måndag 25 mars 2013

Skomakaren som försvann...

Jag har fått följande fråga från Irene Carlsson:

hej monica
jag har kört fast ordentligt , min väninna och jag har nu letat överallt genom SVAR bla och inte hittar vi attmina släktingar ens har fötts alls, vi hittar inte någon olsson linne i värmland , jag vet att han var skomakargesäll och då i christinehamn han flyttade sedan till filipstad .Det konstiga är att hans fru hittar vi inte heller, jag undrar om du på något sätt kan hjälpa mig? jag vet att vi skulle vara släkt med linne och att vi har valloner i släkten, jag är mycket tacksam för all hjälp.

JAN Olsson Linne  f. 03-06-1812 nyed. skomakare.dog på uddeholmsbruket vågbacken 1869 56 år gammal av Maglidande.gift med anna lovisa andersdotter från eskilsäter född 16-02-1812.
Arkiv Digital:
Dödboken Norra Råda (1861-1895) F:2 bild 64
Jag hittar inhyses skomakaren Jan Olsson Linné från Vågbacken i dödboken. Han dog mycket riktigt den 16 mars 1869 på grund av maglidande. Jan var då gift vilket innebär att hustrun var vid liv.

Husförhörslängden Norra Råda AI:16a (1866-1870) Bild 286/sid 278
Familjen bodde på Uddeholms Säteri och där närmare bestämt på Vårbacken. Familjen såg ut så här:
Inhyses skomakaren Jan Olsson Linné f 3/6 1812 i Nyed, död 16/3 1869 i Vårbacken
Hustrun / Enkan  Anna Lovisa Andersdotter f 16/2 1812 i Erikssäter
Barn:
Johanna Maria  f 22/1 1851 i Råda. Flyttar till Sunnemo 1867
Christina f 15/3 1854 i Råda
Carl Ivar f 28/8 1856 i Råda
Sofia Lovisa f 6/1 1848 i Råda
Sofia Lovisa f 6/1 1848 i Råda (troligen samma som ovan)
Johanna Maria f 22/1 1851 i Råda. Flyttar till Sunnemo 17/10 1868

Eftersom Jan Olsson Linné inte står inskriven i Nyeds födelsebok den 3/6 1812 så får man gå tillbaka till husförhörslängden vid tiden för hans död och helt enkelt gå bakåt i tiden.
Inhyses skomakaren Jan Olsson Linné f 3/6 1812 i Nyed, död 16/3 1869 i Vårbacken
Hustrun / Enkan  Anna Lovisa Andersdotter f 16/2 1812 i Erikssäter
Barn:
Johanna Maria  f 22/1 1851 i Råda. Flyttar till Sunnemo 1867
Christina f 15/3 1854 i Råda
Carl Ivar f 28/8 1856 i Råda
Sofia Lovisa f 6/1 1848 i Råda
Sofia Lovisa f 6/1 1848 i Råda (troligen samma som ovan)
Johanna Maria f 22/1 1851 i Råda. Flyttar till Sunnemo 17/10 1868

I husförhörslängden Norra Råda, Vårbacken, AI:15a (1861-1865) bild 254 / sid 245
Inhyses skomakaren Jan Olsson Linné f 3/6 1812 i Nyed
Hustrun  Anna Lovisa Andersdotter f 16/2 1812 i Erikssäter
Anna Catrina f 17/5 1845 i Råda (flyttat till Gustafs 1862)
Sofia Lovisa f 6/1 1848 i Råda (flyttat till Gustafs 1862)
Johanna Maria  f 22/1 1851 i Råda. Flyttar till Sunnemo 1867 och 17/10 1868
Christina f 15/3 1854 i Råda
Carl Ivar f 28/8 1856 i Råda
Lars Johan f 13/11 1842 i Råda (flyttat 1863 och till Ny 1865)

I husförhörslängden Norra Råda, Vårbacken, AI:14a (1856-1860) bild 337 / sid 229
Inhyses skomakaren Jan Olsson Linné f 3/6 1812 i Nyed
Hustrun  Anna Lovisa Andersdotter f 16/2 1812 i Erikssäter
Ewa f 14/12 1842 i Råda (inflyttad från Carlstad 1856 och flyttar samma år till Gustafs)
Matilda Helena f 9/3 1840 i Råda (utflyttad till Gustafs 1858)
Lars Johan f 13/11 1842 i Råda (utflyttad 1858)
Anna Catrina f 17/5 1845 i Råda (flyttat till Gustafs 1862)
Sofia Lovisa f 6/1 1848 i Råda (flyttat till Gustafs 1862)
Johanna Maria  f 22/1 1851 i Råda. Flyttar till Sunnemo 1867 och 17/10 1868
Christina f 15/3 1854 i Råda
Carl Ivar f 28/8 1856 i Råda

I husförhörslängden Norra Råda, Vårbacken, AI:10b (1836-1840) bild 122 / sid 116
Skomakaren Jan Olsson Linné f 3/6 1812 i Nyed
Hustrun  Anna Lovisa Andersdotter f 16/2 1812 i Erikssäter
Ewa f 14/12 1842 i Råda
Matilda Helena f 9/3 1840 i Råda
Det framgår att familjen hade flyttat in till (Rioby) i Norra Råda från Filipstad 1837.
De flyttade vidare till Vågbacken, vid Uddeholm, den 11/1 1838.

Filipstad. Utflyttningslängden B3 (1831-1861) bild 58.
Den 31/11 1837 flyttar skomakare Linné med hustru från Filipstad till Norra Råda (nuv Hagfors kommun)
(nr 60 i utflyttningslängden. Hänvisning: 126)

Filipstads husförhörslängd AI:15 (1836-1840) sid 126 (se ovanstående hänvisning)
Skomakaren Jan Olsson Linné född 3/6 1812 i Nyed (inflyttad 1836 från ...) och
Hustrun Anna Lovisa Andersdotter född16/2 1812 i Erikssäter (inflyttad 1837 från Nyed)
Det står också att Jan fick attest till äktenskaps ingående den 17/1 1837 i Nyed.
Jag kan tyvärr inte läsa varifrån han kom. Det ser ut som Nifra eller Infra men någon sådan församling finns inte.

Vigselnotisen från Nyed 1837

Nyed, vigselboken, EI:4 (1827-1851) sid 57
Det visar sig att:
Skomakar mästaren - det sista överstruket och ersatt med "gäsellen" - i Philipstad Jan Olsson Linné och pigan Anna Lovisa Andersdotter på Nyeds Prestgård tog ut lysning den 22 januari och gifte sig den 15 mars 1837 i Nyed.
I kolumnen för vittnen står: Pigans förmyndare församlingen Petter Mattsson. Attest från Philipstad.
Det är andra vigseln för året.

Filipstad, inflyttningslängden (1831-1861) B3 Bild 10
Det visar sig att Skomakargesällen Jan Olsson Linné flyttade in till Filipstad den 11 februari 1836.
Hänvisning till sid 32 i husförhörslängden.

Där finns han emellertid inte så där är det stopp.
Jag går tillbaka till ortsnamnet jag inte kan läsa och som han sägs ha flyttat in till Filipstad från (se ovan) prövar Genline och ser om det finns något liknande ortsnamn i Värmland. Det gör det inte.
Stopp alltså.
Så jag prövar utflyttningsboken i Nyed där han sägs vara född. Någon gång måste han trots allt ha flyttat ut i så fall. Utflyttningsboken från 1837 och bakåt.
Utflyttningslängden i Nyed är ingen kul historia. Blekt och mycket svårläst. Jag ögnar igenom några årgångar, hittar en Jan Olsson som flyttar 1836 (nr 39) och en Jan Olofsson som flyttar till (krumelur)1832 (nr 17) innan jag ger upp. Ortsnamnen (var de bodde). Den förstnämnde flyttade emellertid till Carlstad.

Jag kollar Prästgården i Nyed i husförhörslängden men där står bara att pigan Anna Lovisa Andersdotter har flyttat. I utflyttningslängden i Nyed står bara att hon har flyttat som  till Norra Råda 1836 (nr 94).

Jag googlar namnen. Funkar ofta. Ingen träff.
Jag googlar Linné + Nyed och får veta att Carl von Linné var där 1746.
Jag hittar dessutom en släkthistoria från Nyed "Ur en Nyeds släkts historia" som ligger här. Säkert värt att kolla men dokumentet är inte sökbart så det får du göra själv.

Tillbaka till Jan Olsson Linnés födelse den 3/6 1812 i Nyed.
Nej, jag kan inte hitta honom i födelseboken.
Husförhörslängden för Nyed 1811-1812 när Jan Olsson Linné föddes består av 800 sidor att manuellt söka igenom för att förhoppningsvis hitta en familj med namnet Linné. Samtidigt vet vi inte om det var famiiljens namn eller om det bara var han som tog sig namnet Linné vilket var vanligt bland hantverkare. Så det känns tämligen lönlöst.

Jag ger upp och lägger följande fråga på underbara Anbytarforum.
http://aforum.genealogi.se/discus/
Finns det ett svar att få så får man det där: 
Hej
I Filipstads husförhörslängd (AD) AI:15 (1836-1840) sid 126 står en bit ner på sidan:
Skom(akaren)Jan Olsson Linné f 3/6 1812 i Nyed som inflyttad 1836 från ...
Hustrun Anna Lovisa Andersdotter f 16/2 1812 i Eskilsäter inflyttad från Nyed 1837.
De hade gift sig i Nyed 15/3 1837. (AD) EI:4 bild 34 sid 57.
Det är maken jag söker. Det står överallt att han föddes den 3/6 1812 i Nyed, Värmland, men jag finner honom inte i födelseboken.
Så vem var han?
Jag har följt honom från dödsdagen den 16 mars 1869 i Vågbacken, Norra Råda och bakåt men strandar på att jag inte kan se varifrån han kom när han flyttade in till Filipstad 1836.
Finns det någon som kan se vad där står? Eller vet något om honom?
Tacksam hjälp!
I inflyttningslängden för Filipstad (AD) B:3 bild 10 står att han den 11/2 1836 flyttar till sidan 32 där ortsuppgiften skulle kunna stå men där hittar jag honom inte.
 
Jag kan inte hitta hustrun Anna Lovisa Andersdotter i födelseboken i Eskilsäter heller så jag lägger in en fråga om det också. Ingen av dem finns alltså i födelseboken. Besvärligt.
Hej!
Jag undrar om någon kan hjälpa mig identifiera:
Anna Lovisa Andersdotter född 16/2 1812 i Eskilsäter.
Hon står inte i födelseboken såvitt jag kan se.
Jag hittar henne i Nyed där hon den 15 mars 1837 gifte sig med skomakaregesällen i Filipstad Jan Olsson Linné (som ska ha varit född i Nyed den 3/6 1812 men som jag heller inte hittar). Anna Lovisa var piga i prästgården då. Makarna flyttade 1836/1837 till Norra Råda.
Men vem var hon?
Det undrar jag.
Någon som kan hjälpa?
Nu får vi vänta och avvakta eventuella svar.
___________________________________

Hej igen!
Jag fick svar från Anbytarforum inom en timma:

Eva Sandevik:
Monica, hittade honom i AI:14 s 116 längst ner på sidan. Inflyttad från .... 36. Samt i AI:15 s 126.

Elisabeth Thorsell:
Jan Olsson Linné flyttade 1836 23/1 från Kristinehamn till Filipstad (Kristinehamn B:3:149), men var han bodde i Kristinehamn är en annan fråga?
Det står bara att han utflyttade från 37, vilket inte tycks vara sidan i husförhörslängden.
Kristinehamn stavades i äldre tid Christinehamn, vilket förkortades till Chmn.

Kerstin Sörstand
Monica
Kristinehamn AI:17 sid 37 - där står det gesällen Jan Olsson Linné inflyttad från
Stockholm 1835, utflyttad till Filipstad 1836

Stort tack!Det var väl prästen i Filipstad som hade slarvat med hänvisningarna kanske. Jan Olsson Linné var emellertid återfunnen. Och att han flyttat till Chmn avgjorde saken för en sådan krumelur stod det väl vid den Jan Olsson som hade utflyttat från Nyed 1832. Se ovan! Och efter kontroll är det ingen tvekan. Inflyttningslängden för Kristinehamn 1832 är emellertid borta så det kan inte dubbelkollas men det håller ändå. Namnet Linné tog han sig alltså under åren 1832-1836 när han bodde i Kristinehamn.

Jan Olofsson flyttar från Nyed 1832. Jag trodde aldrig jag skulle komma på att han flyttade från Lindfors till Christinehamn. Lättläst är det inte. Särskilt om man inte känner till ortsnamnen. 

Nyed A:I 10b bild 185 / sid 358
Vi får alltså koncentrera oss på den 20-årige Jan Olofsson som lämnade Nyed den 4/10 1832 och flyttade till Kristinehamn. Han lämnade Lindfors bruk bakom sig. Där bodde han nämligen bland "Lindfors bruksfolk", närmare bestämt hos bruksskomakaren Nylin med fru och dotter. Han kallas "gossen Jan Olofsson" och står skriven bland drängarna. Prästen noterar att han kan läsa i bok och att han tycks förstå vad han läser.
Enligt den här husförhörslängden var han född den 3/10 1812 i Nyed, alltså i oktober och inte i juni. Men någon sådan finns inte heller i födelseboken.
Det framgår tyvärr inte varifrån han kommer och i husförhörslängden innan står han inte med under Lindfors bruk.

I nästa husförhörslängd
Nyed AI:11b (1831-1835) bild 201 sid 392
kallas Jan Olofsson dräng. Nu finns en annan "gosse" i familjen. Man kan gissa att bruksskomakaren tog hand om fosterbarn som ett sätt att dryga ut kassan men det kan för all del ha varit välgörenhet också.
1835 flyttar skomakarfamiljen till Forsnäs. Jan Olofsson flyttar till Christinehamn (som en tidigare dräng i familjen (Erik Eriksson) också gjort). Det framgår av den här husförhörslängden att såväl skomakaren som Jan Olofsson är från Nyed.


Födelsedatumet är alltså inte statiskt. Kan man hoppas på att året och platsen är korrekta? Hur många Jan föddes det året med en Olof som pappa för det måste han i alla händelser ha haft?
Svar: 2.
1) Jan i Wiberg född 13 juli och döpt 14. Föräldrar: Olof Jonsson och Kjerstin Larsdotter.
Han dog 2 månader och fyra år gammal.
2) Jan i Råglanda född 1 mars o döpt 2. Föräldrar: Olof Jonsson och Stina Jonsdotter.
Han får tillnamnet Magnus, växer upp hos familjen och beskrivs från (1826-1830) som ofärdig. Han bor hemma till 1838 då han flyttar till något jag inte kan tyda så han är inte heller identisk med skomakaren Jon Olofsson. Det funkade alltså inte heller.

Tillbaka till
Nyed A:I 10b bild 185 / sid 358
Nyed ....
I husförhörslängden före hittar jag varken Jan Olofsson eller bruksskomakaren. Det är alltså från den här jag måste ta mig bakåt.
Efter Jan Olofssons namn står Nyed och jag tänker inte på att det står i rutan för varifrån han kom. Efter Nyed står, som jag upplever det, P4.26 vilket får mig att leta i husförhörslängden. P står ju ofta för Page (sida). Jag förstår att jag har fel men begriper inte vad det betyder.
I det lätet upptäcker jag ett mail från Lars Lundell som jag hoppas han tycker är okej att jag nämner. 
Det är imponerande och lyder:
Hej!
Jag såg din fråga i Anbytarforum ang. Jan Olsson Linné, men eftersom jag inte har något användarkonto så får du mitt svar via epost istället.

Han finns på sidan 37 i husförhörslängden för Kristinehamn, men inte i AI:18 (1836-1840) som E Thorsell tror, utan i AI:17 (1829-1834) som tydligen användes i ytterligare två år. Han står som inflyttad från
Stockholm och i bilagorna till flyttlängden finns attesten (HII:2, bild 344 om du har ArkivDigtal), som är utfärdad i Adolf Fredriks församling.

I flyttlängden för Adolf Fredrik, BIIa:3 (1832-1838) är han upptagen som inflyttad från Hedvig Eleonora 28.4 1835 och i H.E. utflyttningslängd BIIa:6 återfinns han på s6 som nr 3 från botten och inflyttad från
Kristinehamn. I utflytningslängden för Kristinehamn, BII3, s145 är han utflyttad från samma sida som 1837, s37 och strax nedanför mitten på sidan finns han angiven inflyttad från Nyed 1833. Värt att notera är att han på båda ställen är född 3.10 1812.

Tillbaka till attesterna i Kristinehamn (HII:2, bild 468) finns utflyttningen från Nyed, 7.10 1832, nr 17, och med hjälp av den hittade jag honom i utflyttningslängden för Nyed, B:2 (1822-1851), s85, att han flyttar från Lindfors, där han återfinns i hfl AI:11b (1831-1835) på sidan 392 hos bruksskomakaren Petter Svensson Nylén och motsvarande i AI:10b på sidan 358. Han flyttar dit 1826 från, som jag tyder det till, Nyeds prästgård och på sidan 374 och Grönfallet i samma hfl finns han med föräldrar och syskon. Det som är lite märkligt är att varken Jan eller hans äldre syster Lovisa (de enda som jag kollade) finns med i födelseboken för Nyed, trots att familjen bodde i Grönfallet när de föddes.Lycka till med det fortsatta forskandet!
Man kan bli lyrisk för mindre!
Stort tack Lars!

Åh, vilka härliga människor de är släktforskarna! Alltid så vänliga och givmilda! Det är ju klart som korvspad att P4.26 ska vara Pr.26 och betyda "Prästgården 1826".
Skomakaren är funnen!

Skomakaren Jan Olofsson var alltså född den 3/10 1812 i Nyed men är inte inskriven i födelseboken. Föräldrarna var:
Torparen Olof Jansson född 1781 troligen i Nyed och hans hustru Anna Larsdotter född 1884 i Sunne (?). De var bosatta i Grönfallet under Hulteby Prästgård och hade minst fem barn. Se ovan.Nyed C:5 (1762-1813) bild 88, sid 169
Olof Jansson var född den 3/8 och döpt 4/8 1781 i Nyed.
Föräldrarna var Jan Olsson och Lena Olsdotter i Grönfallet.Sunne C:7 (1774-1793) bild 153, sid 297
Anna Larsdotter är troligen identisk med denna Anna som föddes den 9 maj 1784 i Sunne. Hon är åtminstone den enda Anna jag hittade i födelseboken det året och hennes far heter Lars. Föräldrarna var Lars Jansson och hans hustru Lisa Olsdotter. Kanske kanske står det mästare framför hans namn (som det stod om smederna). I så fall är det här du ska gräva efter din vallon men först måste du som sagt kolla att det är rätt Anna. Själv kryper jag till kojs och i morgon är en annan dag... Idag, menar jag. Tiden går så fort när man släktforskar.

________________________


Under tiden har följande meddelande flutit in från Peter Borg via Anbytarforum
angående skomakarhustrun Anna Lovisa Andersdotter född 16/2 1812 i Eskilsäter:

Postat av Peter Borg den måndagen 25 mars 2013 - 20:59:

Enligt Värmlands kyrkoboksregister på CD finns här en stark kandidat:
Jag gissar att det är den Anna Lovisa du söker. Försök följa henne framåt och se om det är
hon. Millesvik och Eskilsäter är/var grannförsamlingar och Millesvik var moderförsamling i
pastoratet så det är troligt att födelseorten blev förväxlad.Tack Peter!
Jag håller med. Det är säkert hon.

Avslutande mailväxling:

Från Monica:
Date: Tue, 26 Mar 2013 08:29:05 +0100
Hej!
Saken är biff.
Kolla på släktforskarbloggen.
Hoppas det får dig att tillfriskna åtminstone lite...
 
 
Svar från Irene:
hejlol hahahha japp jag mår faktiskt bättre av dessa glada nyheter, och jagkan inte med ord uttrycka min tacksamhet mot er alla som hjälpt mig. jag önskar själv att jag kan hjälpa någon i samma situation.Det är en underbar känsla.jag forskar inte bara på mina egna kära släktingar ,jag är  intresserad av att bedriva medicinsk forskning och läsa sjukhusjournaler, etc jag hoppas att en dag kanske det jag hittar ochså kan vara till hjälp för andra.Tills vi hörs igen , än en gång ett stort varmt tack.
Love&Light Irene

 

3 kommentarer:

 1. Två år senare hörde en släkting av sig.
  Läs inlägget: Skomakaren som försvann II som du hittar här:
  http://slaktbloggen.blogspot.se/2015/01/skomakaren-som-forsvann-ii.html

  SvaraRadera
 2. Hej Monica !! detta var roligt ;-) men min mail vart fel den ska vara anders_linne@live.se och mitt mobil nr 0705187821.
  Med vänlig hälsning Anders Linne´

  SvaraRadera
 3. Hej igen!
  Tack för rättningen.
  Jag ändrar...

  SvaraRadera