lördag 15 mars 2014

Jakten på namnet Ekvold...

Jag stötte i samband med föregående inlägg på en familj Åkerman i Krokstad, Bohuslän, som jag blev intresserad av. Jag vet i detta nu inte om den har med frågeställaren Lisbeth att göra men jag ger den ett eget inlägg ändå. Hennes norska farmor hette ju Ekvold ett namn som uppenbarligen är väldigt ovanligt i Norge och som Johan Andersen Ekvoll fick kungligt tillstånd att ta först 1925 men som mycket väl skulle kunna vara en förnorskning av det svenska soldatnamnet Ekvall.
Den här texten hittade jag på norska Wikipedia:

Johan Ekvoll
Guldsmed, målare och förkunnare tillhörig Kristi Menighet
   


Johan Andersen Ekvoll (født 14. april 1871 i Horten, død 18. januar 1955 i Oslo) var gullsmed, maler og forkynner. Han arbeidet det meste av sitt liv hos gullsmedmester Oscar Larssen i Leirfallsgaten på Grünerløkka i Oslo, og han malte mest etter postkort og bilder. Han meldte seg ut av statskirken i ung alder, og sluttet seg til Kristi Menighet.

Biografi

Johan Ekvoll ble født på Søndre Braarød i Horten den 14. april 1871. Han var sønn av Johanna Åkerman fra Krokstad i Bohuslän i Sverige. Hans far er ikke sikkert kjent ettersom ulike kilder er helt eller delvis motstridende, men han er sannsynligvis også fra Sverige.

Svenske offentlige kilder forteller at Johan hadde to eldre søsken, tvillingene Anders og Mathilda, som ble født i Krokstad 20. desember 1868 med faren skipperen J. A . Hansson fra Knudsrød i Borre. Hvor disse blir av, er ukjent, men de nevnes ikke etter morens ankomst til Horten hvor hun nedkommer med Johan.

Rättelse:
Tvillingarna föddes den 20/6 1868 och ingenting annat.


Hfl Krokstd AI:21 (1867-1874) bild 118, sid 109 och A:I:20 (1861-1867) bild 135, sid 128:
Familjen bor i Nytorp torp under Hede i Krokstad och ser ut som följer:
Åkerman, Johannes, torpare och murare född 19/4 1810, gift 28/2 1833 och änkling 22/12 1863
Hustrun Anna Maria Hansdotter född 30/12 1811 är alltså död 22/12 1863.
Deras barn:
Anders Fredrik född 1/5 1844 har flyttat till Norge 15/3 1867 (utflyttn bevis 6)
Karolina Sofia född 19/5 1850
Johanna född 20/12 1840
Johannas barn:
Anders född 20/6 1868 och
Mathilda född 20/6 1868 (tvillingar)
Familjen har flyttat till Hede hemman den 11/11 1872 men...
Samtliga vistas i Norge

Av hfl Krokstad AI:22 (1867-1874) Bild 206, sid 399
framgår att tvillingarna sannolikt är döda (se korsen i kolumnen för död nedan). Jag hittar dem inte i dödboken men det kan bero på att familjen uppenbarligen vistas i Norge eller pendlar mellan länderna och att de kan ha dött där. 

Åkermanslekten kan spores flere hundre år tilbake i Krokstad og mange flyttet til Norge. Husförhörsförlegningen i Krokstad forteller at Johanna emigrerte til Norge sammen med sin far Johannes og sin søster Sofia den 8. november 1878, men innflytterprotokollen i Horten forteller at de ankom i mai 1869. Det eneste som kan dokumenteres av Johans familie i Norge er dermed hans morfar Johannes Åkerman (født 1810 i Krokstad), tanten Sofia Carolina (født 1850) og moren Johanna (født 1840).

Rättelse:
Det är bara Johanna som flyttar till Horten den 8/11 1878. Hon står ensam i utflyttningslängden Krokstad B:6 (1874-1890) bild 27, sid 24 rad 2
när hon flyttar från Hede till Horten  i Norge.
I hfl Krokstad AI:22 (1867-1874) bild 206, sid 399
står att systern Carolina Sofia flyttade till Borre 21/1 1881. Fadern Johannes Åkerman tycks ha bott i Norge länge. Det står bara att han bor där. Inget datum angivet.
Brodern Anders Fredrik uppges nu vara i Amerika.
 

 


I folketellingen for Horten av 31. desember 1870 kan man lese at Johanne Johannesdatter Åkerman, som da er seks og en halv måned på vei med Johan, er bosatt hos familien Jørgensen i Søndre Braarød Grund nr. 58. Familien Jørgensen figurerer som faddere i Johans dåp sammen med hans tante Sofia.

Johan flytter sammen med sin mor inn hos sin tante Sofia i en leilighet som ligger lenger ned i gaten. I folketellingen for 1875 kan man se at den nye adressen er Søndre Braarud Grund nr. 42.
Johanne var veverske på Braarud og hennes søster jobbet på ølbryggeriet Horten Bryggeri.

Når Johan er 10 1/2 år gifter tanten Sofie, som da var 31 år gammel, seg med den 30 år eldre enkemannen og urmakeren Anders Hansen fra Langöen i Sverige.
Paret bor i Storgaten 43 i Horten.

14 år gammel begynner Johan sine konfirmasjonsforberedelser. I mellomtiden har moren giftet seg med den 20 år eldre enkemannen Sivert Stibolt Henriksen, som var oppsynsmann ved Karljohansværn verft. Dermed hadde de flyttet til Søndre Braarud Grund nr. 12 og Henriksen ble Johans stefar.
Han stod til konfirmasjon om våren den 2. mai 1886, og fikk karakterene "Meget godt" i kristendomskunnskap og "Udmerket godt Forhold" som oppførselskarakter.

Pauline Gjetnes

Johan Andersen gifter seg den 24. oktober 1891 med den to år eldre Pauline Johanne Gjetnæs fra Ålesund. Begge er utmeldt av statskirken og tilhører frimenigheten Christi Menighed. De er dissentere og vies derfor borgerlig av sorenskriveren i Mellem Jarlsberg. Johan har fylt 20 år og er gullsmedsvend. Pauline er 22 og datter av smedmester Martin Lassesen Gjetnæs i Kirkegaten i Ålesund.

Johanna blir syk og den 19. februar 1892 gir hun etter for kreften og puster ut for siste gang. Sivert Stibolt Henriksen blir enkemann for annen gang, og den 25. februar stedes hans kone til den siste hvile. Johan mistet sin mor før han fylte 22 år

To år etter giftemålet blir Pauline gravid og paret venter sitt første barn. Vesle Abel Philip kommer til verden 28. august 1894, og broren Martin Eugen gjør sin ankomst 21. september 1897 når familien bor i Torvgaten. Familien på fire skal leve lykkelig uvitende om den tragedien som snarlig skulle inntreffe og snu opp ned på tilværelsen.

Den 11. februar 1900 går Pauline bort etter sykeleie på grunn av en dødelig lungesykdom. Legen hadde vært tilkalt men kunne ingen ting gjøre. Seks dager etter, den 17. februar, bæres Pauline til sin grav og stedes til hvile.

Johan befinner seg i en svært vanskelig situasjon, han er enkemann på 28 år med forsørgeransvar for to små barn, hans to gutter er bare to og fem år.
Lille Abel blir tatt hånd om av Tante Sofie og hennes mann, Anders Hansen. De bor fortsatt i Storgaten 43, og Abel blir forsørget av en ukjent matros. Det er ukjent om 50 år gamle Sofie er i arbeid, og 79 år gamle Anders er på ”offentlig understøttelse”, eller pensjon.

Martin blir plassert hos familien Debretz i Braarudaasen, også de medlemmer i Kristi Menighet.

Thora Andersen

Noen år etter Paulines dødsfall legger Johan merke til den nesten ni år yngre og svært vakre Thora Magdalene Andersen, som vokste opp på Oseberg og lekte rundt masten av Osebergskipet i sin barndom. Hun er datter av den velstående sjøkaptein og reder Herman Andersen, fortiden på barken «Fjeld» av Tønsberg, tidligere kjent som Elissa.

Thora har nettopp brutt forlovelsen med en indiansk ranchero og offiser fra San José de Babicora, som hun traff i Laguna de Terminos i Campece, Mexico i februar 1900 på en av turene over Atlanteren med «Fjeld». Forlovelsen mellom Johan og Thora blir kunngjort den 17. desember 1904 og den 3. mai 1905 blir de viet hos sorenskriveren i Søndre Jarlsberg. Bryllupet står på Rael i Tønsberg, hvor Thora bor.

Flytter til Oslo

 


Den 26. januar 1906 kommer johans tredje sønn Viggo Walther til verden. Johan og Thora bor på dette tidspunktet i Apothekergaden i Horten. Datteren Valborg Wilhelmine blir født den 21. november 1907, og kort tid etter i 1908 flytter familien til President Harbitzgate i Oslo. De blir ikke boende lenge før de flytter videre til Villa Prøven på Skøyen i Aker, som brenner ned i 1913.

Fra Villa Prøven flytter Johan, Thora og de tre yngste barna til Helgesens gate 30 på Grünerløkka i Oslo. Johan kommer i arbeide hos gullsmedmester Oscar Larsson i Leirfallsgaten, bare fem kvartal unna. Thora nedkommer med sønnen John Herbert den 8. desember 1913,

og Johans nest eldste sønn Martin Eugen hadde tatt hyre på sjøen. I august 1913 var han matros på barken Oryx, som gikk mellom Norge og østkysten av USA. Den 8. oktober 1921 er han Dampskibskaptein og gifter seg med Margit Albine Olsen. De bosetter seg i Trondheim og tar navnet Ekvold.

Den 20. mars 1925 mottar Johan endelig bevillingen fra Det Kongelige Justis og Politidepartement, hvor han blir gitt tillatelse til å ta Ekvoll som slektsnavn i stedet for Andersen. Hans formelle navn fra nå av er Johan Ekvoll.

Johan blir pensjonist i mars 1940, rett før krigsutbruddet. Han er 69 år.
Den 21. oktober 1951 dør hans kone Thora i sykeseng på Ullevål sykehus. Hun gravlegges på Nordre gravlund fem dager senere.
Det har nettopp rundet nytt år når Johan skal lukke sine øyne for siste gang. I sin seng på Diakonhjemmet har han har tilbragt sine siste dager i sykdom. Det har blitt 18 dager inn i det nye året 1955, som skulle blitt hans 84. Han forenes med sin hustru Thora i fellesgraven på Nordre gravlund. Denne ble sanert 25. mars 1992 ved at gravminnet ble fjernet.


En sökning på namnet Ekvold ger följande:

   

Ekvoll, eller Ekevold og Ekvold, er et etternavn som første gang ble tatt i bruk i Norge det første tiåret av 1900-tallet. Den første gangen en variant av navnet beviselig ble brukt, var på et maleri med motiv fra Borre hvor kunstneren signerte med J. A. Ekevold 1908.

Rättelse:
Det är inte sant. Jag googlade och hittade:
1) Peder Ekvold född 1865 i Tönsberg. i folketellingen 1885, 
2) Ole Pedersen Ekvold bosatt i Trondhejm. (f ca 1785) i kyrkoboken och
3) Lisbeths farmor i inlägget nedan som hette Tora Andrea Antona Antonsen Ekvold född 12/8 1906. Det är dock oklart om hon hette Ekvold redan före 1923/1925 eller om hon är släkt med Johan ovan och hängde med på hans tillstånd.

Navnet Ekvoll er inspirert av eiketrærne på vollene utenfor Horten. Da byen fikk sitt byvåpen 19. november 1907, hadde det forut vært utlyst en tegnekonkurranse om våpenets utforming. Gullsmed og kunstmaler Johan Andersen sendte inn flere bidrag, og det beste av disse fikk 2. plass. Maleriet viser en gyllen eik på vollene utenfor Horten, med sjøen og en seilskute i bakgrunnen. Siden signerte han sine bilder med Ekevold, Ekvold og Ekvoll.

Som offentlig godkjent etternavn ble Ekvoll antatt etter følgende bevilling fra de offentlige myndigheter:

SitatDet Kongelige Justis- og Politidepartement Gjør vitterlig: At departementet i henhold til lov om personnavn av 9. februar 1923 § 7 og den departementet ved kongelig resolusjon av 9. mars samme år givne bemyndigelse herved meddeler gullsmedarbeider Johan Andersen, Oslo, født i Horten den 14. april 1871 tillatelse til å anta navnet E k v o l l som slektsnavn i stedet for Andersen således at hans fulle navn blir Johan Ekvoll Bevillingen bekjentgjøres av departementet i Norsk Kunngjørelsestidende.Sitat

– Oslo den 20. mars,1925, 19 (underskrevet) Paal Bing (parafert av) Jørgen Scheel
I følge skattelistene for 2002 var det 10 personer i skattepliktig alder med etternavnet EKVOLL og 17 personer med etternavnet EKVOLD. 9 personer hadde etternavnet EKEVOLD men disse er ikke i slektskap med Johan Ekvoll.


Och här är Johan Ekvolls släkttavla på Geni.


Och så här blir det om man ritar upp den:


Frågan är om vi kan hitta någon Anton här, en Anton som är far till Lisbeths farmor Tora Andrea Antona Antonsen Ekvold?

1 kommentar:

  1. så oliiidligt spännande och så intressant läsning! Min bakgrund är på väg att bli till :) //Lisbeth

    SvaraRadera