lördag 25 april 2015

Barnmorskedagböckerna kan avslöja ett och annat...

Hej Monica,
Jag fann din mailadress på din blogg på nätet och har en liten fråga:
Jag känner till att barnmorskan Emma Andersson 1910 förläste en pojke vid namn Lennart Andersson i Växjö stadsförsamling, på lasarettets BB tror jag. I kyrkoboken står att föräldrarna är okända. Men kanske finns uppgift om moderns namn i någon barnmorskedagbok på Vadstena Stadsarkiv?
Eller hur är det egentligen med barnmorskedagböckerna, fördes de enbart för barn födda i hemmet? Eller finns det även dagböcker för de födslar som skedde på staden barnbördshus?
Hälsningar,
Karin


Hej Karin,
Jag hämtar följande text från en sida angående Malmö. Se "Oäkta barn" ovan: 

"Barnmorskarna var ålagda att föra barnmorskedagböcker för barn födda i hemmet enligt ett reglemente från 1881. De här dagböckerna är dåligt och ojämt bevarande. För landsbygden finns de i provinsialläkarens arkiv (på Landsarkivet) och för städerna i stadsläkare- eller hälsovårdsnämndens arkiv (kommunarkiven).
Under åren 1778-1917 kunde föräldrarna i födelseboken anteckna sig som "okända". Denna bestämmelse infördes av Gustaf III i det s.k. barnamordsplakatet för att motverka barnamord.
Efter 1917 var detta endast möjligt för fadern. Anmälan om föräldrarnas namn kunde dock enligt barnmorskereglementet fr.o.m. 1856 lämnas i slutet konvolut till pastor att förvaras i kyrkoarkivet som bilaga till födelseboken (serie HIII) och efter 1917 till barnavårdsnämnden i födelsekommunen. Bakgrunden härtill var att barnet skulle kunna få veta moderns namn."

Har man tur så har den biologiska mamman alltså lämnat ett brev efter sig till barnet i vilket hon avslöjat sin identitet. 

Du kan dessutom höra ett radioprogram om barnmorskedagböckerna på Sveriges Radio.

"Barnmorskedagböcker
Från 1881 till ca 1952 förde barnmorskorna noggranna anteckningar om de förlossningarna som de var behjälpliga vid. Anteckningar som finns kvar i så kallade barnmorskedagböcker och är nu bevarade på Landsarkiven runt om i landet.
I barnmorskedagböckerna kan man finna uppgifter om kvinnans ålder, hur många barn hon tidigare fött och hur förlossningen förlöpte. Där finns också uppgifter om barnets vikt, längd och födelsetidpunkt.
Erik Norgren, Landstingsarkivarie i Härnösand, berättar att det finns en myt om att man i barnmorskedagböckerna kan finna uppgifter om fadern till barnet. Men så är inte fallet menar Erik.
-Uppgifterna i dagböckerna rör endast kvinnan och barnet.
Idag verkar det som om dessa dagböcker har fått vingar, säger Erik. De är inte alltid lätta att återfinna. De kan ligga på vindar och i källare.
För ett par år sedan kom en stor låda innehållande barnmorskedagböcker från Lycksele. Det var Röda Korset som drev ett litet bb under en kort tid i början av 1900 talet. Nu återfanns böckerna på vinden i en gammal skola. Fastighetschefen som hittade kartongen fann också uppgifter om sin egen födelse i en av dagböckerna."

Hos SVAR kan man läsa om barnmorskedagböckerna och för Växjö stad nämns barnmorskan Emma Andersson för åren 1898-1911 och 1912-1924 så nog lär hon ha skrivit dagbok alltid. De är emellertid inte digitaliserade. Man kan emellertid trycka på knappen "bevakning" och så småningom få besked om när så kommer att ske. Abonnemang krävs. 

För barn som föddes på "stadens barnbördshus" får man nog efterfråga journaler, gissar jag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar