Anna Johanna född 1/10 1868 i Bygdeå
 7. Catharina Sofia född 105 1871 i Bygdeå
 8. Christina Augusta född 11/6 1874 i Bygdeå (gift 23/10 1892 m Joh Ulr Lindqvist, Bygdeå)
 9. Petrus född 24/10 1875 i Bygdeå
 10. Maria Albertina född 11/10 1879 i Bygdeå

Kyrkoböckerna:
Bygdeå (AC) AI:13b (1852-1862) Bild 38 / sid 365 (Nygifta i Öfverklinten)
Bygdeå (AC) AI:13b (1852-1862) Bild 92 / sid 415 (i Gulltjärn)
Bygdeå (AC) AI:14b (1863-1873) Bild 147 / sid 497a (Jon med familj landbor i Gulltjärn)
Bygdeå (AC) AI:14b (1863-1873) Bild 152 / sid 501 (familjen i Gulltjärn)
Bygdeå (AC) AI:15c (1874-1884) Bild 214 / sid 718 (familjen i Gulltjärn)
Bygdeå (AC) AI:16b (1885-1895) Bild 219 / sid 211 (familjen i Gulltjärn, Jon död)
Bygdeå (AC) AIIa:2a (1895-1910) Bild 2150 / sid 725 (änkan o dtr Christina Augusta m fam bor kvar) 
Bygdeå (AC) C:4 (1829-1860) Bild 404 / sid 26 (sonen Johan död)
Bygdeå (AC) EI:1 (1865-1894) Bild 67 (dtr Anna Johanna död)
Bygdeå (AC) EI:1 (1865-1894) Bild 136 (sonen Jonas död)
Bygdeå (AC) EI:1 (1865-1894) Bild 222 (Jon Jonsson Lundmark död)
Bygdeå (AC) F:1 (1895-1910) Bild 320 / sid 24 (Katharina Johanna död)
Burträsk (AC) C:4 (1813-1837) Bild 163 / sid 158 (mor Catharina Johanna föds i Burträsk 1834)
Burträsk (AC) AI:8a (1825-1835) Bild 274 / sid 269 (hennes familj i Åbyn)

Mormors farfar:
Bonden Jonas (Jon) Jonsson Lundmark (mm ff) född 17/9 1828 i Bygdeå (står 18/9 i födelseboken) 

Födelsenotisen för Jonas Jonsson (17) 18/9 1828.
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 251

Mormors farfar: 
Han var son till bonden Jon Marcusson (mm ff f) och hans hustru Anna Persdotter (mm ff m) född ca 1795 i Sikå, Bygdeå. 

Familjen:
Landbonden
Jonas (Jon) Marcusson (mm ff f) född 23/9 1790 i Bygdeå
Son till bonden Marcus Jonsson (mm ff ff) i Sjulsmark
Gift 1819 med:
Anna Pehrsdotter (mm ff m) född 12/6 1793 i Bygdeå
Dotter till bonden Pehr Thomasson (mm ff mf) i Korssjön och hans hustru Lisa Pehrsdotter (mm ff mm)

Jonas och Anna var landbönder på Zachris Pehrssons Bruks

 1. Elisabet (Lisa) Sophia född 24/11 1820 ok (då i Ryssjön, ej i hfl)
 2. Anna Stina född 25/5 1824 ok (i Sikå) (ej i hfl)
 3. Eva Magdalena född 28/3 1826 ok (i Sikå)
 4. Petter (Petrus el Pehr) född 26/6 1827 ok (då i Sikå)
 5. Jonas (mm ff) född 18/9 1828 (i Sikå)
 6. Maja Lovisa född 2/8 1831 ok 
 7. Johannes född 12/12 1833
 8. Eric född 10/9 1838
Bygdeå (AC) AI:9 (1826-1833) Bild 299 / sid 310 (familjen i Rickleå, flytt till Nysätra 22/11 1832)
Bygdeå (AC) AI:10b (1833-1838) Bild 224 / sid 216 (i Bäck som nygifta, flytt till Jomark)
Bygdeå (AC) AI:10a (1833-1838) Bild 131 / sid 122 (familjen i Jomark, Bygdeå)
Bygdeå (AC) AI:11a (1839-1845) Bild 296 / sid 251 (landbonden i Jomark No 1, inhyses)
Bygdeå (AC) AI:11b (1839-1845) Bild 134 / sid 124 (inhyses fd landbonden på Jomark. Flytt t Sjöaröd)
Bygdeå (AC) AI:11a (1839-1845) Bild 297 / sid 252 (jordägaren Zachris Pehrsson)
Bygdeå (AC) AI:11a (1839-1845) Bild 125 / sid 103 (fam i Sjulsmark. Här står Jonas född 17/9 1828)
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 196 / sid 387 (Elisabet Sophia föds)
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 215 / sid 425 (Anna Stina föds)
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 231 / sid 457 (Eva Magdalena föds)
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 240 / sid 475 (Petter föds)
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 251 (Jonas föds)
Bygdeå (AC) C:4 (1829-1860) Bild 22 / sid 37 (Maria Lovisa föds)

Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 119 / sid 116 (Jonas Marcusson föds 23/9 1790)
Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 63 / sid 121 (Anna Pehrsdotter föds 1793)

Enligt de allra äldsta i kyrkoböckerna tycks se ut så här: 

Här finns ytterligare några generationer - 100 år eller så - från Jon Marcusson räknat.
Här finns Jon(as) Markusson på Geni. Härifrån kan man kryssa runt i släkten och få ytterligare generationer.
Databasen Kråken - som ni hittar här - har också mycket att ge om ni får tillgång till den - en del är offentligt, annat får man kontakta ägaren för - men det är det värt.
På Ancestry finns ett släktträd som ni hittar här.
Och glöm inte googla. Det finns mer...

Bonden 
Jon Marcusson (mm ff ff f) född 1736 - död i Fällforsen, bygdeå någon gång mellan 1808 och 1818. 
och hustrun Kierstin Ericsdotter (mm ff ff m) född 1731
Bosatta i Sjulsmark No 1, Bygdeå
Barn:
 1. Stina född 1767 (gift 1793)
 2. Anders född 1770 - död 1790
 3. Jonas född 1773
 4. Nils född 1775
 5. Hans född 1777
 6. Anna Caisa
 7. Magdalena
 8. Marcus Jonsson (mm ff ff) född ca 1750. Gift med Stina. 
 9. Eric
Sonen: 
Marcus Jonsson (mm ff ff) i Sjulsmark No 4, Bygdeå. Född ca 1755.
Hustrun Stina (mm ff fm) född ca 1755
Familjen flyttar möjligen till Bjänfors
Barn:
 1. Christina född 1784
 2. Greta Caisa född 1785
 3. Anna Lena född 1787
 4. Peter född 1789
 5. Jonas (mm ff f) född 1790
 6. Marcus född 1791
Bygdeå (AC) AI:4 (1771-1794) Bild 8 / sid 11 (nämns två döttrar till Jon Marcusson i Sjulsmark. Anna Cajsa och Magdalena)
Bygdeå (AC) AI:4 (1771-1794) Bild 11 / sid 175 (nämns Jon Marcussons son Marcus)
Bygdeå (AC) AI:4 (1771-1794) Bild 12 / sid 176 (nämns Jon Marcussons son Eric)
Bygdeå (AC) AI:4 (1771-1794) Bild 13 / sid 177 (nämns Jon Marcussons dotter Stina)

Bygdeå (AC) AI:5a (1784-1797) Bild 49 / sid 41 (Jon Marcusson (dä) i Sjulsmark)
Bygdeå (AC) AI:5a (1784-1797) Bild 52 / sid 44 (Marcus Jonsson  med far Jon Jarcusson i Sjulsmark)
Bygdeå (AC) AI:6 (1797-1807) Bild 47 / sid 41 (Jon Marcusson och Kjerstin svärföräldrar i Fällforsen hos dtr Stina med sönerna Jonas och Hans)
Bygdeå (AC) AI:7b (1808-1818) Bild 101 / sid 90 (Jon och Kerstin hos dtr Stina i Fällforsen. Jon död) 
Bygdeå (AC) AI:8 (1818-1826) Bild 105 / sid 114 (Kerstin hos dtr Stina i Fällforsen. Kerstin död) 


Mormors mor:
Anna Johanna Eriksdotter (mm m) född 31/12 1869 i Bygdeå - död 3=/10 1940 i Kyrkbyn, Gällivare
dotter till:
Nybyggare Eric Gustaf Ersson (mm f) i Altarliden
Och hans hustgru
Maria Catharina Johanssotter (mm m) som anges vara ogift när åttonde barnet föds. 
Familjen bodde i Altarliden, Bygdeå och såg ut så här:

Nybyggare
Eric Gustafaf Eriksson (mm mf) född 14/4 1827
Gift i april 1850 med:
Maria Catharina Johansdotter (mm mm) född 1/9 1829 (sjuklig)
Barn: 
 1. Erik Johan född 7/7 1851
 2. Carl Anton född 4/4 1853
 3. Per Gustaf född 1/4 1857 - död 18/7 1868
 4. Anders född 28/3 1859
 5. Jonas Fredrik född 21/9 1861
 6. August Wilhelm född 13/1 1864
 7. Eva Catharina född 5/1 1867
 8. Anna Johanna (mm m) född 31/12 1869
Bygdeå (AC) C:5 (1861-1894) Bild 77 / sid 72 (Maria Catharina föds 1869)
Bygdeå (AC) AI:14b (1863-1873) Bild 142 / sid 492 (familjen i Altarlida)


Mormors farfars mor:
Anna Pehrsdotter (mm ff m) född 12/6 1793 i Bygdeå
Dotter till bonden Pehr Thomasson (mm ff mf) i Korssjön och hans hustru Lisa Pehrsdotter (mm ff mm)

Familjen:
Pehr Thomasson född 1753
Lisa Pehrsdotter född 1757
Familjen var bosatt i Korssjön, Bygdeå

Barn:
 1. Thomas född 1784
 2. Magdalena född 1787
 3. Peter född 1792
 4. Anna (mm ff m) född 1793
 5. Eric född 1796
Pehr Thomasson var son till soldaten Tomas Tomasson Krus (och flera soldater före honom) och Elisabet Persdotter (dotter till Per Larsson Syk Sik. Om dem finns en släktforskning på nätet som du hittar här.  
Källa tycks vara databasen Kråken vilket är bra men kolla där också för säkerhets skull. 

Bygdeå (AC) C:3 (1781-1829) Bild 63 / sid 121 (Anna föds 1793)
Bygdeå (AC) AI:5a (1784-1797) Bild 102 / sid 94 (Familjen i Korssjön)


Reservation för läs- och skrivfel
i synnerhet om de äldsta generationerna.
Det finns släktforskning om dessa anor på nätet. Kolla det men glöm inte att även kolla källorna!