onsdag 3 maj 2023

Vem var Hilma Hildegard Karlsdotter född 1863 i Rölanda?

Fortsättning på: 

Resandefolket struntade i prästerna och gjorde som de ville...


Som du hittar här.

Emil Persson skriver ett långt, trevligt och informativt mail som avslutas så här:

Jag undrar även om du forskat något på Hilma Hildegard Karlsdotter?
Hon är min fm mf m.
Jag har tyvärr endast hittat hennes födelse, men inget mer.
Har du någon mer information kring dessa personer som du inte har skrivit om på internet? I sådana fall tar jag tacksamt emot den!
Med vänlig hälsning,
Emil Persson

Hej Emil, 
Det är inte så konstigt att du inte hittat så mycket på Hilma Hildegard Karlsdotter. Det är väldigt svårt att följa resandefolket. Det kräver även en stor portion tur. Frånvaron av anteckningar om Hilma Hildegard får emellertid sin förklaring tämligen omgående och är en lika intressant som hjärtkramande iakttagelse om hur det var för fattigt folk i gångna tider. 
Häng med...

Det är alltså sonhustrun i nedanstående familj vi söker: 

Anna Beata Jansdotter Wetterberg och Didrik Karlsson
Familjen är bosatt i Boda, Trökörna, och anges där vara inflyttade från Rölanda 1863 och 1870.

1863 31/10 hittar jag henne i inflyttningslängden som Beata Wetterin som kommer från Tunhem och ska till Thamstorp i Trökörna där jag sedan inte hittar henne.

1970 8/11 flyttar makarna med fyra barn in till Rangeltorp i Trökörna (för andra gången?). De kommer då från Rölanda där jag inte har funnit dem i utflyttningslängden. Två av de åtta barnen är födda i Trökörna 1868 och 1870 (Kristina och Augusta Charlotta). De övriga barnen har hittills ej återfunnits i några födelseböcker trots ivrigt sökande.
Barnen:
  1. Ulrika Karlsson (mm m) född 10/12 1857 i Toarp
  2. Karl Edvard Karlsson född 13/5 1860 i Toarp
  3. Johanna Karlsson född 27/11 1863 i Acklinga – död 1/1 1876
  4. Johan Peter född 23/6 1866 i Trökörna, Skaraborgs län
  5. Kristina Karlsson / Didriksdotter född 3/6 1868 i Trökörna (mor Beata Jansdtr)
  6. Augusta Charlotta f 1/9 1870 i Trökörna – d 18/5 1871 (mor Beata Jansdtr Wetterberg)
  7. Johan Herman Karlsson född 10/4 1872 i Toarp till Kungsholmen 15/11 1897
  8. Tilda Maria Didriksdotter / Karlsson född 15/12 1874 i Toarp till kungsholmen 7/11 1896. Arbetsbetyg 17/3 1895 Arb 29/5 1896 Utflyttningsbetyg reg och skickat per post.
_______________________________________________________________________________

Sonen:
Karl Edvard Didriksson född 13/5 1860 i Toarp Trökörna (1/1200 eg i Boda)
gift med: 
Hilma Hildegard Karlsdotter född 4/12 1863 i Rölanda
Barn:
  1. Anna Kajsa född 21/12 1884 i Trökörna
  2. Johan Herman född 4/5 1888 i Trökörna
  3. Alexander Natanael född 27/6 1891 i Trökörna - död 7/7 1891
  4. Klas Severin född 24/5 1892 i Trökörna
  5. Julia Olivia född 20/3 1895 i Trökörna
Trökörna (R) AI:7 (1881-1891) Bild 7 / sid 1 (familjen i Boda. Frun står först som piga och om mannen står att han erkänt oäkta barn. De har två barn då. Längre ner på sidan är de en familj - de har gift sig 1/5 1891 - och tredje barnet föds.  

Trökörna (R) AI:8 (1891-1898) Bild 258 / sid 248 (ägare i Bodan 1/1200 mtl)

___________________________________________________________________________________

Hilma Hildegard Karlsdotter
född 4/12 1863 i Rölanda

Födelseboken: Rölanda (P) C:5 (1861-1894) Bild 21

Av födelseboken framgår att hon är född den 6/12 och inte den 4/12, det datum hon får med sig ut i livet. Hon är oäkta dotter till pigan Anna Lovisa Pettersdotter i (Quille Socken), Rölanda.
Hilma Hildegard döps 11/12 1863 och vittnen är Swen Jansson och hustru Ingrid Andersdotter. 

Födelseboken: Rölanda (P) C:5 (1861-1894) Bild 21
Längst till höger om födelsenotisen skriver prästen att modern (Anna Lovisa Pettersdotter) är kringstrykande vilket betyder att hon inte hade någon fast adress vare sig i Rölanda eller någon annanstans. Han skriver också: 
"Dopattest lemnad till pastorsämbeter i Quille med posten den 13/12 1863." 

Man kan utgå från att Anna Lovisa Pettersdotter åtminstone närmast kom från Qville socken.  
Jag kan emellertid inte se att dottern är inskriven i Kvilles (maskinskrivna) födelsebok.  
Då Hilma Hildegard så småningom får heta Karlsdotter är det troligt att hennes biologiske far hette Karl.

1884
Hilma Hildegard (utan efternamn) blir som sin mor kringstrykande. Det framgår av dotter Anna Kajsas födelsenotis (född 21/12 1884). I notisen finns en tydlig anteckning "Oäkta 2" vilket antyder att hon hade fött ett annat oäkta barn tidigare. Karl Edvard Didriksson i Boda är tydligt angiven som far. 

Tengene (R) C:7 (1868-1889) Bild 254 / sid 243

1888
Hilma Hildegard Karlsdotter och bleckslaae Karl Eduard Didriksson i Boda får sonen Johan Herman den 4/5 1888. Av födelsenotisen framgår att gossen är Hilma Hildegards tredje oäkta barn. 1890
Trökörna (R) AI:7 (1881-1891) Bild 7 / sid 1
När Hilma Hildegard Karlsdotter 10/4 1890 flyttar till sin blivande make Karl Edvard Didriksson född 13/5 1860) i Boda, Tröskörna, skrivs hon in som piga i husförhörslängden. De har ju redan sina två oäkta barn tillsammans vilka han erkänner. 

Prästen kan inte, som brukligt var, anteckna varifrån Hilma Hildegard kommer. 
Istället skriver han: 
Har ej förut varit kyrkoskriven.

Det tyder på att hon dittills i hela sitt liv varit kringstrykande varför hon sannolikt inte kan hittas i kyrkoböckerna. Det betyder att man ingenting vet om hennes "frejd" och om hon är ledig till äktenskap eller inte. För att få gifta sig måste saken redas ut vilket görs genom annonsering som prästen mycket riktigt skriver:
"Annonserad skrifven i Patent- och Inrikes tidningar 1890"
Om ingen hörde av sig efter en sådan annons så var saken klar. 

Till saken hör att hennes svärfar - Karl Edvards far - (Didrik Karlsson född 3/1 1828 i Romelanda) hade dött 27/6 1888. Det var dags för Karl Edvard att ta över den 1/1200 av Boda som fadern hade ägt. Svärmor (hans hustru) bor kvar i hans sterbhus med tre av sina döttrar.  

Barnen:
Anna Kajsa född 21/12 1884 i Trökörna
Johan Herman född 4/5 1888 i Trökörna 

1891

I födelseboken ligger även faderskapserkännandet. 

Tengene (R) C:7 (1868-1889) Bild 264 / sid 252b
Undertecknade, numera äkta makar, erkänna härmedelst barnen Anna Kajsa, född den 21 Dec 1884 (åttiofyra) och Johan Herman född 4 Maj 1888, båda i Tröhörna, såsom våra under äktenskaplöfte sammanaflade barn, tillägga dem alla ett äkta barns lagliga rättigheter och anhålla att sådant till framtida efterrätter bli i Tröhörna dopbok antecknadt. 
Boda den 20 Maj 1891 (nittioett)
Undertecknat: Carl Edvardt Didrikson och Hilma Hildegard Carlsdotter. 
Egenhändiga namnteckningar bevittnade av: JG Sahlström v pastor i Tengene
(Tidigare inklistrad i Tengene C:7 uppslag 252)


1891
Hilma Hildegard Karlsdotter och Karl Edvard Didriksson gifter sig 1/5 1891 i Trökörna.
Den 27/6 föds sonen Alexander Natanael i Trökörna. 
Han dör emellertid 7/7 1991 och blir alltså bara 10 dagar gammal. 
Ingen orsak anges i dödboken. 
Tengene (R) F:3 (1880-1894) Bild 34 / sid 71
Trökörna (R) AI:8 (1891-1898) Bild 258 / sid 248

1892
Sonen Klas Severin föds 24/5 1892 i Trökörna
Kallar sig småningom Karlsson. 

1895
Dottern Julia Olivia föds 20/3 1895 i Trökörna
Kallar sig Karlsson.

1898-1921
Trökörna (R) AIIa:1 (1898-1921) Bild 42 / sid 30
Familjen bor kvar i Bodan 1 mtl kronoskatte och minst fyra barn har tillkommit. 
Några har flyttat men alla är vid liv. 


1898
Karl Hjalmar Didriksson/Karlsson född 12/3 1898 i Trökörna

1901
Hilda Akrelia född 10/2 1901 i Trökörna

1903
Ester Maria född 26/9 1903 i Trökörna 

1907
Ellen Charlotta född 29/1 1907 i Trökörna

1912
Tengene (R) F:4 (1895-1921) Bild 111 / sid 103
Maken Karl Edvard Didriksson dör 52 år gammal den 17/8 1912 i Trökörna. Ingen orsak angiven.
Hilma Hildegard lämnas ensam med nio barn varav det yngsta är fem år gammal.


1921-1941
Trökörna (R) AIIa:2 (1921-1941) Bild 390 / sid 30
Barnen flyttar efterhand och lämnar änkan Hilma Hildegard Karlsdotter Didriksson ensam kvar i 1/1200 ägare Karl Edvard Didrikssons sterbhus. 
Där bor hon kvar tills hon dör 81 år gammal den 13/2 1945.

onsdag 1 februari 2023

Inget synligt släktskap med Anckarström...

 Hej Monica!
Du har släktbloggen om Anckarström vilket gjort mig väldigt nyfiken. Jag släktforskar själv eftersom jag ville veta om det fanns någon sanning om vi är släkt på något sätt med Johan Jacob Anckarström.

Aspiranterna som jag nu kommit fram till som kan vara intressanta är bl.a. 
 • Magdalena Hornvall f 1801-10-30 och hennes mamma 
 • Anna Maria Jonsdotter f 1779 Kaga, fadern 
 • Anders Hornvall f 1773-12-21 S:t Olai Norrköping. 
Hornvalls har verkat på Lindö gård som var i Anckarströms ägo. Magdalena, allt enligt 
hfl AD Linköpings domkyrkoförsamling AI:13 (1811-1815) Bild 144/Sida 283, 
att hon är moderns dotter, står ingenstans att hon är oäkta, men hon har Hornvall som efternamn.

Nu till frågan: 
Kan det finnas en koppling mellan släkterna. Har inte kommit så långt men det finns en anteckning om att Anders varit i Stockholm 1799 och där har jag fastnat eftersom jag inte vet ännu under vilken tid han rörde sig i Stockholm och varför. 
I vilket fall som helst så är det intressant med tanke på tidsrummet.
Vore tacksam om du har en möjlighet att svara mig och kanske släta ut några frågetecken
Mvh
Margareta Lönnerberg

Hej Margareta,
Jag tar en snabbtitt...

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:5 (1797-1806) Bild 124 / sid 237
No 67
Anders Hornvall är 26 år och klädmästaregesäll.
Han flyttar 1799 från Stockholm till Hemmandet No 67 i Linköping. 
Prästens markeringar visar att han hör ihop med: 
Enkan Magdalena Johansdotter född 1758 i Rystad (finns ej i födelseboken där) som inflyttade till Linköping därifrån 1760 när hon alltså var två år. 
Enkan Magdalena Johansdotter har oäkta barnen: 
 1. Lena Maria född 1791 i Linköping
 2. Gustaf född 1796 i Linköping
Underst står "Enkan Magda" och "Lena Malmberg" vilket kanske kan betyda att dottern Lenas biologiske far hette Malmberg. 
Anders Hornvall flyttar till Vreta Kloster 1803. Det är där han träffar sin blivande hustru som han gifter sig med 1807.

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:9 (1805-1810) Bild 118 / sid 231

Klädvävware Gesällen Anders Hornwall flyttar in till Linköping från Godegård 1806. Han tar ut bevis till lysning i Vreta kloster och gifter sig 1807 med Anna Maja Jonsdotter som inflyttar samma år från Vreta kloster. 

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:9 (1805-1810) Bild 115 / sid 225
Hemmanet No 67

Klädväfvaren Mäster Anders Hornvall född 1773 i Norrköping kom till Linköping 1806 och gifte sig året därpå 24/6 1807 med Anna Maja Jonsdotter född 1779 i Kaga som inflyttade samma år från Vreta Kloster.
Notera att det står "Dess hustru" och att det sedan står "Dess Dotter".
Dottern är inskriven med annan penna vilket skulle kunna förklaras med att hon skrivits in senare. Hon kan ha varit inackorderad hos exempelvis släktingar och nu i och med giftermålet fått komma hem till sina föräldrar eller åtminstone sin mor. 

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:13 (1811-1815) Bild 125 / sid 245
Hemmanet No 67
Familjen utökas.
Klädväfvaren Herr Anders Hornvall född 1773 i Norrköping
Dess hustru Anna Maria Jonsdotter född 1779 i Kaga
Barn:
 1. Dott. Magdalena född 30/10 1801 i St Lars
 2. Son. Anders född 15/6 1811 i Linköping
 3. Dottern Sophia Albertina född 1813 i Linköping 

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:13 (1811-1815) Bild 144 / sid 283
Hemmandet No 77

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:17 (1816-1820) Bild 237 / sid 467
Hemmanet No 77

Dottern Magdalena född 30/10 1801 (1800) i St Lars gift 8/3 1814 har barnen (måste kontrolleras) :
 1. Johan Gustaf född 15/4 1818 i Linköping
 2. Emanuel Victor född 22/3 1818 i Linköping - död av mässling 3/2 1821 i Linköping
 3. Carl Gustaf 9/(7) 1820 i Linköping 

Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:21 (1821-1825) Bild 249 / sid 493
Linköpings domkyrkoförsamling (E) AI:25 (1826-1830) Bild 216 / sid 425

Hemmanet No 76-77

Dödboken:
Linköpings domkyrkoförsamling (E) CI:5 (1805-1825) Bild 241 / sid 471 (båda makarnas dödsnotiser)
Linköpings domkyrkoförsamling (E) CI:5 (1805-1825) Bild 218 / sid 425 (Emanuel Fabians död)
Linköpings domkyrkoförsamling (E) CI:5 (1805-1825) Bild 228 / sid 445 (Emanuel Victors död)

Klädväfvaren Herr 
Anders Hornvall född 1773 i Norrköping - död av tärande 52 år gammal den 21/12 1825 i Linköpings domkyrkoförsamling. 

Dess hustru 
Anna Maria Jonsdotter född 1779 i Kaga - död av tärande 46 år gammal den 11/12 1825 i Linköpings domkyrkoförsamling.

Föräldrarna boende å Gården No 76 o 77 i Sancto Pehrs Quarter dör av tärande sjukdom med bara några dagars mellanrum. Bouppteckning upprättas efter dem båda tillsammans. De gemensamma överlevande barnen är Anders 14, Sophia 11 och Carl 5 år gamla. 
Makarna hade, såvitt jag kan förstå, mer skulder än tillgångar vilket möjligen förklarar att de båda dog av tärande sjukdom.
Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) BI:40 (1826) Bild 263 / sid 256


Hustruns barn före äktenskapet:
 1. Magdalena född 30/10 1801 (1800) i St Lars. Gift med Klädesväfvare Gesällen Gustaf Dahlberg i Norrköping. 
Bådas barn: 
 1. Anders född 15/6 1811 i Linköping
 2. Sophia Albertina född 1813 i Linköping 
 3. Emanuel Fabian född 28/7 1815 i Linköping - död av slag den 14/3 1817
 4. Carl Gustaf född 9/7 1820 i Linköping
Prästens anteckningar visar:
 • att sonen Anders hörde ihop med Spolflickan Fredrika Adamsdotter född 1801 i Linköping. Han flyttar till St Lars 22/10 1821. Inskriven nedanför familjen. Anders flyttar till p 63, 1824. 
 • att dottern Sophia Albertina hörde ihop med Ullskrubbaren Peter Nyström född 23/9 1793 i Örtomta inflyttad från St Lars 1820.  Inskriven nedanför familjen. 
Margareta!
Det står mycket riktigt i den husförhörslängd du hänvisar till om dottern Magdalena född 1801 att hon är "Moderns Barn". Det står också att Magdalena är född i St Lars församling i Linköping vilket ju är rätt långt från Lindö i Vallentuna där hon - om hon var en Ackarström - åtminstone borde ha tillverkats. Jag hittar henne emellertid inte i födelseboken. Uppgiften om att hon var född i St Lars - som följer henne genom livet - kan därför vara felaktig. Sak samma med födelseåret som på annan plats anges till 1800 men inte heller där finns hon i födelseboken.   

Av moderns och makens gemensamma bouppteckning framgår att dottern Magdalena, här kallad Maja Lena, var hustruns dotter före äktenskapet. 
Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) BI:40 (1826) Bild 263 / sid 256 

Jag hittar vid en snabb titt ingen Anna Maria Jonsdotter född 1779 (Magdalenas mor) på Lindö den aktuella tiden.
Kan du belägga att hon var där?

Och vad Anders Hornvalls besök i Stockholm 1799 skulle ha för betydelse i sammanhanget förstår jag inte alls. Anckarström avrättades 1792 och därefter bytte släkten namn. 

Det är emellertid känt att kungamördarens pappa (1729-1777) ska ha gjort ett antal pigor med barn. Det är emellertid inte troligt att dessa barn finns registrerade. 


Man skulle behöva hitta Anders Hornvalls födelsenotis 
för att kunna följa honom framåt ca 25 år i tiden. Du anger i ditt mail att han skulle vara född i Norrköpings St Olai den 21/12 1773. Jag kan inte se att det anges någon annanstans. Och där föds mycket riktigt en Anders. Han är emellertid son till Eric Södersten och hans hustru Brita Andersdotter. 

Norrköpings S:t Olai (E) CI:6 (1768-1786) Bild 87 / sid 163

Jag kan inte se något mer än datum och ort som stämmer in på Anders Hornvall. 
Är detta verkligen rätt person?
I så fall är föräldrarna väl kända. 
På vilket vis kommer då Anckarström in i bilden, menar du?
Det förstår jag faktiskt inte. 

Du skriver också att Anders Hornvall skulle ha "verkat på Lindö gård som var i Anckarströms ägo".
Vad har du för belägg för det? 

Jag kan inte se någonting här som tyder på ett släktskap med kungamördaren Anckarström.

måndag 9 januari 2023

Resandefolket struntade i prästerna och gjorde som de ville...

eller så var det så, att de inte tilläts skriva sig i socknarna - och därmed inte kunde få något prästbetyg. Oavsett vad så är det svårt att släktforska om resandefolket.

Johanna Wetterberg och Jean Peter Wetterberg 
födda 10/8 1787 respektive 1793 10/8
De var syskon, tillhörde Resandefolket och bodde i Norra Björke


" Beata Lejon gifte sig 1780 13/8 i Göteborg (Garnison) med artillerihantlangaren Anders Wetterberg, född ca 1756, och hade med honom barnen Anna Maria född 1785 3/4 i Bolstad sn, Johanna född 1787 10/8 (N Björke hfl), den ovannämnde Johannes född 1791 29/3 i Göteborg (Garnison) och, troligen, Johan Peter född 1793 10/8 i Håsten, N Björke sn (enligt N Björke hfl, ej i fb). "


Johanna Wetterberg 
född 10/8 1787 bor hela sitt vuxna liv i backstugan Linnebacken under Bredäng No 6 i Norra Björkö.

Sven Glad född 24/5 1782 i Olofstorp - död 26/5 1828 i Norra Björke Avskedad artillerist Utfattig
gift med:
Johanna Wetterberg född 10/8 1787 - död 11/8 1843
Barn:
 1. Annika född 7/4 1813 i Norra Björke
 2. Anders född 18/4 1815 i Norra Björke
 3. Anna Maja född 1816 - död späd i Norra Björke
 4. Anna Maja född 5/10 1817 i Norra Björke
 5. Johannes född 28/9 1819 i Norra Björke
 6. Beata född 12/7 1822 i Norra Björke - död 21/12 1822 i Norra Björke
 7. Gustaf född 12/2 1825 i Norra Björke
 8. Carl född 1827 i Norra Björke
 9. Fredrik född 6/1 1829 i Norra Björke (frejdbetyg till Gbg 20/10 1843)
Norra Björke (P) AI:1 (1813-1818) Bild 41 / sid 321 (fam i Linnebacken, og Jan P Wetterberg sa sida) 
Norra Björke (P) AI:2 (1818-1828) Bild 83 / sid 165 (familjen i Linnebacken)
Norra Björke (P) AI:3 (1829-1838) Bild 116 / sid 215 (änkan Johanna m barn i backst Linnebacken)
Norra Björke (P) AI:4 (1838-1853) Bild 118 / sid 233 (som ovan)

___________________________________________________________________________________


Jean Peter Wetterberg
Artillerist vid Artilleriet i Göteborg

Jean Peter Wetterberg född 10/8 1793 i Håsten, Norra Björke - död 15/6 1851 i Norra Björke
gift med:
Anna Cajsa Rosendahl (Dahl) född 1795 i Vedbo härad - död 5/11 1866 i Norra Björke. Hon var då fattighjon med obestämd hemvist under Bredäng. Hon hade med andra ord ingenstans att bo. 

Svärfar kan vara Carl Fredrik Dahl som bor med familjen i AI:3-
Familjen bor i olika backstugor under Bredäng i Norra Björke
Av åtta barn överlevde fyra. Alla fyra blev dömda för brott. 
Barn: 
 1. Aron född 24/7 1823 - död 6/3 1824 (ej i dödboken N Björke)
 2. Adolf född 4/4 1825 i Öjorna, Björke.
 3. Anna född 13/9 1827 i Öjorna, Björke.
 4. August född 22/6 1830 i Öjorna, Norra Björke - död 1/7 1830 i Norra Björke (22/6 enl dödboken)
 5. Abraham född 7/7 1831 i Norra Björke - död 16/10 1831 i Norra Björke (7/7 enl dödboken)
 6. Anna Beata född 10/1 1834 i Öjorna i Björke.
 7. Dawid född 1837 (överstruket) - död 30/11 1837 i Norra Björke (9/2 enl dödboken)
 8. Immanuel född 14/6 1839 i Melby - död 14/2 1878 i Norra Björke
Familjen har sedan 1840 varit inhyses hos Jan Peters fattiga syster änkan och ensamstående trebarnsmamman Johanna Wetterberg. Sedan hon dött 1843 menar prästen att familjen bokföringsmässigt är helt försvarslös och alltså ska överföras till kyrkobokens sidor för just försvarslösa. De överlevande barnen är då 18, 16, 9 och 4 år gamla.


Barnen börjar begå brott och när fadern, Jean Peter Wetterberg, dör 1851 skrivs familjen verkligen in på sidorna för försvarslösa. Barnen är då 26, 24, 17 och 12 år gamla. Om dem står följande att läsa i husförhörslängderna:

 
Fyra barn överlevde barndomen:

Adolf Wetterberg

Adolf född 4/4 eller 3/3 eller 3/4 1825 i Öjorna, Björke. 
Kringstrykare.
Dömd för förfalskning 1846, häststöld 1848, förfalskning 1850 och 1855, riktat livsfarligt vapen mot någon 1859 och 1869 flyttat till Rölanda i Dalsland.

Norra Björke (P) AI:4 (1838-1853) Bild 118 / sid 233
Adolf Wetterberg dömd vid Vest... Häradsrätt i Dimbo den 27/3 1850 för förfalskning att böta 13.... eller 12 dagars fängelse vid vatten och bröd samt mista äran. 

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / sid 312
Kringstrykande drängen Adolf Wetterberg född 3/3 1825 (obs, datum) 

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / sid 311

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / Sida 311
Återkom 6/10 1857 efter 2 års vistande på Rindö med betyg om godt uppförande angiven av sockennämnden att straffas. 
I december 1859 begagnat lifsfarligt vapen emot annan person. 
Efter uttjent 2 års arbetstid återkom i januari 1862 med betyg om ... pålitligt uppförande.
Dömd af Göta Hofrätt den 23/10 1846 för förfalskningsbrott till 16 dagar vatten och bröd samt ärans förlust. Dito för samma brott vid Vartofta Häradsrätt 27/3 1850 till 12 dagar vatten och bröd samt ärans förlust.
Häktad för lika brott Mariestad i juni 1855. Dömd till 2 års allmänt arbete i september 1855.

Karlsborgs garnisonsförsamling 

Karlsborgs garnisonsförsamling (R) AI:17 (1849-1861) Bild 113 / sid 359

Fånge no 225 och 259 Adolph Wetterberg
Född 4/3 1825 i Björke socken Junhems Pastorat, Väne Härad av Elfsborgs län
Fadern född Gotha, Artilleristen och torparen Johan Petter Wetterberg, död 1851 i Björke socken. 
Hustrun Anna Catharina Rosendal lefver och bor ibm.
Oläslig rad
Icke gift
Senast i Björke socken, Elfsborgs län 1840-1850
1850 i Skaraborgs län för förfalskningsbrott med 12 dagar å vatten och brjöt... ... 1855 ibm för förfalskningsbrott ... dito 
Ankom den 17/7 1856 dömd till 2 år enligt ... utslag av den 22/9 1855
Den 7/1 1862 Mindre pålitlig

  Långholmens Centralfängelse

Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv (A, AB) AIa:5 (1859-1861) Bild 56 / sid 25

Fånge No 263 Wetterberg Adolph intogs den 21 januar 1860, försvarslös, på 2 år. 
Född den 4 mars 1825 i Björke socken i Elfsborgs län. Se (?) nr 2, pag 192
Far: Göteborgs Artilleristen, torparen Johan Petter Wetterberg, död 1851 i Björke
Mor: Hustrun Anna Catharina Rosendahl, ... och bor ibidem.
Wistad hos sina föräldrar till (se ... No 2, pag 192) Nattvardsgångn 1:1840 i ... Sist: 1850 i Björke sn
fd ...hedmakare
Ogift
Senast i ... Elfsborgs län (1851)
1850 i Skaraborgs län för förfalskningsbrott med 14 dagars vatten och bröd samt ärans förlust.
1855 ibid för 2:a resan förfalskningsbott med 1? dygns vatten och bröd 
Ankom den 21/1 1860 dömd att ... ... och ... straffad för förfalskningsbrott. Hålles till 2 års ... arbete jämlikt ... ... i ...borgs Utslag den 7/1 1860
Läser innantill och utantill samt förstår försvarligt. 

______________________________________________________________________________

Anna Wetterberg

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / Sida 311
Anna född 13/9 1827 i Öjorna, Björke. 
Död 31/7 1877 i Lagmansered

Kringstrykare 
Dömd för stöld 1848 och förfalskning 1850 (oäkta barnen Alfred 1864 och Augusta 1867) 

Lysning till äktenskap 3/4 1870.
Lagmanserad 14/10 1870.
Gift 3/6 1870 med Karl Fredrik Ros född 1832

 Barn före äktenskapet:
Alfred född 18/3 1864 i Sandhult - död 6/5 1864
Augusta född 22/12 1867 i Mellby

Barn inom äktenskapet:
Karl Otto född 6/7 1861 i Sandhult
Tilda född 1870 i Lagmansered

Maken gifte om sig 8/11 1878 och fick flera barn. 

Norra Björke (P) AI:4 (1838-1853) Bild 118 / sid 233
Anna tilltalad för stöld 1848. Då häktad i Mariestad för stöld och förfalningsbrott i juli 1850.
 
Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / sid 312

 Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / Sida 311        
Straffad för stöld 1850 och förfalskningsbrott. Dömd 5/3 1851 till 2 års allmänt arbete. ... ... ... ... remiss från 1855 ??
1864, Sid 311, 2, 7/8 1863 Mellby (och i rutan) 3/6 1865 blef icke emott... Mellby ... ... (Denna pag?)
(Anna Wetterberg)  Som blef straffad för stöld år 1850. Dömd för förfalskningsbrott den 5/3 1851 till 2 års allmänt arbete. Enligt Kong Bef hafvandes remiss i augusti 1855 haft oäkta barn, hvarav ingen uppgift blifvit ytterligare lämnad.

Lagmansered (P) AI:10 (1874-1887) Bild 249 / sid 246 (Anna dör 31/7 1877. Maken gifter om sig
          och får flera barn. Anteckning: Straffad för förfalskning 5/3 1851 till 2 års arbete. 
          Eger medborgerligt förtroende. Ej i dödboken.

Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 38 / sid 65 (Anna död 31/7 1877 i Lagmansered, Älvsborgs län)

_________________________________________________________________________________


Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 169 / sid 310


Immanuel Wetterberg

Immanuel född 14/6 1839 i Melby - död 14/2 1878 i Norra Björke
Kringstrykare och Wallackare

Ledighetsbetyg till Hjertum 18/5 1870

Dömd för fickstöld 1854
Någon av makarna blev dömd för andra resan stöld 1856 (i AI5 s 309-312 står det på hennes rad och i AI:6 sid 231 står det på hans) 29/11 1856 dömd för 2:a resan stöld

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 169 / sid 310
Fått arbetsbetyg 574 1861 och 7/4 1864.
Denne sonen Wetterberg har sedan flera år kringstrukit landet utan bestämd hemvist, åtföljd av en lösaktig qvinna som han benämt Maria Andersdotter från Brattorp i Hjärtums socken och den han kallat sin fästeqvinna, ehuru han derpå icke haft eller företett något bevis, och med hvilken han dock har flera barn, som de troligen drar med sig kring landet.
Vistas på Hasslebacken under Bredäng. 

Gift med:
Maria Andersdotter född 7/7 1837 i Hjertum. Familjen bor i AI:6 sid 151 i Slämmedsmaden.
1856 29/12 dömdes för andra resan stöld vid Ul.. borgs Rådhusrätt (Se inflyttningsattest) Inflyttad från Hjertum 1870.

Barn:
 1. Karl Gustaf född 5/6 1867 (före äktenskapet),
 2. Alma Matilda född 19/11 1875 - död 5/6 1877, 1 år 6 mån 16 dag Orsak okänd
 3. Anders Johan född 24/3 1873
I nästa hfl står om Immanuel Wetterberg att han 29/12 1856 dömdes för andra resan stöld. Hänvisning till AI:6 sid 309 o h 312.

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 169 / sid 309 (Immanel som kringstrykare)
Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / sid 312 (hustrun dömd för stöld)
Norra Björke (P) AI:6 (1872-1895) Bild 237 / Sida 231(familjen bland försvarslöse)
Norra Björke (P) AI:6 (1872-1895) Bild 157 / sid 151 (fam i backstugan Wetterbergshage,
          Slämmedsmaden. Immanuel död)
Norra Björke (P) AI:6 (1872-1895) Bild 237 / sid 231 (familjen försvarslös)

_________________________________________________________________________________

Anna Beata Jansdotter Wetterberg 
född 10/1 1834 i Norra Björke

Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 32 / sid 53

Anna Beata född 10/1 1834 i Öjorna i Björke (mm mm)
Dömd för fickstöld 1854. Försvinner till Skepplanda 1855. Dyker med säkerhet upp Trökörna 1870.

Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 169 / sid 310
Tilltalad April 1854 i Borås för fickstöld. Skepplanda 1/2 1855. Modern född Rosendal död 5/11 1866. 

Gärdhem (P) AI:7 (1851-1866) Bild 85 / sid 150
Anna Beata (född 10/8 1834) är piga i Gärdhem. Kom från Skepplanda 11/5 1855. Prästen påpekar att hon 1856 är försvarslös.

Gärdhem (P) AI:7 (1851-1866) Bild 339 / sid 657
Anna Beata införd på sidorna för försvarslösa. Ingen anteckning om att hon flyttat. 

Gärdhem (P) AI:10 (1867-1881) Bild 303 / sid 604
Pigan Anna Beata Jansdotter Wetterberg född 10/8 1834 i Björke - Försvarslös (Obekant)

Gärdhem (P) AI:12 (1881-1902) Bild 339 / sid 654
Pigan Anna Beata Jansdotter Wetterberg född 10/8 1834 i Björke - Obefintlig. (Okänd)

Anna Beata Jansdotter Wetterberg
föddes 10/1 1834 och i husförhörslängderna i Norra Björke har hon rätt födelsedatum. 
I Gärdhem skrivs hon som född 10/8 1834. 


Det går dessvärre inte 
att med säkerhet följa Anna Beata Jansdotter Wetterberg genom livet. Resandefolket hade ingen som helst anledning att låta prästerna kontrollera dem och tog följaktligen lätt på den anmälningsskyldighet som de flesta andra var noggranna med. 
som 20 år gammal döms för fickstöld 1854. Familjen tillhörde Resandefolket, kallas kringstrykare och hade inte för vana att anmäla sig hos prästen i de socknar de kom till och bosatte sig i. Av de åtta barnen är bara två (Kristina och Augusta Charlotta) inskrivna i födelseboken. När Anna Beata lämnar Björke glider hon alltså bara iväg utom synhåll för prästen. 
 • I april 1854 åker hon fast för fickstöld i Borås
 • 1/2 1855 flyttar hon till Skepplanda. 
 • 11/5 1855 kommer hon tillbaka från Skepplanda. Hon skrivs 1856 in i Gärdhems kyrkobok som försvarslös.
Därmed försvinner hon för mig. 
På den tiden noterade prästen alla nya personer som flyttade in i socknen. De måste alla ha ett prästbetyg med sig som berättade varifrån de kom och om det fanns något särskilt att berätta om personen. Om en person var utfattig, utan arbete, utan arbete, våldsam eller oärlig kunde hon eller han vägras inflyttning. 

Den som visste med sig att den skulle få dåligt betyg av prästen - och det visste ju Anna Beata - kunde därför strunta i att ta ut en attest och flytta ändå. De kom då inte med i husförhörslängden och kallades kringstrykare - och det kallades hennes syskon. Senare kunde de dyka upp om de till exepel blev dömda för brott eller födde ett oäkta barn. Om de dessutom lyckades uppge felaktigt födelsedatum blir de närmast omöjliga att följa bakåt. Det är för övrigt inte säkert att de ens själva visste exakt när de var födda.

Den enda Anna Beata Jansdotter Wetterberg jag kan hitta är nedanstående kvinna som uppges vara född 16/8 1833 i Tunhem (födelsenotis där saknas). 
Hennes make kopparslagaren Didrik (Henrik) Karlsson eller Carlsson kan jag heller inte hitta. 
Jag hittar heller ingen uppgift om vigsel. De kanske helt enkelt inte var gifta. 

Släktskapet går med andra ord inte att säkert belägga.  

Att denna Anna Beata verkligen hette Jansdotter Wetterberg bevisas av födelsenotiserna för två av deras barn som finns införda i födelseboken för Trökörna. Hennes namn är det alltså ingen tvekan om. 
Här anges hon vara född 16/8 1833 i Tunhem men ingen födelsenotis kan hittas.

Den unga familjen är inte att anse som fattig när de flyttar in till Trökörna 3/8 1863. De köper sin lägenhet i Skintebacke - blir 1/20 mtl ägare med äganderätt för evärdelig tid vilket inte var det vanliga för Resandefolket. 
Av de åtta barnen återfinns födelsenotis i Trökörna för två. Av det kanske man kan dra slutsatsen att familjen reser omkring och att barnen kommer till världen varhelst de råkar befinna sig. 


Anna Beata Jansdotter Wetterberg 
(mm mm) född 16/8 1833 i Tunhem (Vä).
Möjligen gift med:
Didrik (Henrik) Karlsson (mm mf) född 3/1 1828 i Rommeled - död i Boda Trökörna 27/6 1888
Lägenhetsägare i Rangeltorp, kopparslagare

Ingen av dem har återfunnits i födelseböckerna på rätt datum. Jag hittar emellertid en födelsenotis för Didric Carl Hedgren född 5/3 1830 i Rommele. Son till afskedade Calle Hedgren (född 10/4 1802) under Romeleda Skattegård och Ulrika Pettersdotter (född 1786). Och då pappan hette Calle så blir efternamnet helt korrekt Carlsson eller Karlsson. Det är alltså även här födelsedatum som inte stämmer. 

Rommele (P) C:2 (1730-1830) Bild 274 / sid 539

Carl Hedgren född 16/4 1802 (kom 1821 från Göteborg)
Ulrica Pettersdotter Körning född 1786 (?)
Barn: 
 1. Carolina född 1819
 2. Johannis 30/6 1822 och/eller 1823
 3. Didric Carl född 5/3 1830
Långared (P) AI:5 (1813-1830) Bild 165 / sid 160 (fam i Ljungbacke. Kom från Göteborg 1821. Carl 
          Hedman kallas afskedade volotärren. "Tydligare betyg skall anskaffas" samt "Har sålt 
          hemmanet till Olof Olofsson i Helsingstorp men vill ha hemmanet åter, hvarför han 
          tänker (formera) process.)
Rommele (P) AI:1 (1772-1835) Bild 313 / sid 11 (familjen i Trälängen Åryd, afflyttar 10/12 1830)
Stora Lundby (P) AI:6 (1831-1835) Bild 29 / sid 45 (familjen i Stannum)

          (Högsby (H) AI:3 (1812-1819) Bild 16 / sid 7 (här finns en Carl Svensson född 16/4 1802)

___________________________________


Anna Beata Jansdotter Wetterberg 
och Didrik Karlsson
Familjen är bosatt i Boda, Trökörna, och anges där vara inflyttade från Rölanda 1863 och 1870.
1863 31/10 hittar jag henne i inflyttningslängden som Beata Wetterin som kommer från Tunhem och ska till Thamstorp i Trökörna där jag sedan inte hittar henne.

1970 8/11 flyttar makarna med fyra barn in till Rangeltorp i Trökörna (för andra gången?). De kommer då från Rölanda där jag inte har funnit dem i utflyttningslängden. Två av de åtta barnen är födda i Trökörna 1868 och 1870 (Kristina och Augusta Charlotta). De övriga barnen har hittills ej återfunnits i några födelseböcker trots ivrigt sökande.
Barnen:
 1. Ulrika Karlsson (mm m) född 10/12 1857 i Toarp
 2. Karl Edvard Karlsson född 13/5 1860 i Toarp
 3. Johanna Karlsson född 27/11 1863 i Acklinga – död 1/1 1876
 4. Johan Peter född 23/6 1866 i Trökörna, Skaraborgs län
 5. Kristina Karlsson / Didriksdotter född 3/6 1868 i Trökörna (mor Beata Jansdtr)
 6. Augusta Charlotta f 1/9 1870 i Trökörna – d 18/5 1871 (mor Beata Jansdtr Wetterberg)
 7. Johan Herman Karlsson född 10/4 1872 i Toarp till Kungsholmen 15/11 1897
 8. Tilda Maria Didriksdotter / Karlsson född 15/12 1874 i Toarp till kungsholmen 7/11 1896. Arbetsbetyg 17/3 1895 Arb 29/5 1896 Utflyttningsbetyg reg och skickat per post.
_______________________________________________________________________________

Sonen:
Karl Edvard Didriksson född 13/5 1860 i Toarp Trökörna (1/1200 eg i Boda)
Hilma Hildegard Karlsdotter född 4/12 1863 i Rölanda
Barn:
 1. Anna Kajsa född 21/12 1884 i Trökörna
 2. Johan Herman född 4/5 1888 i Trökörna
 3. Alexander Natanael född 27/6 1891 i Trökörna - död 7/7 1891
 4. Klas Severin född 24/5 1892 i Trökörna
 5. Julia Olivia född 20/3 1895 i Trökörna
Trökörna (R) AI:7 (1881-1891) Bild 7 / sid 1 (familjen i Boda. Frun står först som piga och om mannen står att han erkänt oäkta barn. De har två barn då. Längre ner på sidan är de en familj - de har gift sig 1/5 1891 - och tredje barnet föds.  

Trökörna (R) AI:8 (1891-1898) Bild 258 / sid 248 (ägare i Bodan 1/1200 mtl)
_________________________________________________________________________________


Jean Peter Wetterbergs familj
Norra Björke (P) AI:1 (1813-1818) Bild 41 / sid 321 (og Jan P Wetterberg på sa sida som Johanna W)
Norra Björke (P) AI:2 (1818-1828) Bild 89 / sid 177 (Famljen i torpet Öjorna under Brädängs Rote 
          No 6. Jan Petter Wetterberg vid Artilleriet i Göteborg)
Norra Björke (P) AI:3 (1829-1838) Bild 125 / sid 233 (familjen bor i torpet Öjorna under Bredäng. 
          Flyttar till torpet (?) Grönlund under Bredäng 1832)
Norra Björke (P) AI:3 (1829-1838) Bild 119 / sid 221 (från Öjorna 1832. Familjen bor i ett torp 
          (Åckrerre?) under Stora Bredäng. Familjen flyttar 1835 till torpet Thorbjörns)
Norra Björke (P) AI:4 (1838-1853) Bild 124 / sid 245 (familjen i backstugan Grönlund u Bredäng 
          No 6, flytt 1840 till backstugan Linnebacken där de är inhyses hos Johanna Wetterberg) 
Norra Björke (P) AI:4 (1838-1853) Bild 118 / sid 233 (familjen är inhyses hos Johanna Wetterberg 
          som dock dör 1843 och lämnar tre barn föräldralösa. Prästen skriver att Jan Petters familj bör 
          föras in bland de försvarslösa. Barnen Anna och Adolf har börjat begå brott. Det går inte att 
          avgöra vem som gjort vad.
Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 170 / sid 312 (familjen införd på sidorna för försvarslösa)
Norra Björke (P) AI:5 (1854-1871) Bild 169 / sid 310 (Änkan dör. Sidan för försvarlösa)
         
Dödboken
Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 115 / sid 219 (Jan P Vetterberg gift backstugusittare på 
          Linnebacken under Stora Bredäng död av lungsot 58 år gammal den 15/6 1851)
Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 130 / sid 249 (Wetterberg Anna Cajsa, fattighjon född 
          Rosendal, Enka av Jan Peter Wetterberg, försvarslös på socken. Dog 71 år gammal den 
          5/11 1866. Död i Skogshagen under Bredäng. Född i Vedbo härad.
Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 26 / sid 41 (Sonen August död 22/6 1830 i Öjorna, Gunnarsbo)
Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 27 / sid 43 (sonen Abraham död 7/7 1831 i Öjorna, Gunnarsbo)

Norra Björke (P) C:4 (1818-1872) Bild 38 / sid 65 (sonen Dawid död 9/2 1837 i Linnebacken)


Anna Beata Jansdotter Wetterberg
Utflyttn o barnafödslar
Tengene B:4 sid 203 rad 96 (Hela familjen flyttar in till Rangeltorp i Trökörna)
Trökörna C:7 sid 46 (dottern Kristina föds)
Trökörna C:7 sid 52 (dottern Augusta Charlotta föds i Rangeltorp)


Anna Beata Jansdotter Wetterberg
Trökörna AI:5 sid 237 (Familjen i Djupedahls rote i Rangeltorp. ägare Skintebacke lägenhet för 
          evärdelig tid. Från Rölanda 1863)
Trökörna AI:6 sid 140 (fam i Djupedahls rote, Rangeltorp)
          Ägare Skintevartle lägenhet för evärdelig tid. Infl från Rölanda 3/8 1863. Fytt till Boda 1878.
Trökörna AI:6 sid 4 (fam i Boda. Inflyttde fr Rangeltorp 1878)
Trökörna AI:7 sid 1 (fam i Boda. Far Didrik Karlsson död)
Trökörna AI:8 sid 248 (Bodan 1 mtl, Didrik Karlssons sterbhus. Bara Anna Beata o dtr Kristina kvar o 
          gifte sonen KE med familj)
Trökörna (R) AIIa:1 (1898-1921) Bild 43 / sid 31 (Anna Beata enka med dtr Kristina i Bodan. Dtr Kristina 
          flyttar till Johannes församling i Stockholm 18/2 1899. Anna Beata kommer efter - då till Katarina 
          församling  25/4 1905. 

 • Tengene B:4 sid 53 rad 44 (Beata Wetterin flyttar in från Tunhem till Thamstorp i Trökörna)
 • Tengene B:4 sid 203 rad 96 (Hela familjen flyttar in till Rangeltorp i Trökörna)
 • Trökörna C:7 sid 46 (dottern Kristina föds)
 • Trökörna C:7 sid 52 (dottern Augusta Charlotta föds i Rangeltorp)
 • Trökörna AI:5 sid 237 (Familjen bor i Rangeltorp)
 • Trökörna AI:6 sid 140 (Rangeltorp)
 • Trökörna AI:6 sid 4 (Boda) (från sid 140 år 1878)
 • Trökörna AI:7 sid 1 (Boda)
 • Trökörna AI:8 sid 248 (Boda, Didrik Karlssons sterbhus)

Anna Beata och dtr Kristina i Stockholm
1905-04-28 Anna Beata W ensam Kopparslagareänka på Skånegatan 68 i Pyramiden 18, Katarina
1907-10-08 Anna Beata W med dtr Kristina mfl Götgatan 73 i Pyramiden 1 (FLERA PERSONER)
1909-12-07 Anna Beata W ensam Kopparslagareänka på Bondegatan 17 i Timmermannen 14, Katarina
1909-12-11 Anna Beata W ensam Kopparslagareänka på Trädgårdsgatan 5 i Phaeton 7, Sankt Nikolai
Hon får 10 kr i fattiggåva
1909-12-11 Som ovan, inflyttad denna dag från annan rote i staden.
0000-00-00 Datum saknas. Bor med dtr Kristina o hennes två söner. "Pension" Bollhusgränd 3A 3B 3C,
          Pegasus 5 7, Ogifta dottern Kristina Didriksdotter f 3/6 1868 i Trökörna: dtr Helmin Osilia 
          Andina född 18/11 1903 i Ad Fred och son: David Gustaf Ejnar Julius född 9/6 1908 i Katarina.
          Ngt om "Rem t utack byrån.               
1921-04-08 Kopparslagareänka Anna Beata W "Pension" Bollhusgränd 3A 3B 3C, Pegasus 5 7. Död 8/4 1921.  

Rotemannen
1905 Skånegatan 68 
1905-1907 Götgatan 73
1907-1909 Bondegatan 17
1909-(1912) Trädgårdsgatan 5 Anna Beata bor med sina barn Tilda Maria och Kristina och barnbarn
1909-1914 Trädgårdsgatan 5
1914-(1917) Bollhusgränd 3A
1914-1921+ Bollhusgränd 3A död 8/4 1921

___________________________________________________________________________________


Ulrika Didricsdotter (mm m) född 10/12 1857 i Toarp
vigsel 23/11 1884

Arbetaren
Carl Gustaf Staf (mm f) född 14/1 1858 i Vreta Kloster Östergården - död 12/4 1902 i Solna 
Son till Lifgrandier Per Gustaf Staf i Sandkärr född 24/11 1828 i Vreta Kloster ohh (vigsel 28/12 1849) Anna Sofia Andersdotter född 23/12 1830 i Vreta Kloster.

Barn:
 1. Anna Lovisa Henrietta (mm) född 9/2 1885 i Svea Art förs, Sthlm
 2. Gerda Ingeborg född 17/9 1887 i Stockholm SBBH
 3. Ivar Henning född 7/2 1891 i Stockholm SBBH
 4. Sally Ulrika född 5/10 1893 i Johannes församling

Föräldrarna:
Vreta kloster (E) C:7 (1798-1843) Bild 250 / sid 491 (Per Gustaf föds 24/11 1828 som son till torparen 
          Jonas Askegren i Källstorp ohh Brita Cajsa Andersdotter)
Vreta kloster (E) C:7 (1798-1843) Bild 263 / sid 517 (Anna Sophia föds 23/12 1830, dtr till torp Anders 
          Andersson ohh Inga Stina Persdotter från Fiskarehem)

Carl Gustaf Staf född 14/1 1858 i Vreta Kloster
Vreta kloster (E) C:8 (1843-1861) Bild 86 / sid 161 (Carl Gustaf föds)
Vreta kloster (E) AI:16 (1853-1862) Bild 354 / sid 336 (i föräldrahemmet i Sandkärr)
Vreta kloster (E) AI:17 (1862-1866) Bild 407 / sid 391 (i föräldrahemmet m föräldrar o syskon)
Vreta kloster (E) AI:20 (1872-1876) Bild 227 / sid 219 (i föräldrahemmet, arbetare å Mjölarp egor)
Vreta kloster (E) AI:20 (1872-1876) Bild 291 / sid 281 (dräng i Kongsbro)
Vreta kloster (E) AI:21 (1872-1876) Bild 188 / sid 475 (dräng Wallby Aspegården)
Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:16 (1875-1890) Bild 61 / sid 58 (Lysn 23/11)
          (från Törnevalla 29/10 1878. Till 52?)

Solna (AB) AIIa:3a (1898-1901) Bild 110 / sid 1004 (familjen i Nya Hagalund No 2)
Solna (AB) AIIa:10 (1901-1906) Bild 140 / sid 1507 (Carl Gustaf o Ulrikas familj i Nya Hagalund No 2)
Solna (AB) AIIa:13 (1901-1906) Bild 910 / sid 2333 (Norra Hagalund No 34, Carl Gustaf död)
Solna (AB) AIIa:11 (1901-1906) Bild 2310 / sid 1980 (änkan o barnen Nya Hagalund No 94)

https://www.geni.com/people/Beata-Gr%C3%B6nwall-Lejon/6000000048758838877