tisdag 12 mars 2013

Avskedade båtsmannen Jöns Gentz från Kastlösa...

Brev via e-post:

Hej. Jag har en skolkamrat som hjälper mig att släktforska, men han kan ej ge mig upplysning om JÖNS GENTZ 1781, 1831-11-08 Kastlösa, Rösslösa, Avsk båtsman. Min far som är avliden sa att han var av vallonsläkt, men viste inte mera.  Nu har jag alltså funnit ett för mig osvenskt namn och vet ej var han kom ifrån, men min farmor Amalia Kristina Samuelsson 1864-06-21 från Kalmar tror jag har rötterna från Gentz. Hoppas du kan hjälpa mig. Var kom han ifrån och var han vallon och vem var hans föräldrar ? Vänligen Birgitta


Hej!
Du ska veta att den vanligaste missuppfattningen bland folk är att de härstammar från just vallonerna. Oftast för de förfäderna var mörka och hade mörka ögon. Oftast är det fel men än ska vi inte ge upp.
Jag hittar din anfader (du bör ju kontollera om han verkligen är det) i dödboken på PLF-skivan över Öland:

Post KAS-D-3053
Giers, Jöns
Avsk Båtsman (ålder: 50)
Rösslösa
Död 8/11 1831 i Kastlösa (H)
Dödsorsak: Rötfeber
Övriga uppgifter
Församlingskod: 84006
--------------
Källa: Kastlösa C:5

Han stavade alltså namnet lite annorlunda då eller så var det prästen som inte hade riktig koll. Här finns inga uppgifter om eventuell familj när han dör vid 50 års ålder. Att han var avskedad som båtsman betyder bara att han hade slutat som sådan, möjligen på grund av skada. Han dör ju faktiskt i rötfeber, stackarn!
Jag hittar ingen vigselnotis men väl födelsen av en dotter som ett och ett halvt år gammal skulle bli faderlös. Jöns hade skaffat sig en ung fru som tämligen snart skulle bli änka. Här stavas namnet mycket riktigt Gentz som du ser.

Lena Maria
Född 25/3 1830 i Rösslösa, Kastlösa (H)
Far
Gentz, Jöns Afsk Båtsm
Mor
Jaensdtr, Cajsa
Hustru, 28 år
Rösslösa

Tillägg:
Dottern Lena Maria Jonsson ovan bör vara din farmors mor (fm m), Birgitta. Hon gifte sig med arbetaren Gustav Samuelsson (fm f) född 1821 i Trosnäs, Persnäs, Kalmar län. De hade minst fem barn varav dottern Amalia (senare Amalia Kristina) Samuelsson (gift Johansson) född 21/6 1864 var din farmor.
Gustav Samuelssons föräldrar var Samuel P Petersson och Stina Andersdotter född ca 1791.

Jag hittar inte Jöns Gentz i Centrala Soldatregistret för det är tråkigt nog inte komplett.
Han finns heller inte med på skivan "Begravda i Sverige".
Det är bara att ge sig in i kyrkoböckerna.
Såvitt jag kan se av soldatregistret är Giers och Gentzel soldatnamn men däremot inte Gentz, Girss eller Gers. Gentz bör i detta fall ändå vara ett soldatnamn i och med att han var cronobåtsman. Vi måste i vilket fall som helst få fram hans familjenamn, födelsedatum och ort för att komma vidare. Om jag inte hittar det i husförhörslängden så kan du kontakta Krigsarkivet i Stockholm. De bör kunna ta fram uppgiften.

Jag återkommer...

Hej igen!
I riktiga dödboken står att
afskedade båtsmannen Jöns Girss har dött av rötfeber den 8 ooch begravts den 13 november 1831 samt att han var boende i Rösslösa, Kastlösa.
Observera ännu en stavning.
Där står tyvärr ingenting om hans födelsedatum som jag hade hoppats.

Jag letar upp honom i husförhörslängden vid tiden för hans död och går bakåt i tiden i hopp om att hitta familjenamn, födelsedatum och ort.

I Kastlösa husförhörslängd AI:3 (1818-1833) Bild 149 sid 287 under inhyses i Rösslösa hittar jag familjen.
 Där står:
Afskedade Båtsmannen Jöns Gertz född 1781 och död 8/11 1831
Hustru Cajsa Jönsdotter född 1802 (datum svårläst) "Gift å ...hus (afflyttat) till Resmo 8/10 1834
Hustru Brita född 1776 sjuk
Son: Olaus född 1807 tjänst...
Dotter: Cajsa född 1810 "Gift flyttat till sid 287"
Dotter: Anna Brita född 1814
Dotter: Lena Maria född 25/3 1830 "åtföljde modern till Resmo 8/10 1834"
(Brita har alltså dött varpå Jöns har gift om sig med Cajsa)
(De tre första barnen är ur första giftet och det fjärde ur andra)

I Kastlösa husförhörslängd AI:2 (1793-1818) Bild 97 sid 181 och bild 178 sid 343 under inhyses i Rösslösa hittar jag familjen som inhyses under Rösslösa.
Det står:
Afsk Cr Båtsm Jöns Gers 1781 (Avskedade Cronobåtsman)
Hustru Brita 1776
Sonen Olaus 1807
Dotr Cajsa 1810
Anna Brita 1817
Med ännu en stavning på efternamnet går jag tillbaka till databasen och hittar vigselnotisen:

Gers, Jöns
Kronobåtsman
Kastlösa
Nilsdotter, Brita
Gammalsby
Vigda 4/1 1807 i Gräsgård (H)

Jöns var alltså kronobåtsman vilket smäller lite högre än vanlig båtsman. Han tycks ha varit det någonstans i Kastlösa, troligen i Rösslösa.
Brita hette alltså Nilsdotter och kom från Gammelsby. Märkligt att de vigdes i Gräsgård. Kanske var hon därifrån och hade haft jobb som piga i Gammelsby. Sånt får du ta reda på. Oftast gifte man sig i kvinnan hemsocken. När jag nu vet vad hon hette så kan jag söka hennes dödsnotis:

Nilsdotter, BritaHustru (ålder: 54)
Rösslösa
Död 4/5 1828 i Kastlösa (H)
Dödsorsak: Giktvärk
Anförvanter
Jöns Giers

Så här långt fakta.
_________________________

I Kastlösa husförhörslängd AI:1 (1776-?) hittar jag av naturliga skäl inte familjen. Jöns var inte ens född här de första noteringarna skrevs. I databasen söker jag Jöns född i Kastlösa och får en enda träff nämligen en Jöns under "inhyses i Rösslösa" (alltså under den rubrik där han skrevs hela livet):

Jöns
Född 25/10 1781 i Kastlösa, Kastlösa (H)
Far
Jönsson, Olof
Bonde Unge
Mor
(Ingen namnuppgift)
Kastlösa

Jag hittar samma familj i husförhörslängdn AI:1 (1776-?)  Bild 27 sid 41 som jag behöver läshjälp för att klara. Där står:
(...) Olof Jönsson 1757
Hustrun Elin 1759
Sonen Jöns 1781
Pig Chierstin från (Sundby?) 1764
Dr(äng) ... (Jönsson?)

Jag letar upp Jöns födelsenotis i födelseboken Kastlösa C:4 (1776-1818) Bild 36 sid 63. Där står:
October d: 25 föddes och den 28 christnades Bonde(n) Unge (?) Olof Jönsson och dess hustrus son ... Jöns i Rösslösa.

Jag vet inte vad som menas med Bonde och Unge i databasen och i födelsenotisen - om det betyder bonde som i yrke och unge som i barn eller om det - i bästa fall kan ha med de svenska adelssläkterna Bonde och Unge att göra.
Det står även något för mig oläsligt i hfl ovan som i bästa fall skulle kunna styrka det sistnämnda men jag tror inte det. Och några valoner kan jag i varje fall inte se såvida de inte finns på kvinnosidan. De valonska namnen är väl kända. Du kan googla på det så får du se.

Jag hittar emellertid vigselnotisen för Jöns föräldrar. De var:

Jönsson, Olof
Hemmansbrukaren
Rösslösa Kastlösa
Olofsdotter, Elin
Mysinge
Vigda 26/12 1780 i Resmo (H)

Och några år senare fick de en dotter:

Brita
Född 26/9 1787 i Rösslösa, Kastlösa (H)
Far
Jönsson, Olof
Hem Bruk
Mor
Olofsdotter, Elin
Rösslösa

Jag är emellertid inte säker på att Jöns under strecket är rätt Jöns. Vi måste få födelsedatumet (25/10 1781) bekräftat för att komma vidare. Hans efternamn var i så fall Jöns Olofsson (Olsson) Giers/Gentz/Gers/Girs

Jag föreslår därför att du kontaktar Krigsarkivet och ber dem plocka fram uppgiften.
De vet även besked om namnet.
Som cronobåtsman var ju Jöns indelt soldat som Raskens fast till sjöss.
Återkom gärna och berätta!

1 kommentar: