måndag 26 december 2016

Madelenes rötter i Dalarna...

Till barnen...

Gården Perhindersbo i Söderbärke, Kopparbergs län, Dalarna ägdes i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet av Jacob Johansson född 1667. Den delades efter hans död mellan sönerna Johan och Samuel och kom att stanna i släkten långt in på 1900-talet.

Flera av anfäderna var bergsmän. Det betyder att de vid sidan av jordbruket drev bergsbruk, bröt järnmalm och producerade tackjärn i en masugn, en verksamhet som reglerades av bergsprivilegiet. Bergsmännen arbetade ofta i hyttlag/kooperativ. Ägarna till Perhindersbo hade följaktligen gott om tjänstefolk som bodde på gården. Omkring 30 anställda redovisas i husförhörslängden under större delen av 1800-talet och början av 1900-talet.


Perhindersbo

Jacob Johansson 
(mf ff fm ff f) född 1667 och bosatt i Pärhindersbo
Möjligen son till den Johan Jonssons familj som bodde i Perhindersbo i slutet av 1600-talet.
Gift I med Catharina död 1710 och II med Anna (svårläst)
Barn:
1.      Dotter född 1690
2.      Brita född 1699
3.      Johan Jacobsson född 1712 (gift med Brita Andersdotter född 1715)
4.      Samuel född 1718 (gift med Karin Larsdotter)(mf ff fm ff)

Söderbärke (W) AI:1 (1673-1673) Bild 42 / sid 68 (svårläst men många nämns)
Söderbärke (W) AI:2 (1694-1694) Bild 144 / sid 138 (Johan Jonssons familj)
Söderbärke (W) AI:3 (1694-1722) Bild 185 / sid 386 (Jacob Johanssons familj i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AI:4 (1730-1752) Bild 173 / sid 165 (Jacob Johanssons familj o sonen Samuels dito)


Son:
Samuel Jacobsson 
(mf ff fm ff) i Perhindersbo
född 29/3 1718 (samma år som Karl XII sköts till döds i Norge) 
Han var bergsman och nämndeman.
Samuel gifte sig 1738 med:

Catharina (Karin) Larsdotter (mf ff fm fm) född 14/3 1715 som flyttade från Grangärde till Söderbärke församling 1738 i samband med bröllopet.

Samuel dog 8/11 1776 i Perhindersbo och efterlämnade två söner och en dotter i livet.
En son och 6 döttrar äro döda, skriver prästen. Dödsorsaken kan vara kräfta och feber. Svårläst.
Han blev drygt 58 år.

Catharina dog av åldersom 70 år gammal den 20/8 1785.
Hon hade fött tre söner och sju döttrar. Av dem var två söner och en dotter i livet.

Barn:
1.      Catharina född 1741 – död 1749
2.      Pehr (Petter) Samuelsson född 1743 (mf ff fm f)
Gift 1765 med Christina (Stina) Isacsdotter född 10/4 1744 i Wad, Söderbärke), tab 3
3.      Lisa född 1745
4.      Katharina född 25/5 1750
5.      Johan Samuelsson född 1753
6.      Maria Samuelsdotter född 1755 (gift 25/6 1774, flyttar 1777 till Kyrkobyn)

Söderbärke (W) AI:4 (1730-1752) Bild 173 / sid 165 (Samuel Jacobssons familj samt föräldrar i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AI:5 (1750-1771) Bild 219 / sid 427 (Samuel Jacobssons familj i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AI:6 (1771-1774) Bild 210 / sid 411 (Samuel Jacobssons familj i Perhinderbo)
Söderbärke (W) AI:7 (1772-1774) Bild 115 / sid 444 (Samuel Jacobssons tjänstefolk)
Söderbärke (W) AI:8c (1775-1785) Bild 194 / sid 376 (Samuel Jacobssons familj)(Johan Samuelssons familj)


Son:
Per Samuelsson 
(mf ff fm f) född 1743 i Perhindersbo. Död 28/4 1793. 
Bergsman och nämndeman.
Gift 1765 med:

Änkan Christina Isacsdotter (mf ff fm m) född 10/4 1744 i Wad, Söderbärke
Dotter till Isac Abrahamsson (mf ff fm mf) och Anna Nilsdotter (mf ff fm mm) i Wad, Söderbärke.

Pehr Samuelsson dog den 28/4 1793 av lungsot 49 och ett halvt år gammal.


Han hade haft fyra barn varav två vid hans död var i livet. En son och en dotter var döda.

Christina Isacsdotter gifte efter makens död om sig 1795 med den 18 år yngre Lars Matsson född 1761.

Barn:
1.      Johan född 14/? 1767 i Perhindersbo
2.      Petter född 5/3 1769 i Perhindersbo – död där 5/3 1773 (1775)
3.      Catharina (Carin) Pehrsdotter född 15/12 1780 i Perhindersbo (mf ff fm)

Söderbärke (W) AI:6 (1771-1774) Bild 210 / sid 411 (Samuel Jacobssons o Pehr Samuelssons familjer i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AI:8c (1775-1785) Bild 194 / sid 376 (Samuel Jacobssons familj)(Johan Samuelssons familj)
Söderbärke (W) C:5 (1730-1760) Bild 104 / sid 100 (Christina Isacsdotter föds)


Dotter:
Catharina (Carin) Persdotter 
(mf ff fm) född 15/12 1780 i Perhindersbo.
Död 25/1 1845 i Perhindersbo. Hon kallades då bergmansänkan och hade varit sängliggandes i åtta år på grund av gikt. Hon var vid sin död 64 år 1 månad och 10 dagar gammal.

Carin var gift I den 22/10 1802 med:
sin kusin bergsmannen Pehr (Petter) Jansson född 20/10 1783 i Perhindersbo. Han var son till hennes farbror Johan Samuelsson född 1853 i Perhindersbo och hans hustru Catharina Bergstrand (Bergström) född 1759. Per Jansson dog emellertid den 15/6 1812 ”omkring kl 6 om aftonen” av en olyckshändelse.
Prästen skriver i dödboken: Nedfallen från ett säte, varpå han … … och kommen med huvudet under baljan i Tolfsbo Hytta, varav han blivit kvävd och genast dött.
Per Jansson blev bara 28 år 7 månader och 26 dagar gammal. Han hade en son och en dotter som båda levde när han dog.

Gift II den 30/10 1813 med:
Bergsmannen Eric Ersson (mf ff ff) i Perhindersbo, Söderbärke
Eric var född 23/11 1774 i Ulfsbo, Söderbärke. Död 2/12 1830 i Perhindersbo. Prästen skriver att han var en anständig person. Av hans fyra barn levde vid hans död två söner. Om dödsorsaken skriver han: ”Troligen inslagen gickt som förorsakade att han blev blind, slutligen mållös, förlorade hörseln och hade även svåra magplågor.” Eric Ersson blev 56 år och en vecka gammal.

Eric var son till Eric Matsson (mf ff ff f) i Ulfsbo, Söderbärke, född 1745 som var gift 1767 med:
Brita Halfvardsdotter (mf ff ff m) född 1747.
Eric Matsson var i sin tur son till Anna Matsdotter (mf ff ff fm) född 1710.

Carin Persdotter ärvde alltså gården i Perhindersbo efter sin förste make Pehr Jansson men hade dessutom del av den andra gårdshalvan genom arv från föräldrarna. Hennes andre make Eric Ersson gifte sig alltså till gården.

I dödboken bekräftas att Carin fick två barn, en son och en dotter, i första giftet. De levde vid hennes död. I andra giftet föddes två söner och två döttrar varav de båda sönerna levde. 

Barn i första giftet
1.      Stina Persdotter född 29/2 1804 i Perhindersbo som sedan hon gift sig bodde kvar med sin familj i Perhindersbo.
2.      Petter Persson född 6/1 1806 i Perhindersbo

Barn i andra giftet:
1.      Johan (Jan) Ersson född 28/1 1815 i Pershindersbo (mf ff f)
2.      Anna ersdotter född 1818 – död 1818 i Perhindersbo
3.      Eric Ersson född 1/3 1822 i Perhindersbo
4.      Anna Ersdotter född 20/2 1827 – död 3/3 1828 i Perhindersbo

Söderbärke (W) C:7 (1788-1826) Bild 263 (sonen Johan/Jan föds)
Söderbärke (W) AI:9c (1786-1795) Bild 2320 / sid 424 (Carin är dotter till Per Samuelsson o Christina Isacsson)
Söderbärke (W) AI:11b (1806-1816) Bild 315 / sid 309 (Carin blir änka efter Per Jansson o gifter om sig med Eric Ersson)
Söderbärke (W) AI:12a (1817-1826) Bild 323 / sid 317 (Eric Erssons familj i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AI:13b (1827-1836) Bild 367 / sid 349 (Eric Erssons familj i Perhindersbo samt hustruns dotters familj där)
Söderbärke (W) AI:14b (1837-1846) Bild 389 / sid 370 (Eric Erssons, Stina Persdotters o Johan Erssons familjer)
Söderbärke (W) C:6 (1761-1787) Bild 98 (Eric Ersson föds, mycket svårläst)
Söderbärke (W) AI:8b (1775-1785) Bild 244 / sid 476 (Eric Erssons familj i Ulfsbo)


Son:
Bergsmannen Jan Ersson 
(mf ff f) född 28/1 1815 i Perhindersbo, Mårtensbo Skriftlag, Söderbärke.

Döpt 31/1 1815 och död 26/5 1865 i Perhindersbo av bröstsjukdom till ”följd av mycken dryckenskap”, skriver prästen. Jan blev 50 år 3 månader och 28 dagar gammal. Båda barnen levde vid hans död.

Gift 1840 med:
Brita Stina Andersdotter (mf ff m) född 16/5 1821 i Kyrkobyn, Söderbärke.
Hon var dotter till Stock Anders Andersson (mf ff mf) och hans hustru Catharina Pehrsdotter (mf ff mm)  i Öfra Kyrkobyn, Söderbärke.

Brita Stina bodde som änka hos sonen Jan Erik med familj och dog där 7/10 1891 av magkräfta. Hon blev 70 år 4 månader och 21 dagar gammal. Efterlämnade två levande barn. 

Barn:
1.      Jan Erik född 24/7 1841 i Perhindersbo (mf ff)
2.      Johanna Catharina född 28/2 1844 i Perhindersbo.

Jan Ersson och sonen hade minst 25-30 anställda, så kallat tjänstefolk.

Söderbärke (W) C:7 (1788-1826) Bild 263 (Jan (eg Johan) föds
Söderbärke (W) AI:14b (1837-1846) Bild 389 / sid 370 (Jan tar över gården efter föräldrarna)
Söderbärke (W) AI:15c (1847-1856) Bild 360 / sid 346 (Jan Erssons familj)
Söderbärke (W) AI:16c (1857-1865) Bild 313 / sid 303 (Jan Erssons familj)
Söderbärke (W) C:10 (1859-1881) Bild 236 (Per Johansson föds)
Söderbärke (W) AIIa:3 (1896-1909) Bild 1390 / sid 896 (dottern Johanna Katarina Jansdotter som gift)
Söderbärke (W) AI:17c (1866-1875) Bild 315 / sid 303 (Jan Ersson död, Brita Stina änka. Sonen Jan Erik tar över.)
Söderbärke (W) AI:18c (1876-1885) Bild 322 / sid 305 (familjen i Perhindersbo)
Söderbärke (W) C:7 (1788-1826) Bild 321 (Brita Stina föds)
Söderbärke (W) AI:19c (1886-1895) Bild 296 / sid 1081 (Som ovan, Brita Stina dör)


Son:
Bergsmannen Jan Erik Jansson 
(mf ff) född 24/7 1841 i Pershindersbo. Död 29/6 1910 av kräfta i Pershinderbo.
Gift 22/10 1868 med:

Stina Lisa Ersdotter (mf fm) född 17/3 1843 (1845, se nedan) i Skinsberg. Död av kräfta 2/5 1917 i Pershinderbo. Hon var dotter till bergsmannen Eric Ersson (mf fm f) och hans hustru Lisa Ersdotter (mf fm m)  i Godkärra, Skinnskatteberg.

Barn:
1.      Per född 25/11 1872 i Perhindersbo. Kallade sig Johansson. (mf f)

Jan Erik Jansson fick enligt tidningen Dalpilen den 30 augusti 1889 pris för en hingst vid årets hästpremieringsmöte i länet som hölls i Hedemora den 20 och i Lerdal, Rättvik den 22 december.

Prästen skriver två gånger i husförhörslängden 1886-1895 att sonen Per var godkänd i såväl kristendomskunskap som läsning. Han har då varit borta på arbete i Stora Tuna något år och återkommit 24/11 1893. (Ungdomar tjänade oftast piga eller dräng på andras gårdar innan de slog sig till ro med eget.)

Prästen skriver om Stina Lisa Ersdotters födelseår i församlingsboken AIIa:3 sid 1045:
”Födelseåret ändradt på grund af attest från Pastors Embetet i Skinskatteberg. Syster till PE Erikssons hustru i Mårtsbo fol (sid) 1034.”
Han skriver dessutom om Jan Erik Jansson: ”Bror till David Luthmans hustru i Hedbyn sid 896”

Makarna ägde 9/32 mtl i Perhindersbo och 5/32 + 1/8 gård i Stenbo, Mårtsbo Rote, Söderbärke och hade ett 20-tal anställda som bodde på gården.  

Skinnskatteberg (U) C:9 (1842-1859) Bild 8 / sid 5 (Stina Lisa föds)
Söderbärke (W) C:10 (1859-1881) Bild 236 (sonen Pers födelse)
Söderbärke (W) AI:17c (1866-1875) Bild 315 / sid 303 (Jan Erik Janssons familj, modern änka)
Söderbärke (W) AI:18c (1876-1885) Bild 322 / sid 305 (familjen i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AI:19c (1886-1895) Bild 296 / sid 1081 (familjen i Perhindersbo, mor Brita Stina dör)
Söderbärke (W) AIIa:3 (1896-1909) Bild 2880 / sid 1045 (Sonen Per gifter sig o blir kvar på gården)
Söderbärke (W) AIIa:3 (1896-1909) Bild 2770 / sid 1034 (Och här finns hustru Stina Lisas syster som gift)
Söderbärke (W) AIIa:3 (1896-1909) Bild 1390 / sid 896 (Och här finns Jan Eriks syster Johanna Katarina Jansdotter som gift)
Söderbärke (W) AIIa:6 (1909-1918) Bild 4070 / sid 1145 (Jan Erik och Stina Lisa dör)


Son:
Per Johansson 
(mf f) född 25/11 1872 i Söderbärke, hemmansägare, jordbrukare och bergsman.
Död 28/10 1938. Han var då skriven på adress Iviken, Ludvika, Kopparbergs län, Dalarna.

Gift 7/10 1902 (1912 står det felaktigt i dödsdatabasen) med:

Alma Maria Karlsson (mf m) född 26/10 1878 i Köpings landsförsamling.
Dotter till hemmansägare Gustaf Albert Carlsson född 2/9 1851 och hans hustru Maria Josefina Eriksson född 20/8 1855 i Köping som var bosatta i Källsta, Köpings landsförsamling.
Död 27/9 1944 på adress Axelsbo i Grytnäs, Kopparbergs län, Dalarna. Hon kallades då änka efter hemmansägare Per Johansson, Perhindersbo, Söderbärke.

Barn:
1.      Gustav Olof född 20/4 1906 i Söderbärke
2.      Brita Hillevi född 23/8 1908 i Söderbärke
3.      Dagmar Maria född 23/10 1911 i Söderbärke
4.      Ingrid Hildegard född 30/10 1916 i Söderbärke
5.      Per Hadar född 19/5 1921 i Söderbärke (mf)
6.      Brita Hillevi född 23/8 1908 i Söderbärke

Per och Alma Maria ägde 9/32 mtl av byn Perhindersbo i Mårtsbo rote (Mårtensbo Skriftelag) samt 5/32 och 1/8 mtl Stensbo i Söderbärke.
De hade gott om tjänstefolk. Omkring 25 personer arbetade på gården som pigor, drängar, rättare, tjänarinnor, ladugårdskarlar och skogsarbetare.

Familjen flyttade 1/4 1931 till Ludvika. Per kallades då i husförhörslängden före detta hemmansägare och bergsman. Oklart om de fortfarande ägde jord i Perhindersbo, då han efter hustruns död 1944 faktiskt kallades hemmansägare i Perhindersbo, Söderbärke.

Söderbärke (W) AIIa:6 (1909-1918) Bild 4060 / sid 1144 (Per Johanssons familj innan han föddes)
Söderbärke (W) C:10 (1859-1881) Bild 236 (Per Johansson föds)
Söderbärke (W) AIIa:3 (1896-1909) Bild 2880 / sid 1045 (familjen i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AIIa:6 (1909-1918) Bild 4070 / sid 1145 (familjen i Perhindersbo, föräldrarna dör)
Söderbärke (W) AIIa:6 (1909-1918) Bild 4060 / sid 1144 (Per och Alma Maria med barn flyttar in i fädernesgården)
Söderbärke (W) AIIa:9 (1919-1928) Bild 3930 / sid 1183 (Per Johanssons familj i Perhindersbo)
Söderbärke (W) AIIa:12 (1928-1939) Bild 3950 / sid 1187 (familjen flyttar till Ludvika)


Son:
Per Hadar Hindersbo 
(mf) född 19/5 1921 i Söderbärke. Död 31/5 1990 i Johanneshov.
Gift 24/12 1944 med och 16/5 1969 frånskild från:
Inga Elisabet Hellman (mm) född 5/5 1917 i Vadsbro, Södermanland. Död 13/1 1986 i Eskilstuna.
Barn:
1.      moster
2.      mor (m)
Familjen bodde under äktenskapet i Eskilstuna.
Per Hadar flyttade efter skilsmässan till Johanneshov utanför Stockholm där han dog 1990.

Söderbärke (W) C:13 (1907-1922) Bild 1830 / sid 177 (Per Hadar föds)
Söderbärke (W) AIIa:9 (1919-1928) Bild 3930 / sid 1183 (hans familj)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar