torsdag 5 oktober 2017

En alldeles särskild gren på släktträdet Wohlfahrt...


En vänlig själ på facebookgruppen Släktforskning efterlyste idag ättlingar till familjen Wohlfahrt från Glava. Detta med anledning av att hon på en auktion kommit över ett fotoalbum med hundra år gamla bilder. Det kanske någon vill ha, tänkte hon och lade ut sin efterlysning. 

Jag kunde inte motstå frestelsen att gräva lite. Detta är vad jag fann i all hast. 

När A B Theodor Vohlfarth född 27/10 1812 i Ånimskog, Dalsland, flyttade till Glava i Värmland
1839 kom han närmast från Köln i Tyskland, står det i husförhörslängden. Prästen skrev in honom nästan som tillhörande brukspatron Pär Gustaf Lampas familj. Theodor står inskriven efter hustrun och de tre sönerna men före tjänstefolket och kallas redan från början bruksförvaltare eller brukspatron på Lenungshammars bruk i Glava.

Bara något år senare är det Theodor Wohlfarth själv som är brukspatron. Den gamle och hans familj har flyttat. Teodor är ensam herre på täppan.

Theodor tar ut lysattest hos prästen den 21/6 1848. Den ställs till Töja (?) pastorat vilket ledde till att han gifte sig med Hilda Johanna Christina Personne född 23/10 1819 i Stockholm. Hon flyttade in till Glava från Ånimskog 1848. Året därpå föddes dottern Augusta Johanna den 1/6 1849 i Glava.

Två år tidigare, den 29/9 1847 hade pigan Cajsa Andersdotter i Gränsjön, född 4/12 1815 i Glava fött oäkte sonen Johan eller Johannes Jonsson som han senare fick heta efter sin fosterfar. 
”Fadern onämnd” står det i födelseboken.
Cajsa gifter sig den 3/10 1858 med Johannes Persson född 31/12 1815 i Glava. Då är sonen elva år gammal.

År 1854 har brukspatron Theodor Wohlfarths familj välsignats med fem barn. Hustrun Hilda Johanna Christina Personne hade då fött följande barn (överstruket och svårläst, reservation för stavning):
1.      Augusta Johanna född 1/6 1849
2.      Bernt Gustaf född 12/7 1850
3.      Eljen Guilda född 17/8 1851
4.      Jean Theodor född 27/1 1853
5.      Arvid Alvar född 9/9 1854
Samtliga barn är troligen födda i Glava. Familjen väljer emellertid att lämna Värmland för att i stället flytta till Skälland.
I början av 1860-talet bor Johannes Persson född 31/12 1815 och hans Cajsa Andersdotter född 4/12 1815 i Gränssjön med hennes oäkte son Johannes Jonsson – som kallas styvson – och den gemensamme sonen August född 11/12 1859. Gossebarnet August Johansson från Gränsjön dör emellertid 16/10 1861 av oangifven orsak. Han blev bara 1 år 10 månader och 5 dagar gammal. Han begrovs den 27 oktober samma år.

Det verkar inte bli flera barn i stugan. Johannes Persson och Cajsa Andersdotter har bara sonen/styvsonen Johannes Jonsson att bry sig om. Den enda anteckning som följer paret är att hon har ett oäkta barn. På 1870-talet skrivs Johannes Persson som ägare till Nr 98 i Gränsjön.

Johannes Persson skrivs som ägare till Nr 95 i Gränsjön när sonen/styvsonen Johannes Jonsson gifter sig 2/9 1882 med Anna Lisa Mattsdotter född 21/4 1851 (kommer från s 345 i AI:20). Det är lysning nummer 10 det året, skriver prästen. De nygifta bor tillsammans med hans föräldrar men får ändå två barn.  

I slutet av 1880-talet är situationen densamma. Båda familjerna bor på Nr 83 i Gränsjön och Johannes Persson är fortfarande skriven som ägare. Barnen i stugan har blivit fyra.

I början av 1890-talet är situationen densamma och barnen har blivit sex.

1.      Ivan Algot född 26/1 1883 i Glava (snickare)(skogsarbetare)
2.      Axel Julius född 25/1 1885 i Glava (jordbruksarbetare)(jordarbetare)
3.      Vilhelmina Axelina född 20/2 1887 (hemgöromål)
4.      Johan Adolf född 3/2 1889 (timmerman)
5.      Emil August Isidor född 9/4 1891
6.      Karl Fridolf född 3/10 1893 (Jordarbetare)

Den 27/3 1901 går hemmansägaren Johannes Persson ur tiden. Ingen dödsorsak angiven men Kajsa Andersdotter blir änka. Sonen Johannes och hans familj bor fortfarande på samma fastighet i Gränssjön.
Den 26/9 1908 avlider Kajsa Andersdotter. Ingen dödsorsak angiven.
Sonen/styvsonen kallas hemmansägae, snickare och inhyses

När föräldrarna är döda skriver sig sonen plötsligt som 
hemmansägare Johan Johannesson (Wohlfart)
 och tre av sönerna är i arbete (inom parentes ovan).


I husförhörslängden 1912-1921 står han fortfarande skriven som:
Hemmansägare Johan Johannesson (Wohlfart). Fyra av barnen bor hemma. Två söner har bildat egna familjer. De är:
- Johan Adolf Wohlfart, snickeriarbetare, gift och två barn.
- Emil August Isidor Wohlfart, grofarbetare, gift och tre barn.

I församlingsboken 1922-1931 kallar han sig nu:
Hemmansägare Johan Johanson Wohlfart.
Hustrun Anna Lisa Johansson Wohlfart född Mattsdotter avlider 6/3 1927.
Fyra hemmavarande barn
Sonen snickaren och färgarbetaren Johan Adolf Wohlfart bor med fru och tre barn på samma gård. Ett barn (Arne Göran) fött 28/6 1917 dör 8/4 1926
Sonen Emil August Isidor Wohlfart är blivit verkmästare och de tre barnen har blivit fyra. Samma gård.

Hemmansägare Johan Johannesson Wohlfart dör 30/9 1938 i Glava.
Fyra hemmavarande vuxna barn.  

Sonen Johan Adolf Wohlfart (arrendator och vägarbetare) har förlorat en son 1932 och sin hustru 1937. En son har han kvar som bor hemma. Två hembiträden har de varav ett har en oäkta dotter.

Sonen Emil August Isidor Wohlfart (verkmästare) och hans hustru har fått behålla sina fyra barn. Två har emellertid flyttat, en till Vaxholm i Stockholms län och en till Jämskog.
Av ovanstående gissar jag
att det var brukspatron Theodor Wohfahrt
som gjorde pigan Cajsa Anderdotter med barn
och att den oäkte sonen Johan Johannesson i hela sitt liv längtade efter sin pappa.
Av någon anledning kunde han inte leva ut det förrän föräldrarna eller åtminstone styvfadern var död.  

Det kan alltså vara Anna Lisa Mattsdotter och några av hennes barn som vi ser på bilden ovan. 


Andra har släktforskat om Theodor Wohlfahrt vars anor går långt tillbaka till kopparsmeden Caspar född 5/5 1640 i Nuremberg, Middle Fanconia, Bavaria, Tyskland. Han var son till kopparsmeden Johannes Wohlfahrt (ca 1575-1635) och hans hustru Dorotea. Han invandrade till Göteborg som kopparslagmästare och dog där 1702.

Läs mer om Theodor Wohlfahrt på Geni som du hittar här:

Glava (S) AI:11 (1835-1840) Bild 280 / sid 274
Glava (S) AI:12 (1840-1844) Bild 286 / sid 278
Glava (S) AI:13 (1845-1849) Bild 303 / sid 289
Glava (S) AI:14 (1850-1855) Bild 84 / sid 74 (Gränssjön)
Glava (S) AI:14 (1850-1855) Bild 324 / sid 313 (Fam Wohlfarth flyttar till Skälland)
Glava (S) CI:7 (1826-1859) Bild 55 / sid 101 (oäkte sonen Johan föds)
Glava (S) AI:15 (1856-1860) Bild 92 / sid 85 (Gränssjön)
Glava (S) AI:14 (1850-1855) Bild 324 / sid 313 (Ny brukspatron i Ledungs Hammar)
Glava (S) AI:16 (1861-1865) Bild 98 / sid 88 (Gränsjön)
Glava (S) AI:17 (1866-1870) Bild 109 / sid 93 (Gränsjön)
Glava (S) AI:18 (1871-1875) Bild 107 / sid 98 (Gränsjön)
Glava (S) AI:19 (1876-1880) Bild 112 / sid 95 (Gränsjön)
Glava (S) AI:20 (1881-1885) Bild 96 / sid 83 (Gränsjön)
Glava (S) AI:21 (1886-1890) Bild 95 / sid 84 (Gränsjön)
Glava (S) AI:22 (1891-1895) Bild 107 / sid 86 (Gränsjön)
Glava (S) AIIa:1 (1896-1901) Bild 790 / sid 64 (Gränsjön)
Glava (S) FI:5 (1895-1920) Bild 48 / sid 39 (Johannes Persson död)
Glava (S) FI:5 (1895-1920) Bild 88 / sid 79 (Kajsa Andersdotter död)
Glava (S) AIIa:2 (1902-1911) Bild 1140 / sid 103 (Nu skriver sig Johannes som Wohlfart)
Glava (S) AIIa:4 (1912-1921) Bild 1260 / sid 113 (Johan Johannesson Wohlfart)
Glava (S) AIIa:4 (1912-1921) Bild 1260 / sid 113 och 114 (familjerna Wohlfart)
Glava (S) AIIa:8 (1932-1941) Bild 1550 / sid 139 och 140 (familjerna Wohlfart)

Reservation för läs- och skrivfel.

Se kommentarsfältet. 
Här följer ett antal sidor ur en bok om släkten Wohlfahrt.


5 kommentarer:

 1. Hej,
  jag satt och googlade och hittade plötsligt till din sida! Jag blev glatt överraskad att läsa att ett fotoalbum hittats! Så spännade!
  Jag är barnbarns barnbarn till Theodor Wohlfahrt på Ånimskog. Theodors näst yngste son Sixten var den ende som blev kvar i Sverige (de andra utvandrade eller dog). Han blev bruksförvaltare på Carlsdal och gifte sig med Elsa Schillander. Deras äldste son Snorre Wohlfahrt (professor i psykiatri, Stockholm) var min farfar. Min farfars syster Gerty Wohlfahrt Lichtwitz blev 97 år och skrev en släktbok (Lallas bok). Även min mamma Monica Wohlfahrt skrev en bok om vår släkt på eget förlag (En för tiden odelbar släkt).
  Vi visste om att Theodor åtminstone fick två barn med en piga innan han träffade Hilda Personne och gifte sig. Några av de barnens släktingar som senare utvandrade till Amerika, har vi haft kontakt med. Familjen Moe.

  Att det funnits en gren Wohlfahrt som stavat utan det andra h:et har varit en vandringshistoria i vår släkt: en kusk på Carlsdal (eller var det Ånimskog?) ska ha velat hedra sin husbonde med att be att få ta hans efternamn. Ingen har väl velat erkänna Theodors ”snedsteg”. Men vad som senare framkom så hade han iallafall sörjt för sina utomäktenskapliga barn. Men vi hade en uppgift om att äldste (oäkte) sonen heter Gustaf!? Min mamma var så glad när hon upptäckte detta eftersom hon alltid tyckt det varit obegripligt att ingen av Theodors och Hildas 9 barn fick namnet Gustaf – äldsta och enda dottern dock Augusta.
  Theodor var född på Henriksholm, son till Gustaf och Augusta Wohlfahrt (född Sahlin) och det vanliga var ju att äldste sonen fick sin farfars namn…

  Caspar Wohlfahrt kom på 1660-talet från Unter Rüsselbach utanför Nürnberg till Göteborg. Han var kopparslagare och la taket på Tyska kyrkan och Kristine kyrka i Göteborg, senare ättlingar blev delägare i Ostindiska kompaniet och förmögna.
  Min yngste son heter Caspar Wohlfahrt Larsson, namnen går igen i släkten. Vi har ett stort släktarkiv på Stadsarkivet och Riksarkivet, alla brev och anteckningar långt tillbaka i tiden finns bevarade.

  Går det att få tag i detta fotoalbum på något vis?

  Hälsningar
  Elsa

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Elsa!
   Stort tack för ditt intressanta brev!
   Jag har för mig att en släkting hörde av sig och att han/hon skulle få albumet. Men jag minns inte säkert. Jag har därför gjort en efterlysning i facebook-gruppen så får vi se om någon svarar. Jag hör i så fall av mig då.

   Radera
 2. Tusen tack. Jag skulle gärna komma i kontakt med dessa släktingar!
  Hälsningar
  Elsa

  SvaraRadera
 3. Hej igen,
  nu har jag läst på i mammas bok.

  Jag inser nu att den pigan jag syftade på var en annan flicka – 10 år tidigare!
  Lars Gustaf hette barnet, född 1839. Jag har hört en uppgift om att en dotter fanns också, men mamma kunde nog inte bekräfta säkert att Theodor var far till henne så hon finns inte med här.

  Jag skickar här släktförteckningen från mammas bok. (Tidigare släkt bakåt i tiden finns förstås också.)


  Hildas och Theodors 9 barn:

  Augusta 1849 (enda dottern) Gifte sig Tornblad
  Bernard (kallad Bernt) 1850 (utvandrade till Amerika)
  Guido 1851 (alltså en son! En bror till Theodor hette också Guido. Min brorson heter det nu också.) Han blev mycket gammal, utvandrade till Australien
  Ivan 1853 (dog ung i lungsot)
  Arvid 1854 (utvandrade till Afrika)
  Caspar 1855 (dog ung då hans båt förliste)
  Sixten 1856 (min farfars far på Carlsdal)
  Enar 1858 (utvandrade till Australien, där vi har många släktingar)
  Gunnar 1859 (dog i TBC med sin mor)  Hälsningar
  Elsa

  SvaraRadera
 4. Elsa skickar med ett antal sidor ur moderns bok.
  Jag skannar in och lägger dem i inlägget.

  SvaraRadera