söndag 30 oktober 2011

Och idag gräver vi lite i Kastlösa på Öland med omnejd...

Hej Gaby!
Jag håller på och släktforskar och har kommit en bit på väg. Dock har jag kört fast vad gäller min mormor. De uppgifter jag har är att hon hette Ingrid Gustafva Wideqvist, född Fransson. Född 1901 i Kastlösa, Öland, död 1930 i Södra Möckleby.  Make: Knut Ludvig Wideqvist, 1893-1930. Syster: Karin Gustafsson, född Fransson, 1903-1976.
Hur gör jag för att komma vidare? Vilket släktforskningsprogram rekommenderar du? 
 mvh/ Claes Svensson

Hej Claes,
Trevligt att du har rötter i Kastlösa. Det har jag också. Så vi gör ett försök!
Av CD-skivan Sveriges Dödbok1901-2009 får jag Ingrid Gustafvas (mm) födelsedatum samt hennes och makens dödsdatum. De dog påfallande unga, hon var bara 29 år och han 37. Dog de i sviterna efter en olycka eller av någon smittsam sjukdom, undrar man. Kyrkoböckerna för Södra Möckleby på Genline, där jag har ett abonnemang, ger besked.
De dog båda av lungsot, en åkomma som i dag relativt lätt hade behandlats med penicillin.
19010507
Wideqvist f. Fransson, Ingrid Gustafva (mm)
Knöttlinge
Död 14/4 1930.
Kyrkobokförd i Södra Möckleby (Kalmar län, Småland).
Född 7/5 1901 (ingen uppgift om födelseort)
Änka (10/2 1930).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Sydöland, Mörbylånga kn (Kalmar län, Småland)
Källor:
DB
Ingrid Gustafva var alltså född den 7 maj 1901. Men i dödboken finns ingen uppgift om födelseort.
Då går jag till födelseboken på Genline och letar efter födelsenotisen i Kastlösa men där finns hon dessvärre inte. Det är antagligen därför du har fastnat. Frågan är alltså, var föddes hon?
PLF:s (Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum) CD-skiva över Öland ger besked:
Post MÖL-F-3555

Ingrid Gustafva Frideborg (mm)

Född 7/5 1901 i Mörbylånga, Mörbylånga (H)

Far: Namnkunnig, Frans Wilhelm (mm f)

Arbetare, 18611120

Mor: Hagström, Ida Johanna (mm m)

Hustru, 18650610
Mörbylånga
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084003
--------------
Källa: Mörbylånga Födelsebok
Ingrid Gustafva (mm) hette alltså inte bara så utan dessutom Frideborg och var född i Mörbylånga. Du får här också namn och födelsedatum på föräldrarna.
Jag går tillbaka till kyrkoböckerna på Genline och hittar henne mycket riktigt överst på sidan med
Gid nr: 122.14.900.


Uppgiften stämmer alltså.
För år 1900 finns en folkräkning över alla i Sverige. Den finns på CD och om man söker på Ingrid Gustafvas far med det mycket märkliga namnet Namnkunnig så finner man att han var före detta båtsman, dvs indelt soldat som Raskens.
Post 5136375
Namnkunnig, Frans Wilhelm (mm f)
Båtsman f.d.
f. 1861 i Mörbylånga (Kalmar län, Öland)
Gift man, far i familjen
Mörbylånga
Mörbylånga (Kalmar län, Öland)
Födelseort i källan: Mörbylånga Kalmar län
Namnkunnig är ett soldatnamn som tilldelades soldaten under hans tjänstgöringstid. Det betyder att han egentligen hette något helt annat vilket gör att man kan köra fast här. Vi får se… 

Om hustrun får vi veta:
Post 5136371
Hagström, Ida Johanna (mm m)
f. 1865 i Hulterstad (Kalmar län, Öland)
h.
Gift kvinna, mor i familjen
Mörbylånga
Mörbylånga (Kalmar län, Öland)
Födelseort i källan: Hulterstad Kalmar län
I familjen fanns år 1900 – alltså innan Ingrid Gustafva Frideborg föddes – följande barn:

(Barn), John Ferdinand 1886    Barn
(Barn), Ida Karolina     1889    Barn
(Barn), Karl Fridolf       1891    Barn
(Barn), Frida Josefina   1893    Barn
(Barn), Albin Emanuel   1897    Barn
Barn födda efter 1900 kommer man bara åt genom att granska husförhörslängderna efter 1900.
Det finns en folkräkning 1890 också. Då var Frans Wilhelm Namnkunnig aktiv som båtsman.
Makarna hade två barn, John Ferdinand och Ida Karolina – se ovan. Inga barn tycks alltså ha dött vilket var vanligt då.
Det finns även en folkräkning 1880.
Jag hittar Ida Johanna född 10/6 1865 i Hulterstad som dotter till:
Post 1880-8-86-192
Jonsdotter, Kajsa Lena (mm mm)
f. 1823 i Norra Möckleby (Kalmar län, Öland)
Änka, mor i familjen
Ahlby N:o 5
Hulterstad (Kalmar län, Öland)
Registrerad födelseort: Norra Möckleby Kalmar län 
Hon dog 1/12 1947 på ålderdomshemmet i Kastlösa.
Men jag hittar inte Frans Wilhelm född 1861 i Mörbylånga i Folkräkningen 1880.
Jag går tillbaka till dödboken och ser att han var född 20/11 1861 och dog 14/4 1937 i
Kastlösa "u b" (betyder möjligen utan bostad eller utan uppgift om bostad) och att ingen födelseort är angiven.
Jag söker då en Frans Wilhelm född 1861 i hela Kalmar län och får som tur är bara en enda träff nämligen:
Post 1880-8-100-1031
Johansson, Frans Wilhelm (mm f)
Dräng
f. 1861 i Kalmar (Kalmar län, Småland)
Ogift man, ensam i familjen
RösslösaKastlösa (Kalmar län, Öland)
Registrerad födelseort: Kalmar Kalmar län
Det finns alltså en Frans Wilhelm Johansson född 1861 som är dräng i Rösslösa, Kastlösa. Jag går då in i husförhörslängden på Genline och letar igenom alla gårdarna i Rösslösa efter en sådan dräng för att se om han är född 20/11 1861.
Och det är han! Han är dräng hos bonden Johan Andersson på Rösslösa No 4 i Kastlösa.
Gid: 85.2.51100


Enligt nästa husförhörslängd flyttar han den 16/11 1881 flyttar han till Mörbylånga.
Jag tycker därför att man kan utgå från att vi har rätt person.
Men för att vara helt säker bör man följa honom i kyrkoböckerna tills han gifter sig med Ida Johanna. Och det sker enligt PLF-skivan här:
Post RES-V-716
Namnkunnig, Frans Wilhelm (mm f)
Kr. Båtsman, 18611120
Gynge
Hagström, Ida Johanna (mm m)
18650610
Gynge
Vigda 30/10 1885 i Resmo (H)
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084002
--------------
Källa: Resmo C:6
Centrala soldatregistret som ligger tillgängligt på nätet med adress: http://soldat.dis.se/soldater.php
ger vid handen att Frans Wilhelm Namnkunnig faktiskt hette Johansson så nu vet vi att vi är på rätt spår.

Wikipedia
Båtsman eller kronobåtsman var en militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp.
I Blekinge och Södra Möre härad i Småland fanns enbart indelta båtsmän och dessa var indelade i rusthåll. I stort sett höll varje gård en båtsman.
I kusttrakterna i övriga riket fanns kompanier med roterade båtsmän. Två eller flera gårdar gick samman och bildade en rote. I dessa socknar fanns även indelta soldater av olika slag. Det fanns ersättare för rotebåtsmän, så kallade fördubblingsbåtsmän.
Rusthållet eller roten betalade årlig lön, kläder och stod för ett båtsmanstorp med tillhörande odlingsbar mark. Ibland ingick vissa förmåner, som utsäde eller annat.

Så vem var då Frans Wilhelm Johansson (mm f) född 1861 i Kalmar
Jag söker hans födelse på PLF-skivan och har tur.
Post KLA-F-739
Frans Wilhelm (mm f)
Född 20/11 1861 i Kalmar Landsf (H)
Far
Samuelsson, Joh. Fredr.
Drän
Mor
Olofsd., Inga Chr.
24 År
Övriga uppgifter
Församlingskod: 088015
--------------
Källa: Kalmar Landsf C:2
Normerade begrepp
Förnamn: Frans Vilhelm
Moderns efternamn: Olofsdotter
Moderns förnamn: Inga Kristina
Faderns förnamn: Johan Fredrik

De flyttar så småningom från fastlandet till Öland, får en dotter i Mörbylånga och en i Kastlösa.
Men det kan förstås finnas flera barn. Det är bara att leta.

Ja, och så håller man på…
Vad gäller släktforskningsprogram så finns det flera bra. Själv har jag ett som heter Holger.
Men jag skulle kika på Dis.se och deras program om jag var du.
Återkommer om det.
***

Hej Monica! (Det var så du hette.)
Jag får tacka så jättemycket. Vilken service!
mvh /Claes Svensson

***
Vassego!
Monica
***

Tillägg:
Jag kom att tänka på att (mm m) Ida Johanna inte fick någon far av mig i går då modern var änka i folkräkningen 1880. För att råda bot på det gick jag till födelseboken i Kalmar SCB Gid nr 100008.16.11800 och fann hennes födelsenotis.


Fadern hette alltså Peter Gustaf Hagström och hans fru Cajsa Lena Jonsdotter. Familjen bodde i Ahlby, Hulterstad, Kalmar län.
I husförhörslängden AI:8 1861-1870 med Gid nr 56.18.12800 ser man hela familjen.


Peter Gustaf Hagström (mm mf) kallas här inhyseshjon vilket tyder på fattigdom. En anteckning i kanten kan vara förklaringen: "För begånget mord lidit 10 års fästningsarbete".
 Jag hoppas att det inte avskräcker dig från vidare forskning nu, Claes.


Det står också en notering om Stockholm den (datum) 1864 men om Peter Gustaf har flyttat till Stockholm eller om det är ett kors och han alltså har dött i Stockholm vet jag inte. Hustrun Kajsa Lena Jonsdotter (som i husförhörslängden AI:6 före giftermålet uppges ha ett svagt förstånd) kallas dock änka i nästa husförhörslängd. Peter Gustaf är inte inskriven i den lokala dödboken vilket skulle kunna tyda på att han dog någon annanstans.
I PLF-databasen kallas kan man läsa om deras vigsel att hans titel var "fd fången". 
Post HUL-V-1019
Hagström, Peter Gustaf (mm mf)
Fd Fången, 36 år
Alby
Jonsdotter, Karin Lena (mm mm)
Piga, 36 år
Alby
Vigda 10/11 1859 i Hulterstad (H)
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084005
--------------
Källa: Hulterstad C:
Och här är änkans dödsnotis. Hon blev nästan 90 år gammal alla umbäranden till trots.
Post HUL-D-2479
Hagström, Kajsa Lena (mm mm)
Född ??/?? 1823
Änka
Ahlby, Hulterstad
Död 19/5 1912 i Hulterstad (H)
Dödsorsak: Ålderdom
Anförvanter
Peter Gustaf Hagström (mm mf)
Övriga uppgifter
Församlingskod: 84005
--------------
Källa: Hulterstad SCB

När det nu är så spännande så tar jag ett varv till. Vilka var föräldrar till Peter Gustaf Hagström (mm mf)? Ja, här är hans födelsenotis från PLF-skivan:
Post HUL-F-1923
Peter Gustaf (mm mf)
Född 6/9 1823 i Ahlby, Hulterstad (H)
Far
Hagström, Jonas (mm mf f)
Coop. Karl
Mor
Carlsd, Ingrid (mm mf m)
30 år
Ahlby
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084005
--------------
Källa: Hulterstad C:3
Och deras vigselnotis:
Post HUL-V-645
Hagström, Jonas (mm mf f)
Coff Båtsman
Alby
Karlsdotter, Ingrid (mm mf m)
Piga
Alby
Vigda 27/11 1819 i Hulterstad (H)
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084005
--------------
Källa: Hulterstad C:3
Kyrkoböckerna på Genline:
Husförhörslängden Hulterstad 1823-1831 Gid: 56.4.30800Om fadern Jonas Hagstöm (mm mf f) står:
"Vådligen omkommen i stormväder på Östersjön den 28 aug 1827."
Änkan Ingrid Karlsdotter (mm mf m) med sönerna Peter Gustaf 1823 (mm mf) och Jonas född 1827, strax efter faderns död, anges i husförhörslängden AI:5 1832-1841 Gid nr. 56.5.38400 vara utfattiga. De har därför fått ett Nytt Testamente 1837.
Peter Gustaf (mm mf) flyttar emellertid till Smedby 2/11 1839.
Mellan 1839 och vigseln 1959 begår Peter Gustaf Hagström (mm mf) alltså ett mord och avtjänar 10 års straffarbete någonstans. För att få veta vad som hände måste man helt enkelt följa honom i först kyrkoböckerna och sedan domboken.
***
Det är svårt att sluta när man har flyt och man råkar leta på en ort med PLF-databas så en sökning på (mm mf m) Ingrid Carlsdotter född 14/6 1793 ger vid handen att föräldrarna var:
Post HUL-F-1276
Ingrid (mm mf m)
Född 14/6 1793 i Ahleby, Hulterstad (H)
Far
Jungberg, Carl (mm mf mf)
Volentör
Mor
Pärsd, Cajsa (mm mf mm)
32 år
Ahleby
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084005
--------------
Källa: Hulterstad C:3
Jungberg torde också vara ett soldatnamn och med tanke på titeln volontör kanske han tillhörde någon slags frivilligkår.
Centrala soldatregistret är tyvärr långt ifrån komplett och där finns inga upplysningar om den här personen. Ej heller om Jonas Hagström (mm mf f) som också var båtsman.
Efter föräldrarna till Frans Wilhelm Johansson Namnkunnig (mm f) Johan Fredric Samuelsson (mm ff) och hans hustru Inga Christina Olofsdotter (mm fm) finns följande vigselnotis på PLF-skivan.
Post ÅS-V-344
Samuelsson, Johan Fredric (mm ff)
Dräng, 1831
Ottenby
Olofsdotter, Inga Christina (mm fm)
Piga, 1831
Näsby
Vigda 31/8 1861 i Ås (H)
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084012
--------------
Källa: Ås EI:1
Härifrån får man gräva vidare i kyrkoböckerna. Lycka till!
Läs mer om Indelningsverket här.

Det är klokt att rita upp släkten medan man letar i arkiv och databaser. Annars tappar man lätt bort sig. Så här kan det till exempel se ut om man vill se hela familjerna, det vill säga om man vill ha med andra än enbart förfäderna i raka led.

3 kommentarer:

 1. Via e-post:

  Hej Monica,
  Jag håller på och släktforskar.

  Inte visste jag att min farmorsmorfar satt på fästning för mord.

  Jag har också kommit fram till att han averket ett straff på fästning men inte för ett så grymt brott.

  En person som intresserar mig är min farmorsfar Frans Wilhem Namnkunnig f 1861 Kalmar.

  Han lär ha deltagit i en expetition med Vanadis eller Vega.

  Är det något du kan bekräfta eller dementera.

  Om du inte vill eller har lust att ta fram uppgifter om detta kanske du kan tala om för mig i vilket
  elller vilka arkiv ska kan leta i.
  Vänliga hälsningar
  Johnny Johansson

  SvaraRadera
 2. Hej Johnny!
  Så trevligt.
  Osökt undrar jag förstås om du och Claes känner varandra. Ni är väl kusiner, gissar jag.

  Jag slår på Vanadis och hittar detta:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Vanadis_(1862)

  Och jag slår på Vega:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vega_(fartyg)

  Det rör sig med andra ord om två mycket fina fartyg och väldigt spännande expeditioner.
  Jag får därför utgå från att om Frans Wilhelm Namnkunnig fanns med ombord så var det i tjänsten.

  Om jag var du skulle jag ta kontakt med Krigsarkivet:
  http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=2227

  Kontakt- och besöksuppgifter:
  http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=4177&refid=4182

  De har koll på vad våra soldater hade för sig.
  Och om de inte vet så kan de lotsa dig vidare.
  Du kan med fördel också ta kontakt med Centrala Soldatregistret. Ansvarig för Öland är:

  BÅTSMANSREGISTRET SMÅLAND
  Lars Oswald
  Lysingsvägen 27
  593 53 VÄSTERVIK
  Telefon: 0490-148 36

  Men du ska kanske ta det med jämnmod när det gäller honom. Jag beställde uppgifter från honom för sex sju år sedan och de har inte kommit än.
  Satsa på Krigsarkivet du.

  SvaraRadera
 3. Hör gärna av dig om du får veta något om Namnkunnig.
  Mycket spännande!

  SvaraRadera