torsdag 20 juli 2017

Fjärde resan fylleri och Erich Apelroth hamnade i stupstocken...

Jag hittade för några år sedan en skogvaktare Erik Apelroth född 17/5 1767 i Hassle församling, Skaraborgs län, åt en bekant. Härom dagen kom det på tal igen och jag har därför tagit fram papperna för att se om man kan komma längre. Databaser mm förbättras ju hela tiden. Varifrån kom namnet? Det var frågan.

Lars Larsson (mm mm mm ff)
döpt 30/4 1728 på Torsö - död av ålder 80 år gammal den 17/6 1808 i Vråna. Det finns inga husförhörslängder för Torsö förrän 1796 och då finns inga spår kvar av familjen. Vi kan därför inte få någon bild av hushållet. Det enda vi vet är därför att Lars far var skogvaktare. Av dödsnotisen framgår dock att fadern hette Lars och modern Rebecka.


Den 30 april christnades Skogvaktare Larssons barn som Lars.

Lars Larsson (Apelroth) var gift med:

Hedvig Hansdotter (mm mm mm fm)
född ca 1727 i Hafva (Fagerlid) (En annan uppgift är Finnerödja) - död av vattusot 73 år gammal den 30/5 1800 i Vråna, Forshem.
Av dödsnotisen framgår att hennes föräldrar hette Hans och Maria.
Lars och Hedvig hade barnen:
1) Lars född 1758 Torsö
2) Maria född 30/3 1760 i Torsö
3) Rebecka född 1762 i Torsö - död 1815
4) Catharina född 13/4 1765 i Torsö
5) Erik Apelroth född 17/5 1767 i Torsö (mm mm mm f)

Av husförhörslängderna framgår att:
Lars Larsson hade fått absolution 1793, 1794, 1797, 1798, 1799 och 1800
Hedvig Hansdotter hade fått abslution 1793, 1794, 1796, 1797, 1798 och 1799
Erik Larsson hade fått absolution 1796
Dottern Rebeckas man Gustaf Olsson född 1763 hade fått absolution 1800 och 1811
De hade många barn, minst sex, som alla verkar skingras sedan morföräldrarna och Rebecka dött.

Absolution
Att få absolution betydde att man av prästen fick syndernas förlåtelse, vanligen i samband med gudstjänst, eller att man av någon anledning slapp en bestraffning. Med anledning av hur många gånger det här gänget fick syndernas förlåtelse av prästen så måste man ju fråga sig vad de höll på med! Rumsrent var det i varje fall inte.

Wikipedia:
I den protestantiska kyrkan fick avlösningen en helt annan betydelse. Privatbikten överläts till vars och ens fria val och avlösning blev liktydigt med tillförsäkrande av syndernas förlåtelse för den botfärdige, eller ett tillämpande på den enskilde av evangeliets allmänna löften om nåd. Båda fanns kvar, inte som nödvändiga för saligheten, utan som kraftfulla medel att trösta bekymrade samveten och särskilt som lämplig förberedelse för att ta del av nattvard. Avlösningens form var den så kallade deklarativa Jag förkunnar dig dina synders förlåtelse.

Torsö (R) C:2 (1726-1761) Bild 72 / sid 135 (Lars Larsson döps)
Torsö (R) C:2 (1726-1761) Bild 94 / sid 179 (dottern Maria föds)
Torsö (R) C:3 (1762-1828) Bild 5 / sid 1 (dottern Rebecca föds)
Torsö (R) C:3 (1762-1828) Bild 8 / sid 7 (dottern Catharina föds)
Torsö (R) C:3 (1762-1828) Bild 13 / sid 17 (sonen Erich Larsson föds)
Forshem (R) C:5 (1800-1849) Bild 244 / sid 628 (Lars Larsson död)
Forshem (R) C:5 (1800-1849) Bild 231 / sid 602 (Hedvig Hansdotter död)
Forshem (R) AI:1 (1772-1780) Bild 58 / sid 105 (Lars Larssons familj i Wråna, Forshem)
Forshem (R) AI:2 (1779-1791) Bild 5 / sid 1 (Lars Larssons familj i Wråna, Forshem)
Forshem (R) AI:3 (1791-1798) Bild 49 / sid 89 (Lars Larssons familj i Wråna, Forshem)
Forshem (R) AI:4 (1798-1812) Bild 79 / sid 147 (Lars Larssons familj i Wråna, Forshem)
Forshem (R) AI:5 (1813-1820) Bild 95 / sid 177 (familjen i Forshem)


Erich Apelroth (mm mm mm f)
var född 17/5 1767 i Nakaregapet, Torsö (Viksala) församling, Skaraborgs län.
Han var son till (se ovan):
Lars Larsson Apelroth döpt 30/4 1728 på Torsö - död 17/6 1808 i Vråna, Forshem (ålderdom) och
Hedvig Hansdotter född ca 1727 i Finnerödja - död 30/5 1800 av vattusot 73 år gammal i Vråna, Forshem


Erich var född den 17/5 i Nakaregapet och döptes 22/5 1767 i Torsö församling. Till höger ses alla dopvittnen som var så många att den döve gosse som föddes några dagar senare helt enkelt hamnade lite för högt upp i födelseboken. 


Erik Apelroth var gift 1798 med Kerstin "Stina" Larsdotter född 1771. 
Hon var dotter till skogvaktaren Lars Wennerholm född 1737 och Catharina Persdotter född 1746 som bodde i Fårenäs, Hassle församling, som hade döttrarna Maria född 1768 och alltså Kerstin (Stina) född 1771.

Erik Apelroth och Kerstin Larsdotter fick tvillingarna: 
Hedvig Apelroth född 8/12 1799 i Hassle - död 15/12 1852
Ulrika Apelroth född 8/12 1799 i Hassle - död 28/2 1801

Hassle AI:12 sid 229
Hassle AI:13 sid 171

Erik Apelroth fick småningom ta över sin svärfars roll som (krono)skogvaktare i Fårnästorpet, Hassle, men slutar av någon anledning sitt jobb i 50-års åldern och flyttar till Alestugan, Hassle, där han blir jordbrukare och torpare.

1821 flyttar dottern Hedvig Apelroth till Torsö. Se nedan.

1822 skriver prästen i husförhörslängden om Erich Apelroth (se AI:12 ovan):
Anklagad för skogstillgrepp 1822. Än ej dömd. Efter landsfiskal ? af den 30 julii 1823, Asperoth dömd till Stockstraff och böter för 4:e resan begånget fylleri. (Obs, felstavningen)

1823 skriver prästen om Erich Apelroth 
(se AI:13 ovan):
Enligt utslag af Mariestad den 30 julii 1823 Apelroth för 4:de gången fylleri dömd till en söndags stockstraff, 13 1/3 ?? och ovärdig förklarad att väljas eller deltaga i wal till sådana förrättningar som innefatta medborgerligt förtroende.

Erik Apelroth var alltså anklagad för skogstillgrepp och fyra gånger dömd för fylleri vilket förutom spott och spe och allmänt åtlöje en söndag utanför kyrkan innebar att han hade supit bort både ära och redlighet och inte längre fick vara med i samhällsgemenskapen.

Offentliga bestraffningar
För mindre allvarliga brott var en tid i strupstocken det vanligaste straffet. Fastlåst i en sådan stock kunde den straffade inte fly undan befolkningens vrede för det brott han eller hon hade begått. Strupstocken erbjöd vanligen en stående eller sittande position, och ibland kunde flera stockar sammanlänkas för att straffa flera personer samtidigt. Folkets känslor kunde uttryckas med allt ifrån ruttna ägg till döda får, även om grövre brott kunde straffas med att få ögongloberna krossade eller att stenas till döds. Strupstocken var därför obeskrivligt mycket mildare.

1825 Dottern Hedvig Apelroth flyttar 13/3 1825 till Torsö igen och gifter sig 20/11 1825 med Magnus Eriksson i Skinnebolet där.

1832 den 21/6 dör Erich Apelroth av vattusot och Kerstin (Stina) blir änka.

1834 flyttar änkan Kerstin (Stina) Larsdotter till dottern Hedvig Apelroth i Torsö. Hon återfinns inte i inflyttningslängden men hon bor hos dottern tills hon dör den 21/3 1847. Hon var då blind.

Eric Apelroths, torpare i Ahlestugan, dödsnotis

Torsö (R) C:3 (1762-1828) Bild 13 / sid 17 (Erich Larsson föds)
Hassle (R) AI:12 (1821-1825) Bild 119 / sid 229 (Erich Apelroths familj i Hassle, brott o fylleri)
Hassle (R) AI:13 (1825-1833) Bild 90 / sid 171 (Erich Apelroths familj i Hassle, fylleri)
Hassle (R) C:5 (1800-1860) Bild 279 / sid 547 (Erich Apelroth död)

Torsö (R) AI:4 (1821-1830) Bild 83 / sid 149 (Hedvig Apelroth i Skinnarbolet, Torsö)
Torsö (R) AI:4 (1821-1830) Bild 110 / sid 203  (Hedvig Apelroth i Skinnarbolet, Torsö)
Torsö (R) AI:5 (1828-1837) Bild 125 / sid 237 (Hedvig Apelroth i Skinnarbolet, modern/änkan har flyttat dit 1834)
Torsö (R) AI:6 (1837-1846) Bild 102 / sid 181 (som ovan)
Torsö (R) AI:7 (1846-1855) Bild 125 / sid 233  (som ovan)
Torsö (R) AI:7 (1846-1855) Bild 29 / sid 41 (Hedda Ulrica i Nordby Mellomgården)

Hedvig Apelroth (mm mm mm)
född 8/12 1799 i Hassle gifte sig med Magnus Ericsson (fm mm f)född 26/3 1801.
De bosatte sig i Skinnarbolet, Torsö församling, Skaraborgs län.

De fick barnen:
1) Maja Stina född 7/5 1826 i Torsö
2) Eric född 11/11 1827 i Torsö
3) Pehr Johan född 28/6 1829 i Torsö
4) Anders Gustaf född 18/4 1831 i Torsö
5) Olaus född 13/2 1834 i Torsö
6) Carl Magnus född 2/7 1836 i Torsö - död 29/7 1838
7) Inga Beata född 6/4 1838 i Torsö
8) Carl Magnus född 29/6 1840 i Torsö
9) Hedda Ulrika född 17/4 1842 i Torsö

Magnus Eriksson dör 31/1 1847 och kort därefter dör Hedvigs blinda mor den 21/3 1847. Bara fem år senare dör även Hedvig Apelroth 53 år gammal den 16/12 1852.

Yngsta barnet, Hedda Ulrika (mm mm m) var bara fem år när fadern dog 1847 och tio år när modern dog 1852. Hon fick därför 1853 flytta till Nordby Mellomgården där hon blev lillpiga.

Jag kan inte se att den äldst kände skogsvaktaren Lars Larsson bar namnet Apelroth. Det ser i stället ut som att det var Erich Larsson Apelroth som tog sig namnet enligt traditionen ett namn som påminde om yrket eller hemsocknen. En erfaren släktforskare menar att det här skulle röra sig om det förstnämnda (rot) vilket väl är en trist förklaring. Men det var ju så, att man tog sig vilket namn man ville då.

Erich Apelroths enda överlevande dotter Hedvig bar namnet Apelroth hela sitt liv men med henne dog det ut. Inget av hennes nio barn förde namnet vidare.

Min bekant ville gärna att namnet Apelroth skulle vara särskilt fint då det åtminstone en tid fanns en betydelsefull person på Stockholms slott med ett liknande namn. Det hade hon läst i en inredningstidning. En skogvaktare - ja flera - är emellertid inte fy skam det heller. Inte ens om han fick sitta i stupstocken utanför kyrkan en söndag för flera hundra år sedan.


Men det fanns i alla fall en adlig ätt vid namn Appelroth. 
Dessvärre tyder ingenting på släktskap.

Adliga ätten Appelroth nr 894 †
Adlad 1675-10-23, introducerad 1678. Utdöd 1703-10-10.
Med det menas att det inte fanns någon man som kunde bära namnet vidare. Kvinnorna räknades inte. Ska man hitta ett samband mellan den adliga ätten och Apelrotharna ovan så får man alltså söka på kvinnosidan. Men det är antagligen lönlöst.

TAB 1
Bengt . Gift med Kerstin Eriksdotter i hennes 2:a gifte, dotter av räkneskrivaren Erik Johansson Furubom och Gunilla Bengtsdotter samt änka efter Matts Andersson i Torflunda.

Barn:
Johan Bengtsson Appelrot,
adlad Appelroth, till Näsby. Född på denna sin fädernegård 1618-05-07. Kammarskrivare i kammarkollegium 1640. Bokhållare vid Stockholms slott 1647. Tillika byggningsskrivare, slottsfogde och befallningsman vid Stockholms slott 1650. Däri stadfästad 1660-06-26. Avsked 1675. Adlad 1675-10-23 (introducerad 1678 under nr 894). Död 1680-01-20 i Stockholm och begraven (Storkyrkan i Stockholms kyrkoarkiv) 1681-03-09 i Jakobs kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1645-06-24 [Pt 1929] med Maria Johansdotter. Död sannolikt 1720 [Långrunda härads dombok 1722-02-16 (OA).].

Barn:
 • Bengt, född 1646. Se Tab. 2.
 • Maria. Gift 1669-07-01 med kungliga sekreteraren och rikshistoriograten Claudius Arrhenius, adlad Örnhielm, nr 1064, född 1627, död 1695.
 • Samuel Johan, född 1655-03-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1664-06-21. Död 1703-10-10 i Stockholm efter återkomsten från vidsträckta resor i främmande länder, samt begraven i Närtuna kyrka Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Med honom utgick ätten.
 • Johan, född 1660-04-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1670-12-18. Volontär vid amiralitetet 1676. Lärstyrman vid amiralitetet 1677. Underlöjtnant 1677-12-31. Överlöjtnant 1678. Död 1679-07-16 (10/6) (At (S).) i Kalmar.
 • Hedvig Eleonora, levde 1693. Gift 1686-09-07 Stockholm med häradshövdingen Johan Rohdin, adlad Leijonbielke, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1710.
TAB 2

Bengt (son av Johan Bernhardsson Appelrot, adlad Appelroth, Tab. 1), född 1646-04-23 i Stockholm. Student i Uppsala 1655-07-00. Sekreterare på ambassaderna till Polen 1667 och 1674 (At (S).). Sekreterare i amiralitetskollegium (At (S).) 1675-03-06. Död 1679-02-19 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1676-12-03 med Maria Ehrencrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Fredrik von Gröninger, född 1654, död 1730), född 1656 (?), dotter av amiralitetskammarrådet Gudmund Spak, adlad Ehrencrantz, och hans 1:a fru Carin Larsdotter.

Barn:
En dotter, född 1677, död 1678.
En dotter, född 1678, död 1680.

måndag 22 maj 2017

Sven Gottfrids mor Anna Wilhelmina dog när han var liten. Han adopterades bort. Vem var hon?

Jag har efter kontakt med barnbarn till Anna Wilhelmina Andersson född 24/5 1886 i Össeby Garn i föregående inlägg funderat lite över vem hon var. Det visar sig att hon hade torpare och indelta soldater i Uppsalatrakten på moderns sida och i huvudsak fattiga statare i Skaraborg på faderns sida. Livet var säkert inte lätt för många av dem.


Obs! att alla barn i syskongrupper sannolikt inte är med på denna skiss. Detta är bara släkten i stora drag. 

Anna Wilhelmina var dotter till statdrängen Johan Andersson och hans hustru Albertina Wilhelmina Sköld i Morsta Nyborg, Össeby-Garn, skriver prästen med sirliga bokstäver i födelseboken. 
Faddrar var torparen Frans Viktor Karlsson och hans hustru Emma Lovisa Petersson vid Nyborg. De tycks ha varit grannar och står inskrivna intill varandra i födelseboken. 

Össeby-Garn, som i dag tillhör Vallentuna, är en typisk bondbygd med stora ytor mark och glest mellan gårdarna. Morsta gård är i dag en väldigt fin gård som åtminstone har haft stor gårdsbutik.

Statdrängen  och arbetaren Johan Andersson (Sven Gottfrids morfar)
född 29/4 1853 i Levene, Skaraborgs län - död 23/5 1927 i Alvik, Solna

Albertina Wilhelmina Sköld (Sven Gottfrids mormor)
född 18/5 1861 i Uppsala - död 10/4 1942 på Solna ålderdomshem
(gifta 29/10 1885)

Hustruns barn före äktenskapet:
1. Sigrid Maria född 11/2 1882 i Ekerö 
2. Ernst Vilhelm född 18/3 1884 i Ekerö (står 2/3 ibland)

Makarnas gemensamma:
3, Anna Wilhelmina född 24/5 1886 i Össeby-Garn (Sven Gottfrids mor)
4. Karl Viktor född 15/5 1889 i Lovö
5. Ida Charlotta född 14/5 1892 i Spånga
6. John Evald född 15/3 1895 i Spånga gm Lindqvist 
7. Karin Elisabet född 13/4 1898 i Spånga
8. Nils Gustaf född 7/1 1901 i Solna
9. Knut Alexander född 31/7 1903 i Solna
10. Doris Cecilia född 30/10 1905 i Solna

Modern Albertina Wilhelmina Sköld 
hade fått absolution (syndernas förlåtelse) för 2:ra resan lönskaläge den 14/4 1884, står det i husförhörslängden i Ekerö. Där står också att hon vid sonens födelse bodde hos den 20 år äldre statdrängen och nyblivne änklingen Carl Erik Eriksson på Kaggeholm. Hon och barnen var dock inte inskrivna där. 

Dessförinnan hade hon 11/4 1882 kommit till Ekerö från Salem och flyttat vidare till Värmdö 29/10 1882. Prästen skriver: Återkom från Wermdö hösten 1883 utan att der varit skrifven. 
Sedan gifter hon sig med arbetaren Johan Andersson från (Lofö) och flyttar 29/10 1885 till Össeby-Garn där de får sitt första gemensamma barn - Anna Wilhelmina 1886 - och varifrån de 24/10 1887 flyttade vidare till Åkeshov i Bromma. De flyttar 26/10 1888 vidare till Berga på Lofö (Lovö) och därifrån till Maria församling i Stockholm den 16/7 1889. 

Rotemansarkivet, Stockholm
1882-1884 var Johan Andersson, inflyttad från Levene, ogift och ensamstående utan barn samt arbetare i Stockholm. Han bodde då på Pilgatan 7 / Hantverkaregatan 22 på Kungsholmen. 
1884 har han inte lämnat in några uppgifter om sig själv och skrivs därför i boken över obefintliga. 
1889 bor familjen på Hornstullsgatan 1 i Maria församling på Södermalm dit de flyttar från Lovö.

De var kort och gott statare som varje år tvingades bryta upp för att hitta ett nytt arbete någon annanstans. Jag har inte följt dem helt men den 28/10 1897 flyttade de från Matildefrid i Bromma (dit de kom 5/11 1895 från Spånga) till Solna
1906 flyttade de till Ekelund från Johannesberg, Solna.
1908 flyttade familjen till sid 1248 (Anna Wilhelmina till sid 131 1906)

Barnen:

1. Sigrid Maria Andersson Sköld född 11/2 1882 i Ekerö 
Hustruns oäkta dotter före äktenskapet. Fader okänd. Modern var vid hennes födelse piga i Salem. Attest dit 20/2 1882. Sigrid Maria flyttar till Jakobs församling 28/12 1897.
I folkräkningen 1900 är hon piga hos en familj Ljunglund i Riddaren No 16, Klara rote 3 i Stockholm. Hon finns inte med i Folkräkningen 1910 eller i dödboken 1901-2013.

Rotemansarkivet
1889 bor familjen på Hornstullsgatan 1 i Maria församling på Södermalm dit de flyttar från Lovö.
1898-1899 är dottern Sigrid Maria piga på Lästmakaregatan 29
1899 är dottern Sigrid Maria piga på Högtorget 12/Oxtorgsgatan 9 i Klara församling. 

Sveriges befolkning 1880-1920:
1900-1908 finns hon i kv Lappland II, Helsingborg. Hon flyttar till Hedvig Eleonora församling i Stockholm den 21/6 1904. Prästen skriver att hon är dömd för lösdriveri, frigiven från Norrköpings Tvångsarbetsanstalt den 15/12 1904. Dömd av Helsingborgs Rådhusrätt den 16/5 1905 för 1:sta resan inbrottsstöld till straffarbete i tre månader. 
1907-1915 finns hon i kv Danmark, Helsingborg, Malmöhus län. Då är hon frisörska. 
Den 28/5 1910 emigrerar hon till Amerika.
(Jag hittar henne dock inte i vare sig Emigranten, Emi-bas eller Ellis Island) 
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) AIIa:33 (1900-1908) Bild 2130 / sid 5245
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) AIIa:80 (1907-1915) Bild 1390 / sid 2584

2. Ernst Vilhelm född 18/3 1884 (står 2/3 ibland) i Ekerö
Hustruns oäkte son före äktenskapet. Fader okänd. Modern från Wermdö församling. "Dock där ej skrifven ehuru dit afflyttad 29/10 1882, skriver prästen. Han blir senare frikallad från det militära. Okänd orsak. Han flyttar 28/11 1905 till Odensala. 
Ernst Vilhelm dog 23 år 11 månader 24 dagar gammal den 26/2 1908. Ogift. Då dräng i Tomta, Husby-Ärlinghundra, Stockholms län men han dog på Stockholms Stads Allmänna Försörjningsinrättning som skickade dödsattest till pastorn i Husby-Ärlinghundra 14/3 1908.
Dödsorsaken ser ut som Farb. pulm. Jag får för mig att det är lungsjukdom.
Odensala (AB) AIIa:2 (1904-1912) Bild 2960 / sid 286

3, Anna Wilhelmina född 24/5 1886 i Össeby-Garn (Sven Gottfrids mor)
Makarnas första gemensamma barn 
Hon fick sonen Sven Gottfrid den 7/10 1906 i Solna.
Död 21 år 5 månader 2 dagar gammal den 26/10 1907 i Johannesberg, Solna

4. Karl Viktor född 15/5 1889 i Lovö
Makarnas gemensamma son. Målare.
Finns med i 1900 och 1910 års folkräkningar. Bor då hemma hos familjen först i Johannesberg och sedan i Alvik, Solna. 
Jag hittar honom inte i dödboken 1901-2013
Inget nytt i befolkningen 1880-1920 heller.

5. Ida Charlotta Skarin född Andersson född 14/5 1892 i Spånga
Finns med i 1900 och 1910 års folkräkningar. Bor då hemma hos familjen först i Johannesberg och sedan i Alvik, Solna. 

Rotemansarkivet, Stockholm:
1919-1922 är hon hushållerska, ogift och inneboende med eget hushåll men utan familj på Hamngatan 28 / Malmskillnadsgatan 34A B - inflyttad 3/6 1919 från rote 18 och utflyttad 5/10 1922 till rote 28.  Samma adress som systern Karin Elisabet. 
Hon är troligen identisk med den gifta kvinna vid namn Ida Charlotta Skarin född Andersson den 14/5 1892 (ingen uppgift om ort) som dog 29/12 1953 då bosatt på Västmannagatan 64, Gustav Vasa församling i Stockholm.
Gift 12/5 1923 
Hennes make var lagerarbetare Karl Fritiof Skarin som blev änkling 29/12 1953. Han var född 6/1 1889 i Kungsholms församling, Stockholm, och dog 5/9 1973 i Gustav Vasa församling, Stockholm. Hans adress var då: Rehnsgatan 16, I Gust. Gården, 113 57  Stockholm.

6. John Evald Andersson född 15/3 1895 i Spånga 
Gift med Lindqvist den 23/9 1922 
Finns med i 1900 och 1910 års folkräkningar. Bor då hemma hos familjen först i Johannesberg och sedan i Alvik, Solna. 
Död 25/7 1979 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. 
Dåvarande adress: Tegnérgatan 47 III, 111 61 Stockholm. På den adressen bor Emma Sofia Andersson som mycket riktigt blev änka 25/7 1979. Hon var född 26/9 1897 i Ringamåla, Blekinge län och dog 10/5 1983 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.

7. Karin Elisabet född 13/4 1898 i Spånga
Finns med i 1900 och 1910 års folkräkningar. Bor då hemma hos familjen först i Johannesberg och sedan i Alvik, Solna. 
Hon är troligen identisk med den Karin Elisabet Holmgren med adress Idungatan 5, Iv, 113 45 Stockholm, Matteus församling, Stockholm (mantalsskriven där sedan 1973) som dog 18/4 1980. 
Hon står i folkräkningarna som född i Spånga men i dödboken som född i Solna.

Rotemansarkivet
1919-1922 var hon kontorist, ogift, ensamstående utanbarn och bosatt på Hamngatan 28 / Malmskillnadsgatan 34 A B på samma adress som systern Ida Charlotta. I hushållet fanns även en
Nils Olle Andersson född 9/11 1921 som är hennes oäkte son född i Jakob och Johannes församling, Stockholm. Hette som vuxen Holmgren. Död 3/4 2004 i Solna. Gift 10/7 1948. 
Hon var Inflyttad 23/12 1919 från rote 18 och utflyttad 11/4 1922 till rote 06. 

Hon var då änka sedan 13/12 1922. 
Hennes make var sannolikt Nils Axel Harald Holmgren född 11/6 1896 i Adolf Fredriks församling, Stockholm och död 13/12 1922. Makarna hade bara varit gifta i åtta månader sedan 1/4 1922 och bodde på Västmannagatan 47 i Gustav Vasa församling, Stockholm.

8. Nils Gustaf Andersson född 7/1 1901 i Solna
Ogift man kyrkobokförd i Råsunda. Diversearbetare.
Finns hos föräldrarna i 1910 års folkräkning.
Han dog 14/9 1972 och var då bosatt på adress Filmgatan 17, 171 33  Solna. 
Ej i Rotemansarkivet. 

9. Knut Alexander född 31/7 1903 i Solna
Finns i 1910 års folkräkning. Då bosatt hos föräldrarna i Solna. 
Ej i Rotemansarkivet.

10. Doris Cecilia född 30/10 1905 i Solna
Finns i 1910 års folkräkning. Då bosatt i Johannesberg, Solna.
Död av lunginflammation den 21/10 1906 i Solna. 
Solna (AB) FI:7 (1901-1906) Bild 1460 / sid 142 (död)


Ekerö (AB) CI:6 (1862-1883) Bild 990 (systern Sigrid Marias födelse)
Ekerö (AB) CI:7 (1883-1894) Bild 120 (brodern Ernst Wilhelms födelse)(hänvisn sid 334 i hfl)
Ekerö (AB) AI:21 (1882-1887) Bild 3470 / sid 334 (lönskaläge)
Ekerö (AB) AI:21 (1882-1887) Bild 1610 / sid 150 (modern piga med äldsta oäkta dottern)
Ekerö (AB) AI:21 (1882-1887) Bild 1750 / sid 164 (hos statdrängen på Kaggeholm)
Bromma (AB, A) BI:3 (1882-1888) Bild 54 / sid 49 (inflyttning Bromma)
Össeby-Garn (AB) CI:5 (1884-1894) Bild 22 (Anna Wilhelmina föds)
Össeby-Garn (AB) AI:15 (1886-1890) Bild 210 / sid 588 (familjen vid hennes födelse)
Bromma (AB, A) AI:28 (1886-1889) Bild 75 / sid 70 (familjen i Åkeshov, Bromma)
Lovö (AB) B:2 (1861-1895) Bild 1050 (inflyttning till Lovö)
Lovö (AB) AI:24 (1886-1890) Bild 2130 / sid 201 (familjen på Lovön)
(Jag har inte följt dem här)
Bromma (AB, A) AIIa:1 (1894-1898) Bild 4610 / sid 453 (familjen)
Solna (AB) AIa:22a (1891-1897) Bild 2870 / sid 277 (familjen)
Solna (AB) AIIa:1a (1898-1901) Bild 1790 / sid 172 (familjen)
Solna (AB) AIIa:3a (1898-1901) Bild 810 / sid 1074 (familjen)
Solna (AB) AIIa:2b (1898-1901) Bild 1490 / sid 890 (familjen)
Solna (AB) AIIa:4 (1901-1906) Bild 1450 / sid 133 (familjen)
Solna (AB) AIIa:15a (1906-1914) Bild 1390 / sid 130 (Anna Wilhelminas familj i Johannesberg, Solna)
Solna (AB) AIIa:17 (1906-1914) Bild 2410 / sid 1230 (Anna Wilhelmina med familjen i Ekelund, Solna)
Solna (AB) AIIa:17 (1906-1914) Bild 2590 / sid 1248 (familjen)
Solna (AB) AIIa:27a (1914-1926) Bild 1620 / sid 1155 (familjen)
Solna (AB) AIIa:15a (1906-1914) Bild 1400 / sid 131 (Anna Wilhelmina får sonen Sven Gottfrid o dör)
Husby-Ärlinghundra (AB) FI:4 (1895-1943) Bild 37 / sid 29 (Ernst Wilhelms död)


Sven Gottfrids morfar: 
Statdrängen  och arbetaren Johan Andersson 
född 29/4 1853 i Levene, Skaraborgs län - död 23/5 1927 i Alvik, Solna

Han var son till: 
Anders Magnusson född 12/5 1821 i Slädene - död 27/12 1869 i Levene och hans nio år äldre hustru
Stina Johansdotter född 3/11 1812 i Levene - död där 7/5 1881. 
De bodde 1853 på Qvistegården, Smedtofta i Levene. Änkan på undantag efter makens död. 
Barn: 
1. Cajsa född 8/11 1844 i Levene - död 3/5 1846 
2. Cajsa född 1/2 1847 i Levene
3. Anna Maria född 23/2 1851 i Levene - död 5/3 1851
4. Johan född 29/4 1853 i Levene

Johan Andersson var 1880 ogift dräng i Smedtofta Qvistegården. Kållands härad, Levene i Skaraborgs län, Västergötland. 

Levene (R) C:6 (1850-1860) Bild 19 (Johans födelse)
Levene (R) AI:11 (1846-1855) Bild 82 / sid 161 (familjen 1853)
Levene (R) AI:13 (1856-1870) Bild 51 / sid 765 (familjen, Anders Magnusson död) 
Levene (R) AI:14 (1871-1877) Bild 110 / sid 104 (änkan på undantag) 
Levene (R) AI:16 (1878-1892) Bild 21 / sid 254 (änkan död) 


Anders Magnusson född 12/5 1821 var son till torparparet i Widlången med Kohagen, Slädene: 
Magnus Hansson född 17/9 1777 i Gådane, Slädene, Skaraborgs län - död 11/12 1830 och 
Anna Eriksdotter född 12/2 1784 i Frittorp, Slädene, Skaraborgs län

Barn:
1. Greta född 22/2 1810 i Vidlången, Slädene
2. Annicha född 9/5 1817 i Vidlången, Slädene
3. Anders född 12/5 1821 i Vidlången, Slädene
4. Ingrid född 28/10 1823 i Vidlången, Slädene
5. Johannes född 1/8 1827 i Vidlången, Slädene

De byter småningom gård med Jan Carlsson i Peru, Slädene, och flyttar dit. Magnus Hansson är bräcklig och dör 1830.

Levene (R) C:4 (1790-1850) Bild 99 / sid 189 (Anders Magnusson föds)
Slädene (R) AI:4 (1820-1825) Bild 13 / sid 17 (familjen)
Slädene (R) AI:5 (1825-1831) Bild 12 / sid 15 (familjen)
Slädene (R) AI:5 (1825-1831) Bild 16 / sid 23 (familjen i Peru)
Levene (R) C:3 (1740-1789) Bild 128 / sid 241 (Anna Eriksdotter föds)

Stina Johansdotter född 3/11 1812 i Levene - död där 7/5 1881. 
Stina var dotter till 
Johannes Petersson född 28/3 1788 i Östergården, Levene, och Catrina Magnusdotter född 28/3 1784 på Qvistegården, Smedtofta, Levene, där de var bosatta.
Barn:
Anders född 9/9 1808 på Qvistegården, Levene
Ingrid född 13/11 1810 på Qvistegården, Levene
Stina född 3/11 1812 på Qvistegården, Levene - Obs! fel datum i husförhörslängden

Qvistegården var Catrina Magnusdotters arvejord. Hennes föräldrar var Magnus Larsson född 14/3 1749 i Bryne, Levene, och Stina Nilsdotter född 1743 - död 10/1 1814. 

Levene (R) C:4 (1790-1850) Bild 71 / sid 133 (Stina föds)
Levene (R) AI:5 (1810-1815) Bild 36 / sid 58 (familjen, tre generationer)
Levene (R) AI:6 (1816-1820) Bild 34 / sid 59


Sven Gottfrids mormor: 
Albertina Wilhelmina Sköld 
född 18/5 1861 i Uppsala Domkyrkoförsamling - död 10/4 1942 på Solna ålderdomshem

Hon var 1880 piga i Älby, Ekerö, Stockholms län, Uppland
Gifte sig 29/10 1885

Albertina Wilhelmina Sköld var dotter till:
Arbetskarlen Carl Erik Sköld född 16/5 1824 i Wassunda och 
Gustava Wilhelmina Redlig född 5/11 1827 i Waksala
De bodde vid Albertina Wilhelminas födelse i Qvarteret Bryggaren i Uppsala. Prästen har i husförhörslängden antecknat att han är svag i läsning medan hon läser hjälpligt. 

De hade barnen:
1. Carl Bernhard född 27/12 1849 i (H Pehr?)
2. Erik Gustaf född 29/12 1851 i Danmark, Uppland
3. Johan Edvard född 15/3 1856 i Waksala
4. Gustava Wilhelmina född 22/3 1859
5. Albertina Wilhelmina född 14/5 1861 i Uppsala Domkyrkoförsamling

Carl Eric Sköld var född 16/5 1824 i Wassunda. Han var son till: 
Soldat no 2 Eric Sköld i Gurresta född 29/3 1800 i Wassunda - död där 17/1 1829
Greta Cajsa Ersdotter född 6/4 1802 i Wassunda. De vigdes 18/11 1821. 

Barn:
1. Carl Eric född 16/5 1824 i Wassunda 
2. Maja Lotta född 28/8 1826 i Wassunda - död 30/7 1830 av inflammation och feber 3 år och 7 mån
3. Lovisa 28/2 1829 i Wassunda - död i Stockholm 1830 (ej i dödboken)

Om sonen Carl Eric står att han hade smittkoppor som barn. 
Hans mor Greta Cajsa Ersdotter förlorade alltså sin man soldaten 1829 och året därpå båda sina döttrar. Hon blir då inhyses enka på Gurrestas ägor. Sonen följer inte med. Han blir fosterbarn (?) i Flottbro. Modern får oäkta tvillingar Petter och Sofia födda 9/3 1834 i Wassunda. Hon gifter sig emellertid 1835 om sig med Peter Jansson född 3/1 1803 i Axberg. Man får anta att han var barnafadern då tvillingarna ej längre kallas oäkta.

Centrala soldatregistret: 


SKÖLD Erik
Släktnamn: Mattsson
Född: -
Död: -
Antagen: 1821
Avsked: 1829
Aktnummer: UR-06-0002-1821

Regemente: Upplands regemente
Rote: Kragsta
Kompani: SIGTUNA KOMPANI
Socken: VASSUNDA
Torpnummer: UR-06-0002

Det kan finnas mer uppgifter om soldaten än vad som visas här t.ex. familjebild eller andra värdefulla upplysningar. Kontakta gärna registret nedan för mer information. Ange soldatens namn och aktnummer.


Soldat no 2 Eric Sköld född 29/3 1800 i Wassunda var son till:
Soldat Mats Mild i Ista, Wassunda, född 1773 i Knifsta och 
Sara Pehrs Dotter född 1764 i Estuna

Barn:
1. Olof född 1797 i Knivsta
2. Erik född 29/3 1800 i Wassunda
3. Greta född 1805 i Wassunda

Prästen skriver att Mats Mild läser rent innantill medan hustrun läser otydligt. Han är bra på Luthers Cateches medan hon är någorlunda bra. 

Centrala Soldatregistret:


MILD Matts
Släktnamn: Olsson
Född: -
Död: -
Antagen: 1800
Avsked: 1808
Aktnummer: UR-06-0004-1800

Regemente: Upplands regemente
Rote: Ista
Kompani: SIGTUNA KOMPANI
Socken: VASSUNDA
Torpnummer: UR-06-0004

Det kan finnas mer uppgifter om soldaten än vad som visas här t.ex. familjebild eller andra värdefulla upplysningar. Kontakta gärna registret nedan för mer information. Ange soldatens namn och aktnummer.

Cajsa Greta Ersdotter född 6/4 1802 i Wassunda var dotter till:
Torparen Eric Ericsson i Flottbro, Wassunda, född 1759 i Wassunda (son till Eric Ericsson i Näset Wassunda ohh Beata Ersdotter) i hans andra gifte med Catharina Jansdotter född 1769 i  Alsike.


Gustava Wilhelmina Redlig född 5/11 1827 i Waksala var dotter till:
Soldat no 124 
Anders Gustaf Redlig på Stångby ägor, Waksala, född 25/3 1798 i Stockholm och hans 
Stina Andersdotter född 1795 i Almunge.
Barn: 
1. Gustava Wilhelmina Christina född 5/11 1827 i Wassunda
 2. Clara Sabina född 26/10 1829 i Wassunda
3. Zenobia Catharina född 29/10 1839 i Wassunda
4. Adrian Basilius född 31/5 1841 i Wassunda - död där 21/4 1842

Centrala Soldatregistret:

REDLIG Anders Gustaf
Släktnamn: Wiman
Född: -
Död: -
Antagen: 1825
Avsked: 1853
Aktnummer: UR-02-0124-1825
Regemente: Upplands regemente
Rote: Slavsta
Kompani: RASBO KOMPANI
Socken: VAKSALA
Torpnummer: UR-02-0124

Det kan finnas mer uppgifter om soldaten än vad som visas här t.ex. familjebild eller andra värdefulla upplysningar. Kontakta gärna registret nedan för mer information. Ange soldatens namn och aktnummer.

Vid sommartinget 1842 med Waksala härad dömdes soldaten Redligs hustru vid Stångby för oqväde att böta 24 (Riksdaler?) Banco. 

Uppsala domkyrkoförsamling (C) Ca:9 (1858-1861) Bild 35 (Albertina Vilhelmina föds)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:10e (1854-1859) Bild 203 (register hfl) 
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:10d (1854-1859) Bild 95 / sid 89 (familjen i Uppsala) 
Vassunda (AB, C) C:2 (1778-1835) Bild 137 (Carl Eric Sköld föds)
Vassunda (AB, C) AI:6 (1821-1828) Bild 151 / sid 146 (familjen, soldat no 2 Sköld)
Vassunda (AB, C) AI:7 (1828-1831) Bild 122 / sid 116 (familjen, soldat no 2 Sköld död)
Vassunda (AB, C) C:2 (1778-1835) Bild 252 (Maja Lotta Sköld död)
Vassunda (AB, C) AI:8 (1831-1836) Bild 10 / sid 5 (änkan med sonen Carl Erik)
Vassunda (AB, C) AI:8 (1831-1836) Bild 47 / sid 42 (Carl Erik fosterbarn)
Vassunda (AB, C) AI:8 (1831-1836) Bild 161 / sid 155 (änkan)
Vassunda (AB, C) AI:8 (1831-1836) Bild 156 / sid 150 (änkan får oäkta tvillingar)
Vassunda (AB, C) AI:8 (1831-1836) Bild 157 / sid 151 (änkan gifter om sig)
Vassunda (AB, C) C:2 (1778-1835) Bild 86 (soldat Eric Matsson Sköld föds) 
Vassunda (AB, C) AI:3 (1798-1805) Bild 194 / sid 190 (soldat Mats mild med familj)
Vassunda (AB, C) C:2 (1778-1835) Bild 95 (Greta Cajsa Ersdotter föds)
Vassunda (AB, C) AI:3 (1798-1805) Bild 38 / sid 34 (Eric Ericssons familj i Flottbro)
Vassunda (AB, C) C:1 (1702-1778) Bild 86 / sid 84 (Eric Ericsson föds 1759)
Vassunda (AB, C) AI:1 (1744-1778) Bild 134 / sid 249 (Eric Ericssons familj i Näset)
Vaksala (C) C:3 (1794-1836) Bild 100 (Gustafwa Wilhelmina Christina Redlig föds. 
Vaksala (C) AI:8 (1826-1830) Bild 214 / sid 206 (soldat Anders Gustaf Redlig med familj)
Vaksala (C) AI:9 (1831-1835) Bild 247 / sid 233 (soldat Redlig med familj)
Vaksala (C) AI:11 (1841-1845) Bild 197 / sid 190 (soldat Redlig med familj)
Vaksala (C) AI:11 (1841-1845) Bild 294 (soldat Redligs hustru kyrkoplikt)

torsdag 4 maj 2017

Den okände fadern...

Okänd far står det i Sven Gottfrid Anderssons födelsenotis. När han föddes den 7/10 1906 i Solna var just det ingen positiv sak. I synnerhet som modern Anna Wilhelmina Andersson född 24/5 1886 i Össeby Garn inte levde särskilt länge.

Solna (AB) CI:7 (1903-1906) Bild 1730 / sid 169

Av husförhörslängden nedan framgår att Karl Johan Pettersson född 18/6 1883 bodde med sin mamma Anna Marta Jansdatter född 19/5 1844 i en fastighet i Johannesberg, Huvudsta, från 1906 då de kom dit från en annan fastighet i samma by. 

Det året flyttade en Anna Wilhelmina Andersson född 24/5 1886 i Össeby Garn in i hemmet. Den 7/10 1906 födde hon där den oäkte sonen Sven Gottfrid. Fadern var okänd, skriver prästen men familjen visste bättre.

Husförhörslängden för hushållet
Solna (AB) AIIa:15a (1906-1914) Bild 1400 / sid 131

Anna Wilhelmina kom närmast från Ekelund i Solna dit hon flyttat med sin familj 1906. Dessförinnan bodde de allihop i Johannesberg så hon hade alltså varit granne med Karl Johan Pettersson. Om familjen hon bodde hos var hennes biologiska eller en familj hon arbetade för har jag inte tagit reda på. Det sägs emellertid att hon och Karl Johan hade ett kuttrasju när de bodde grannar och att hon sedan hon flyttat och upptäckt att hon var med barn helt enkelt flyttade tillbaka till barnafadern som alltså ska vara Karl Johan Pettersson.

Anna Wilhelmina Andersson dör emellertid 26/10 1907. I dödboken står att tjänarinnan Anna Vilhelmina Andersson i Johannesberg dog på socknens försörjningsinrättning av tuberkulosis pulmon vilket väl var TBC i lungorna. Hon begravdes 1/11 1907. 

Det är förmodligen bara jag som har den här uppgiften. Alla andra som visste är borta sedan länge.
Jag vill därför kungöra detta. Kontakta mig för ytterligare info.

lördag 29 april 2017

Hur hittar jag min morfar?

Hej Monica Antonsson!
Mottager gärna och tacksamt hjälp att finna min morfars namn. Hans namn var ingen hemlighet men blivit så för mig. Kunde som liten se hans foto och namn i mormors Album, på frågan varför han inte fanns med blev svaret att han redan var gift.

Förlorade min pappa vid fem och den dagliga kontakten med mamma inför skolstarten och blev ett fosterbarn, sedermera ett icke godkänt samhällets styvbarn. Med det allt efter mina föräldrar samt även mormors Album förlorat.

Mormors föräldrar kommer från Uppland men mormor o hennes nio syskon är födda i Gävle. 

Mormor Anna Charlotta Holmström ogift 18830122-19650829 med fyra barn. 
 • John Baltzar Holmström 1907 05 25-1909? Maria Magdalena Stockholm, för mig kända 
 • Nils Agaton Holmström1909 12 07-19910221 Heliga Trefaldighet Gävle, 
 • Knut Baltzar Holmström 19151105-19800502 Katarina församling Stockholm
 • Barbro Charlotta Holmström gift Berggren 19221204-19941123 Staffans församling Gävle (min mamma). 


Trots olika födelseorter är samtliga boende i Gävleområdet som vuxna. 

Ber om hjälp för att inte ett spår är att finna efter morfars namn. Kyrkan visar endast en tom ruta där morfars namn borde finnas, något oläsligt med nummer är troligen om mormors mer än fyrtioåriga anställning vid Tobaksmonopolet i Gävle. 

John Baltzar är helt okänd för mig och vidare sökning ger inget svar till mig och troligen avliden redan som barn. Vet inte men sannolikt har barnen samma far. 

Med stort tack på förhand 
Lage Berggren Hamrånge

Mail 2 
Sedan jag skrivit och frågat om jag svarat eller inte (huvudet under armen):

Hej Monica och tack för svar, var inte min avsikt be dig finna min morfars namn utan de framkomliga sökvägar man inte funnit. Är ny på det här är väl en orsak men hur man gör för att finna det man söker en annan.
Har inte mottagit något tidigare mail från dig, tips hur man tar sig fram på olika sökvägar är fortfarande välkommet. Kontaktat några på långt håll men ingen kännedom om morfars namn. 
lage

Ja du Lage, 
I vilken ände ska vi börja? 

John Baltzar Holmström 
född 25/5 1907 i Maria Magdalena förs, Stockholm, dog 21/3 1914 i Gävle. Dödboken berättar att han var son till pigan och fabriksarbeterskan Anna Charlotta Holmström. Dödsorsak: Tuberculos peritomt.

Mormors föräldrar 
Anders Christoffer Holmström (Varvstimmerman) 
född 8/9 1827 i Älvkarleby - död 27/6 1905 i Gävle

Gift 1 med Maria Cathrina Jonsdotter född 29/6 1830 i Wahlbo - död 25/12 1873
Gift 2 med Brita Lena Persdotter född 9/6 1853 i Vendel - död 13/1 1923 i Gävle
(gifta 5/5 1876 i Gävle) (varvstimmermansänka)

1880 års folkräkning: adress: Femte qvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet
1890 års folkräknng: adress 1:sta Kvart. 2:dra afdeln, Gävle
1900 års folkräkning: adress 12/I, Gävle
1910 års folkräkning: adress Gävle stad

Barn i hans första gifte:
Carl Alfred född 21/9 1859 i Gävle (sjöman) (troligen död utomlands eller före 1900)
Anton Christoffer född 24/5 1866 i Gävle (arbetare) (troligen död före 1900)

Barn i hans andra gifte:
Edla Helena född 3/1 1877 i Gävle
Maria Johanna född 19/7 1878 i Gävle(cigarrfabriksarbetare) (dömd för första resan snatteri)
Oskar Emil född 13/4 1880 i Gävle (eldare) (inskriven i Gävle sjömanshus)
Anna Charlotta född 22/1 1883 i Gävle - död 29/8 1965 i Gävle. 
Kristina Vilhelmina född 14/11 1886 i Gävle ö död 30/4 1969 i Gävle (Brådde 7/8)
Knut Axel född 2/2 1890 i Gävle (tapets arb) - död 23/10 1969 i Högalid, Stockholm. Änkling 1922.
Karl August född 7/1 1892 i Gävle (berg arb)(ej i dödboken)
Rut Julia född 16/10 1894 i Gävle - död 3/5 1919 i Gävle. Ogift.
Gösta Mauritz Napoleon född 22/7 1899 i Gävle - död 27/3 1983 i Gävle Staffan. Änkling 1964.

I hushållet (hfl AIIaa:2 (1896-1922) sid 487) fanns även:

Edla Helenas oäkta son:
David Ejnar Napoleon född 18/6 1896 i Gävle

och Maria Johannas oäkta dotter
Yvonne Maria född 22/2 1907 i Gävle

och Anna Charlottas oäkta barn: 
Nils Agaton född 7/12 1909 i Gävle

______________________________________________________________

Frågan om din morfar handlar egentligen om att kartlägga din mormor. 

Mormor Anna Charlotta Holmström 
född 22/1 1883 i Gävle - död 29/8 1965 i Gävle. 

Hennes sex oäkta barn:
 1. Knut Baltzar född 15/9 1902 i Gävle - död 23/2 1903 i Gävle (tvilling) 
 2. Ingeborg Viktoria född 15/9 1902 i Gävle - död 22/3 1903 i Gävle (tvilling)
 3. John Baltzar född 25/5 1907 i Maria församling, Stockholm - död 21/3 1914 i Gävle. 
 4. Nils Agaton född 7/12 1909 i Gävle
 5. Knut Baltzar född 8/4 1915 i Katarina församling, Stockholm
 6. Barbro Charlotta den 4/12 1922 i Gävle Staffan församling


1899
Det står i en husförhörslängd att Anna Charlotta flyttar till Östermalm 19/5 1899. Det betyder troligen också att hon flyttade hemifrån 16 år gammal.
I en annan husförhörslängd (AIIaa:11 s 4012) att Anna Charlotta inte har haft någon attest 21/9 1899 - 24/10 1902 vilket väl betyder att prästen inte har någon kontroll av var hon har hållit hus. 

1902
Anna Charlotta står 1902 registrerad som tjänarinna och födde då 19 år gammal oäkta tvillingarna Knut Baltzar och Ingeborg Viktoria den 15/9 1902 i Gävle. (Jag hittar dem inte på rätt plats i dödboken där dödsorsaken står.)
Fadern var okänd. Systern Edla Holmström var fadder till barnen. De bor då hos föräldrarna.

En dryg månad senare, den 24/10 1902, flyttar Anna Charlotta hem till Gävle med sina två små tvillingar (eller om de bott kvar hos föräldrarna) från Hedvig Eleonoras församling. 
Det är alltså fram till den dagen som prästen inte har haft någon koll på var hon hållit hus.

Födelsenotis för tvillingarna Knut Baltzar och Ingeborg Viktoria född 15/9 1902.
1903
Tvillingarna dör i Gävle. Knut Baltzar avlider 23/2 1903 och Ingeborg Viktoria 22/3 1903. Jag hittar dem inte i dödboken på rätt plats där dödsorsaken står.

1904
flyttar Anna Charlotta till Klara församling i Stockholm 26/10 1904.
Hon står noterad i Rotemansarkivet, Stockholm, som ogift tjänarinna inflyttad till Klara församling 4/11 1904. Hon bor och tjänstgör hos en Johan Erik Dubb född 26/5 1860 och hans hustru Josefina Maria Söderqvist Dubb född 26/11 1860 och deras dotter Signe Matilda Dubb född 1893. 
Anna Charlotta är tjänarinna hos familjen 1904-1905. 
De bor på adress: Fredsgatan 4/Fredsgatan 22 i fastigheten Johannes Större 3, Klara församling i Stockholm.

1905
Anna Charlottas pappa dör 27/6 1905 i Gävle.
Hon flyttar från familjen Dubb till rote 05 den 8/11 1905. Rote 5 ingår dessvärre inte i Rotemansarkivet på nätet.
Stadsarkivet i Stockholm kan hjälpa dig här. De har tillgång till alla rotar / församlingar.

1906
Anna Charlotta flyttar från rote 05 till Södermalm den 17/12 1906 där hon blir piga hos Israel Zacharias på adress Svedenborgsgatan 1 / St Pålsgatan 31 i fastigheten Källan 2, Maria församling. Hon är då gravid och föder fem månader senare sonen John Baltzar. De tre är ensamma i hushållet och ser ut att vara en familj. Anna Charlotta och John Baltzar blir kvar till 22/3 1909. 

Israel Zacharias är ogift handelsresande från Gävle född 24/3 1877. Ett halvår efter att Anna Charlotta och sonen lämnat honom flyttar han till rote 19 (ej i Rotemansarkivet) i Stockholm den 14/10 1909. Han är sannolikt av judisk börd då han tillhör Mosaiska församlingen.

1907
Anna Charlotta får oäkta sonen John Baltzar född 25/5 1907 i Maria församling, Stockholm
De är bosatta hos Israel Zacharias på Södermalm till 1909.
Det ska finnas en social anteckning om Anna Charlotta i Läkareb. 9/7 1907. 
Det ska också finnas en övrig anteckning i kolumn 34 (Särskilda anteckningar) "Då boende Tavastgatan 48 (hos brodern). 
Kolla med Stockholms stadsarkiv (ref Rotemansarkivet)

1909
Anna Charlotta och John Baltzar blir kvar hos Israel Zacharias på Södermalm till 22/3 1909. 
Anna Charlotta flyttar 4/4 1809 till Maria församling i Stockholm och får oäkte sonen
Nils Agaton den 7/12 samma år. Fader okänd. De bodde hos hennes föräldrar.

1910
Vid folkräkningen i slutet av 1910 bor Anna Charlotta i Gävle stad (ingen adress angiven) med sönerna John Baltsar f 1907 och Nils Agaton f 1909. Hon tituleras cigarrfabriksarbeterska.

1914
John Baltsar dör av tbc 21/3 1814 i Gävle
Nils Agaton tycks bli kvar hos morföräldrarna men flyttar till (fol 6837 i hel tref) 1918 men jag hittar inte boken. 

1915
Anna Charlotta flyttar 10/2 1915 från Gävle till Södermalm i Stockholm. Hon är gravid i sjunde månaden och har nu blivit cigarrarbeterska och har eget hushåll på Kocksgatan 4/Götgatan 4 i fastigheten Formannen 12-15, Katarina församling. Hushållsföreståndareuppgift Eriksson.

Det ska finnas en social anteckning om Anna Charlotta på Södra barnbördshuset 1/9 1915.
Kontrollera med Stadsarkivet (ref Rotemansarkivet)
Oäkte sonen Knut Baltsar född 8/4 1815 i Katarina församling, Stockholm. Fader okänd.

Anna Charlotta flyttar den 5/11 195 hem till Gävle igen. 
Där skriver emellertid prästen att hon den 11/11 1815 flyttar med den sju månader gamle sonen Knut Baltsar till Katarina församling i Stockholm. Ingen sådan anteckning i Rotemansarkivet dock.

1918
Sonen Nils Agaton flyttar nio år gammal från morföräldrarna till sin mamma i Gävle. Anna Charlotta och sonen Knut Baltzar flyttar då inom Gävle till sid 6837 som ännu inte finns på nätet.

1922
Och så föds då din mor Barbro Charlotta den 4/12 1922 i Gävle Staffan församling. Rutan för biologisk far är som sagt tom och prästen som döpte flickebarnet den 31/12 1922 hette Sjöberg.
Siffran (6837) är sidan i församlingsboken där hushållet för familjen visas. 
149/I:2 är en slags adresshänvisning till deras bostad i Gävle. 

Denna bok finns ännu inte på nätet. Jag kan åtminstone inte hitta den. Du bör kontakta riksarkivet eller landsarkivet i Gävle och be om hjälp där. Du bör kontakta Riksarkivet eller Landsarkivet i Gävle och höra dig för. I jakten på din morfar behöver du få veta exakt var mormor bodde när din mamma föddes 1922 och hur hennes hushåll då såg ut. 


1946

Anna Charlotta Holmström var skriven i Valbo, Gävleborgs län

1947

Anna Charlotta Holmström var skriven i Gävle Heliga Trefaldighet, Tyskland 4-5, Gävleborgs län

1950
Anna Charlotta Holmström är ogift före detta cigarettarbetare mantalsskriven i Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. Fastighet Tyskland 4-5. Adress Hantverkaregatan 10B, Gävle. Folkräkningen 1950.

1960

Anna Charlotta Holmström som ovan (1950)

1965

Anna Charlotta dör 29/8 1965 i Gävle. Ingen adress angiven i dödboken. 
_______________________________________________________________

Din mor 
Barbro Charlotta Holmström 

föddes den 4/12 1922 i Gävle Staffan församling - död 23/11 1994 i Bomhus, Gävle.
Hon gifte sig 16/3 1944 med hemmansägare August Emanuel Berggren född 12/1 1917 i Hille, Gävleborgs län som dog 6/1 1954 i Hille (Björke 4:41).

Av folkräkningen 1950 får jag fram att familjen då bodde i Björke, Oppalay i Hille, Gävleborgs län och att det fanns två barn:
1) Lage
2) Ulf

Av folkräkningen 1960 framgår att Barbro Charlotta blev änka 6/1 1954 och att inget av barnen därefter bor hos henne.
______________________________________________________________


Din mormors far: 
Varvstimmermannen Anders Christoffer Holmström 
född 8/9 1827 i Älvkarleby - död 27/6 1905 i Gävle

Det står överallt att Anders Christoffer kom från Älvkarleby men där återfinns han inte i födelseboken på rätt år eller åren omkring. Det finns däremot en Anders Christopher som föds på exakt rätt datum i Gävle den 8/9 1827 och det är rätt person. 

Han är också oäkta. Moder är den 26-åriga pigan Ingrid Christina Säterqvist som då föder sitt andra oäkta barn. Faddrar är Bokbindare Gesällen N Er Jernberg, Sjöman Holmberg, Herr Br Bergström, Hofslagar Gesellen Er G Groth och Pigan Charlotta Ahlberg.

Ingrid Christina Säterqvist föddes som Ingri 27/2 1801 i Gullgrufwa i Skog, Gävleborgs län

Pigan Ingrid Christina Säterqvist född 27/2 1801 i Skog
Barn:
Charlotta Christina född 5/1 1825
Anders Christopher född 8/9 1827 i Gävle

Ingrid Christina Säterqvist var född 27/2 1801 i Skog församling, Gävleborgs län. Hon var oäkta dotter till pigan Stina Jonsdotter i Gullgrufwa, Skog församling. Dessvärre hittar jag dem inte i Gullgrufwa i husförhörslängden. 

Pigan Ingrid Christina Säterqvist flyttar 12/12 1834 från Gävle till Älvkarleby. Den sjuårige sonen Anders Christopher är med. Det är däremot inte dottern Charlotta Christina som liksom bara försvinner på något vis. 

Ingrid och Anders slår sig ner i Westanå rote där hon skrivs som Sederquist. Hon hade då fått jobb som vallhjon hos salpetersjudare Per Lundströms änka, dalkullan Lena Jansdotter född 1770. 

Ingrid Christina Säterqvist blev 1835 häktad för Barn å lönn (Barn lagd i lönn) vilket sannolikt betyder att hon hade fött ytterligare ett oäkta barn som hon för den stora skammens skull i lönndom hade mördat.   


"Mammor dödar sina barn på grund av social utsatthet och fattigdom. 
Det visar i princip all tillgänglig forskning på området. 
Under 1800-talet var barnamord den vanligaste orsaken till
att svenska kvinnor sattes i fängelse."

Läs om barnamord i 1800-talets Sverige här och här och här och här
Tag kontakt med Rådhusrätten i Gävle och be att få en kopia av handlingarna och domen. 
Barnamord var det vanligaste brottet bland kvinnor på den tiden trots att det oftast slutade med dödsstraff. Så stor var alltså skammen för att föda ett oäkta barn. Jag hittar emellertid ingen lämplig avrättning så det finns en chans att hon klarade sig och efter några år på fästning kom ut igen. Men jag kan inte se att hon dyker upp hos sonen och hans familj.Häktad för Barn å lönn (18)35
Ingrid Christina Säterqvist försvinner därmed ur husförhörslängden. Sonen Anders Christopher blir kvar en tid hos änkan Lena Jansdotter och hennes son Anders (som är klen till förståndet och dör 1839) som fosterson. 

Han flyttar emellertid vidare och skrivs härnäst som fosterson hos Mats Westergrens änka Lena Matsdotter född 1788 i Tierp. Sedan är det dags för Anders Christopher att 16 år gammal ge sig ut i arbetslivet. När han inte längre hör ihop med mamman får han också ett efternamn - Holmström - i husförhörslängden. Man kan nästan utgå från att hans biologiska pappa hette just Holmström. Barn hade rätt att ta sin fars namn även om han inte tagit sin del av ansvaret för barnet. 

Anders Christopher Holmström arbetar sig fram som dräng tills han 1850 lämnar Älvkarleby för Hedesunda dit han ankommer 24/10 1850 som nr 30 i inflyttningslängden det året. Han får sitt första arbete som dräng i Ertmanshyttan och det är här den första prästen skriver i husförhörslängden att han var född i Elfkarleby, en uppgift som kommer att förfölja honom livet ut. Han blir kvar i Ertmanshyttan till 1853 då han flyttar till Gävle.

Dit anländer han den 27/4 1853 och slår sig ner på Södermalm. Hans titel är nu varvstimmerman. Prästen skriver att han är ärlig, ledig och vaccinerad.


______________________

Anders Christopher Holmström

Första giftet
Hustru Kajsa Jansdotter född 5/7 1815 i Tierp
Familjen kom 1848 från Tierp till Vendel och bosatte sig i Torkelsbo, Vendel.
Barn: Se ovan

Andra giftet (mm m)
Brita Lena Persdotter född 9/6 1853 i Vendel - död 13/1 1923 i Gävle
(Deras barn, se ovan)

Brita Lena Persdotter var dotter till:

Statdrängen och fd indelte soldaten Pehr Pehrsson Bär 
född 15/10 1806 i Tierp - död 13/10 1871 i Vendel
och hans andra hustru:

Familjen flyttade 1854 till Långrudda i Vendel. Per kallas arbetskarl. Prästen noterar att makarna ej har bevistat husförhöret och ej tagit nattvarden sedan 1849. 
1855 flyttar de vidare till Karby Nr 10 i Vendel. Per kallas då inhyses före detta arbetskarlen. 
1857 flyttar de inom Karby och är nu inhyses å Karby ägor. De är utfattiga, skriver prästen. 

Pär Bär blir emellertid snart statkarl och fd soldat igen. De flyttar hit och dit och hamnar 1866 i Kläringboda på Heden i Vendel men prästen skriver att de bor i Fallet. 
1868 flyttar Brita Lena till Husby No 1 och 2 där hon blir piga.
Per dör i Fallet 1871 och änkan skrivs som fattighjon. Det enda hemmavarande barnet, sonen Gustaf, flyttar till Tierp 27/11 1874.

Namnet Bär tyder på att Pehr hade varit indelt soldat. En sådan Per Persson Bär fanns i Tierps socken och vid kontroll med kyrkoböckerna där visar det sig vara rätt person.

Pehr Pehrsson Bär antogs som soldat vid Upplands regemente, Fäcklinge Rote, Lif-Kompaniet i Tierp 1825 och fick avsked 1841. Familjen bodde i torp nummer UR-01-0021,
Se Centrala Soldatregistret och beställ hem akt nummer UR-01-0021-1825

Första giftet:
Per Persson Bär som hade soldattorp Nr 21 i Fäcklinge, Tierp, var först gift med:
Greta Stina Clarin (?) född 1801 - död 30/12 1839.
De hade barnen:
1) Pehr född 1/3 1826
2) Eric född 27/8 1829
3) Johan / Jan född 20/12 1831
4) Anders född 19/12 1833
5) Lars född 3011 1836 - död 22/6 1839
6) Greta Stina född 12/8 1839

Andra giftet:
Per Persson Bär född 15/10 1806 i Tierp
Kajsa Jansdotter född 5/7 1815 i Tierp
Barn:
1) Johanna Sofia född 19/7 1845 i Tierp
2) Lars född 11/11 1848 i Vendel
3) Olof född 25/11 1850 i Vendel
4) Brita Lena född 9/6 1853 i Vendel
5) Gustaf född 14/3 1858 i Vendel

På nätet:

Geni har någon slagit fast att Israel Zacharias var far till John Baltzar Holmström. Tanken har slagit mig också men det går nog inte att bevisa.

På My Heritage finns bild på Kristina Wilhelmina (Stina) Holmström som tydligen tog sig namnet Harrington (till vänster).

Och:
Maria Johanna Holmström gift Fredriksson (till höger).

_________________________________________________________________________________________

Lage!
Längre än så kommer inte jag när det gäller din morfar. Du får försöka dra dig till minnes vad man sa om honom, om han bodde i Gävle eller i Stockholm och om han var far till flera av barnen och så vidare. Minsta detalj kan vara superviktig. 

Det skulle inte förvåna mig om han hette Baltzar eftersom t
re av hennes sex barn fick det namnet. 

Det fanns faktiskt en Baltzar i Gävleborgs län i passande ålder, enligt 1950 års folkräkning.
Han var son till en sågare och född i Gävle samma år som din mormor. Som vuxen var han elektriker och gift sedan 1910 (då för övrigt hissmaskinist). Jag vill inte hänga ut honom här så jag mailar dig hans data. Kolla hans bouppteckning hos rådhusrätten. 

Det var verkligen inte vanligt att en ogift kvinna fick sex oäkta barn. Frågan är om hon blev utnyttjad - pigor blev ju ofta det - eller om hon var kär i en gift man och höll sig till honom. Sånt förekommer ju också.  


Det finns sannolikt ett domslut på underhåll från barnafadern. Församlingarna ville definitivt inte betala för alla oäkta barn som sattes till världen. Det domslutet söker du reda på i domboken inom något år efter din mammas födelse. 


Din mamma var antagligen också ett fall för dåvarande barnavårdsnämnden. Tala med stadsarkivet i Gävle och fråga var dessa handlingar är arkiverade. I dem bör du hitta namnet på din morfar. Sedan går du vidare och skärskådar hans bouppteckning där alla hans barn ska finnas med - såvida han inte adopterade bort dem.


Man kan verkligen se av din släkthistoria att i synnerhet kvinnor och barn hade det för jäkligt förr. Käre tid...


Lycka till!
________________________________________________

Ingrid Christina Säterqvist (mm fm)

Skog (X) C:3 (1800-1861) Bild 7 (Ingrid föds)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:9d (1826-1830) Bild 53 / sid 43 (Ingrid Stina Säterquist född 1801 som piga)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:9e (1826-1830) Bild 158 / sid 150 (Ingrid Christina med oä dotter) 
Gävle Heliga Trefaldighet (X) CI:11 (1826-1830) Bild 570 / sid 66 (Anders Chrisopher föds)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:9e (1826-1830) Bild 108 / sid 100  (Ingrid Christina med oä dotter och oä son) 
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:9b (1826-1830) Bild 80 / sid 72 (IC o son flyttar t Elfkarleby 1830 el 12/12 1834)


Anders Christopher Holmström (mm f)

Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:9b (1826-1830) Bild 80 / sid 72 (mor o son flyttar till Elfkarleby)
Älvkarleby (C) B:1 (1824-1839) Bild 24 (mor o son ankommer Älvkarleby sist för året)
Älvkarleby (C) AI:11 (1831-1836) Bild 179 / sid 170 (mor o son i Westanå) (Ingrid häktad)
Älvkarleby (C) AI:12 (1836-1837) Bild 146 / sid 141 (som ovan)(Ingrid häktad)

Älvkarleby (C) AI:13 (1836-1840) Bild 291 / sid 285 (fosterson)
Älvkarleby (C) AI:14 (1841-1845) Bild 314 / sid 309 (fosterson)
1842 från sid 309 till 
Älvkarleby (C) AI:14 (1841-1845) Bild 291 / sid 286 (tjänstehjon)
1844 från sid 286 till 
Älvkarleby (C) AI:14 (1841-1845) Bild 289 / sid 284 (dräng)
1846 från sid 284 till 292
Älvkarleby (C) AI:14 (1841-1845) Bild 297 / sid 292 (dräng i Westanå No 10)(dräng)
Älvkarleby (C) AI:15 (1846-1850) Bild 301 / sid 296 (som ovan)
Flyttar 1846 från sid 296 till sid 281 
Älvkarleby (C) AI:15 (1846-1850) Bild 286 / sid 281 (Westanå No 6)(dräng)
Flytt 1847 från sid 281 till sid 159 
Älvkarleby (C) AI:15 (1846-1850) Bild 164 / sid 159 (Östanå No 7) (dräng)
Flytt 1848 från sid 159 till sid 295 
Älvkarleby (C) AI:15 (1846-1850) Bild 300 / sid 295 (Westanå No 10, dräng)
Flytt 1849 från sid 295 till sid 414
Älvkarleby (C) AI:15 (1846-1850) Bild 419 / sid 414 (Hyttö, dräng)
Flytt 1850 från sid 414 till ? 
Älvkarleby (C) B:2 (1839-1860) Bild 27 (Anders Christopher flyttar som nr 23 1850 från Älvkarleby till Hedesunda

Hedesunda (X) B:2 (1816-1861) Bild 56 / sid 100 (Anders Christopher anländer till Hedesunda)
Hedesunda (X) AI:19b (1848-1852) Bild 178 / sid 428 (Anders Christopher i Ertmanshyttan)

Gävle Heliga Trefaldighet (X) BI:5 (1853-1861) Bild 6 / sid 3 (Anders Christopher anländer till Gävle 1853)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:14b (1851-1855) Bild 51 / sid 43 (och bosätter sig på Södermalm)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:14b (1851-1855) Bild 53 / sid 45 (flyttar dagen därpå hit, också på Södermalm)

Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:16a (1861-1865) Bild 184 / sid 175 (Anders Christopher m första frun o son)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) EI:1 (1862-1876) Bild 200 / sid 196 (vigsel Brita Lena o Anders Christoffer)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) CI:19a (1862-1868) Bild 189 / sid 183 (Anton Christoffer Holmströms födelse)


Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:23c2 (1891-1895) Bild 153 / sid 390 (familjen)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:22c (1886-1890) Bild 414 / sid 360 (familjen)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:21c (1881-1885) Bild 20 / sid 2 (familjen)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:21c (1881-1885) Bild 292 / sid 274 (familjen)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:20h (1876-1880) Bild 237 / sid 229 (familjen)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:21i (1881-1885) Bild 250 / sid 232 (familjen)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:23a (1891-1895) Bild 70 / sid 52 (familjen)

Brita-Lena Persdotter (mm m) hennes far soldat Per Bär (mm mf)

Tierp (C) C:4 (1801-1837) Bild 54 / sid 99 (Per föds)
Tierp (C) AI:9a (1829-1834) Bild 391 / sid 375 (Per Bärs första familj)
Tierp (C) AI:10a (1835-1840) Bild 105 / sid 93 (Per Bärs första familj)
Vendel (C) AI:13b (1852-1856) Bild 47 / sid 36 (Per Bärs andra familj)
Vendel (C) C:9 (1850-1860) Bild 21 (dottern Brita Lena föds)
Vendel (C) AI:13b (1852-1856) Bild 47 / sid 36 (Per Pärs familj)
Vendel (C) AI:13b (1852-1856) Bild 155 / sid 144 (familjen i Långrudda, Vendel)
Vendel (C) AI:13a (1852-1856) Bild 104 / sid 93 (familjen i Karby No 10, Vendel)
Vendel (C) AI:14a (1856-1860) Bild 118 / sid 105 (familjen i Karby No 10, Vendel
Vendel (C) AI:14a (1856-1860) Bild 90 / sid 77 (familjen inhyses på Karby ägor
Vendel (C) AI:14a (1856-1860) Bild 72 / sid 59 (familjen i Wester Ekeby)
Vendel (C) AI:14a (1856-1860) Bild 89 / sid 76 (familjen i Husby Nr 1 o 2, Vendel)
Vendel (C) AI:15a (1861-1871) Bild 63 / sid 45 (familjen som ovan)
Vendel (C) AI:15b (1861-1871) Bild 313 / sid 299 (familjen i Fallet på Heden)
Vendel (C) AI:16b (1871-1876) Bild 305 / sid 293 (som ovan, Per dör o hustrun fattighjon)
Vendel (C) AI:17b (1876-1881) Bild 279 / sid 271 (änkan i Fallet)
Vendel (C) AI:18b (1881-1886) Bild 283 / sid 271 (som ovan)
Vendel (C) AI:19b (1886-1891) Bild 289 / sid 617 (som ovan)
Vendel (C) AI:20b (1891-1896) Bild 293 / sid 618 (som ovan, fast hon vistas i Tierp)
Vendel (C) AI:15a (1861-1871) Bild 55 / sid 37 (Brita Lena som piga i Husby 1 o 2)

Anna Charlotta Holmström (mm)

Gävle Heliga Trefaldighet (X) AIIaa:2 (1896-1922) Bild 910 / sid 487 (mormors föräldrar o syskon)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) CI:28a (1901-1902) Bild 2190 / sid 215 (mm AC:s tvillingar föds)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AIIaa:11 (1896-1922) Bild 160 / sid 4012 (mormor med tvillingar)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) FI:6 (1909-1916) Bild 2780 / sid 271 (John Baltzars födelse)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) CI:30 (1909-1912) Bild 1120 / sid 105 (Nils Agaton föds)
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AIIaa:3 (1896-1919) Bild 3950 / sid 1191 (mormor med tre barn)
Katarina (AB, A) CI:48 (1915-1915) Bild 890 / sid 44 (Knut Baltzar föds)
Gävle Staffan (X) C:1 (1916-1922) Bild 3360 / sid 330 (Barbro Charlotta föds)