måndag 20 april 2015

Om hur fel det kan bli i kyrkoböckerna...

Hej Monica!
I husförhörslängden för Bredvik AI:4 (1856-1863) uppslag 203 hittar jag Emanuel Berg, brukare av Olofstorp. Där anges att han är född 5 aug 1823 i ”Foglås”. Jag har tittat i Födelse- och dopböckerna för Södra respektive Norra Fågelås i Skaraborg för det aktuella året men kan inte hitta Emanuel där. Kan någon annan födelseort förstås med ”Foglås”? Eller står det inte ”Foglås” utan något annat?
Bästa hälsningar

Henry Perneborg


Hej Henry,
Det är korrekt att brukaren Emanuel Berg i husförhörslängden A1:4 sid 203 uppges vara född 5/8 1823 i Fågelås. Han återfinns emellertid inte i vare sig Norra eller Södra Fågelås födelseböcker. Så vad göra?

Jo, man får följa honom bakåt förstås. Någonstans finns ett skrivfel. I husförhörslängden AI:3 kan man följa hans flyttar som dräng och som brukare från sid 181 till 154a, från 154a till 189, från 189 till 173 och slutligen från 173 till sidan 1 där han flyttar in i Bredvik från Foglås 1844 vilket sannolikt är anledning till den felaktiga uppgiften. Prästen i Bredvik har helt enkelt antagit att han var född i den församling han kom i från. På sid 1 får vi dessutom veta att han hette Emanuel Mathiason Berg vilket betyder att pappan hette Mathias med tillnamnet Berg vilket antyder att någon av dem var eller hade varit indelt soldat.

Man får gå vidare till utflyttningslängden för i detta fall Norra Fågelås (B:3 1826-1852) sid 103). Där hittar man drängen Emanuel Berg född 5/8 1823 utflyttad som nr 18 året 1844. Han anges komma från sid 1 i något som heter Grefbäck. Det är svårläst men jag tycker det bland annat står att han har begått nattvarden och är vaccinerad mot smittkoppor. 

På sid 1 i Norra Fågelås AI:5 (1841-1851) återfinns Hagen frälse i Myrebo rote. Ägaren är en kapten född i Grefbäck. Jag fattar ingenting. Emanuel Berg återfinns inte på sidan. Och i ortsregistret finns inget Grefbäck.

Grevbäck visar sig vara en församling som före 1962 var moderförsamling i Grevbäck och Bredviks pastorat. På sid i hfl (1835-1856) finns mycket riktigt en Emanuel som flyttar men han är född 20/11 1822. Mycket osäkert alltså. Fadern heter heller inte Berg.

Jag letar vidare några timmar men går bet. Så jag får ge upp här. Tiden räcker inte till.

Den säkraste uppgiften är alltså att Emanuel Berg flyttade från Norra Fågelås som nr 18 år 1844. Du måste alltså hitta honom i Norra Fågelås för att kunna följa honom vidare bakåt.

Jag föreslår att du lägger en fråga på Anbytarforum. Finns det ett svar att få så får du det där.
Återkom gärna och berätta.
Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar