tisdag 13 oktober 2015

Hur tog sig min far hem från Kanada?

Hej Monica.

Jag har kört fast riktigt på en person, min far som emigrerade till Quebec från Liverpool den 2 may 1930 med Duchess of York. Han har Destination RC Bosworth, Winnipeg Manituba.

Jag tror mig veta att detta är en lantarbetarkolonisatör som hjälpte invandrarna vidare där över. Personen försvinner i det stora landet. Han lyckas nog inte så värst utan kommer tillbaks till Sverige kan vara i augusti 1931. Vilken väg han kommer är inte heller klarlagt, men han finns i Stockholm igen september 1931. Har du några tips som kan hjälpa mig på traven, alltså hans väg från det han kommer till Quebec tills han är tillbaks i Stockholm vore jag dig evigt tacksam.

Med vänlig hälsning
Lars-Gunnar Björklund


Hej Lars-Gunnar!
Ja, det där var ju knepigt. 
Alltså: 

Hur tog han sig till Stockholm i augusti 1931 från Quebec i Kanada dit han kom i maj 1930?

Jag ser flera problem med din fråga. Man vet inte ens om han hann bli folkbokförd i Kanada. Han stannade bara drygt ett år om ens det. Sedan reste han hem. Hur ska man kunna få reda på hur? Jo, i passagerarlistorna förstås, såvida han reste med båt - och det får man väl anta - och om listorna finns kvar från den tiden och i den riktningen. 

Jag googlar och finner:

Ellis Island har väl ingenting om utvandringen till Kanada, gissar jag. Men jo... Man ska kunna söka emigranter till Kanada här också. 

Ancestry har kanadensiska passagerarlistor för åren 1865-1935 vilket borde kunna hjälpa dig om din far for hem med båt. Möjligen behövs ett abonnemang.

My Heritage har detsamma. 

Släkthistoria har också en sida för Kanada inklusive passagerarlistor och en rad andra spännande databaser.  

Familjegrenar är också en sida med matnyttiga databaser om utvandringen till Nordamerika. 

PLF Oskarshamn har också en hel del om emigrantforskning till Kanada. 

Och varför inte höra sig för med Utvandrarnas hus? Gör det. De vet nog. 

För att bara nämna något. 
Det finns mer! Det är bara att sätta igång. 
Lycka till!

Emigrantinstitutet berättar följande om utvandringen till Kanada: 

Kanada
Svenskar har utvandrat till Kanada i stort sett lika länge som till USA. De många svenskar som reste över Norge landade till stor del i Quebec och majoriteten fortsatte direkt till USA. Först från 1800-talets slut kan man tala om en växande emigrantström till Kanada, där homesteadjord ännu utbjöds åt farmare som inte längre kunde hoppas på "friland" i USA.

Till Statistiska centralbyråns siffror för kanadaemigrationen före 1900 (527) måste föras en mångdubbelt större etappinvandring via USA. Kanadasvenskarna var i hög grad präglade av den sena utvandringen från Norrland. Emigrationens norrländska eftersläpning medförde att svenskbygderna i 1920-talets Kanada (Manitoba, Alberta och British Columbia) hade en sammansättning som liknade den ett halvsekel tidigare i Minnesota: hela familjer som tagit homesteadland.

"The Last Best West"

Om betydande svensk emigration till Kanada kan man inte tala förrän kring 1880. Många kom över gränsen från USA, där de först vistats en tid. "Svenskstaten" Minnesota och särskilt svenskbygden i Kittson county gränsade ju till Kanada och strömmen av minnesotasvenskar till provinsen Manitoba blev påtaglig.

Präriemetropolen Winnipeg vid Red River utvecklades till Kanadas ledande svenskstad. 1931 bodde här ca 7 000 svenskar. Logan Avenue, som blev Winnipegs "svenska snusgata", låg strax intill Canadian Pacific Railroads väldiga bangård, där många svenskar fick arbeten.
Byggnadsbranschen och livsmedelsindustrin var andra stora arbetsgivare.

Från 1880-talet och fram till första världskriget drev de kanadensiska myndigheterna en intensiv kampanj för att få "The last best West" uppodlad. Efter första världskriget leddes kolonisationskampanjen av de stora kanadensiska järnvägsbolagen, som ville få nybyggare och kunder runt sina linjer. Norrlänningarna var särkilt talrika bland kanadaemigranterna så att denna utvandring på 1920-talet framstår som ett norrländskt fenomen.

Antalet svenskfödda i Kanada nådde sitt maximum 1931 med 34 415, eller endast 0,3 % av alla kanadensare. Samtidigt fanns 81 306 (0,6 %) kanadensare av svenskt ursprung. Farmarbygdernas dragningskraft markeras av att 56 % av de svenskfödda kanadensarna var skrivna i präriestaterna Manitoba,

Saskatchewan och Alberta. Den största andelen svenskfödda (27 %) bodde i skogarnas och gruvornas British Columbia med stark koncentration till storstaden Vancouver. Kanadas "svenskbygder" låg förutom i och kring Winnipeg och Vancouver på prärierna norr om Calgary och runt Edmonton i Alberta, där platsnamn som Calmar, Falun, Malmo och Thorsby minner om den svenska invandringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar