tisdag 5 maj 2015

Rut Elvira Vendela Persson. Vem var hon?

ACM skriver och frågar om sin mormor Rut Elvira Vendela Persson född 18/5 1923 i Vilhelmina, Västerbotten, Lappland, som hon aldrig har träffat och som hon inte vet något om. 
Hur ska hon bära sig åt för att få veta något om henne och hur går hon vidare med sin släktforskning, är frågan.Födelseboken berättar att Rut, som hon kallades, var född utom äktenskapet, en benämning som följde henne genom livet och säkert satte sin prägel på hennes göranden och låtanden. Att vara så kallat "oäkta" var något mycket skamligt på den tiden. 

Hennes mor (din mm m) var Elina Augusta Viktorsdotter född 11/2 1901 i Lövnäs No 1, Vilhelmina, där hennes far (din mm mf) Viktor Amadeus Salomonsson och hans hustru (din mm mm) Olivia Augusta Lundin var "lägenhetsinnehavare". Elina Augusta kallas följaktligen "lägenhetsinnehavardotter". 

Det lilla "oäkta" barnet Rut döptes den 6/6 1923 av en präst som hette C Ericsson. Bland dopvittnena nämns morföräldrarna Olivia och VA Salomonsson och en rad andra släktingar.

Under anmärkningar noteras att fadern är Karl Teodor Persson.
Vi får utgå från att det var sant. 

Elina Augusta bodde hos sina föräldrar i Löfnäs No 1 när lilla Rut föddes. I församlingsboken nedan ses hela familjen med föräldrarna - Viktor Amadeus Salomonsson född 22/9 1868 och hans hustru Olivia Augusta Lundin född 22/11 1875 - först och barnen sedan. 

Elina Augusta hade många syskon som alla går att följa och som idag har barn och barnbarn som alla är släkt med dig, ACM. På bilden ovan ser vi att Elina Augusta och henne uä dotter Rut Elvira Vendela är överstrukna. Det betyder i detta fall att de har flyttat. I marginalen utanför bild står att de 1924 flyttade till Tåsjö. I Tåsjö förenades de med Karl Teodor Persson som Elina Augusta uppgett som Ruts biologiska far. 
Han var född i Hammerdal 14/12 1889 men kom närmast från en annan gård i Walån No 1 i Tåsjö där han varit dräng. Nu förenades de i Wike Kronopark, Tåsjö, där de redan 1931 hade fått tre barn till. Rut Elvira Vendela skrevs fortfarande som oäkta trots att Karl Teodor Persson även formellt tog på sig faderskapet. 
"Karl T Persson har muntligen erkänt sig vara fader till Rut Elvira Vendela."
Lägg märke till att ordet "skriftligen" är överstruket. 


Rut Elvira Vendela Persson flyttade småningom söderut. År 1944 bodde hon på Rörstrandsgatan 31, 4 trappor, i Stockholm. Hon gifte sig 5/4 1947 och bytte efternamn. Åren 1970-1990 bodde hon enligt folkräkningarna för nämnda år på en och samma adress i Vällingby. Kontakta skattemyndigheten för ytterligare information om hennes liv. 

För att komma längre bakåt i tiden går man till födelseböckerna och andra kyrkoböcker för först föräldrarna och därefter far- och morföräldrar.

Rut Elvira Vendela Persson ingår emellertid i en släktforskning kallad Stenbanken som redan finns publicerad på nätet. Det är en guldgruva för dig, Eva. Du hittar henne här. Härifrån kan du följa hennes olika släktgrenar långt bakåt i tiden - ända till din (mm mm ff ff ff mf ff ff f) Olof Björnsson född ca 1490 - utan att behöva anstränga dig särskilt mycket. Det är bara att gratulera!

Om din (mm ff ff ff ff) Lars Zakrisson född ca 1645, torpare på Holmen i Havsnäs får vi till exempel veta följande: 


  • Brukare av Havsnästorpet 1677-1689.Bråket på finntorpet i Havsnäs (Lars Zackrissons styvdotter Britas man anmälde finnarna för tjyvjakt) blev orsaken till att Lars Zackrisson med sin familj flyttade till Lillholmen 1689. Intill dettaår hade Havsnäs finntorp till ena delen brukats av Lars. Den andra hälften brukades av Per Isacsson.1691 "avsade" sig Lars det gamla hemmanet. Några år senare sålde Per Isacsson fädernehemmanet till Per Persson (Stor Per). Enligt tradition skulle denna "Per Persson finne" uppgetts som den förstenybyggaren i Havsnäs. Per Persson som via Jonsgård om från Sunnansjö. I ett tingsprotokoll från 1689 står att "han var svensk". Stor-Pers dotter, Märta, blev sedan gift med Lars Zackrissons son, Zackris Larsson. Enligt 1692 års dombok ligger Lars Zackrissons nya torp "1/8 mil från Havsnäs på en ö eller näs där det aldrig fryser".
    1703 överlämnade han hemmet till sonen Zackris Larsson (gift med Stor-Pers dotter).Källa: Roland ForssénAnklagades av hustruns måg, Isak Flink, för olovlig älgjakt. Lars nekade, sa att han aldrig skjutit någon älg, endast tagit ett djur med giller (Domb 1688 Ht *5).
    Han tog upp ett nytt torp "på en holme" c:a 1685; styvsonen Per Isaksson överlät sedan sin fars torp i Havsnäs på Per Persson från Jonsgård, vilket Lars protesterade emot, och senare även Isak Flink(Domb 1696 Vt *14). (Gothe, s.99, 185 och 188).Källa: Georg Hansson
  • 1717 "d. 2 Novemb. dödde Lars Zacrison i Flåsiön och begrofz d. 1 Decemb" (Ström C:1 s.99)

Om hans far, din (mm ff ff ff ff) Zakris Larsson född ca 1620 i Finland och bonde i Lungsjön, Ramsele, får vi följande information: 

  • Zackris Larsson upptagen i en år 1646 upprättad mantalslängd över inflyttade finnar i trakten. Fick samma år böta 40 mark därför att han härbärgerat några lösfinnar, som under förbjuden tid fälltnågra eldsdiur i stället för att anmäla dem till Crones befallningsman eller Länsmannia.
    källa: Roland Forssén
  • Hans svärfar din (mm ff ff ff fm f) Lars Nilsson var också född i Finland ca 1580.


Om du går till Stenbankens förstasida så finner du dessutom fotografier på flera av dina anfäder och anmödrar. 
Man kan också ansöka om ett användarkonto på sidan för att få komma in i databasen och ta del av närmare information om släktingarna. Det räcker rimligen med att tillhöra släkten och det gör ju du Eva. Tag kontakt med ägaren av sidan som heter Jan-Sören Lindh så får du all information du behöver. 

Men kom ihåg,
Det är alltid bäst att kontrollera alla uppgifter med källorna, dvs kyrkoböckerna. Jag ser att en del uppgifter här kanske inte riktigt stämmer eller är ofullständiga i den offentliga delen. 


Goda råd på vägen:
Här finns en gratis nybörjarkurs i släktforskning.
Det är ganska dyrt som här hos Anverket att få det seriöst gjort. 
Så gör det själv. 

Nättidningen Rötter har all information om släktforskning. 

Och på Anbytarforum (eller här på Släktforskarbloggen) kan man få hjälp när man kör fast. 

En bra idé är också att skaffa sig ett släktforskningsprogram att skriva in sina anor i. De blir snabbt väldigt många och ett stort material är svårt att hantera. Det finns flera släktforskningsprogram på marknaden. Sådana man har hemma i datorn och sådana som ligger på nätet, sådana som är gratis och sådana som man köper. Googla och se vad du kan hitta.

Det finns ett antal databaser som man kan köpa och installera i sin dator som till exempel Folkräkningarna, Dödboken och Emigranten. 
Man skaffar sig lämpligen också ett abonnemang på kyrkoböckerna hos Arkiv Digital, Svar och Ancestry som alla har sina fördelar och som kompletterar varandra. 

All släktforskning börjar emellertid med att samla den information som finns nära, dvs hos släkten. Intervjua dem som lever och tag vara på foton och gamla brev eller vad det nu kan vara. 
Enklast är att börja med en pärm och förse den med ett helt vanligt register numrerat 1-31 som finns att köpa i pappershandeln.  

Så här bygger man upp sin släkttavla och ger varje ana ett nummer som får sin motsvarighet i pärmregistret. I pärmen stoppar man in allt material man hittar om personerna under respektive siffra.

Det räcker rätt långt faktiskt. 

Vill man gå vidare börjar man om på ny kula genom att ge personerna 16-31 varsin ny släkttavla i vilka var och en får siffran 1.  

Men man kan naturligtvis ordna sina släktingar på vilket sätt man själv önskar. Huvudsaken är att det fungerar. 
Lycka till!


Reservation för skriv- och räknefel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar