fredag 17 februari 2012

Frida Olivia Lindholm i Grundsunda, arbeterska med åtta "oäkta" barn

Hej,
jag har ingen erfarenhet av släktforskning och vet inte riktigt hur jag ska börja men jag har fått viss information av länsarkivet. Min morfars mormor Frida Olivia Lindholm f 1867-07-14 i Grundsunda församling födde 8 barn men alla är oäkta. En av hennes döttrar fick efternamnet Karlsson. Hon heter Ragnhild (morfars mor) och är född 1900-10-28. Frida Olivia uppges ha arbetat som hushållerska och hon var folkbokförd i Grundsunda församling vid alla barnens födelse. Vem kan fadern ha varit?

Vart ska jag söka för att få information om en människas levnadshistoria? Min mormors mor dog när mormor var ett år gammal. Enligt rykte tog en faster då hand om mormor. Fastern hette Fanny Josefina f 1883-04-26. Hon sades vara kokerska åt skogsarbetare och någon gång har Västerbotten nämnts. Var kan jag få information om henne och hennes liv?
Mycket tacksam för något litet svar
Helen W

Stöde
Hej Helen,
Vi får börja med att försöka lokalisera Frida Oliva i de databaser över Sveriges befolkning som finns.
Här hittar vi henne i
Folkräkningen 1880

Frida Olivia
f. 1867 i Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland)
dotter
Ogift kvinna, barn i familjen
Prestbordet
Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland)
Registrerad födelseort: Grundsunda Västernorrlands län


Hon bodde 1880 hemma hos föräldrarna i det så kallade Prästbordet, Grundsunda, vilket betyder att de bodde på mark som tillhörde kyrkan. Frida Olivias pappa var målare och snickare, född 1825 i Dorotea, Västerbotten.
Mamman var född 1824 i Grundsunda, Västernorrland. Det var alltså han som vid giftermålet flyttade till henne. Familjen såg ut så här:

Lindholm, Jonas 1825 Far
Persdotter, Katarina 1824 Mor
(Barn), Otto Julius 1859 Barn
(Barn), Hulda 1864 Barn
(Barn), Frida Olivia 1867 Barn
Frida Olivia hade ännu en syster. Av husförhörslängden framgår att systern Johanna Christina född 9/8 1861 hade flyttat till Nordmaling 1878. Antingen för att arbeta som piga eller för att gifta sig. Troligen det förstnämnda.
________________________________________________________

Folkräkningen 1890
1890 har Frida Olivia flyttat hemifrån och är piga i Härnösand. I folkräkningen ser det ut som att hon tjänstgör hos en änka och gårdsägare i kvarter No 8 men det är osäkert. I husförhörslängden ser det ut som att hon bor ensam eller möjligen delar bostad med en annan piga.

Lindholm, Frida Olivia
piga
f. 1867 i Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland)
Ogift kvinna, ensam i familjen
8:de qvarteret Gårdsegare
Härnösand (Västernorrlands län, Ångermanland)
Födelseort i källan: Grundsunda

Av husförhörslängden (hfl 1885-1894) framgår att Frida Olivia flyttade till Härnösand 24/11 1888 och kom tillbaka till Grundsunda 13/12 1892. Hon hade då i bagaget sitt första oäkta barn Frida Hedmania född 15/6 1892. Kanske fick hon inte stanna på sin arbetsplats i Härnösand som ogift mor. Hon antecknas hos föräldrarna.

________________________________________________________

I folkräkningen 1900 står Frida Olivia upptagen "i socknen" i Grundsunda. Det betyder antagligen samma sak som på annat håll kallades "på socknen" vilket innebar fattigdom och för övrigt lite olika saker som till exempel:
- att man var skriven i församlingen men inte bodde där
- att man var så fattig att man fick bo på socknens mark
- att man fick tigga hos bönderna för sin överlevnad och att dessa turades om att hjälpa.
Formellt skrivs Frida Olivia hos föräldrarna i Prästbordet. Hon har nu fem oäkta barn.

Lindholm, Frida Olivia
Arb.
f. 1867 i Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland)
Ogift kvinna, mor i familjen
I socknen
Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland)
Födelseort i källan: Grundsunda

Familjen ser ut så här:

Lindholm, Frida Olivia 1867 Mor
(Barn), Frida Hedmania 1892 Barn (ev Hedmaria)
(Barn), Ivan 1895 Barn
(Barn), Irma 1896 Barn (vars far var känd)
(Barn), Fritz 1898 Barn
(Barn), Ragnhild 1900 Barn

________________________________________________________

På SVAR finns ytterligare en folkräkning för 1910.
Frida Olivia är fortfarande skriven "i socknen" i Grundsunda och kallas ogift arbeterska.
Familjen ser ut så här:
Frida Olivia Lindholm f 1867 i Grundsunda, Västernorrlands län
Arbeterska
Ivan f 1895 i Gudmundrå,Västernorrlands län
Irma f 1896 i Gudmundrå, Västernorrlands län
Ragnhild f 1900 i Anundsjö, Västernorrlands län
Gertrud Olivia f 1903 i Nordmaling, Västerbottens län

___________________________________________________________________


Av församlingsboken (husförhörslängden) i Grundsunda 1895-1905 och tidigare framgår att Frida Olivia hela tiden var skriven i församlingen och noterad hos föräldrarna i Prästbordet. Prästen markerar emellertid att hon och barnen är skrivna "i socknen" vilket antyder att de fick hjälp för sin överlevnad.
Den 23/11 1898 överförs såväl föräldrarna som Frida Olivia och hennes oä barn till de speciella sidor längst bak i församlingsboken som är till för för "på socknen skrivna". Av någon anledning kan de alltså inte bo kvar i Prästbordet.
Frida Olivias föräldrar Katarina Persdotter och Jonas Lindholm hade gift sig 5/6 1864.
Hon dog 24/3 1905 och han tycks vara död vid tiden för folkräkningen 1910.
Datum måste forskas fram.

_______________________________________________________


Frida Olivia dog en vecka innan hon skulle fylla 76 år. Hon bodde då i Själevad och var fortfarande ogift.

Källor:
SCB
18670714
Lindholm, Frida Olivia
Österalnäs
Död 7/7 1943.
Kyrkobokförd i Själevad (Västernorrlands län, Ångermanland).
Född 14/7 1867 (ingen uppgift om födelseort)
Ogift kvinna.
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Själevad, Örnsköldsviks kn (Västernorrlands län, Ångermanland)


___________________________________________________________

Barnen:

1) Frida Hedmania 15/6 1892 i Grundsunda (okänd far) (ev Hedmaria)
   Hon gifte sig Danielsson den 23/6 1917 och dog i Enskede 28/8 1970
2) Ivan 6/2 1895 i Gudmundrå (okänd far)
3) Irma 27/9 1896 i Gudmundrå (KÄND far - se nedan)
4) Fritz 27/10 1898 i Anundsjö (okänd far) - död 11/6 1904
5) Ragnhild 28/10 1900 i Anundsjö (ej döpt) (okänd far)

    Hon gifte sig Berg och skilde sig 24/11 1939. Ragnhild dog i Uppsala 12/7 1971.
6) Gertrud Olivia 18/1 1903 i Nordmaling (okänd far) - död 17/2 1916 i Grundsunda

7) Fritz Gustaf f 30/5 1905 i Grundsunda (okänd far) - död 1/3 1906
Det åttonde barnet torde vara fött efter 1905. Detta kan jag inte se utan forskning.

Frida Olivia tycks hela tiden bo hos föräldrarna med sina oä barn samtidigt som prästen markerar att hon lever "i socknen", saknar fast bostad och som det verkar egen möjlighet till försörjning. Barnen tycks födas lite varstans men förs ändå in i Grundsunda födelsebok, ofta längst bak för året som om hon anmält deras födelser i efterhand.


Se födelsenotisen för din morfars mor Ragnhild, Helen.
Fadern är tyvärr okänd.

Jag har sökt födelsenotiser i de andra församlingarna för några av barnen för att se om de står anteckande också men inte hittat dem. Av det drar jag slutsatsen att Frida Olivia vistades långa perioder i andra församlingar utan att e sig till känna för respektive präst.

På den tiden var man tvungen att hämta ut flyttbetyg hos prästen i hemförsamlingen varje gång man skulle flytta - och det var ofta en gång om året - för att sedan visa upp det hos prästen på nya stället.

I flyttbetygen skrev prästen in vad som var värt att veta om vederbörande. Hade man till exempel fött barn utom äktenskapet så fick prästen i nästa församling veta det. Om Frida Olivia i hennes specifika situation smet från anmälningsplikten och struntade i prästerna så är det lätt att förstå. Med åtta oäkta barn hade det blivit ramaskri var sin helst.

Som du ser av bilden ovan, Helen, så kom din morfars mor Ragnhild till världen med fader okänd. Om du vill söka hennes biologiska pappa bör du kontakta Grundsunda kommun och höra om de har kvar barnavårdsnämndens arkiv för år 1900 och åren närmast efter eller vart de annars har skickat det. Där och i Domboken bör finnas uppgift om någon man dömdes att betala underhåll för Ragnhild. Samhället ville ju inte göra det. 

Genom att betrakta barnens födelseförsamlingar Grundsunda, Gudmundrå, Anundsjö och Nordmaling får man ett hum om hur Frida Olivia rörde sig. Och när hon dog var hon skriven i Själevad. Om hon var hushållerska, som tydligen Länsarkivet uppgivit, på dessa platser har jag inte sett några tecken på. Hon kallas tvärtom "arbetare" vilket väl kan vara ungefär vad som helst.

Vad ska man då tro om det faktum att hon födde åtta oäkta barn vilket var mycket, mycket ovanligt. Och prästen tycks inte ens lyfta på ögonbrynet. Jag har aldrig sett något liknande.

Om Frida Olivia faktiskt var hushållerska ligger det nära till hands att tro att hon blev utnyttjad av sin husbonde. Mot det talar alla flyttar vilket tyder på olika husbönder. Det är inte troligt att hon lät sig luras på alla dessa platser. Hon kan för all del ha varit mindre vetande men det är inte heller så troligt. Sådana skrevs nämligen på särskilda sidor i husförhörslängderna under rubriker som "idioter" och "svagsinta".

Törs man gissa att hon var prostituerad? Ja, det är möjligt. Familjen var fattig och hon fick kanhända offra sig. Det var mångas öde på den tiden och gör henne inte till en dålig människa. Och i en tid utan preventivmedel kunde det nog bli åtta utomäktenskapliga barn i så fall. Mot detta talar det faktum att åtminstone ett av barnen hade en känd far. Ska man tolka det som att han var kär i henne och de försökte styra upp sina liv men misslyckades? Ja, jag vet förstås inte.

Finns det skäl att tro att Gustaf Adolf Karlsson (se nedan) var pappa till alla eller åtminstone flera av Frida Olivias barn. Egentligen inte men så kan det förstås ha varit. Hon kanske älskade en slarver till karl, fanns till hands när han dök upp men blev ständigt sviken och aldrig gift. Sånt hände förstås också. 

Den typen av uppgifter skulle jag försöka leta efter om jag var du, Helen. Det kan finnas skrönor i släkten som ger dig bra ledtrådar om saken, brev och gamla bilder. Prästen i Grundsunda bör ha noterat något om Frida Olivia i kyrkans räkenskapsböcker. Det var sannerligen inte okomplicerat att föda barn utom äktenskapet. Jag ser att räkenskapsböckerna finns på Genline och säkert också hos SVAR och Arkiv Digital. Tag ett abonnemang, bläddra och läs.


Allmänt från Riksarkivet:
Före 1865 gick det till allmänt åtal om man fick barn utan att vara gift. Man kan alltså leta i domböckerna efter ett ting det aktuella året. Se även SVAR:s häfte "Handledning för forskning i domstolsarkiv".

http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/fader_okand.pdf

http://www.domboksforskning.se/oaekta%20barn.htmEtt (1) av Frida Olivias barn hade faktiskt en känd far, nämligen dottern Irma född 1896.
I födelseboken står:
Gustaf Adolf Karlsson, bageriarbetare /... född 1865 17/8, ort okänd, vilken anmält sig såsom fader. Ingenting tyder på att något av de andra barnen hade samma far.

Vem var då denne man?
Ja, det tycks inte heller vara någon lustig historia. Jag hittar honom i dödboken men inte i folkräkningarna. När han dog i Grundsunda hade han ingen fast adress vilket tyder på att det inte heller var någon större ordning på honom. Men han är inte din anfader, Helen, så jag lägger inget krut på honom.
18650817
Carlsson, Gustaf Adolf
(Inga adressuppgifter)
Död 17/5 1913.
Kyrkobokförd i Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland).
Född 17/8 1865 (ingen uppgift om födelseort)
Ogift man.
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Grundsunda, Örnsköldsviks kn (Västernorrlands län, Ångermanland)

________________________________________________________
 

Vad gäller din mormor och hennes faster Fanny Josefina f 1883-04-26 så är uppgifterna för knapphändiga för att jag ska kunna svara. Hör av dig igen så kan jag göra ett försök.

Lycka till med vidare forskning!
Monica


Extra bonus:
Morfars mormors far:
Lindholm, Jonas 1825 24/4, döpt 26/4 i Dorotea,Västerbotten
Föräldrar: Nybyggaren Jon Rangvaldsson och hans hustru Anna Pehrsdotter i Långfors, Dorotea

Morfars mormors mor:
Persdotter, Katarina (eg Catharina) 1824 2/2 i Grundsunda, Västernorrland
Föräldrar: Pehr Persson och hans hustru Anna Maja Pehrsdotter (23 år) i Nyland, Grundsunda

1 kommentar:

 1. Via e-post:

  Hej,
  tack så mycket.

  Vänliga hälsningar
  Helen

  SvaraRadera