fredag 9 maj 2014

Vem var den gifte, rödhårige bonden i Grundsunda? Det är frågan...

 
Hej!
Jag söker min farmor.
Det jag vet är att min pappa Albin Bodin (5/6 1908 - 9/4 1980) föddes i Grundsunda.

Hans mamma var som jag vet ogift. Jag tror att hon hette Alma Kristina Bodin och föddes 9/2 1875.
Det vore roligt om det finns något mer nedtecknat någonstans.

Har även hört att min farfar skulle vara gift, bonde och rödhårig.
Med vänlig hälsning
Dagmar H


Hej Dagmar,

Din farmor var mycket riktigt bondedottern Alma Kristina Bodin född 9/2 1875 i Godmark (Strand), Grundsunda, Ångermanland, Västernorrlands län.

Husförhörslängden berättar att Alma Kristina var arbeterska och bosatt i föräldrahemmet i Godmark, Grundsunda, tillsammans med sin mor (död 1909) och den tre år äldre systern Klara Johanna som flyttade till Gideå 1910.
Efter det tycks Alma Kristina ha bott ensam i föräldrahemmet med sin "oäkte" son Albin född 1908  tills hon drabbades av tuberkulos och lunginflammation och fördes till Örnsköldsviks (?) lasarett den 30/1 1921 där hon dog samma dag. Hon anges ha varit sinnessjuk.

Samma dag togs också den då tolvårige Albin omhand av socknen och sattes på uppfostringsanstalten Boda Skyddshem med adress Viskan.
Hur länge han blev kvar där är svårt att veta men han kyrkobokförs åtminstone till 1924 "på socknen" vilket man gjorde med dem som inte bodde hemma.
Efter 1924 finns inga församlingsböcker på nätet. Vill man veta mera får man vända sig till Riksarkivet.
Jag kan bara hoppas att Albin fick ett bra liv.
Han gifte sig den 17/11 1945 och dog 9/4 1980 i Uppsala.

Här är din fars födelsenotis av vilken det framgår att din biologiske farfar var okänd för församlingsprästen. Om han var en gift, rödhårig bonde i trakten så är det i alla fall inte inskrivet här.

(oä står för oäkta)

Dopvittnenas namn avslöjar ingenting heller. De var bonden J Bodin i Godmark, Hanna Bodin och Helmer Bodin från samma plats. Jag gissar att de tre är hennes tre äldsta syskon.
Närvarande var även fru Emy Hamberg som man kan anta var gift med dopförrättaren N Hamberg.

Här står faktiskt att Alma Kristina var sinnessjuk vilket inte alls behöver vara sant.
Att namnen är överstrukna betyder att de har dött och/eller att de inte längre bor kvar.

Din farmors far var bonden Jonas Bodin i Godmark född 6/7 1840 i Bodum - död den 24/6 1896 i Godmark, Grundsunda, då kallad hemmansägare. Han hängde sig på grund av sinnessjukdom, står det i dödboken.
Han gifte sig med din farmors mor Märta Brita Olofsdotter född 16/12 1838 i Gideå den 24/8 1864.
Hon dog den 19/11 1909. Ingen dödsorsak angiven.

De hade barnen:
Johan född 21/7 1866 i Bodum. Gifte sig 1893 och bodde kvar på gården. Sonen Johan August
          född 1894 dog samma år knappt två månader gammal. Jag har inte kontrollerat om de fick
          flera barn.
Jonas Helmer född 3/9 1870 i Bodum. Emigrerade enligt husförhörslängden till Nord Amerika
          den 18/5 1893. Det visar sig att han 22 år gammal lämnade Göteborg med någon av
          Wilsonlinjens ångbåtar den 2/6 1893 med destination New York.
Klara Johanna född 11/2 1872 i Grundsunda.
          Flyttade iväg som piga (kallas senare arbetare) för att arbeta hos en bonde i Fanby 27/11 1901.
          Hon kommer hem igen efter tjänsteåret och flyttar till Gideå den 6/9 1910.
Alma Kristina född 9/2 1875 i Grundsunda.
          Hon var hemmadotter när hon den 5/6 1908 födde sonen Albin i Grundsunda. I
          husförhörslängden 1906-1924 står hon antecknad som sinnessjuk vilket inte alls behöver
          betyda att hon faktiskt var det.
         Hon var ogift till sin död.
         
Olof August född 4/6 1877 i Grundsunda
         Död 2/7 1885 endast åtta år gammal

Marta Carolina född 11/8 1879
         Död 28/11 (?) 1880

Anna Karolina född 20/6 1883 i Grundsunda.
         Flyttade till Ytterhogdal 22/6 1899.

Dagmar,
Jag tycker att du ska ta kontakt med Grundsunda kommun och fråga var de förvarar barnavårdsnämndens gamla handlingar. Där bör rimligtvis finnas anteckningar om Albin och hans far. Församlingen ville inte betala för "oäkta" barn så det kan mycket väl finnas en ekonomisk uppgörelse med den gifte, rödhårige bonden. Det kan till och med finnas en dom så kontrollera domböckerna också. Ring närmsta tingsrätt och fråga var de finns. Man kan betala för att få tjänsten gjord om det känns svårt rota själv. En första sökning brukar man kunna få gratis.

Östersunds sjukhus finns ju och om jag var du skulle jag begära ut din farmors journal för att få veta vad hon led av. Där kan faktiskt finnas något om den påstådda sinnessjukdomen också.

Detsamma gäller Boda skyddshem. Det var nog inget vidare för Albin att behöva vistas där.
Jag hittar följande på nätet:

Boda skyddshem
Enl lagen den 13 juni 1902 ang uppfostran av vanartade och i sedligt avseende försummade barn skall inom varje landstingsområde finnas skyddshem. I sep 1903 beslutar landstinget att köpa ett hemman i Boda av Skönviks AB och på egendomen upprätta ett skyddshem för 30 gossar. Verksamhet inleddes 1 jan 1905. Hemmet har i enlighet med folkskolans undervisningsplan indelats i fyra klasser och en förberedande.
SF 17 okt 1921 § 283:
Altinska skyddshemmets styrelse uppdras att hyra ut skyddshemmets fastighet till Boda sinnesslöanstalt.


Och:
År 1903 så öppnades Boda skyddshem som låg norr om järnvägen uppe vid skogskanten. Skyddshemmet var ett hem för pojkar som behövde mer uppfostran. För att pojkarna inte skulle hitta på något hyss så sattes de i tunga och slitsamma arbeten. Eftersom barnen arbetade så hårt, så blev skyddshemmet självförsörjande.
År 1914 startades ett bygge, något som senare skulle bli Boda Sinnesslöanstalt även kallat "idiotskola", år 1917 invigdes den nya byggnaden. Sinnesslöanstalten låg där nuvarande boendet och restaurangen är. Mellan skyddshemmet och sinnesslöanstalten låg järnvägen, detta var en gräns mellan dem.

Läs hela texten här och här och här och det finns mer.


Jonas Bodin kom till världen som bondesonen Johan Boströms och hustru Anna Cajsa Andersdotters son i Bodum.

Farmors far Jonas Bodin i Godmark född 6/7 1840 i Bodum, Grundsunda var son till:
Farmors farfar Johan Boström född 5/9 1814 - död 31/5 1868
(Död 21/6 1868 står det i Kråken. Kolla alltid andrahandsuppgifter!)
Johan Boström kallas "Kyrkvärden i Bodum" i dödboken. Dödsorsak: Andtäppa.
Hans familj (från databasen Kråken):

Anna Katarina Andersdotter *1814-02-18 Grundsunda Husum †1850-11-09 Grundsunda Bodum
    Vigsel: 1837-10-08 Grundsunda (C:3,s257)
Ingen dödsorsak angiven i dödboken.
    Barn
        1 Anna Dorotea Boström *1838-04-28 Grundsunda Bodum †1885-04-05 Grundsunda Godmark
        2 Jonas Bodin *1840-09-06 Grundsunda Bodum †1896-06-24 Grundsunda Bodum
        3 Inga Johanna Boström Johansdotter *1842-12-03 Grundsunda Bodum †1921-07-26
           Grundsunda Utås
        4 Anders Boström Johansson *1844-01-24 Grundsunda Bodum
        5 Maria Johanna Boström *1841-10-18 Grundsunda Bodum †1842 Grundsunda Bodum
        6 Johan Boström *1845-02-15 Grundsunda Bodum
        7 Per Boström Johansson *1846-06-29 Grundsunda Bodum †1847-05-22 Grundsunda Husum
        8 Anders Boström Johansson *1847-11-22 Grundsunda Bodum
        9 Johan Boström Johansson *1849-05-13 Grundsunda Bodum †1911-02-20 Grundsunda Husum
        10 Anders Boström Johansson *1850-09-21 Grundsunda Bodum
Ett år efter Anna Kajsas död gifte Johan Boström om sig.
Sofia Johanna Söderlund *1824-05-29 Grundsunda Banafjäl †1881-03-25 Grundsunda Banafjäl
    Vigsel: 1851-11-20 Grundsunda (C:3)
    Barn
        11 Per Boström Johansson *1852-10-09 Grundsunda Bodum †1923-05-01 Grundsunda Högen
        12 Maria Boström *1854-07-18 Grundsunda Bodum
        13 August Boström Johansson *1855-11-11 Grundsunda Bodum
        14 Klara Sofia Boström Johansdotter *1857-07-16 Grundsunda Bodum †1857-10-24
             Grundsunda Bodum
        15 Isak Boström Johansson *1859-03-24 Grundsunda Bodum †1859-10-21 Grundsunda Bodum
        16 Isak Boström *1861-03-27 Grundsunda Bodum †1921-02-08 Grundsunda Godmersta
        17 Hulda Sofia Boström Johansdotter *1863-02-01 Grundsunda Bodum †1863-07-27
             Grundsunda Bodum
        18 Johanna Boström Johansdotter *1864-10-30 Grundsunda Bodum †1865-05-26 Grundsunda
             Bodum


Farmors mor (fm m) Märta Brita Olofsdotter född 16/12 1838 i Gideå, Västernorrlands län.
Hon var enligt födelseboken född 24/12 1838 och ingenting annat. Hon bar alltså med sig fel födelsedatum hela livet. Hon var dotter till:
farmors morfar, torparen Olof Olsson (fm mf) född 1796 och hans hustru
Stina Matsdotter (fm mm) född 1802 (båda från Björna, Gideå)
De var torpare i Gettingsta, Bodum, Gideå, och hade (minst) barnen:
Anna Cajsa född 1827
Olof född 1829 (död ung)
Johan född 1831
Greta Stina född 1834
Nils född 7/1 1837
Märta Brita född 25/12 1838
Sara Lisa född 1842
Maria Carolina född 1845

Du kan läsa om de dina i databasen Kråken
Där finns massor av anor i långa banor och hur många ungar som helst (som jag inte såg nu när jag slog i kyrkböckerna). Din farmors farfar hade till exempel 18 barn! Med två fruar men ändå.
Och här finns lite smått och gott:
Om Albin Bodin kan du läsa här. Och folkräkningen 1890 (Umeå universitetsbibliotek) hittar du här.

Om farmors farfar Johan Boström född 1814 kan du läsa här.
Av hans stamtavla kan man se att han först var gift med Anna Katarina Andersdotter (som är din anmoder) och efter hennes död med Sofia Johanna Söderlund. Av de 18 barnen är det bara din farmors far Jonas som kallar sig Bodin. Alla de övriga 17 syskonen heter Boström.

Johan Boströms föräldrar hette Jonas Isaksson och Dorotea Johansdotter så varifrån kom namnen Boström och Bodin?
Se här har Leif A Boström i Täby försökt utreda namnet Boström.

Jag hittar ingen som helst anknytning till indelta soldater som ju fick sig diverse namn tilldelade eller hantverkare som tog sig annorlunda namn för att sticka ut. Det finns heller ingen i deras släkt som kallar sig Boström eller Bodin på åtminstone ett par tre generationer. Jag tror därför att Jonas valde att kalla sig Bodin för att han bodde i Bodum, Grundsunda. Det var därifrån han kom och det ville han markera.

På anbytarforum avhandlas namnet Bodin här. Kan det ha funnits vallonblod (Baudin) i släkten som han ville markera eller ville han bara skilja ut sig från den övriga familjen? Ja, det är svårt att veta. Databasen Kråken redovisar bara personer födda efter 1701 och för att hitta valloner måste man gå ytterligare några generationer bakåt. Man kan emellertid ta kontakt med ägaren till databasen för att få mer information. 
Sven-Erik Johansson Brogatan 48 90323 Umeåe-mail
sikhallan@stallhagen.se
tel 090-121496 eller 072-7121496

Det finns som du förstår massor på nätet om du vill reda ut och kanske rita upp din släkt.
Det är bara att googla på!

Jag hittar bouppteckningen efter din farmors far Jonas Bodin som dog i Grundsunda vid misommartid den 24 juni 1896 sedan han afhänt sig livet genom hängning på grund av sinnessjukdom.
(Bouppteckningar 1896-1898, sid 44)
Den börjar så här:


Hans efterlevande var enkan Märta Britta Olofsdotter, sonen arbetaren Johan Bodin i Godmark, sonen Jonas Helmer Bodin i Godmark, dottern Klara Johanna Bodin, dottern (din farmor) Alma Christina Bodin och omyndiga dottern Anna Karolina. Alla var närvarande vid förrättningen.


Kontanta medel vid dödstillfället 68 kr 56 öre.
Guldring gammal 50 öre
Gammal silverdosa 50 öre
Silver tesked 50 öre
Snusdosa av nysilver 75 öre
Fickur med silver... 2 kr
Och så vidare.

Sedan följer sida upp och sida ner med tillgångar och skulder tills bouppteckningen var klar. Allt är med. Vart enda lakan, varenda dunkudde, pottan och råttfällan. Tillgångarnas värde var 2652 kronor och 14 öre (kronor och öre ersatte riksdaler riksmynt 1873).

Jonas Bodin hade emellertid en del reverser att lösa. Han hade lånat 250 kr av Mattias Norberg i Arnäs som hans dödsbo nu fick betala med två års 4 procentig ränta. Till Olof Pehrssons änka i Kasa, Grundsunda, betalades en annan revers på samma belopp med fem års ränta. Jonas var dessutom skyldig sonen Jonas Helmer Bodin 845 kr 27 öre.
Sedan begravningskostnad och kostnaden för bouppteckningen var betalda fick fyra ogifta barn 50 kronor vardera i "brödlåppsgåfva".
Sedan skulder om 1700 kr och 27 öre hade dragits av återstod 951 kr 87 öre som alltså var boets behållning. Det har samtliga arvingar undertecknat varför du alltså här kan se din farmors egenhändiga namnteckning.


(Reservation för skrivfel)

3 kommentarer:

 1. Hej Monica!
  Jag arbetar med ett projekt om Västernorrlands (och därigenom Sveriges) sociala historia. I Västernorrland har vi under några år drivit projektet " Vem har makten att berätta" och en bok/antologi har precis kommit ut. I den skriver jag om några platser i länet som bär på tysta berättelser, bland annat skyddshem och en barnkrubba.
  På din fina blogg har en Dagmar H skrivit till dig 9 maj 2014. Hon undrade om sin okände rödhårige farfar. I ditt svar skrev du om att hennes far som barn hamnat på Boda skyddshem. Jag skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med henne för min forskning. Undrar om han berättade något om sin tid där och vad hon vet, eller anar. Detta minne skulle vara ett mycket värdefullt bidrag till forskningen om vårt lands sociala historia.
  Undrar därför om du på något vis kan förmedla min fråga, mitt namn och mailadress till henne. Hon kan givetvis vara helt anonym.
  Jag hoppas att det ska vara möjligt. ;

  Med vänlig hälsning,
  Cecilia Dahlbäck

  cecilia@punkt.se
  070-619 66 50

  SvaraRadera
 2. Står att läsa i början på din redogörelse att "Efter det tycks Alma Kristina ha bott ensam i föräldrahemmet med sin "oäkte" son Albin född 1908 tills hon drabbades av tuberkulos och lunginflammation och fördes till Östersunds lasarett den 30/1 1921 där hon dog samma dag. Hon anges ha varit sinnessjuk." Jag anser att det måste vara en felläsning där, de kan inte ha åkt 30 mil för att komma till ett sjukhus, förmodligen åkte de till Örnsköldsviks sjukhus som låg och fortfarande ligger 3 mil ifrån Godmark. Mvh. Stig Nordström, Husum.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Stig!
   Du har säkert helt rätt. Tack snälla för påpekandet!

   Radera