tisdag 28 juli 2020

Mor sattes på barnhem. Vem var morfar?

Hej,
såg på internet att man kunde få ställa frågor till dig och att du ev kunde hjälpa till i mån av tid vad gäller släktforskning.
Jag har länge velat få lite information om min morfar som jag aldrig har träffat. Han var tydligen redan upptagen (gift) på annat håll när min mormor blev gravid och min mamma hamnade på ett barnhem och har aldrig haft någon kontakt med honom. Men jag skulle väldigt gärna vilja veta lite om honom om det är möjligt.
Det var ju min morfar.
Har du ev möjlighet att hjälpa mig? Då skulle jag bli väldigt glad.

Fick nyligen reda på hans namn och födelsedatum.
Hans namn: Elis Vilhelm Johansson F. 1909-11-07    D.1986-11-01
Bodde i Borås, Västergötland.

Min mormor: Hilma Emelia Jonsson född 1905-05-03 Bodde i Borås, men kom ev från Alingsås.

Min mamma heter: X
Född 1932
Mamma fanns inte upptagen som Elis barn när han gick bort 1986 vilket jag tycker är väldigt märkligt.
Många varma hälsningar från mig,
XHej!
Du söker alltså Elis Vilhelm Johansson född 7/11 1909 i Borås som du tror är din morfar.
Nedan ser du hans föräldrar hans syskon och hans familj så långt jag kan visa upp den här.
Det råder 70 års sekretess och jag kan i databaserna bara se familjen vart tionde år.

Det ser ut som att Elis Vilhelm hade två barn, en flicka född 1943 och en pojke född 1954 men det kan finnas flera. Båda är inskrivna i folkräkningarna rätt och slätt som barn. Det står inte att de är dotter respektive son till Elis Vilhelm men det kan de förstås vara. Det var bara ett sätt man skrev på.

Jag mailar dig uppgifter om dem då det inte kan visas här.
Du har, om jag uppfattat saken rätt, läst Elis Vilhelms bouppteckning. I den finns korrekta uppgifter om hans barn. Kanske känner du igen dem. Fundera på om du bör ta kontakt med dem med dina misstankar.

Så här såg familjen ut:

Gjutaren
Axel Emil Johansson född 25/3 1882 i Örsås, Älvsborgs län (gift 21/4 1906) - död 20/10 1953 Borås
Hustrun Maria Elisabet Andersson född 8/4 1880 i Kinnarumma, Älvsborgs län - död 7/12 1958 i B-s
Barn:
 1. Valter Ferdinand född 2/10 1907 i Borås - död 18/4 1975 i Borås (Nämndemansg 51B, Borås)
 2. Elis Vilhelm född 7/11 1909 i Borås - död 11/1 1986 i Borås (Svedjeg 28, Borås)
 3. Åke Henry född 20/9 1919 i Borås - död 6/10 1981 i Borås (Nordängsg 9C, Borås)

1940 bor föräldrarna Axel Emil Johansson och hans hustru i Fridsborg 2, Borås Gustav Adolf. Yngste sonen bor fortfarande hemma.
1940 bor Valter Ferdinand på adress Storängen 10 i Borås Gustav Adolf. Han är gift med Göta Linnéa Johansson född 17/2 1909 i Vänersborg. De har en dotter.
1940 bor Elis Vilhem på adress Stadsäga 4948L, Borås Gustav Adolf. Han är sedan 7/10 1939 gift med Lilly Helena Svahn född 8/12 1913 i Nossebro, Älvsborgs län

1950 Bor Axel Emil och Maria Elisabet på adress Söderkullagatan 17 i Borås
1950 Har Valter Ferdinand och hans hustru Göta Linnea fått en son. Adress: Kråkeredsv 93, Borås.
1950 Elis Vilhelm och Lilly Helen har fått en flicka i familjen född 1943. Adr: Bergsbog 20, Borås
1950 Bor Åke Henry på Nämndemansg 51A, Borås. Gift med Lilly Maria Elisabet född 28/10 1920.
Axel Emil Johansson född 25/3 1882 i Örsås - död 20/10 1953 i Borås.
        Adress vid sin död : Söderkullagatan 17, Borås.
Maria Elisabet Andersson född 8/4 1880 i Kinnarumma - död 7/12 1958 i Borås
        Adress vid sin död: Söderforsgatan 17, Borås
1960 Valter Ferdinand tillskärare, samma hustru (städerska) o gosse (kartongarbetare) född 1944.                 Nämndemang 51B, Borås
1960 Gjutare Elis Vilhelm och Lilly Helena har en pojke i familjen född 1954. Svedjeg 28, Borås.
1960 Guldsmed Åke Henry med fru och son född 1958. Linnégatan 19, Borås


Axel Emil Johanssons föräldrar:
Skräddaren Frans Oskar Johansson född 17/11 1844 i Holtsljunga, Älvsborgs län - död 17/4 1886
gift 5/2 1870 med
Emma Kristina Erlandsdotter född 20/7 1840 i Frölunda
Bosatt: Fridhem, Wallen Lillegården, Örsås, Älvsborgs län 
Barn (kan finnas flera barn):
 1. Frans Gustaf Emil född 10/11 1870 i Örsås
 2. Ellen Charlotta född 20/3 1873 i Örsås
 3. Karl Paulus född 24/1 1876 i Örsås
 4. Nanna Josefina född 11/11 1878 i Örsås
 5. Axel Emil född 25/3 1882 i Örsås
 6. Ida Amalia född 6/12 1885 i Örsås
Maria Elisabet Anderssons föräldrar: 
Anders Andersson född 10/4 1846 i Kinna, Älvsborgs län
gift 28/12 1881 med
Charlotta Treslow född 8/11 1838 i Kinnarumma, Älvsborgs län
Bosatt på adress No 506, Borås
Barn (kan finnas flera barn):
 1. Ema Olivia född 14/6 1873 i Kinnarumma
 2. Jenny Charlotta född 5/10 1878 i Kinnarumma
 3. Maria Elisabet född 8/4 1880 i Kinnarumma

Kyrkoböcker:
Örsås (P) AI:15 (1881-1890) Bild 43 / sid 39 (Frans Oskars familj i Örsås)
Borås (P) AIIa:2 (1893-1899) Bild 234 / sid 929 (Anders Anderssons familj i Borås)
Borås (P) AIIa:24 (1905-1911) Bild 212 / sid 208 (Axel Emils familj i Borås)
Borås (P) AIIa:36 (1911-1930) Bild 72 / sid 60 (Axel Emils familj i Borås)


Det här är vad jag förmår just nu.
Men det är något som inte stämmer.
Är du verkligen säker på att Elis Vilhelm är din morfar?

Din mor är född 1932 och Elis gifte sig 1939. Jag kan inte se att hans äktenskap kan ha varit ett hinder för honom och din mormor.

En annan märklig sak är födelseåret för de barn - kanske hans biologiska - som bor hos honom och som är födda 1943 resp 1954. Det är ju ett väldigt långt spann mellan barnen tidsmässigt. I synnerhet om han även var far till din mor född 1932. Helt omöjligt är det inte men det måste absolut kontrolleras.

I det här fallet måste man nog lita på Elis Vilhelms bouppteckning där hans biologiska och juridiska barn ska finnas med. Med anledning av den sekretess som råder är det den enda källa jag kan tänka mig utöver folkräkningarna.

Att din mamma - om hon är hans dotter - inte fanns med i hans bouppteckning kan bero på
1) att han inte erkänt henne som sitt barn eller
2) att hon blev bortadopterad
3) att faderskapet var okänt för myndigheterna och de anhöriga

Det här bör redas ut helt enkelt.
Vem var egentligen din morfar? Kan det ha varit någon annan än Elis Vilhelm? I så fall vem?
Bara DNA kan ge svar på den frågan såvida Elis Vilhem inte har erkänt faderskapet.
Jag mailar dig namnen på de förmodade syskon som du bör ta kontakt med.

Kom igen med flera frågor om det är något du undrar över.

Monica

_________________________________________________________________________________
Mormor

Hilma Emelia Jonsson
född 1905-05-03 i Karlstad, Värmlands län - död ogift 6/11 1988 i Borås
Hon var vid sin död bosatt på Lars Kaggsgatan 39 i Borås.


Mormors föräldrar med familj:
Statkarlen fd soldaten Silk och senare rättaren
Karl Hjalmar Jonsson Silk (mm f) född 28/6 1871 i Alster, Värmlands län - död 12/6 1932 i Borås
Gift 24/6 1904 med
Amanda Emilia Karlsson (mm m) född 23/12 1878 i St Lundby, Älvsborgs län - död 31/1 1931 i Borås
Barn:
 1. Anna Viktoria född 3/5 1905 i Karlstad (tvilling)  
 2. Hilma Emilia född 3/5 1905 i Karlstad (tvilling) (mm)
 3. Karl Georg född 25/4 1906 i Karlstad (tvilling) - död 20/5 1906 och begravd i Karlstad
 4. Oskar Adolf född 25/4 1906 i Karlstad (tvilling) - död 16/5 1906 och begravd i Karlstad
 5. Karl Adolf född 11/6 1908 i Alingsås landsförsamling
 6. Maja Linnéa född 31/9 1910 i Alingsås stad
 7. Ester Teresia född 31/12 1912 Alingsås stad - död 30/4 1913 i Alingsås stad
 8. Ina Maria Teresia född 28/8 1915 i Alingsås stad
 9. Elsa Margareta född 6/10 1918 i Alingsås stad
 10. Ingrid Ulrika född 24/5 1921 i Alingsås stad

Kyrkoböcker:
Alster (S) AIIa:1 (1901-1915) Bild 310 / sid 298 (familjen. Ringåker, Alster, Värmland)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:1 (1899-1912) Bild 1340 / sid 126 (familjen i Alingsås)
Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909) Bild 1310 / sid 123 (familjen i Björkefors, Sunne, Värmland) 
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:8 (1904-1914) Bild 230 / sid 1420 (Fam i Alingsås stad)
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:15 (1914-1924) Bild 2000 / sid 1952 (fam i Skageryd, Alingsås st)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:4 (1917-1927) Bild 1760 / sid 521 (adr: Nolhaga, Alingsås landsf)

Borås (P) AIIa:43 (1922-1938) Bild 117 / sid 2904 (familjen i Borås)


Mormors far:
Karl Hjalmar Jonasson Silk (mm f)
Född 28/6 1871 i Alster
Son till pigan Anna Charlotta Jonasdotter. Fadern okänd.
var dräng på en rad gårdar innan han blev Soldat för Silkestad i Wäse. No 13. 
Avsked 9/2 1898. Kungl tillstånd att ... 11/3 1898)

Karl Hjalmar Jonsson funderade på att emigrera till Amerika. Den 4/4 1898 tog han ut Attest från pastorsämbetet i Alster för flytt till Norra Amerika. 

Förre soldaten Karl Hjalmar Jonsson utvandrade ensam till Nordamerika den 4/4 1898 men han återkom alltså.  

Den 28/6 1902 skriver prästen att denna attest har förkommit. Prästen påpekar dessutom att han inte har någon kännedom om Karl Hjalmars äktenskapsledighet och frejd för tiden 4/4 1898 - 26/6 1902 vilket sannolikt förhindrade att han inte utan besvär kunde gifta sig. 

1903 flyttar han till en ny tjänst som dräng i Gunnerud, Alster. 
Där påpekar prästen ovanstående men efter annons i Post- och inrikes tidningar den 8, 9 och 10 september 1903 utfärdar prästen hinderslöshetsbetyg 19/4 1904. 

Sedan stod det inte länge på förrän han midsommar 24/6 1904 gifte sig med Amanda Emilia Karlsson. Se ovan. 
Den 22/8 1904 skriver prästen att han är "inskriven i återlämnad attest till Karlstads landsförsamling den 25/7 1904. Oklart vad det innebär. Familjen flyttar till Sunne 11/11 1907. 


Kyrkoböckerna om Karl Hjalmar Jonsson:
Alster (S) AI:29 (1876-1880) Bild 227 / sid 223 (fam i Långanäs. Många barn, trassl förhållanden)
Alster (S) AI:30 (1881-1885) Bild 252 / sid 241 (Anna Charl Jonsdtr med tre oäkta barn)
Alster (S) AI:31 (1886-1890) Bild 251 / sid 241 (Anna Charl Jonsdtr med tre oäkta barn)
Alster (S) AI:31 (1886-1890) Bild 248 / sid 238 (Karl Hjalmar dräng i Långanäs)
Alster (S) AI:31 (1886-1890) Bild 103 / sid 93 (Karl Hjalmar dräng i Byen)
Alster (S) AI:31 (1886-1890) Bild 168 / sid 158 (Karl Hjalmar dräng i Gunnerud)
Alster (S) AI:32 (1891-1895) Bild 240 / sid 234 (Karl Hj i Långanäs. Sold för Silkestad, N Amerika)
Alster (S) AI:33 (1896-1900) Bild 235 / sid 225 (Karl Hjalmar i Långenäs. Sold för Silkestad i Wäse)
Alster (S) AIIa:1 (1901-1915) Bild 252 / sid 240 (Karl Hjalm fd soldat i Långanäs. Funderar på USA)
Alster (S) AIIa:1 (1901-1915) Bild 161 / sid 149 (Karl Hjalm dräng i Gunnerud. Hinderslöshetsbeyg)
Alster (S) AIIa:1 (1901-1915) Bild 310 / sid 298 (Karl Hjalm familj i Ringsåker. Åter Karlstad)
Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909) Bild 1310 / sid 123 (Karl Hjalmars familj i Björkefors Sunne)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:1 (1899-1912) Bild 1340 / sid 126 (Karl Hj fam i Hulabäck Vä gd)
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:8 (1904-1914) Bild 230 / sid 1420 (Karl Hjalmars familj i A-ås)
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:15 (1914-1924) Bild 2000 / sid 1952 (Karl Hjalmars familj i A-ås)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:4 (1917-1927) Bild 1760 / sid 521 (Karl Hj fam i Nolhaga, A-ås)


Mormors farmor
Inhyses pigan Anna Charlotta Jonasdotter (mm fm) (senare gift Larsson) född 29/5 1848 i Göteborg
Bosatt i Långanäs, Alster församlling
Hennes oäkta barn:

 1. Karl Hjalmar Jonsson (mm f) född 28/6 1871 i Alster
 2. Emma Maria född 4/7 1875 i Alster
 3. Anna Lovisa född 8/1 1882 i Alster

Anna Charlotta Jonasdotter föder tre oäkta barn åren 1871-1882.
Det märkliga är att hennes tvillingsyster föder fyra oäkta barn 1874-1889. 
De tycks bo i föräldrahemmet i Långenäs även med andra syskon som brodern Johan Jonsson och brodern, arbetaren Lars Magnus som kallar sig Jonasson Fröding. 

Anna Charlotta Jonasdotter och hennes blivande make, dagkarlen och enklingen Johannes Larsson, bor i Alsters Bruk, Karlstads landsförsamling. Den 20/9 1895 har han tagit ut en attest för flytt till Norra Amerika.

Ogifte arbetaren Johannes Larsson född 18/6 1831 utvandrade ensam 64 år gammal till Amerika den 20/9 1895 från Göteborg med destination New York. 

Han kommer tillbaka till Alsters bruk den 22/11 1898 och några dagar senare 2/12 1898 flyttar Anna Charlotta in. Han kallas um vilket troligen betyder undantagsmannen eller understödsmannen.     

Anna Charlotta gifter sig 22/1 1899 med understödsmannen, dagkarlen Johannes Larsson född 18/6 1831 i Alster socken och blir dagkarlsänka efter honom sju år senare 30/9 1906. 


Kyrkoböckerna om Anna Charlotta Jonasdotter: 
Alster (S) AI:26 (1861-1865) Bild 360 / sid 352 (Anna Charl piga i Riksmyren under Byn)
Alster (S) AI:26 (1861-1865) Bild 112 / sid 104 (Anna Charl piga i Riksmyren under Byn)
Alster (S) AI:27 (1866-1870) Bild 205 / sid 199 (Anna Charl ensam i Höije)
Alster (S) AI:27 (1866-1870) Bild 203 / sid 197 (Anna Charl ensam i Höije)
Alster (S) AI:28 (1871-1875) Bild 197 / sid 193 (Anna Charl med oäkte sonen Karl Hjalmar i Höije)
Alster (S) AI:28 (1871-1875) Bild 234 / sid 230 (Anna Charl med två oäkta barn i Höije)
Alster (S) AI:29 (1876-1880) Bild 227 / sid 223 (Anna Charl med 2 oä och systern m 2 oäkta barn)
Alster (S) AI:30 (1881-1885) Bild 252 / sid 241 (Anna Charl Jonsdtr med tre oäkta barn)
Alster (S) AI:31 (1886-1890) Bild 251 / sid 241 (Anna Charl m 3 oäkta barn o systern m 4 oä barn)
Alster (S) AI:32 (1891-1895) Bild 243 / sid 237 (Anna Ch i Långanäs med två oäkta barn)
Alster (S) AI:33 (1896-1900) Bild 237 / sid 227 (Anna Ch i Långanäs med ett oäkta barn)
Karlstad landsförsamling (S) AI:25 (1896-1900) Bild 27 / sid 12 (med maken i Alsters Bruk)
Karlstad landsförsamling (S) AIIa:1 (1901-1905) Bild 220 / sid 7 (med maken i Alsters Bruk)

Karlstad landsförsamling (S) AIIa:2 (1906-1910) Bild 160 / sid 4 (Anna Charlotte gift 1899 o änka)
Karlstad landsförsamling (S) AIIa:3 (1910-1914) Bild 210 / sid 5 (Anna Charlotte änka i Alsters Br)
Karlstad landsförsamling (S) AIIa:4 (1915-1923) Bild 180 / sid 4 (Anna Charl fl 11/12 20 K stadsför)

Carl Hjalmars födelsenotis: Alster (S) CI:5 (1861-1874) Bild 59


Mormors farmors föräldrar:
Inhysesmannen
Jonas Magnusson (mm fm f) född 5/10 1813 i Alster, Värmland - död 28/1 1881 i Alster
Gift 18/10 1879 
Anna Lisa Andersdotter (mm fm m) född 8/5 1812 i Skallsjö - död 18/10 1879 i Alster
Bosatta i Långanäs, Alsters
Barn:

 1. Josefina Fredrika född 29/5 1848 i Göteborg, tvilling
 2. Anna Charlotta (mm fm) född 29/5 1848 i Göteborg, tvilling
 3. Lars Magnus född 13/9 1852 i Alster
 4. Johan född 18/12 1854 i Alster
 5. Carl August född 12/10 1859 i Alster

Makarna anges ha gift sig 18/10 1879 långt efter att alla barnen är vuxna vilket var väldigt ovanligt. 
De hade alltså levt i synd.
Prästen skriver: 
Inhysesmannen Jonas Magnusson plicktat för olaga brännvinsutskänkning och sabbatsbrott 1857. 
Makarna utfattiga.
Mycket märkligt att tvillingflickorna födde tre respektive fyra oäkta barn som de fostrade i föräldrahemmet. 

Alster (S) AI:27 (1866-1870) Bild 237 / sid 231 (Jonas Magnussons familj i Långanäs)

Alster (S) AI:29 (1876-1880) Bild 227 / sid 223 (Jonas Magnussons fam m många oäkta barnbarn)

_________________________________________________________________________________

Mormors mor
Amanda Emilia Karlsson född 23/12 1878 i St Lundby, 


Edvard Karlsson (1/4 åbo) född 20/10 1845 i Skallsjö
Gift 3/11 1871 med:
Anna Sofia Andreasdotter född 1/7 1851 i Lundby
dotter till änkan Kristina Johansdotter född 25/1 1825 i St Lundby
Bosatta 1895-1908 i Udden, Stora Lundby
Barn:

 1. Oskar Adolf Edvardsson född 8/6 1875 i Lundby
 2. John Alfred född 3/1 1877 i Lundby
 3. Fritz ... född 31/1 1881 i Lundby
 4. Gottfrid född 15/9 1885 i Lundby
 5. Elin Karolina född 5/9 1894 i Lundby
 6. Amanda Emilia född 23/12 1878 i Lundby
 7. Georgina född 7/2 1888 i Lundby
 8. Mathilda Sofia född 1/5 1891 i Lundby


Stora Lundby (P) AIIa:1 (1895-1908) Bild 192 / sid 177 (familjen i Udden, St Lundby)
Göteborgs Oscar Fredrik (O) AIIa:20 (1899-1907) Bild 95 / sid 3091 (Amanda ensam i Göteborg)
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIIa:1 (1899-1909) Bild 163 / sid 159 (som ovan)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:1 (1899-1912) Bild 1340 / sid 126 
Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909) Bild 1310 / sid 123 (gift med soldat Silk)
Alingsås stadsförsamling (P) AIIa:8 (1904-1914) Bild 230 / sid 1420 (gm Silk jordbr arb o rättare)
Alingsås landsförsamling (P) AIIa:4 (1917-1927) Bild 1760 / sid 521 (gift med rättaren Silk)
Borås (P) AIIa:43 (1922-1938) Bild 117 / sid 2904 (gift med soldat Silk)

Reservation för läs- och skrivfel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar