onsdag 2 juni 2021

En titt på den adliga ätten Stålhane...

0292.jpg
Under konstruktion...

Riksarkivet
Stålhane (Stålhana), släkt, vars äldste kände stamfar var bonden Lars Mårtensson, Sjundeå sn i Nyland. Dennes son Nils Larsson (d 1657) deltog som ryttmästare vid Ståhlhandskes regemente i kriget i Tyskland och adlades 1641 med namnet Stålhana. Ättlingar till honom var under 1600- och 1700-talen med få undantag lägre officerare vid finska regementen. De ändrade sedermera namnet till Stålhane. Frälsegods som tilldelats Nils S, Gammelby i Tusby samt Irjala och Kotkaniemi i Vichtis, bägge Nylands län, kom efter hand att skingras. Kotkaniemi såldes av en sonsons sonson på 1760-talet. Vid riksdelningen 1809 överflyttade till Sverige två bröder i den femte generationen efter S, kaptenen i flottan Otto Mauritz S (1782–1859) och fältväbeln vid Skaraborgs regemente Anders Erik S (1787–1845). Från dem stammar i Sverige verksamma medlemmar av släkten S.


Stålhane
Rang: Adlig
Ättenummer: 292
Adlad: 1641-08-13
Introducerad: 1642-02-15
Ursprung: Finland, Nyland, Sjundeå socken, Flyt

Släkten härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är bonden Lars Mårtensson i Flyt i Sjundeå socken i Nyland (levde 1580). Hans son, ryttmästaren vid Stålhandskes regemente, Nils Larsson (död 1657), adlades 1641 13/8 på Stockholms slott av drottning Kristinas förmyndarregering med namnet Stålhana. Han introducerades 1642 15/2 under nuvarande nr 292. 
Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. 

En av de i Finland efter 1809 kvarboende grenarna immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/2 under nr 27 bland adelsmän. Den utgick i Finland på svärdssidan 1878 1/2, men fortlevde genom en expatrierad gren i Ryssland. En gren av denna överflyttade 1921/2 till Frankrike och kallar sig där efter rysk transskribering de Stolgané, men utgick på svärdssidan 1960 14/9, se Finlands Adelskalender. Ättemedlemmar kan möjligen fortleva i Ryssland. De i Finland kvarlevande men ej immatrikulerade grenarna utgick på svärdssidan 1881 6/7. En gren av ätten fortlever i Norge, men säker dokumentation har inte erhållits. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Adliga ätten Stålhane nr 292

Adlad 1641-08-18, introd. 1642.

Ätten, som vid adlandet erhöll namnet Stålhana, vilket sedermera ändrades till Stålhane, immatrikulerades 1818-09-17 på riddarhuset i Finland under nr 27 bland adelsmän.TAB 1
Nils Larsson, adlad Stålhana (översiktstab. 1), till Irjala i Vichtis' socken och Gammelby i Tusby socken, båda i Finland. Ryttare under Jakob De la Gardies kornett 1612 och fick av denne frihetsbrev för sitt fädernehemman i Flyt i Sjundeå socken 1613. Rumormästare vid Henrik Månsson Spåras fana. Fick som sådan frälse på Ois by i Lampis socken 1614-04-19. Kvartermästare vid finska adelsfaneregementet 1617. Korpral vid Anders Paulis fana 1618. Avseglade s. å. med sina ryttare från Porkkala till Reval och tjänstgjorde under kriget som löjtnant. Erhöll 1621-08-11 vid Riga löfte om adlig sköld. Fänrik under Hans Ramsay. Erhöll 1626-05-25 för visad tapperhet Irjala och Kotkaniemi byar i Vichtis' socken under livstids frälse. Ryttmästare vid Stålhandskes regemente. Blev under kriget i Tyskland svårt sårad vid Nürnberg 1632. Tillfångatog ett polskt parti 1635. Adlad 1641-08-13 (introd. 1642 under nr 265, vilket sedan ändrades till nr 292, med namnet Stålhana, vilket namn på 1700-talet förändrades till Stålhane). Erhöll 1641-08-13 och 1652-09-06 konfirm. på sina frälsegods under Norrköpings besluts villkor. Avsked 1641 eller 1642. Död 1657-09-20 och begraven 1658-02-21 i Vichtis' gamla kyrka, där hans vapen uppsattes. Han uppförde med egna medel Tusby kapellkyrka, som av honom förseddes med predikstol, kalk och mässkrud. Gift med Margareta Tomasdotter, dotter av Tomas Henriksson och Anna Henriksdotter (Ekelöf).


Erik Stålhane, en sentida ättling:

Gustaf Erik Anders Stålhane (f) född 16/10 1932 i Sundsjö, Jämtlands län - död 2/2 2001
Gift med Eijvor Alice Janet Lillian född 3/8 1934 i St Görans församling, Stockholm - död 9/10 2000
Frånskilda 28/12 1964

Födelseboken Sundsjö 1932, SCB:s avskrift (Erik Stålhane föds)

1949 Erik folkbokförd i Tavnäs 1:30, Sundsjö
1950 folkbokförd i Fältjägaren 1, Östersund (ogift volontär)
1960 Gift 14/8 1955. Tryckeribiträde. 


Eriks Stålhanes föräldrar: 

Far:
Gustaf Efraim Stålhane (ff) född 17/9 1885 i Söderhamn (1932 arbetare Grafnäs)
Son till arbetaren Anders Gustaf Stålhane (ff f) och hans hustru Anna Andersdotter (ff m) i Söderhamn.
Folkräkningen 1910: Ensamstående ogift arbetare vid Sulfitfabrik, bosatt i Hägra, Rödön, Jämtland.
Gift 14/5 1932. Änkling 2/3 1939. Död 17/5 1962 i Östersund 

Mor:
Ester Linnéa född Wikström (fm) född 24/3 1904 i Sundsjö. 
Dotter till: förre fältjägaren i Tafnäs Anders Peter Wikström (fm f) född 25/6 1847 och hans hustru
Gertrud Elisabet Matilda Markusdotter (fm m) född 17/10 1856. 
Gift 14/5 1932. Död 2/3 1939 i Nässja, Österfärnebo, Gävleborgs län. Begravd i Sundsjö.

Barn:
 1. Gustaf Erik Anders (f) född 16/10 1932 i Sundsjö, Jämtlands län
 2. Jan Gustaf Evert född 1/10 1936 i Östersund

Dödboken Österfärnebo 1939, SCB:s avskrift (Ester Linnéa Stålhane död)

Ester Linnéa Stålhane född Wikström, hustru till byggnadsarbetare Gustaf Efraim Stålhane från Nässja född 24/3 1904 avled på grund av Fractura cranii + Broncho-prenmonia efter en bilolycka. Jag tyder det som att hon i bilolyckan fått kraniet krossat och att hon avled av lunginflammation på Centrallasarettet i Gävle. Allt enligt ett dödsbevis till pastorsexpeditionen i Österfärnebo från dr Erik Karlmark, Stockholm 7/2 1939. Ester Linnéa jordfästes och begravdes i Sundsjö församling, Jämtlands län. Attest därom från Sundsjö 13/3 1939.  

Centrallasarettet i Gävle 1939.

Ester Linnéas död är även inskriven i Sundsjös dödbok. Det var ju där hon var född och nu också begrovs. Dödsorsak: Brott på skallen samt lunginflammation (i följd av bilolycka), skriver prästen. 
Hon begrovs på Sundsjö kyrkogård, avd GA SK Gamla, kv F Kvarter nr 1108. Graven upplåten till 31/12 1964. Bräcke församling tel 0693-100 43. 

Intressant skulle vara att efterhöra hennes sjukjournal. Centrallasarettet är nedlagt men information om var journalerna är arkiverade kan säkerligen fås från Gävle sjukhus och/eller Länsmuseet Gävleborg. Kanske kan man i journalen få veta var olyckan inträffade och varför. Beställ också hennes bouppteckning från Riksarkivet

Sammanfattning:
Den 28 år gamla Ester Linnéa Wikström gifte sig alltså 14/5 1932 med den drygt 18 år äldre Gustaf Efraim Stålhane. Sonen Erik hade då redan sedan fem månader anmält sin ankomst till världen.  
Ester omkom efter en bilolycka endast 35 år gammal. Sonen Erik var bara sex år gammal när han förlorade sin mor. Lillebror Jan Gustaf Evert var bara tre.

Folkräkningen 1940: 
Gustaf Efraim Stålhane ensamstående änkling och byggnadsarbetare hos Tector Byggnads AB i Täby och skriven på adress Viggbyholm tomt 13-15. 

Folkräkningen 1950: 
Gustaf Efraim Stålhane är fd armerare, ensamstående änkling bosatt på adress Storgatan 39 i Östersund dit han kom 1949. 1947 var han bosatt i Mörsil. 1955 hade han flyttat till Stg 244-245 i Östersund och 1959 och 1960 tycks han vara "på församlingen skriven" i samma stad där han också dog 17/5 1962. 

Att vara "å församlingen skriven" innebar att man saknade eller i varje fall inte hade anmält någon fast adress. Gustaf Efraim Stålhane kan med andra ord ha befunnit sig precis var som helst de sista åren av sitt liv. Det är tyvärr för nära i tiden för att man på internet kan få kännedom om dödsorsak och exakt var han dog. Men man kan beställa en så kallad personbild från landsarkivet och bouppteckning från Riksarkivet för att förhoppningsvis få veta mera. 

Gustaf Efraim Stålhane begrovs den 25/5 1962 på Östersunds östra begravningsplats, avd 2, nr 3953.
Graven var upplåten till nyårsafton 31/12 1991. 
Östersunds församling tel 063-19 50 00. 

Sonen
Gustaf Erik Anders Stålhane (f) född 16/10 1932 i Sundsjö, Jämtlands län
blev alltså moderlös sex år gammal den 2/3 1939. 
1940: Erik bor hos sin moster Beda Elisabet Wikström (född 7/10 1890) i Sundsjö.
1950: Erik är ogift och ensamstående Volontär bosatt på adress I5 (militär?) i Östersund
1960: Erik är gift 14/8 1955 och har en son, tryckeribiträde.

Sonen
Jan Gustaf Evert Stålhane född 1/10 1936 i Östersund - död 6/10 2015 i Eskilstuna. 
1940: Jan är fosterson hos Anna Margareta Olsson (f 3/6 1909) o Erik Olsson (f 18/2 1904) i Lockne. 
1950: Fosterson hos hemmansägare Anna Margareta Olsson i Kantorp, Sköldinge. Fosterfar död 1948.
1960: Jan är gruvarbetare, gift 1959 och bor i Hedemora. Han och hustrun har en dotter född 1960. 
1970: Jan bor med hustru nr II och son född 1968 i Eskilstuna där han dör 2015. 
Dottern är idag 61 år och bor i Uppsala. Sonen är 53 år och bor i Eskilstuna. 

Familjen bodde i Nässja, Österfärnebo när Ester Linnéa Stålhane dog i bilolyckan. I och med det splittrades familjen. Ester Linnéa begrovs i sin födelseförsamling, Sundsjö, och dit fördes även äldste sonen Erik för att åtminstone en tid bo hos sin moster. 

Man kan därför utgå från att Erik Stålhane blev ett fall för barnavårdsnämnden i Sundsjö församling i Bräcke kommun (0693-161 00), Jämtland. 
Man bör därför hos kommunarkivet efterfråga vad som finns bevarat om honom i barnavårdsnämndens arkiv. Ring och fråga efter kommunarkivarien så får du säkert hjälp av honom/henne. 
Ett och annat om Erik och hans familj kan även finnas bevarat hos Sandvikens kommun (026-24 00 00) som Österfärnebo distrikt numera ingår i. Ring och prata med kommunarkivarien om barnavårdsnämndens journaler. 

Kyrkoböckerna:
Sundsjö (Z) C:5 (1895-1915) Bild 820 / sid 74 (Ester Linnéa (fm) föds
Sundsjö (Z) EI:3 (1916-1939) Bild 750 / sid 71 (dödboken, Ester Linnéa (fm) död)
Söderhamn (X) CI:6 (1878-1887) Bild 446 (Gustaf Efraim Stålhane (ff f) föds)

Gustaf Efraim Stålhane
Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) Bild 220 / sid 12 (Gustaf Efraim S arbetare i Hägra Nr 3 (Hissmofors). Från S-hamn 17/12 1910, vidare till Mattmar 11/12 1917)

Lockne (Z) AIIa:5 (1931-1945) Bild 1320 / sid 116 (Gustaf Efraim med fru och två söner i Haga. Inflyttad 26/1 1935 - ut till Hälsingtuna 20/2 1937. 

Ockelbo (X) AII:3a (1928-1940) Bild 450 / sid 29 (Gustaf Efraim byggnadsarbetare med fru och två söner i Wij. Inflyttad från Hälsingtuna (?) 20/12 1937. Vidare till Öster Löfsta 15/1 1939. 

Sundsjö (Z) AIIa:5 (1932-1941) Bild 2330 / sid 221 (Gustaf Efraim med fru och son i Sundsjö)

Österfärnebo (X) AIIa:4b (1927-1939) Bild 1940 / sid 434 (Gustaf Efraim med fru och två söner. Hustrun dör i en bilolycka. 
________________________________________________________________________________

Söderhamn

Gustaf Efraim Stålhane (ff)  född 17/9 1885 i Söderhamn

Födelseboken: Söderhamn (X) CI:6 (1878-1887) Bild 446

Gustaf Efraims föräldrar:

Anders Gustaf Stålhane (ff f) född 18/5 1858 i Nyed, Värmland - död av lungsot 21/1 1900 Söderhamn
Gift den 16/12 1882 med:
Brita Eriksson (ff m) född 26/8 1865 i Bollnäs, Gävleborgs län

Barn:
 1. Beda Kristina född 5/11 1883 i Söderhamn 
 2. Gustaf Efraim (ff) född 17/9 1885 i Söderhamn
 3. Karl Simon född 20/3 1889 i Söderhamn
 4. Ruth född 14/8 1891 i Söderhamn
 5. Anders Johan född 11/8 1894 i Söderhamn
Samt i hemmet även Bedas oäkta dotter Siri Kristina född 23/3 1901 i Söderhamn

Britta Eriksson (ff m) blir så småningom efter makens död hushållerska åt utlastare Lars Persson (född 1869) i granngården men han dör också 1935. Brita dör 24/4 1950 i Söderhamn. Hon är då skriven på Rosengatan 2, Stugsund.  

Kyrkoböckerna:
Söderhamn (X) AI:25e (1886-1890) Bild 273 / sid 267 (Gustaf Eframin hos familjen i Grundvik)
Söderhamn (X) AI:26e (1891-1895) Bild 272 / sid 267 (Gustaf Eframin hos familjen i Grundvik)
Söderhamn (X) AIIa:1e (1896-1905) Bild 1500 / sid 137 (Gustaf Eframin hos familjen i Grundvik)
Söderhamn (X) AIIa:2e (1906-1923) Bild 1660 / sid 159 (hos modern och syskonen i Grundvik)

________________________________________________________________________________

Sundsjö församlings kyrka i nuvarande Bräcke kommun

Ester Linnéa Wikström (fm) född 24/3 1904 i Sundsjö. 

Födelseboken Sundsjö (Z) C:5 (1895-1915) Bild 820 / sid 74

Ester Linnéa Wikströms föräldrar:

Anders Peter Wikström (fm f) född 25/6 1847 i Ragunda - död 10/5 1912 i Sundsjö
fd fältjägare i Tafnäs - från början topare och korporal och sedan gratialist.  
Uäkta son till pigan Maria Andersdotter (fm fm) från Brunflo, nu i Döviken. 

Gift I 1874 med: 
Magdalena Didriksdotter född 12/3 1849 - död 28/8 1877 i Hvatjom, Oviken. Ingen dödsorsak angiven.
Dotter till Didrik Göransson Bäck och Sigrid Persdotter

Gift II den 4/11 1883 med: 
Gertrud Elisabet Matilda Markusdotter (fm m) född 17/10 1856 i Sundsjö

Barn i första giftet:
 1. Karl Petter född 22/7 1875 - död av kikhosta 2/12 1876 i Oviken. Blev 1 år 4 mån 10 dagar.
 2. Sigrid Kristina född 26/8 1877 i Hvathjom 146, Oviken (hennes dtr Klara Margreta Bergström född 24/7 1905 i Oviken)
Barn i andra giftet: 
 1. Karl Markus född 25/5 1884 i Sundsjö (bryggeriarbetare)
 2. Johan Fredrik född 9/12 1885 i Sundsjö (Nordamerika* den 28/7 1907)
 3. Gerda Anny Mariana född 1/5 1888 i Sundsjö (sömmerska)
 4. Beda Elisabet född 7/10 1890 i Sundsjö
 5. Brita Antilia född 4/8 1893 i Sundsjö
 6. Bror Axel född 12/5 1898 i Sundsjö
 7. Per Otto född 9/12 1900 i Sundsjö
 8. Ester Linnéa (fm) född 24/3 1904 i Sundsjö
*
EmiBas och Sveriges förteckning över emigranter: 
Johan Fredrik Vikström, fd fältjägare (ogift man) född 9/12 1885 i Sundsjö, Jämtlands län
Utvandrad 28/7 1907 från Tavnäs, Sundsjö, Jämtlands län till Nordamerika. 
I övrigt svårhittad. Bytt namn?

Kyrkoböcker:
Ragunda (Z) C:1 (1818-1860) Bild 1350 / sid 131 (Anders Petter Wikström föds 25 eller 28 juni 1847)
Oviken (Z) AI:12a (1875-1884) Bild 1530 / sid 146 (Anders Petter förlorar hustrun och sonen)
Oviken (Z) F:2 (1863-1894) Bild 310 / sid 27 (sonen död)
Oviken (Z) C:5 (1862-1894) Bild 440 / sid 77 (dtr Sigrid Kristina föds)
Oviken (Z) F:2 (1863-1894) Bild 330 / sid 29 (hustrun död, en månad efter förlossning)
Stugun (Z) AI:11 (1881-1889) Bild 1180 / sid 111 (Anders Peters Wikström ogift korporal)
Sundsjö (Z) AIIa:1 (1895-1908) Bild 1710 / sid 157 (familjen i Tafnäs)
Sundsjö (Z) AIIa:2 (1904-1913) Bild 2120 / sid 200 (familjen i Tafnäs)


Reservation för läs- och skrivfel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar