söndag 13 november 2016

Vem var det som spetsades till döds? Det är frågan...

Tony har funderingar kring en släktskröna enligt vilken hans farfars far ska ha spetsats på ett gravkors eller ett järnstaket och avlidit till följd av det. Vi får se...

Farfar:
William Harry Oliver Eriksson född 21/6 1933 i Alnö, Västernorrlands län. Jag hittar honom inte i dödboken vilket kan bero på att han antingen är skriven utomlands eller har gått ur tiden efter 2013. Hans födelsenotis återfinns i Alnö C:8 sid 347.


Av födelsenotisen framgår att modern är Ingeborg Irania Vestberg från Styrnäs född 12/2 1914.
Av motstående sida framgår att prästen i Alnö skickade attest om födelsen till pastorsämbetet i Styrnäs den 30/6 1933.
Fader är Elias Oliver Eriksson från Tillan (Fillan) i Sköns församling född 27/7 1905.
Inom parentes står att "Faderskap enligt lagstadgat erkännande den 12/8 1938" dvs mer än fem år efter barnets födelse. 
Ingeborg Irania och Elias Oliver gifte sig emellertid redan 23/9 1933 när sonen var tre månader gammal.


Ingeborg Irania Vestberg (farfars mor)
Gift Eriksson
Född 12/2 1914 i Boteå, Västernorrlands län, Ångermanland
Gift 23/9 1933.
Död 12/6 1976.
Hon var då bosatt på Rågångsvägen 10B i Gävle.
Kyrkobokförd 1974 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gävle kommun. Mantalsskriven där sedan 1974.

Elias Oliver Eriksson (farfars far)
Född 23/3 1905 i Njurunda, Västernorrlands län (Obs! att det står 27/7 i sonens födelsenotis)
Skogsarbetare. Gift 23/9 1933.
Död 28/7 1983.
Han var då bosatt på Ulvsätersvägen 23C i Gävle. 
Han var kyrkobokförd och mantalsskriven i Gävle Maria sedan 1981. Änkling 12/6 1976.

Folkräkningen 1950 berättar:
William Harry Oliver Eriksson född 21/6 1933 i Alnö, Västernorrlands län
Han är 17 år och har flyttat hemifrån. Yrke Volontär. Ogift och bosatt i Sundsvall.  
Han var 1949 bosatt hos föräldrarna i Torp.

Föräldrarna Ingeborg Irania och Elias Oliver Eriksson var minst 1849-1852 bosatta i Torp. 
Adress 1950: Saxen, Munkbysjön i Torp.
I hushållet fanns 1950 följande barn som troligen är deras gemensamma:

1) Frits Gilbert Eriksson född 27/6 1935
2) Gullan Yvonne Eriksson född 13/61936
3) Elis Ingemar Eriksson född 12/4 1939
4) Åke Eriksson född 25/4 1942
5) Ann-Marie Eriksson född 27/6 1943
6) Lilian Eriksson född 10/9 1945
7) Gert Ove Eriksson född 7/1 1948


1960 har makarna i Västanå, Torp, och har fortfarande två barn hemma.
1970 har makarna adress Rågångsvägen 10B, Gävle, där hustrun alltså dör 1976.

Frågan var alltså om Elias Oliver Eriksson hade avlidit efter att ha spetsats på ett järnkors eller inte. Han var när han dog 1983 hela 78 år gammal. Dödsorsaken finns säkert angiven i eventuell sjukjournal och/eller i dödboken när den blir offentlig omkring år 2050. Tony kan antagligen som efterlevande släkting begära att få ut en eventuell journal men det är inte särskilt troligt att den gamle mannen ägnade sig åt att klättra på vare sig staket eller gravkors. Så vem var det som gick en så olustig död till mötes? 

Kan det ha varit farfars farfar?

För att hitta farfars farmor och farfars farfar letar man fram sonens (Elias Oliver) födelsenotis som finns här: Njurunda (Y) C:9 (1900-1907) Bild 1630 / Sida 156


Elias Oliver var född 23/3 1905 i Njurunda och ingenting annat. 
Vad gäller fadern så skriver prästen att han "enligt uppgift" ska vara kringresande arbetaren Erik Gustaf Eriksson född 1853. Prästen har först skrivit att han var arbetare i Stugenäs (?) Umeå landsförsamling men det är struket till förmån för ordet kringresande. 

Moder är (prästen har satt ett frågetecken för om hon är ovan nämnde mans hustru och om hon är gift eller inte överhuvud taget) Karolina Elisabet Karlsson född på nyårsafton 31/12 1861. 

Fadern ska alltså ha varit 52 år och modern 44 år gammal.


På motsvarande sida i födelseboken står att Elias Oliver döptes den 2/5 av N Östergren.
Under rubriken "faddrar" står: Elias Eriksson och hans hustru i Ofvansjö. 

Under övrigt står: 
Nedkomstort: Njurunda.
Födelse och dopattest avsänd till pastorsämbetet i Umeå Landsförsamling den 2/6 1905. 
Och:
Födelse- och dopattesten återkom den 6/5 från Umeå landsförsamling enär de där voro okända. Uppgifterna antagligen falska. Barnets födelse här räknad till församlingens pag 1020. 

Det betyder att man har fört in barnet i Församlingsboken på sid 1020. 
Njurunda (Y) AIIa:1c (1899-1912) Bild 3250 / Sida 1020

"Elias Oliver född 23/3 1905 i Njurunda, son till arbetaren Erik Gustaf Eriksson och enligt uppgift hans hustru Karolina Karlsson utan känd hemvist."

Det var följaktligen ingen som visste var vare sig barnet eller föräldrarna befann sig. 

Folkräkningen 1910
Elias Oliver Eriksson är fortfarande skriven som "ensam pojke" i å församlingen i Njurunda fast ingen vet var han befinner sig. Han förekommer dessvärre inte i 1930 års folkräkning. Han dyker upp först 1950 när han redan är gift (1933) och bor med fru och barn i Torp, Västernorrlands län. 

Familjen återfinns emellertid i Hartungsviken i Alnö
Alnö (Y) AIIa:6 (1908-1932) Bild 3030 / Sida 851
Felet är att uppgivna födelsedatum i samband med Elias Olivers födelse inte stämmer. De går därför inte att hitta i moderna databaser. Makarna är dessutom ogifta varför barnen skrivs som hennes oäkta barn födda utom äktenskapet. Det är minst sagt rörigt. Nedan följer två motstående sidor ur församlingsboken. Se radnumren för att pussla ihop informationen. Rörigt, otydligt och lite svårläst. 

Erik Gustaf Eriksson, arbetare och kopparslagare, född 27/7 1851 i Umeå landsförsamling (f.b.löv)
Karolina Elisabet Karlsson är hans hushållerska, född 6/2 1863, oklart var

Hennes oäkte son
Elias Oliver (ff f) med föräldrarna Erik Gustaf
Eriksson (ff ff) och Karolina Elisabet Karlsson (ff fm). 
Elias Oliver Eriksson (Gustafsson) född 27/7 1905 i Njurunda.
(Han får alltså redan här felaktigt faderns födelsedatum som sitt)

Makarna har enligt egen uppgift flyttat in till Alnö 15/11 1902 med egna och som det verkar en till maken systers barn. Kanske blir det tydligare längre fram men tyvärr finns inga senare församlingsböcker utlagda på nätet. 

Dödboken
Erik Gustaf Eriksson (farfars farfar) född 27/7 1851 i Umeå landsförsamling dog ogift den 21/3 1934 i Hartung, Alnö, Västernorrlands län. Kallades enligt obekräftad uppgift Erik Gustaf Eriksson Strong.
Det finns av sekretesskäl inga dödböcker för det året utlagda på nätet varför vi ej får någon uppgift om dödsorsak. Han var emellertid till åren kommen så det är väl inte troligt att han var ute och klättrade för att bli spetsad någonstans. 

Karolina Elisabet Karlsson (farfars farmor) född 6/2 1863 (okänt var) dog ogift den 8/4 1951 (okänt var). Hon var då å församlingen skriven i Alnö, Västernorrlands län, vilket betyder att hon inte hade någon fast adress. 

Karoline Elisabet Eriksson (född Karlsson) föddes på dag månad 1868, i födelseort, till Karl Magnus Karlsson Erlansson och Karoline Bodin Karlsson Erlansson.
Karl föddes i 1837, i Vang, Hedmark, Norge.
Karoline hade 3 systrar: Amanda Sofia Karlsson och 2 andra syskon.
Karoline gifte sig med Erik Gustav Eriksson.
Erik föddes på 27 juli 1851, i Umeå lsf, Västerbottens län.
Hans sysselsättning var Kopparslagare.
De hade 4 barn: Elias Oliver Eriksson och 3 andra barn.
Karoline avled i 1951, vid 82 år.


Men observera!
Att det som har hämtats från nätet måste källgranskas!


Tony!
Jag måste göra annat nu - men det är en mycket spännande släktgren detta. Låt dig inte avskräckas! Vi som släktforskar älskar den här sortens folk som lämnat mycket spår efter sig. Du har till exempel en ana som heter Grizilia! Och en del av släktgrenen drar iväg till Norge så man kan verkligen kalla dig skandinav.

Om din farfars farfar Erik Gustaf Erikssons förfäder finns en hel del intressant på nätet. 
Kolla till exempel här! 
Ja, även om hans fru faktiskt (My heritage) om du tar ett gratis provabonnemang så hittar du det. 
Och sen kan du lätt googla fram ännu mer. 
Du kommer att hitta allt från kyrkans folk till skarprättare. 
Missa inte att skriva ut det för framtida behov! 
Det händer tyvärr att folk tar bort sina släkttavlor.

Anbytarforum hittar jag till exempel det här om din farfars farmors anfäder: 

Karl Magnus Karlsen vart d?ypt i Vang i Hedmark i Norge i 1837. Faren er skriven Karl Magnus Erlandsen, ungkar og tjenestedreng f?dt i R?ros prestegjeld. Mora er skriven pike fra Tynset. Dei var på gjennomreise. Men: Mora sitt namn er oppgitt som LISE ANNIKEN PEDERSDATTER!!! Her er noko underleg. Denne Lise Anniken Pedersdatter har eg også eigne pass til frå 1837-38 då ho er nemnt kurvebinderske og f?dt i Tynset. Kven ho var, eit eg ikkje, men KANSKJE var ho den same som ei ca 20 år gammal Anniken Pedersdatter sonm eg har pass til frå 1835 og som då reiste saman med Karl Johansen som ho kalla morbror sin! Dette kan vera Karl Rosenberg, for ein gong finn eg Anniken også saman med Johan Wilhelm Palm, kona Maren Karlsdatter og syster hennar Juliane Karlsdatter.
Elles har eg pass for ein Karl Magnus Erlandsen frå åra 1835-1844. Karl Magnus er då nemnt hesteskj?rar.
På pass frå 1839 til 1842 er kona nemnt ANNA LISA eller ANNA ELISABET LARSDATTER; ho er sagt å vera kurvebinderske. I 1839 er dei nemnde med sonen Karl Magnus og i 1842 med sonen Karl Magnus og dottera Sofie Fredrikke. Etter aldersoppgåvene på desse passa skal han ha vore f?dt ca 1812 i Finnmark. Han var 65 1/2 tommar h?g, det er ca. 171-172 cm.
Elles har eg eit eige pass til kurvebinderske Anna Elisa Larsdatter frå 1844 som seier ho er vallakeren Karl Magnus Erlandsens hustru. Ho har då 3 born med seg hvorav en s?nn 7 år er kr?bling.
Så har eg pass frå åra 1843-1844 til nok ein Karl Magnus Erlandsen som skal ha vore f?dt ca 1814 i Talvik i Finnmark, med brune auger og svart hår og som tala både svensk og norsk. Men kona hans er sagt å heita Johanne Marie Fredriksdatter. Dei reiste då med to guteborn.
Eit uavklart sp?rsmål er om dette er same mannen. Eg har mest tru på det, men har ikkje endelege prov per i dag.
Når det gjeld Erland Erlandsen, har eg pass for ein med det namnet frå år mellom 1828 og 1844. På eit pass frå 1828 er det sagt at han var f?dt i Talvik og at han hadde familie i Troms?, men i 1844 er det sagt at han var f?dt i Troms?. Han viste i 1828 fram avskjedspass frå Kongl. Tj. Sj?artilleriregiment datert Karlskrona 29. mai 1824. I 1840-åra er han nemnt dyrlege. Etter alderen som er oppgitt i 1844 skal han ha vore f?dt ca 1794. Han hadde brune auger og svarte hår, som Karl Magnus. Kona hans er i alle år kalla enten Sara Lisa, Sara Elisa eller Sara Elisabet Petterson/Pettersen og nemnt kurv- og siktebinderske.
Korleis desse Erlandsfolka skal sjåast i h?ve til den Karl Magnus Erlandsson og den Erland Erlandsson som Bo nemner sist i innlegget sitt ovanfor, er ei gåte for meg per i dag. Man kanskje vil vidare granskingar avklara det.
Til sist: Eg har også eit notat om eit pass frå 1851 til Johan Fredrik Stålberg, men då er kona hans sagt å heite Johanne Kristiansdatter.
I von om at dette kan vera av interesse;
vennleg helsing
Arnvid Lillehamme


Hej arnvid och tack för sist, mycket intressant ang Grizilia, tillbaks till Erlandsson som också det är ana till mig.
Min morfars farmors far Johan August Erlandsson far var Karl Magnus Erlandsson födt 1817.
Enligt info som jag fått av andra,(som vanligt) så?skall Karl Magnus Erlansson f 1817 haft 3 olika kvinnor.
först Anna lisa Anikken larsdotter, som också levat med Johan fredrik Stålberg
dom hade ett barn. Karl Magnus Erlansson 1837 som väl också blir kallad för styvpojk till Johan fredrik Stålberg nån stans,(johan Fredrik Stålbergs rätta namn skall väl också vara Karl Magnus Gustavsson och son till Gustav Svärd och Agneta Maria Nilsdtotter Stålberg.
Karl Magnus Erlandsson andra fru skulle vara Johanna Maria Fredriksdotter Axelsen född I Ålem? 1815, kallad Lumpsamlerska från Drammen vid ett årtal som jag inte har just här i skrivande stund. deras son är johan August Erlandsson, f 1846, denna man är ilag med Britta Christina Stora Britta Karlsdotter Rosengren och är alltså morföräldrar till min mors farfar och även morfar, innvecklat hehehe.
3 . kvinnan skulle vara Maria Sofia Khilström barnen där
Ottiliana Sofia 1847
Lars Herman Erlansson 1848
Josefina Mathilda 1852
Johan Hjalmar 1855
Karl Herman 1857
Anders August 1859
Emma Wilhelmina 1862
Karl Magnus Erlandsson f 1818 far skall vara Erland Ernst Erlandsson 1794.
Hoppas det är rätt, vi får se, jag har lite mera om dem.


Och det finns mer både där och på andra platser.
Din farfars mor Ingeborg Irania Friström Westberg och hennes anor hittar du exempelvis här. 
Det finns hur mycket som helst.

Vad gäller den stackars karl som ska ha spetsats på ett gravkors eller ett staket så har jag inte hittat något sådant. Men det är antagligen ändå sant. Sånt händer ju. Frågan är bara vem det var och vad som hände. Missa inte att intervjua dem som fortfarande lever...

Tack för senast och hälsa så gott!
Monica


Reservation för skriv- och läsfel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar