fredag 26 juli 2013

I jakten på Albert Hammerkvist...

I jakten på Albert Hammerkvist född 2/11 1852 i Kronoberg, Småland (se föregående inlägg) stötte jag igår på Helena Hammarqvist som tillsammans med sina barn var den enda personen i Sverige med detta namn vid folkräkningen 1880.

Hammarqvist, Helena
f. 1818 i Växjö (Kronobergs län, Småland)
Frånskild kvinna, mor i familjen
Kvarteret Blenda Litt. Aa
Växjö stadsförs /Växjö domkyrkoförs/ (Kronobergs län, Småland)
Frånskild hustru
Registrerad födelseort: Växjö Kronobergs län

Hon hade dottern:
Tenggren, Anna Fredrika
f. 1861 i Växjö (Kronobergs län, Småland)
Ogift kvinna, barn i familjenAtt Helena Hammarqvist var frånskild gjorde mig nyfiken.
Det var mycket ovanligt vid den tiden så jag bestämde mig för att ta reda på vem hon var - och för att se om hon hade en son vid namn Albert född 1852 - genom att i kyrkoböckerna gå bakåt i hennes liv från 1880. Det här var vad jag fann:

Helena Charlotta Ljungdahl
föddes den 28 maj 1818 i Växjö stadsförsamling och döptes två dagar senare den 30 maj 1818. Helena var dotter till skomakarmästaren Jonas Ljungdahl och hans hustru Christina Maria Pettersson. Man får av födelsenotisen tyvärr inte veta var i stan de bodde.

Vigselnotisen den 13 september 1844 lyder:
Klädesväfvare Gesällen Adolf Fredrik Hammarqvist född 1813 skrifven hos Rådman Wahlqvist och Helena Charlotta Ljungdahl f 1818 25/5. Att ingen släktskap är kontrahenterna emellan är skriftligt intyg lemnadt undertecknadt af Bokhållare Thure (?) ... och J Groos. Skomakaren Ljungdahl gifver såsom giftoman sitt tillstånd till äktenskapet sjelf närvarande. Herr Rådman Wahlqvist, hos vilken Hammarqvist har varit och fortfarande kommer att ... har ej något mot hans tillamnade giftermål (... samtycke)
Lyses ... den 15 sept

Den där rådmannen Wahlqvist
hette Jonas i förnamn och var född 1796 (AD Växjö AI:14, bild 35, sid 18).
Han var minsann inte bara rådman utan även klädesfabrikör och riddare av K.V.O.
Till honom hade Adolf Hammarqvist kommit för att gå i lära och arbeta.
(AD Växjö AI:14, bild 40, sid 23)

Adolph Fredric Hammarqvist var född 1/3 1813 i S:t Olai församling i Norrköping. Han var son till sjötullswaktmästare Johan Hamarquist och hans hustru Christina Hedberg. Tyvärr anges ingen adress. Om familjen hade många barn skulle de eftersökte Albert Hammarqvist kunna vara hans kusin, tänker jag. Men jag hittar inte familjen utan att gå igenom hela husförhörslängden så jag avstår.

Helena Ljungdahl och hennes man klädesväfvaren Adolf Hammarqvist
bodde kvar hos rådmannen under gesälltiden men flyttade snart till eget. De fick barnen:
August Fredrik 20/7 1845
Sofia Christina 9/1 1849
Carl Henric 7/12 1850 döptes till baptist 12/12 1850
Emma Charlotta 11/1 1852 döptes till baptist 20/1 1852
Varpå klädesväfvaren Adolf Hammarqvist dog den 5/9 1852 endast 39 år 6 månader och 4 dagar gammal. Någon dödsorsak är inte noterad i dödboken.

Efter makens död började Helena som "enka" kalla sig Hammarqvist.
Kanske för att hon saknade sin man och kanske för att ha samma namn som barnen.
Sonen Carl Henric dog 16 mars 1857 enligt husförhörslängden. Bara 6 år och 3 månader gammal. Ingen orsak angiven. Det är konstigt nog inte inskrivet i dödboken. Kanske dog han någon annanstans.
Som enka flyttade Helena och hennes barn inom Växjö stad sex, sju gånger. Det ska så småningom visa sig att mannen inte lämnat många korvören efter sig.
Efter fem år som enka gifter hon om sig med bokhållaren Tenggren som tydligen hade varit trolovad på annat håll men sluppit undan äktenskap.

Vigselnotisen den 17 november 1858 lyder:
Handelsmannen och Bokhållaren Peter Johan Tenggren, född i Tegnaby den 24/1 1829 och Enkan Helene Hammarqvist född den 28/5 1818.
Tenggren sänder utflyttningsattest från v. pastor Ekelundh i Nöbbeled, jemte bevis från Pastors Embetet i Bergunda, att det äktenskap han därstädes emnat ingå, enligt ... från Carlshamn är 1857 icke blifvit fullbordat och i detta afseende inga äktenskapshinder derifrån möta äfven sänder han intyg från handlanden Stenlund här i staden att han hos honom kommer att skrifvas.
Enkan Hammarqvist sänder ett den 5 dennes uppgjordade afräkningsinstrument, hvarav inhämtas att skulderna i boet efter hennes aflidne man öfverstigit tillgångarna och att således icke nästan något (är) att skifta. Ingen skläktskap. Lysning 1 gång den 7 november 1858.
Obs! Signens och attest förvaras i 1858 års samling under 11.

Helena tar nu tillbaka sitt flicknamn Ljungdahl.
Peter Johan Tenggren byter titel och kallar sig nu traktör.
Tillsammans får de barnen:
Clara Mathilda 12/8 1859
Anna Fredrika 26/1 1861

Sonen August Fredrik ur första giftet flyttar till Ystad 1860

Dottern Clara Matilda ur andra giftet dör
den 9/2 1862 endast 2 år 5 månader och 27 dagar gammal. Dödsorsaken var tvinsot vilket innebar avtyning och försvagning "ofta så till den grad att hela kroppen vanställdes och muskelstyrkan försvann". Det kunde bero på cancer, diabetes och engelska sjukan. Förväxlades ofta med TBC och lungsot. Dock icke här då de diagnoserna anges för andra personer i dödboken.

Dottern Sofia Christina flyttar till Hovmantorp 12/10 1867
Hon har redan i tre omgångar innan detta flyttat hemifrån och tjänstgjort som piga.


Den 15/11 1869 reser "fd traktören" Peter Johan Tenggren till Amerika
och lämnar hustrun Helena Ljungdahl ensam med döttrarna Emma Charlotta, 17, och Anna Fredrika, 8. Han hade väl som man sa förlupit hemmet. Han "vistas" i Amerika heter det.
Helena och barnen kommer att flytta 15-20 gånger inom Växjö stad de närmaste 10-11 åren.

Jag kan inte se på vare sig Family Search eller Ancestry att Peter Johan Tenggren verkligen kom till Amerika.

Helena återtar förste makens namn Hammarqvist.
I husförhörslängden Växjö stadsförsamling AI:31 sid 396 står följande:
"Erhållit Vexjö Domcapitels Skiljobref af sin man fd Traktören Peter Johan Tenggren den 28/7 1875. Publicerat den 19/9 samma år."

Dottern Emma Charlotta Hammarqvist flyttade
 till Trelleborg 1879 där hon bodde ensam och ogift vid tiden för folkräkningen 1880.
"Pastor uttager av systern Anna en fullmakt."
För modern - Helena - står att läsa om skiljobrevet men även om en försäljning av något slag.
Hon har till och med en piga vid namn Johanna Maria Johansson född 1830.

Helena Hammarqvist fick den 21/5 1880 betyg att idka sillhandel
 eller idka försäljning som det står på ett annat ställe.

Dottern Anna Fredrika gifter sig.
Den 29/10 1886 Lysning till äktenskap med manufaktur... för Anna Fredrika Hammarqvist och Gustaf Thure Palm från Mjölby i Östergötland. Giftermål den 28/11 1886 och flytt dit för Anna Fredrika. Helena Hammarqvist hade därmed sett till att alla hennes överlevande barn kommit i hamn och kunde vid 68 års ålder börja rå sig själv.

I stället tar hon sig ett fosterbarn!
vilket måhända delvis också hade med den egna försörjningen att göra. Den 14/12 1886 nämligen Ottilia Petronella Gleisner (född 25/12 1873 i Hofmantorp) in från Lenhofda.
Flickan flyttar med attest av Helena Hammarqvist vidare till Ekeberga 3/1 1888.

Flickan är inte dotter till den dottern Sofia Christina Hammarqvist som 1867 flyttade till just Hovmantorp. Lever hon över huvud taget? Vet inte. Hon dyker inte upp i folkräkningen 1880. Amerika? Ser inte så ut.

Dottern Emma Charlotta Hammarqvist
flyttar emellertid också hem till sin mor Helena Hammarqvist från Trelleborg den 6/9 1887. Kanske är hon redan sjuk. Hon dör i Mjölby i Östergötland - troligen hos sin syster Anna Fredrika - den 27 augusti 1890 av tuberkulosis i lungorna och strupen. Hon begravdes där den 5/9 1890. Hon blev 38 år 7 månader och 24 dagar gammal.
Anna Fredrika och hennes man Gustaf Palm hade då fått barnen Gustaf Sture 1887 och Svea 1890.

Den 18/10 1899 dog Helena Hammarqvist
fru från Mjölby Gästgivaregård, i Mjölby, Östergötland, av Hjernblödning.
Hon begravdes där den 22/10 1899.


Ja, det var historien om Helena Hammarqvist född 1818-05-25.
Och med den har vi inte kommit ett dugg närmare den Albert Hammarqvist född 1852-11-02 som efterfrågas nedan. Men ett spännande livsöde var det allt.

Hennes sex barn:
August Fredrik Hammarqvist född 20/7 1845 i Växjö gifte sig med Angelique Elouise Clasinef född 1843 och blev handelsbokhållare i Karlskrona. 1890 kallas han rätt och slätt bokhållare.
De hade dottern Elin född 1843
Familjen återfinns inte i folkräkningen 1900.

Sofia Christina Hammarqvist född 9/1 1849. Hon flyttade till Hovmantorp 1867.
Återfinns inte i folkräkningen 1880 eller senare.

Carl Henric Hammarqvist född 7/12 1850 - död sex år gammal den 16/3 1857

Emma Charlotta Hammarqvist f 11/1 1852 - död i Mjölby 38 år gammal av TBC.

Clara Mathilda Tenggren f 12/8 1859 - död av tvinsot endast två år gammal 1862.

Anna Fredrika Tenggren f 26/1 1861 gifte sig med handlanden Gustaf Palm (född 1859 i Ekeberga) i Mjölby, Östergötland. De var 1900 bosatta på Tomt nr 42, 43 och 44 i Mjölby.
De fick minst barnen Gustaf Sture 1887, Svea 1890, Marta Elisabet 1893, Sten Thorten 1895 och Dagmar Margareta 1900.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar