torsdag 13 september 2018

Varför var Charlotta Wilhelmina Elisabet Thörnblom inspärrad?


Hej Monica. Jag heter Åke Törnblom och bor i Störa Rör.
jag har ett problem i min släktforskning som jag ber om hjälp med.

min släkting Charlotta Wilhelmina Elisabet Thörnblom född 1875 16 dec i Lybeck.
Hon födde ett oäkta barn: Wilhelm. 1905 1 dec. i Kalmar läns fängelse som bevittnades av 2 Vaktkonstaplar.
Hon avvisade från fängelset efter dopet 4 dec.
Hur kan man få veta orsaken till hennes fängelsevistelse?

Hoppas DU kan hjälpa mig
ÅkeHej Åke!
Vi får väl börja med att sätta dem på kartan då.
Såvitt jag kan se fanns Charlotta Wilhelmina Elisabeth Thörnblom inte i Sverige vid folkräkningarna 1880 och 1890. Var hon bosatt i Tyskland? Det känns ju ändå på något vis som att hon kan ha haft svenska föräldrar. Vet du något om det? Det hade ju varit en hit om man hand kunnat hitta henne i en vanlig familj innan hon hamnar i fängelset.

Folkräkningen 1900

Post 4930288
Törnblom, Charlotta Wilhelmina Elisabet
Piga
f. 1875 i Tyskland
Ogift kvinna, ensam i familjen
Utom staden N:o 759, 761
Kalmar stadsförs (Kalmar län, Småland)
Födelseort i källan: Lübeck

I folkräkningen 1900 finns hon med två gånger vilket är ovanligt. I den ena syns hon som piga, ogift kvinna, ensam i familjen men skriven "Utom staden No 759 och 761" i Kalmar. Prästen vet alltså inte vart hon har tagit vägen. Hon har ingen fast adress. Men det är alltså i Kalmar man måste leta. Någon gång mellan 1890 och 1900 kom hon dit med eller utan familj. Men hon är även inskriven så här:

Post 13377
Törnblom, Charlotta Vilhelmina Elisabet
f. 1875 i Tyskland
Ogift kvinna, ensam i familjen
Sinnessjuk
Å fängelser och inrättn. int. pers. el. utgångna som saknar fast bost.
Sankt Nikolai (Stockholms stad, Uppland)
Kyrkobokföringsort: Nikolai
Födelseort i källan: Lübeck

Hon var alltså fängslad år 1900. Har vi tur så burades hon in det året. Man måste nämligen leta reda på domen för att få veta vad hon var dömd för eller åtminstone hitta henne i någon slags fängelselängd, om det finns en.


Folkräkningen 1910

Charlotta Vilhelmina Elisabet Törnblom är fortfarande inburad:

Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-1-1-10923
 Törnblom, Charlotta Vilhelmimna Elisabet
Piga
f. 1875 i Tyskland, Lübeck
Ogift kvinna, ensam i familjen
Sinnessjuk
Å fängelser och inrättningar intagne pers. samt fast bostad saknande
Storkyrkoförs rote 1 (Stockholms stad, Uppland)
Kyrkobokföringsort: Storkyrkoförsamlingen

Registrerad födelseort: Tyskland, Lybeck

Men hon har fött en liten son i fängelset i Kalmar:  
Carl Wilhelm Törnblom född den 1 december 1905.
Födelsenotisen är inskriven i Kalmar stadsförsamlings födelsebok:
Kalmar stadsförsamling (H) C:18 (1901-1905) Bild 262 / sid 208
Dopvittnen är vaktkonstapel JA larsson och vaktgumman Ingrid Andersson.
Avi från Kalmar länsfängelse om födelse
Man måste då fråga sig om hon har varit frigiven en tid eller om hon haft en affär med någon i fängelset. 
Men på den frågan får vi nog inget svar. 
Sonen är 1910 fosterson i den här familjen:  

Sveriges befolkning 1910
Hushåll för Törnblom, Carl Wilhelm, f. 1905
Carlsson, Carl  1858                  Far
(Barn), Carl Enok Kaleb             1897                  Barn
(Barn), Hilding Gerhard Ruben 1903                  Barn
(Barn), Tekla Natalia                 1885                  Barn
(Barn), Erik Hugo                        1890                  Barn
Törnblom, Carl Wilhelm          1905                  Barn

Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-8-94-820
Törnblom, Carl Wilhelm
f. 1905 i Kalmar (Kalmar län, Småland)
f. s.
Pojke, barn i familjen
Strandskogen N:o 12
Algutsrum (Kalmar län, Öland)
Registrerad födelseort: Kalmar Kalmar län


Befolkningen i Sverige 1860-1930

Kalmar stadsförsamling (H) AI:110 (1895-1902) Bild 129 / sid 248
Här hittar vi henne före fängelsetiden (1895-1902). Hon verkar vara helt ensam och är inflytta från Kastlösa 1899. Kastlösa ligger på Öland, så då får man leta vidare efter hennes ursprung där, om man vill. Här står att hon är född i Leiberg men för övrigt stämmer det.
Kalmar stadsförsamling (H) AI:110 (1895-1902) Bild 129 / sid 248I samma databas men för åren 1896-1903 hittar jag hennes familj i Kastlösa. Jippi! Så här såg den ut:Kastlösa (H) AIIa:1 (1896-1903) Bild 146 / sid 132
Rättaren i bilden hör inte hit. Han flyttar emellertid till S Möckleby  20/101897 varför man kan undra om det finns något samband med det oäkta barnet Signe Elisabet nedan.
Måste kollas.

Av husörhörslängden i Kastlösa 
framgår att hushållet bestod av följande personer:

Trädgårdsmästare
Karl Fredrik Karlsson Törnblom född 8/6 1846 i Maria församling, Stockholm
(Gift I med Josefina Johansson - död 1889 i Ljungby)
Gift II med Anna Charlotta Nilsdotter född 15/6 1871 i Ljungby. Äktenskap 12/9 1891

Makens barn i första äktenskapet:
1. Charlotta Vilhelmina Elisabet född 26/12 1875 i Lybeck (flyttar till Stockhkolm 7/11 1898)
    Det ser ut som att hon fick en oäkta dotter Signe Elisabet 17/4 1899 ev i Kastlösa
    Flickan kan också vara Adelia Rosalias barn. Måste kollas i födelseboken. (finns ej på nätet)
    Hon är utflyttad till Södra Möckleby 28/9 1901. Hette Jonsson. Död ogift 1977.
2. (tillkommer en son här som inte var med i husförhörslängden - se Åkes kommentar nedan)
3. Adelia Rosalia född 13/2 1883 i Lybeck. Flyttar först till Kalmar 23/11 1899 och utvandrar sedan        till Norra Amerika den 19/6 1901.
4. Sofia Alexandra född 6/1 1888 i Lybeck

Barn i andra äktenskapet:

1. Ebba Alfrida född 6/1 1894 i Kastlösa
2. Anna Linda född 15/6 1897 i Kastlösa
3. Sven Gunnar född 29/10 1898 i Kastlösa
4. Olga Maria född 7/3 1900 i Kastlösa


Storkyrkoförsamlingen (A, AB) AIII:2 (1901-1920) Bild 1520
Charlotta Vilhelmina Elisabet Törnblom kommer alltså till Stockhom den 7/11 1898. Här återfinns hon i mantalslängden för Storkyrkoförsamlingen i Gamla stan tillsammans med 26 andra personer i samma hushåll men det är en bok över obefintliga. Kanske för att hon redan sitter i fängelse, kanske av något annat skäl.

När hon dog 38 år gammal den 20/2 1914 var hennes titel tjänarinna.
Hon hade ett nummer: 656-658 Ut men man får inga uppgifter om var hon fanns. Hon var i alla fall ogift och man kan kanske anta att hon var inspärrad någonstans i Kalmar (eller i Stockholm).
Dödsorsak Carcinoma inteschini vilket verkar vara tunntarmscancer.
Kalmar stadsförsamling (H) F:8 (1914-1922) Bild 9 / sid 5

Sonen Karl Vilhelm Törnblom född 1/12 1905 i Kalmar förblev också ogift. Han dog 11/7 1986 och var då skriven som inneboende hos en Persson på adress Storgatan 64 i Värnamo.

Det finns en kriminalvårdsanstalt med ett fängelsearkiv och det finns ett arkiv för rådhusrätten.
Jag får återkomma till det för jag hinner inte mer just nu.
Återkommer!

Några dagar senare: 

Jag hittar Charlotta Wilhelmina Elisabet Thörnblom som fånge nr 205 på länsfängelset i Kalmar 1905.

Kriminalvårdsanstalten i Kalmar (H) DIIIdb:5 (1901-1923) Bild 720

1905 är hon där, hänvisning till (fånge nr) 205. Sidan om hennes fall hittar man sedan här: 
Kriminalvårdsanstalten i Kalmar (H) DIIIda:30 (1903-1906) Bild 1290 / sid 124, fånge 205.


Det visar sig att hon den 2/6 1905 dömts för barnamord.
"Sökt enslighet vid barnafödande, så att fostrets död orsakats av hennes hjälplösa tillstånd.

Kalmars Rådhusrätt den 19/6 1905.
1 års straffarbete.

Charlotta Wilhelmina Elisabet visar ett gott uppförande under fängelsetiden samt goda kunskaper i kristendomskunskap, innanläsning och skrivning.

Det finns en anteckning jag inte är riktigt säker på. Se de tre första raderna i bilden till vänster.
Kanske står det:
Icke besmord?
icke begifen/begåfvad
på sinnessjukhus (eller sjukhem)

Det står också:
Född å härvarande fängelse den 1/12 1905 ett gossebarn, som döptes den 1/12 1905 och i dopet ankom namnet Karl Wilhelm osv.

Charlotta Wilhelmina Elisabet släpptes ur fängelset den 26/3 1906 vilket innebär att hon släpptes efter nio månader. Kanske överfördes hon till sjukhus.

Domen från Kalmar Rådhusrätt finns inte på nätet. Den kan rekvireras från landsarkivet (troligen Vadstena). I domen bör man kunna få lite mer kunskap om Charlotta Wilhelmina Elisabet Thörnblom. Om man kan få reda på var hon var inspärrad så går det säkert också att få ut hennes journal.

I folkräkningen 1910 står ju att Charlotta Wilhelmina Elisabet är skriven i Storkyrkoförsamlingen (Nicolai församling) i Stockholm = Gamla stan. Det står följande (se även ovan):

Sinnessjuk
Å fängelser och inrättningar intagne pers. samt fast bostad saknande
Storkyrkoförs rote 1 (Stockholms stad, Uppland)
Kyrkobokföringsort: Storkyrkoförsamlingen

Det finns alltså en bok i den församlingen som heter 
"Å fängelser och inrättningar intagne personer, samt fast bostad saknade"
Och i den ska Charlotta Wilhelmina Elisabet vara inskriven. 
Någon sådan bok finns inte på nätet. Den är gissningsvis ännu inte utlagd helt enkelt. 
Du får vända dig till Stockholms stadsarkiv för att få fram vad som står om henne i denna bok. 

Jag har gått igenom boken för Obefintliga men i den finns hon inte 1910 såvitt jag kan se. 
I Storkyrkoförsamlingen ingick emellertid Danvikens hospital eller Stockholms Idiothem som 1861 lades ned varpå de så kallade dårarna överfördes till Konradsberg eller Dårarnas slott. Det är inte otroligt att Charlotta Wilhelmina var intagen där. Journalerna finns också på Stockholms stadsarkiv. Missa inte att kontakta dem.

____________________________________________________________________


Så har jag då lagt in din kommentar nedan och ser att vi har två olika mhistorier. 
Och det är jag som har fel.

Jag har tolkat förkortningen (m b i 1 äg) som moderns barn i första äktenskapet när det ska vara makens barn i första äktenskapet. 
Himla trist. 
Men så gick det till. 
Rättat nu dock. 

Att Åke har rätt bekräftas dessutom av presentationen av föräldrarna hos länsfängelset i Kalmar (bild till höger):
: Trädgårdsmästare Karl Fredrik Törnblom och Josefina Johansson. Den sistnämnda - hustrun - har precis som du säger dött i Ljungby 1889. 


Tänk så lätt det kan bli fel. Oj oj oj..

5 kommentarer:

 1. Jag blev så glad att Du blev intresserad av mitt problem.

  Charlotta Wilhelmina Elisabet Törnblom föddes i Lybeck 1875 16 dec.
  Föräldrar: Karl Fredrik Karlsson Hult, född i Sthlm/Maria 1848 8 juni (ibland är årtalet 1846 i kyrkoboken).
  Josefina Johansdotter född i Bohus/Torp 1851 15 Augusti.
  Gifte sig i Lybeck 1875 6 juni.
  De fick en son Claude Fredrik i Lybeck 1881 7 maj
  Flyttade till Ljungby/Kalmar län 1881 8 nov. Karl Fredrik ändrade sitt namn till Törnblom, Men kallas Karlsson Tö rnblom i forts.
  fick en dotter Adelia Rosalie i Ljungby 1883 13 februari – utvandrade till USA från Kastlösa 1901 06 25
  fick en dotter Sofia Alexandra i Ljungby 1889 6 januari – utvandrade till USA från Kalmar ? 1909 11 18
  Modern Josefina dog i Ljungby 1889 4 september.

  Karl Fredrik gifte sig 1891 12 september 12 september i Ljungby med Anna Charlotta Nilsdotter född i Ljungby/Kölby 1871 15 juni.

  Familjen flyttade till Kastlösa 1892 15 november.

  Charlotta Wilhelmina Elisabet flyttade till Kalmar 1892, och till Stockholm 1896 ? eller 1898.
  flyttade till Kastlösa 1899 (ovälkommen) och fick oäkta dottern Signe Elisabet i Kastlösa 1899 8 april, som lämnades till en familj på Södra Öland.
  Flyttade till Kalmar 1900 eller 1901?
  Fick oäkta sonen Wilhelm Törnblom 1905 2 december i Kalmar läns fängelse,och avvisades därifrån den 4 december.
  Han vistades i sin ungdom på anstalten för vanartade pojkar “Norrgård” i Kalmar varifrån han rymde innan 18 år. (Hans egen berättelse? till min far Gunnar tror jag)

  Elisabet: det brottsliga: kan det vara att föda 2 oäkta barn och bli straffad för det?
  men eftersom hon kallades piga och tjänarinna måste hon väl ha arbetat någonstans i frihet?

  Hoppas på fortsättning
  Hälsning Åke

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant.
   Hur vet du att hon var ovälkommen till Kastlösa 1899?
   Varifrån kommer uppgiften att hon avvisades från fängelset 4 december?
   Du kan säkert få ut Willhelms journaler också,

   Radera
 2. Det var visserligen förbjudet att föda barn som ogift men man hamnade inte i fängelse. Frågan är väl närmast vem/vilka som utnyttjade Charlotta Wilhelmina Elisabet för hon fick ett barn till och dömdes för barnamord 1905. Jag tror att hon var inlåst från sekelskiftet och alltså inte var särskilt yrkesverksam. Kolla med arkiven jag rekommenderat ovan och berätta gärna vad du kommer fram till.

  SvaraRadera
 3. Under en särskild flik ovan kan du läsa om Danvikens hospital om du vill.

  SvaraRadera