onsdag 19 april 2017

Hur hittar man okänd far?

Hej!

Jag råkade hamna på din släktbloggs hemsida då jag googlade på fader okänd.  Vet du möjligtvis hur jag kan gå vidare. Det här är mitt ärende:

Munktorp församling, Sandsta ägor, Västmanland:
Den 15 september 1856 föds min farfars far Lars Gustav som oäkta son till:
Moder Johanna Sandberg

- Det finns en notering om absolution (abs) som skulle ha skett 23/11.

- Lars Gustavs födelse finns noterad även i ytterligare en födelsebok (som jag uppfattar är en avskrift). Där heter han Lars Johan och inte Lars Gustav. Men i alla hfl osv hela livet ut heter min farfars far Lars Gustav. Till att börja med hette han Sandberg i efternamn (som sin mor och morfar). År 1875 blev han knekt vid Stafs rote och tog då knektnamnet Stafström som sedermera blev vårt släktnamn.

/ Hur går jag vidare i mitt sökande efter den okände fadern? Skedde absolutionen muntligt och inga noteringar gjordes?

Tacksam för tips!

Mvh
Eva Mörck


Lars Gustafs födelsenotis

Hej Eva!
Att finna en okänd far som inte ville ta ansvar för sin avkomma är den svåraste uppgiften vi släktforskare har. Men om du läser under fliken Fader okänd ovan så får du en del råd där. Som till exempel:

De som tvingades undergå kyrkoplikt antecknades i avlösningslängder (även kallade
absolutions- eller kyrkopliktslängder) som ibland bevarats. Normalt återfinns de i serie G. Här
förekommer främst kvinnor, men även enstaka män. En del av böterna för lönskaläge tillföll
församlingen där brottet begåtts. Därför kan det finnas noteringar om inbetalda saköresmedel
eller ”pliktpengar” i kyrkans räkenskaper (serie L). Kvinnor betalade i början av 1800-talet 32 skillingar och män det dubbla, dvs. 1 riksdaler 16 skillingar. I fall med anonyma mödrar hände det att modern bifogade sitt namn i ett förseglat kuvert, som kan ha bevarats bland bilagorna till födelseböckerna 
(serie H III). Någon gång kan bilagorna även innehålla uppgifter om fäder. Chansen att hitta en okänd fader på något av dessa sätt torde dock vara minimal.

De serier G och L av kyrkoböckerna som nämns här finns, såvitt jag kan se, varken hos Arkiv Digital, Svar eller Ancestry. Du får därför höra av dig till landsarkivet i Uppsala och höra om de kan hjälpa dig. 
Det finns också en möjlighet att den biologiske fadern blev dömd att betala underhåll eller bara stämd av modern. Det finns i så fall antecknat i domböckerna (stämningslistan) som möjligen också finns arkiverade i Uppsala. Om inte så kan personalen där hänvisa dig till rätt arkiv.

Den andra födelseboken du nämner är nog SCB:s avskrift. Att din farfars far där fick ett annat förnamn är sannolikt bara ett skrivfel. Ingen var ofelbar ens på den tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar