fredag 24 oktober 2014

Är namnet Lagergren adligt eller...

Gunilla L undrar varifrån hennes anförvant Karl Oskar Knut Lagergren född 13/1 1907 i Brismene, Skaraborgs län, fick sitt efternamn. Är det adligt eller vad?
- Det var ju så många kungar som reste omkring i landet och adlade folk, påpekar Gunilla förhoppningsfullt.


Namnet Lagergren allmänt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagergren
Det fanns alltså en numera utdöd adlig släkt vid namn Lagergren. Hur det ligger till med den här släkten återstår att se.

Samtliga berörda orter ligger inom Skaraborgs län i Västergötland.
Stavningen varierar och förvillar. Särskilt i databaserna. Göteve hette exempelvis tidigare Göteved så man får pröva båda varianterna.


Karl Olskar Knut Lagergren
född 13/1 1907 i Brismene församling, Skaraborgs län, Västergötland
Gift med Märta Linnea Johansson född 16/6 1915 i Grolanda, Skaraborgs län, Västergötland

_____________________

Föräldrarna var:
Carl Sanfrid Johansson Lagergren född 15/5 1877 i Göteved - död 13/3 1962 i Falköping och
Ida Olivia Johansdotter född 19/10 1872 i Kinneved - död 9/4 1910 i Brismene, Skaraborgs län, Västergötland

Carl Sanfrid gjorde värnplikten 1898 och ansökt om "betyg om äktenskapsledighet" den 18/1 1901 varpå han gifte sig med Ida Olivia 1/3 1901.
De bodde först i Tofvarp Lars Andersgården där fadern ägde 1/8 mtl av gården. Carl blev hemmansbrukare av 1/8 mtl av gården som man kan ana var faderns.
Familjen flyttade till Ekesgärdet i Brismene den 15/11 1902 där han skrevs som ägare till 1/8 och brukare.

Carl Sanfrid och Ida Olivia fick barnen:
- Wendela Olivia (Ottilia) född 12/8 1901 i Göteve - fl t Grolanda 1916 och dör 10/1 1922 i Brismene
- Edla Victoria född  26/8 1902 i Göteve - död 27/6 1903
- Nils Valfrid född 12/10 1903 i Brismene
- Judit Ingeborg född 1/12 1904 i Brismene
- Karl Oskar Knut född 13/1 1907 i Brismene

Hustrun Ida Olivia dog 9/4 1910 i Brismene.
Carl Sanfrid gifte om sig med Olga Ingeborg Elisabeth Abrahamsson 4/5 1912. Då var förste sonen redan långt på väg. Paret fick tillsammans barnen:

- Elmer Hilding Leonard född 31/7 1912 i Brismene
- Ivar Eugén född 16/9 1913 i Brismene
- Sven Artur född 22/4 1915
- John Sanfrid Einar född 14/12 1916 i Brismene
- Ejvor Elsa Sofia född 9/7 1918 i Brismene
- Karin Hillevi Teresia född 19/8 1920 i Brismene
- Greta Olga Irene född 16/1 1922 i Brismene

Hela familjen flyttade till en annan 1/8 del av Ekesgärdet den 26/8 1920 som Karl Sanfrid Lagergren skrevs som hemmansägare för.
Därifrån flyttade de till Göteve den 31/3 1924.

AD Hfl Brismene AIIa:1 (1895-1930) sid 32 och 34

Carl Sanfrid (Karl Sanfred) blir änkling efter hustrun 12/11 1945 och avlider själv 13/3 1962. Han var då bosatt på Villagatan 15 i Falköpings stadsförsamling.

___________________________
Carl Sanfrid Johansson Lagergrens föräldrar var:
Johan August Carlsson Lagergren född 28/11 1854 i Sörby, Skaraborgs län och
Amanda Charlotta Johansdotter född 8/12 1854 i Göteve.

Hon var dotter till Johannes Olofsson född 3/2 1823 i Kinneved som blev änkling 18/12 1871 och hade barnen: Amanda Charlotta, Frans Johan född 9/4 1858 och Matilda Maria född 6/10 1862 samt Alexander född 20/12 1867

Amanda Charlotta var tämligen höggravid vid tiden för bröllopet med Johan August den 13/4 1877. 
Makarna bodde först hos hans föräldrar i Elin Stommen, Sörby, innan de 15/11 1878 flyttade till hennes fädernegård i Göteve där Johan August först var hemmansbrukare hos svärfadern i Tolvarp Lars Anderssonsgården och sedan hemmansägare, troligen genom arv.
Någonstans stod att han var skomakare också eller att gården kallas Skomakargården.


Johan August och Amanda Charlotta hade barnen:
- Carl Sanfrid född 15/5 1877 i Göteve (gjorde värnplikt som no 67 1898)
- Alfrida Josefina född 2/3 1880 i Göteve
- Anna Lovisa född 5/1 1882 i Göteve
- Frans Oscar född 16/4 1884 i Göteve
- Hilda Victoria född 23/2 1887 i Göteve
- Barn utan namn som avlidit (deras sjätte barn)

- Hilma Sofia född 12/2 1890 i Göteve - död 6/3 1890

- Axel Edvard född 18/3 1891 i Göteve
- Ivar Eugen född 24/10 1893 i Göteve

- Erik Valdemar född 9/10 1898 i Göteve 

AD Göteve AI:5 (1870-1890) sid 45 hfl = Elin Stommen och sid 2 = Tolfarp Lars Andersgården
AD Göteve AI:6 (1891-1900) sid 3 Tofarp Lars Andersgården
AD Göteve AII:1 församlingsbok (1900-1915) sid 4 Tofarp Lars Andersgården och sid 22 Tofvarp Mellomgården
AD Göteve AII:2 församlingsbok (1916-1941) sid 27

Johan August och Amanda Charlotta flyttade 14/11 1901 till Tofvarp Mellomgården som mer var en by och inte bara en gård för de äldre. Här bor för övrigt också hans bror Frans Gustaf Lagergren född 1858 som ägare av 3/40 mtl (Göteve AII:2 sid 26).

Johan August kallas efter flytten fortfarande hemmansägare. Han tycks ha ägt 1/6 mtl av Mellomgården. I detta läge stryks hans efternamn Carlsson och han övergår helt till att heta Lagergren. Med till Mellomgården följer barnen:

- Alfrida Josefina född 1880 för vilken det lyser till äktenskap den 11/11 1903 varpå hon gifter sig 29/12 samma år. Hon får två döttrar 1904 och 1906 varpå hon flyttar till sid 10 i samma husförhörslängd (AII:1).

- Anna Lovisa född 1882 för vilken det lyser 1913 varpå hon flyttar 20/8 samma år med betyg nr 2. Med i boet tar hon oäkte sonen Nils Bertil född 4/4 1905.

- Frans Oscar född 1884 som gjort värnplikten som No 215 år 1905 och som utvandrar som ogift hemmason från Mellomgården i Göteve till Nord Amerika den 13/4 1911.
(Återfinns i Emi bas men inte i Emigranten Populär.)

- Hilda Viktoria född 1887 som också utvandrar som ogift hemmadotter från Mellomgården i Göteve till Nord Amerika den 13/4 1911. 
(Återfinns i Emi bas men inte i Emigranten Populär.)

Kvar hemma blir:
- Axel Edvard Lagergren född 1891 som gjorde värnplikten 1912
- Ivar Eugén Lagergren född 1893 som gjorde värnplikten 1914
- Erik Waldemar Lagergren född 1898
- Hilda Viktoria Lagergren född 1887


Amanda Charlotta dör 22/11 1920 och maken Johan August dör 29/7 1932.
Hon av magkräfta och han av hjärnblödning med åderförkalkning.
Allt i Tofvarp Mellomgården, Göteve, Skaraborgs län, Västergötland.
Återstår Johan August Lagergrens sterbhus.

Ett arvsskifte har skett. Samtliga barn - även flickorna - tycks ha ärvt 1/18 mtl av gården.
Om barnen står i Göteve AII:2 sid 27:

- Hilda Viktoria Lagergren född 1887 - som alltså har återvänt från Nord Amerika - utflyttar till Brismene den 17/5 1924 med flyttbetyg nr 6. Hon kommer tillbaka den 23/11 1925 som hemmansägare till sin 1/18 mtl av gården.

- Axel Edvard Lagergren född 1891 som gjort värnplikten 1912 och har varit arrendator äger nu 1/18 av Mellomgården.

- Ivar Eugén Lagergren född 1893 som gjort värnplikten 1914 tar ut lysning i mars 1922, gifter sig 22/6 och tar 26/6 samma år över som arrendator på gården. Hustrun heter Rakel Anna Naemi Gustafsson född 16/4 1897 i Floby. De får sonen Knut Folke Eugén 22/2 1923 i Göteve. De flyttar till sid 5 i samma församlingsbok 16/11 1925.

- Erik Valdemar Lagergren född 1898 är frikallad från det militära och flyttar till Brismene 17/5 1924 med flyttbetyg nr 7. Han kommer emellertid tillbaka den 23/11 1925 som hemmansägare på sin 1/18 mtl av gården

- Nils Bertil Lagergren (som möjligen också kallar sig Rosenskog AII:2 s 24) född 1905 - oäkta son till dottern Anna Lovisa född 1882 - utflyttar med sin moster och morbror till Brismene den 17/5 1924 med flyttbetyg nr 8. Han kommer emellertid också tillbaka, gör sin värnplikt 1925, utvandrar till Förenta Staterna 22/7 1932, kommer tillbaka och flyttar den 7/12 1934 till en annan gård i Tofvarp Mellomgården där han blir arrendator.

Nils Bertil Lagergren Återfinns i såväl Emi bas som jordbruksarbetare och Emigranten populär som jordarbetare och som utvandrad från Tovarp i Göteve den 25/2 1927. Han kan visserligen ha rest till Amerika två gånger men uppgiften 22/7 1932 måste kontrolleras.

Nils Bertils destination 1927 var Rockford Illinois vilket till och med återfinns hos Ancestry där det av passagerarlistan framgår att han reste med Svenska Amerikalinjens ångfartyg Drottningholm som den 5/3 1927 avgick till New York varifrån han själv fick ta sig till Rockford.

Av passagerarlistan fram går också att den 22-årige Nils Bertil - trots att han reste ensam - hade sällskap av flera unga grabbar från hemtrakterna i Skaraborg. Tage Andersson från Göteved skulle till exempel också till Rockford. De är antecknade tillsammans och kunde antagligen stötta varandra.  

De tre ovan som flyttade till Brismene fick bo hos Carl Sanfrid Johansson Lagergren i Ekesgärdet, Brismene församling där de bodde tillfälligt något år.
(Brisbene AIIa:1 (1895-1930) sid 34)

_____________________

Johan August Carlsson Lagergrens föräldrar var:

Carl Andersson Lagergren född 7/9 1823 i Gökhem, Skaraborgs län och
Maria (Maja) Lisa Johansdotter född 8/11 1830 i Göteve.
De gifte sig 8/7 1853.
Carl var hemmansbrukare av den 1/8 av Stora Ölstorp i Sörby som fadern ägde. Efter Anders Lagergrens död 1869 måste ha skett ett arvsskifte varpå Carls familj samma år flyttade till Göteve där Carl var ägare av 5/16 mtl av 1/2 mtl kronoskatte i Elin Stommen.
Maria Lisa var år 1900 änka och bosatt hos yngsta dottern Ida Josefina med familj.

Carl och Maria Lisa hade barnen:
- Johan August född 28/11 1854 i Sörby, Skaraborgs län
- Frans Gustaf född 3/3 1858 i Sörby
- Matilda Sofia född 5/8 1861 i Sörby
- Ida Josefina Carlsdotter född 4/8 1864 i Sörby.
Ida Josefina var gift med Anders Gustaf Johansson och hade barnen Elin Wilhelmina född 1895 och Carl Wilgot född 1898.

____________________
Carl Andersson Lagergrens föräldrar:
Anders Eriksson, sedermera dragonen Anders Lagergren
född 16/12 1787 i Gökhem, Skaraborgs län - död 8/3 1869 i Sörby av slag 81 år 2 månader och 22 dagar gammal.
Hans hustru Anna Catharina Carlsdotter född 7/7 1784 i Floby - död 7/3 1857 i Sörby. Ingen orsak angiven.

Födelseboken för Gökhem C:5 (1785-1835) sid 13

Om föräldrarna står i födelse- och dopnotisen:
Fadern okänd. Pigan Bolla Andersdotter tjenar hos Herr Pålhammar i Fahlköping.
Bland dopvittnena nämns bland männen Jonas Andersson i Härstorp som möjligen är hennes bror. Nästa namn kan jag inte läsa men sist står en Anders Jonsson/Jeansson typ. 
Bland kvinnorna nämns Annicka Larsdotter, Annicka Persdotter och Maria Persdotter.

Husförhörslängden för Gökhem AI:5 (1809-1821) sid 38


Anders blev 11/1 1812 antagen som dragon  Gökhems socken, Laske kompani, Lexbergs rote, Västgöta regemente och fick då flytta in i soldatbostället för gården Södra Lexberg, soldattorp nr VG-02-0083.
Akt hos Centrala soldatregistret nr VG-02-0083-1812

Han hade emellertid tjänstgjort i fält redan 1806 när han alltså bara var 19 år gammal vilket framgår av en anteckning längst till höger i husförhörslängden.

Av husförhörslängden ovan framgår också att förre dragonen Lagergren - som också hette Anders - hade fått avsked och avflyttat med sin familj. Därav överstrykningen. In kom i stället "vår" Anders som fick överta såväl soldattorpet som namnet. Namnet följde alltså soldattorpet som brukligt var. Alla soldater som bodde där fick tillnamnet Lagergren.

Här får vi också veta att Anders var född i Marum under Härstorp i Gökhem. Man kan då notera att dopvittnet Jonas Andersson, som alltså möjligen var hans morbror, bodde just i Härstorp.
Såväl födelsedatum (17) som födelseår (1789) för Anders är felaktiga men det rättar till sig så småningom. Att det är rätt Anders Lagergren bevisas inte minst av att rätt hustru och rätt barn dyker upp i nästa husförhörslängd.

Av Centrala Soldatregistrets uppgifter framgår att Anders familjenamn var Eriksson. Hans okände far bör alltså ha hetat Erik såvida modern inte bara gift sig och han antagit namnet efter sin fosterfar. Vi får se.

Dragon Anders Eriksson Lagergren fick i alla fall avsked 1840 då han i stället blev gratialist vilket innebar att han fick en liten pension.


Husförhörslängden för Sörby AI:7 (1831-1850) sid 65

År 1835 flyttar familjen från soldattorpet i Södra Lexberg i Gökhem till Sörby där det i husförhörslängden AI:6 sid 71 står att Anders Lagergren i Södra Lexberg äger 1/8 Stora Ölstorp med noteringen "Utbruk". Det kan möjligen betyda att Anders först inte bodde där men brukade jorden. År 1836 flyttar familjen emellertid in. Kanske bodde de tillfälligt någonstans i Sörby i väntan på att kunna tillträda sin 1/8 av Stora Ölstorp i Sörby i Skaraborgs län, Västergötland.

Det var mycket ovanligt för en soldat att kunna köpa sig ett eget torp så jag gissar på ett möjligt arv till honom eller hustrun. Han fortsätter emellertid som soldat till 1840 innan han 63 år gammal drar sig tillbaka med pension. 

Anders Eriksson Lagergren var gift 24/6 1815 med Anna Catharina Carlsdotter född 7/7 1784 i Floby - död 8/3 1857 i Stora Ölstrop, Sörby. Ingen dödsorsak angiven.

AD Sörby AI:6 (1822-1831) sid 71
AD Sörby AI:7 (1831-1850) sid 65
AD Sörby AI:8 (1850-1859) sid 46

Barn (minst följande):
- Johanna född 1816 i Gökhem - död 1817
- Maria (Maja) född 14/9 1819 i Gökhem
- Carl född 7/9 1823 i Gökhem


Husförhörslängden Sörby AI:11 (1868-1875) sid 84

Gratialisten Anders Eriksson Lagergren blev änkling 9/3 1857 och i husförhörslängden står "Enkl i Brödet hos barnen" vilket antagligen betyder att han bodde hos sonen Carl Lagergren som hade tagit över gården i Stora Ölstorp och att denne helt enkelt tog hand om honom tills han dog 8/3 1869. Samma år lämnade också Carl Lagergren och hans familj Stora Ölstorp för att flytta till Göteve församling.

___________________

Anders Eriksson Lagergrens föräldrar var:
Bolla Andersdotter och fader okänd
I sonens födelsenotis står om henne att hon var "piga hos Herr Påhlhammar i Fahlköping" som torde varit en släkting till adelsmannen Christoffer Polhem.

Bolla var 30 år vid sonens födelse och alltså född omkring 1757. Hon födde honom i Gökhems församling fast hon var piga i Falköping varför man kan ana att hon hade en tillhörighet i Gökhem. En Jonas Andersson i Härstorp, Gökhem, finns bland dopvittnena. Han kan möjligen ha varit hennes bror. Att han den 16/12 1784 får en dotter vid namn Bolla stärker den tesen. Gökhem C:2 sid 157.

Hos Ancestry finns ett släktträd enligt vilket Anders far skulle ha hetat Erik Andersson. Jag kan inte se att det finns något stöd för det.

AD Gökhem C:2 (1747-1784) sid 47

Om man slår på Sveriges Släktforskarförbunds namnlista för kvinnonamn så finner man att namnet "Bolla är en dialektal smekform för Ingeborg (och ibland Botilla) som var vanligast i Västergötland". Bolla Andersdotter skulle alltså ha kunnat heta Ingeborg. 
Den 7 januari 1757 föddes en flicka vid namn Ingeborg i Giökhems socken. Hon var dotter till Anders Jönsson och Catharina Larsdotter i Mellomgården Herstorp (där dopvittnet Jonas Andersson möjlig bror bodde. Jag hittar emellertid inte honom i födelseboken 1759 vilket jag borde ha gjort om de var syskon och bodde i Gökhem.

Är det hon? Ja, kanske. Hon kunde i alla fall ha kallats Bolla Andersdotter. Men uppgiften är svår att kontrollera. Husförhörslängder saknas före 1788 i Gökhem så här är det helt enkelt stopp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar