tisdag 25 april 2017

Murarmästare Anders Kihlberg skapade Rosentrappan i Hovsta

Hej
Min make tillhör en släkt som härstammar från en murargesäll med vandringspass. Han blev också murarmästare.

Han kom i slutet av 1700-talet till Björkvik i Södermanland från Stockholm, det vet vi.
Enligt uppgifter i Husförhörsbok är han född 1776 i Rasbo Uppland. Men hans vandring från Uppland-Stockholm till Björkvik har vi svårt att följa.

Uppgifter i en bok av Hembygdsförbundet kom han till Björkvik för att delta i byggandet av ett slott. " De tog de bästa hantverkarna från Stockholm till bygget av slottet"
Nästan alla i den släkten är mycket duktiga att teckna och måla, har konstnärs och skapar talanger.

Hur mycket kostar det att anlita dig till efterforskning om honom?
Blev lite extra nyfiken på att finna honom för vid ett besök i Rasbo och Rasbokil såg jag uppgifter om att det på slutet av 1500-talet fanns en berömd kyrkomålare från Rasbo.

Enligt muntlig tradition i släkten heter han Kihlberg efter Kil i Rasbokil.  Jag har vit ett tillfälle letat i murararkiv i Stockholm utan framgång.

Hans namn Anders Kihlberg född 1776.
Med vänliga hälsningar
Lena Kihlberg


Hej Lena,
Det kanske blir lite upprepningar här då jag har skrivit och grejat vid flera olika tillfällen.
Man kan googla fram Anders Kihlberg på åtminstone några platser nämligen:

På Geni, Wikitree mfl
https://www.geni.com/people/Anders-Kihlberg/4388309477940077873
https://www.wikitree.com/wiki/Kihlberg-19
https://www.wikitree.com/genealogy/KIHLBERG
https://www.wikitree.com/genealogy/Rask-Family-Tree-22

På Wikitree står att Anders flyttade från Rasbo till Hofsta utanför Björkvik år 1798. Han var murare och skapade enligt uppgift "Rosentrappan" på Hofsta som sitt gesällprov. Det saknas inflyttningslängd för Hovsta hos både Arkiv Digital och SVAR så man får gå igenom hela husförhörslängden (AI:4) manuellt om man vill hitta honom.

Enligt ovanstående källor skulle Anders Kihlberg vara född den 19/4 1776 i Rasbo. Om det stämmer så är detta hans födelsenotis;


Rasbo (C) C:3 (1750-1803) Bild 92
Jag kan ingenstans på nätet se föräldrarnas namn eller var i Rasbo de bodde. Det är svårläst men modern hette i alla fall Sara Mattsdotter (felskrivet, se nedan). Faderns namn kan vara Eric ... Andersson. Han var rättare vid Frötuna i Rasbo.
Anders döptes den 20 april 1776.
Bland faddrarna finns inspektorn på Frötuna, Sven Lundgren, ... Grönberg, mod. Stina Lund... och hustu Brita Berggren.

Jag hittar gossen Anders född på rätt datum i husförhörslängden:


Rasbo (C) AI:6 (1774-1780) Bild 120 / sid 107 (230-231)
Familjen bodde i Frötuna, 4:de Roten och tycks ha varit i tjänst hos baron Emanuel De Geer och hans hustru Ulrica Elisabeth Lieven (död).

Fadern hette Erik Andersson född 14/12 1748 i R
Modern hette Sara Andersdotter född 15/7 1744 i R
Båda är märkta med R som förhoppningsvis står för att de var födda i Rasbo.

Här finns en hänvisning till sid 230-231 och där får man veta att baronen gift om sig med grevinnan Charlotte Ferssen. Hushållet finns med men Erik Anderssons familj har redan flyttat. Det är därför de är överstrukna i husförhörslängden ovan. Så tyvärr får jag ingen klarhet i Erik Anderssons yrke. Står det körkarl? Jag vet inte. Kanske Mur. Han var i varje fall inte dräng.

Familjen flyttade till Karby i Rasbo 1779. Jag har som snabbast ögnat igenom husförhörslängderna där men inte hittat familjen. De hade kanske vandrat vidare innan prästen skrev in dem.


Rasbo (C) C:2 (1708-1750) Bild 175 / sid 170
Anders mor var mycket riktigt född i Rasbo 15/7 1744. Hon var dotter till Anders Larsson och Sara Andersdotter i Bredsgärde, Rasbo, och fick följaktligen samma namn som sin mamma nämligen Sara Andersdotter.


Rasbo (C) C:2 (1708-1750) Bild 198 / sid 193
Anders far Erick Anderssons födelsenotis 14/12 1748 i Rasbo:
Fadern hette Anders Ersson och modern Brita Staffansdotter. De bodde på Karby ägor.


Anders hette alltså Eriksson. Det var emellertid vanligt att särskilt hantverkare tog sig ett mer unikt efternamn när de blev stora nog att stå på egna ben. Vanligt var också att man tog sig ett namn med anknytning till hembygden. En av mina släktgrenar komer från Settersta i Sörmland. Det blev Setterlund och småningom Zetterlund sedan de flyttat till Stockholm. Det var alltså fullt naturligt att Anders tog sig namnet Kihlberg. Men han var född i Rasbo och inte i Rasbokil. I födelseboken för Rasbo står det ibland Kihl i rutan för födelseåret. Så icke för Anders.

Jag tackar nej till din förfrågan om att göra efterforskningar om Anders Kihlberg. Jag hinner inte helt enkelt. Men kanske fick du lite mer kött på benen här ändå.

Ojojoj, Tack snälla för hjälpen. 
Det kan vi leta vidare på. Fattar inte hur du kunnat hitta detta, och så snabbt.
Att han byggde Rosentrappen det visste vi. det är bara det att någon gång så har det blivit fel gård, ett gods, heter Hagbyberg i Björkvik.
Där har jag hittat honom. Han och släkten bor till vissa delar fortfarande kvar i Björkvik. Jag och maken bor där. Men alla övriga i släkten har flyttat vidare flera konstnärer och många ingenjörer är nu spridda över hela världen. 
På något vis ska jag ta mig an murargesäll arkiven ytterligare en gång. 
Stort Tack än en gång


Den 2017-04-26 kl. 01:44, skrev Gaby:
Hej igen,
Jag har faktiskt också en ana i Björkvik  - men jag har det inte framför mig
just nu. 
Kan återkomma till det. 
Nyfiken frågar jag trots allt: VAD är det du vill veta om Anders Kihlberg?

Hej igen Gaby
Det var en svår fråga.
Hade nästan accepterat att vi inte kan hitta mer om Anders Kihlberg.
Kan vara intressant att få klarhet i var i Rasbo han föddes och vad hans efternamn var ( om han tog Kihlberg) eller om han är född Kihlberg. Min son hustru har hittat några i Rasbo i mitten på 1700-talet som hette Kihlberg men vi kunde inte då hitta Anders i deras familjer.  Du har ju hittat hans föräldrar också, det ska bli kul att få skriva in i mina papper.

Hur han blev murargesäll och hur han fick vandringspasset. För att slutligen vandra från Stockholm och vidare till Björkvik. 
I Björkviksboken (skrevs på -30-talet) står att Anders Kihlberg hade vandringspass utfärdat av Gustav iV Adolf, det innebär ju att det bör finnas register på de som hade vandringspass. På så vis få en hållpunkt. 

Håller med dig om att det är som att leta efter en nål i en höstack. Det är därför jag är intresserad av register över gesäller för att iaf hitta nåt. Murarna hade ju en "kassa" Jag kanske ska söka i Uppsala också.
I helgen hoppas jag att jag hinner titta på länkarna du bifogade.
hälsningar Lena Kihlberg
PS Ser fram emot din Björkviks ana, var de bodde. :-)

Jag ska försöka svara:
Anders föddes i Frötuna, Rasbo, och flyttade vidare med föräldrarna till Karby i samma socken 1779. Men där hittar jag honom inte. Man får alltså söka igenom hela husförhörslängderna sida för sida så kommer han nog fram. Det är tidsödande så det kanske du kan göra själv. Genom att följa honom genom livet i just husförhörslängderna så får man fram hans historia och eventuella flyttar. Men han är bara 23 när han kommer till Björkvik och gifter sig så han kan inte ha varit särskilt långt borta. 

Anders var gäsell vid vigseln 1799 och vid dottern Lottas födelse 1800. Men han var murare när sonen Anders Gustav föddes 1803 då familjen fortfarande bodde i Hagbyberga. Kanske gick han i lära där helt enkelt. Det var ju en stor by eller stort gods som ägdes av Majoren och Riddaren af Kungliga Svärdsordern friherre Bengt Ribbing som hade väldigt mycket tjänstefolk och hantverkare på ägorna.

Hans efternamn var Eriksson eftersom fadern hette Erik. Det hindrar inte att även far och farfar kan ha haft tillnamnet Kihlberg. Det återstår att ta reda på. Jag har inte bara hittat föräldrarna utan både mor- och farföräldrar också. Jag har också sett att det fanns andra Kihlberg. Man tog vilket namn man ville på den tiden. 

Alla hade förr inrikes pass eller vägbrev (från mitten av 1500-talet till 1860) som de måste gå till prästen och få sina flyttar inskrivna i. Den som reste utan pass kunde gripas för lösdriveri. Det så kallade vandringspasset var en föregångare till gesällbok. Alla som gav sig ut på arbetsresa måste ha ett sådant. Väl framme på en ort skulle polisen anteckna ankomstdagen och sak samma med avresedagen. Vandringspassen var utfärdade av pastorsämbetet.

Om Anders vandringspass var utfärdat av Gustav IV Adolf så var nog alla vandringspass inom ett visst område eller i en viss tid det. På samma sätt som skräddargesällens pass här intill var utfärdat av Borgmästare och Råd i Ystad. 

Femtio år senare - 1844 - beslöts att gesällboken skulle upplysa om yrke, namn, ålder, födelseort och föregående anställningstid. Hur de såg ut på Anders tid får vi nog gissa oss till. På 1500-talet var två års gesällvandring obligatorisk men det var det inte på Anders tid. Han kunde själv välja vilken eller vilka mästare han kunde gå lärling hos.

Jag vet att de inrikes pass som finns i arkiven filmas för att läggas ut på nätet - antagligen SVAR - men jag tror inte att det finns några register över vandringspassen. I varje fall inte än. Vi pratar trots allt om 1700-talet! Anders hade nog själv sitt vandringspass. Det försvann troligen med honom. Men ställ frågan till Stockholms stadsarkiv. Om inrikes pass och vandringspass kan du läsa här. 

Hur vet ni att han var i Stockholm?

Jag tror inte heller att det finns något register över gäseller på 1700-talet. Om du hittar ett så bara måste du berätta! Och menar du allvar med att det fanns en "kassa" för dem så blir i alla fall jag mycket förvånad.

Ja, du ska nog söka vidare i Uppsala.

Min ana (mm ff mf m) var Madam Anna Björkstedt född 1747 i Askarbohl, Björkvik. Hon var dotter till Anders Jonsson Björkstedt född 1686 och Karin Olsdotter född 1706 i Torsebro, Björkvik.

Och jag kunde förstås inte låta bli...

För att följa Anders Kihlberg i Rasbo får man gå tillbaka till husförhörslängden (AI:6) där. Anders Eriksson Kihlberg flyttade ju med sina föräldrar som treåring 1779 från Frötuna till Karby i Rasbo men jag hittar dem inte där i vare sig (AI:6, 1774-1780) eller (AI:7, 1781-1787). 

I den sistnämnda hittar jag emellertid på sid 158 en annan Anders Kihlberg med fru och barn
i Ekholmen på Karby ägor som är född i Kihl 1741. Mycket märkligt. 

För Rasbo finns utflyttningslängder för åren 1782-1788 och 1795-1825 som man skulle kunna plöja igenom för att se när Anders Eriksson Kihlberg med eller utan föräldrar flyttar ut ur socknen men det är ett tidskrävande jobb och kanske lönslöst då flera årgångar saknas. Och om han kom till Björkvik från Stockholm så är det som att leta efter en nål i en höstack, så jag lämnar detta.

Finns det för övrigt något mer än bokcitatet ovan som tyder på att Anders Kihlberg kom till Björkvik från Stockholm? Han var trots allt bara 23 år när han gifte sig i Björkvik och bildade familj. 

Jag hittar - tack vare dig Lena - Anders Kihlberg i Carlberg under Hagbyberga i Björkvik. Det framgår inte av husförhörslängden (AI:7a) när han flyttade dit (inflyttningslängder saknas) men den 27/10 1799 gifte sig Murare Gesällen Anders Kihlberg och pigan Brita Jonsdotter vid Hagbyberga där de alltså också bor år 1800 när dottern Lotta föds. Det finns dessutom en dotter Ullrica född 1798 i familjen. Hon är dåvarande pigan Brita Jonsdotters oäkta barn född 27 juli 1898 i Hagbyberga. 


Den 18 maj 1800 får Murare Gesällen Anders Kihlberg och hustrun Brita Jonsdotter dottern Charlotta kallad Lotta och döpt 20 maj (alltså fel födelsedatum i husförhörslängden ovan). De bor då i Hagbyberga Värdshus, Björkvik.

Den 3 augusti 1810 får Muraren Anders Kihlbergs och hustrun Brita Jonsdotter dottern Dorothea som döptes den 11 augusti. Tipset fanns hos en av forskarna på nätet. Familjen bodde då i Glindra, Hönbecksroten, i Björkvik och där finns de mycket riktigt. Anders är Åbo i Glindra sedan en tegelslagare med familj flyttat ut. Inget år angivet men det går kanske att få fram med hjälp av barnen (alla födda i Björkvik):

Muraren Anders Kihlberg född 19/4 1776 i Rasbo, Uppland
Brita Jonsdotter född 11/10 1770 i Björkvik, Södermanland
Barn:
1) Ulrica eller Ulla född 27/7 1798 (hustruns oäkta men Anders kan vara hennes far ändå)
2) Charlotta eller Lotta född 18/5 1800 (finns inte med i Glindra, troligen död)
3) Carolina född 16/4 1805 - död 12/1 1817 av lungsot, begravd 23/1 1817
4) Anders Gustav född 7/12 1803
5) Carl Eric född 13/4 1807
6) Dorothea född 3/8 1810
7) Gustava född 8/3 1812

I husförhörslängden (AI:11a) har sonen Anders Gustaf tagit över gården och kallas därför Åbo. Anders och Brita lever och tre av de övriga barnen kommer och går mellan olika anställningar. 

I husförhörslängden (AI:12b) har Anders Kihlberg dött (inget datum i hfl) den 23/8 53 år gammal av håll och styng (smärta i bröstet, lunginflammation eller lungsäcksinflammation i förening med feber) varför Brita har blivit änka. Barn kommer och går mellan olika anställningar. Carl Eric kallas dräng, Dorothea kallas piga och Gustafva kallas dotter för att hon helt enkelt bor hemma. 

I husförhörslängden (AI:13a) är sonen Anders Gustaf Andersson Kihlberg åbo i Glindran. Han är nu gift med Maria Christina Pehrsdotter från Vagnhärad. Modern Brita Jonsdotter bor på gården på undantag tills hon dör av ålderdomsbräcklighet 90 år 7 månader och 1 dag gammal den 12/5 1861. 

Anders Kihlberg kallas Murare Gesällen vid vigseln 1799. 
Därefter kallas han Muraren tills familjen flyttar till Glindra där han helt enkelt blir Åbon.
Jag har inte sett att han kallas Murare Mästare någonstans men de kanske är samma sak. 

Björkvik (D) C:4 (1758-1805) Bild 228 / sid 223 (hustruns oäkta dotter Ulrica föds)
Björkvik (D) EI:2 (1759-1861) Bild 320 (vigsel)
Björkvik (D) C:4 (1758-1805) Bild 239 / sid 234 (dottern Lotta föds)
Björkvik (D) AI:7a (1793-1800) Bild 220 / sid 213 (familjen i Hagbyberga)
Björkvik (D) C:4 (1758-1805) Bild 260 / sid 255 (sonen Anders Gustav föds, Anders är då murare)
Björkvik (D) AI:8a (1801-1811) Bild 225 / sid 219 (familjen flyttar från Hagbyberga, ingen hänvisning)
Björkvik (D) C:5 (1806-1841) Bild 36 / sid 32 (dottern Dorothea föds i Glindra, Björkvik.
Björkvik (D) AI:8b (1801-1811) Bild 160 / sid 152 (familjen i Glindra)
Björkvik (D) C:5 (1806-1841) Bild 14 / sid 10 (sonen Carl Eric föds)
Björkvik (D) EI:2 (1759-1861) Bild 1370 (dottern Carolina dör av lungsot)
Björkvik (D) AI:9b (1812-1818) Bild 153 / sid 147 (familjen i Glindra)
Björkvik (D) AI:10b (1819-1823) Bild 154 / sid 149 (familjen i Glindra)
Björkvik (D) AI:11a (1824-1828) Bild 159 / sid 152 (familjen i Glindra)
Björkvik (D) AI:12b (1829-1834) Bild 162 / sid 156 (familjen i Glindra, Anders Kihlberg dör)
Björkvik (D) EI:2 (1759-1861) Bild 1460 (Anders Kihlberg död av håll och stygn)
Björkvik (D) AI:13a (1834-1839) Bild 1620 / sid 156 (sonen gift åbo i Glindra, inga barn, modern på undantag)
Björkvik (D) AI:14a (1839-1845) Bild 165 / sid 158 (som ovan)
Björkvik (D) AI:15a (1845-1850) Bild 171 / sid 161 (som ovan)
Björkvik (D) AI:16a (1851-1855) Bild 193 / sid 181 (som ovan, modern/enkan är blind)
Björkvik (D) AI:17a (1856-1860) Bild 200 / sid 189 (som ovan)
Björkvik (D) AI:18b (1861-1865) Bild 20 / sid 15 (som ovan men modern/enkan dör 12/5 1861)Hej Gaby
Kul med din ana i Björkvik. Gårdarna Askarbol och Torsebro känner jag mycket väl till.
En ingift hustru i Kihlbergs släkten har någon ana i Torsebro, vill minnas att de hette Rehnström men farligt att säga kan vara fel.
Ang "kassan". När jag var på Stadsarkivet i Stockholm (det som ligger ut mot Gärdet- Frihamnen inte det på Kungsholmen). Letade efter Anders Kihlberg. Då såg jag att murarna (mästarna) betalade en avgift till något och en gång fick en änka ett begravningsbidrag.

Men jag återkommer i frågan ska leta i både Uppsala och Stockholm misstänker att jag inte hinner åka dit nu under våren. Men allt detta jag fått veta har verkligen gett inspiration.

Stort Tack , vi hörs

4 kommentarer:

 1. Hejsan! Jag är inte helt säker på vilken av er två det är som har Anna Björkstedt född 1747 i Björkvik som ana efter att ha läst texten, men jag har en fråga om henne. Är hon den Anna Björkstedt som senare dör 28 Dec 1794 i Hölö (och som var gift med Johan Stanell, Erik Jernström och Anders Åman)?

  Mvh,
  Jesper Åström.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Jesper!
   Anna Björkstedt är min ana. Och ja, det är samma Anna Björkstedt som du nämner ovan.
   Hon är min anmoder i äktenskapet med Erik Jernström. Är vi släkt?

   Radera
  2. Hej Monica!

   Ja, vi verkar vara släkt då Anna Björkstedt och Erik Jernström är mina anor också (genom deras son Johan/Jan Erik).

   Jag och en annan släkting jag hittade över internet har suttit och mailat fram och tillbaka senaste dagarna för att försöka slå ihop våra kloka huvuden och hitta information om hennes tidiga år. Vi var först lite inne på att hon kunde vara dottern till Anders Andersson i Askarbol, Björkvik som hette Annika/Anna. Men hon var ju lite för ung så det kändes inte helt hundra. Vi hade dock helt missat att Anders Andersson även hade en syster som hette Annika/Anna som passade in bättre.

   Den sista gången jag ser Anna i Björkvik är här med hennes bror på 1760-talet:
   Björkvik (D) AI:4 (1757-1767) Bild 3900 / sid 381 (AID: v54456a.b3900.s381, NAD: SE/ULA/10119)

   Nästa gång hon dyker upp för mig är i Bälinge 1777 med maken Stanell. Har du någon information om var hon var mellan dom tidpunkterna? Jag är tacksam för din hjälp att rätta ut våra frågetecken när det gäller det här :)

   Mvh,
   Jesper Åström.

   Radera
 2. Hallå Jesper,
  Jag gjorde ett nytt inlägg av din fråga.
  Du hittar den här: https://slaktbloggen.blogspot.se/2018/01/anna-bjorkstedt-i.html

  SvaraRadera