måndag 5 mars 2018

Jo, nog finns det släktingar alltid...

Hej Monica!

Såg lite om släkten Drougge på Släktforskarbloggen med din signatur.
Eftersom jag arbetar med en bok om Göteborgskoloristen Inge Schiöler (1908-1971) - alltså 2021 50 år sedan Schiöler gick bort - undrar jag om Du vet om det finns några nära släktingar till Johan Adolf Drougge (1867-1956) som var regementsläkare och mycket intresserad av konst och amatörmålare som utförde porträtt av andra läkare. Han finns på Wikipedia!
Jag tror att Johan Adolf hade en dotter. I varje fall så hade han säkert kontakt med Svensk-Franska Konstgalleriet i Sthlm där Gösta Olson (som tidigare varit officer) var direktör från 1918-1960-talet.

Med vänlig hälsning
Dan Lennervald, Kungsbacka



Wikipedia
Johan Adolf Drougge, född 11 april 1867 i Göteborg, död 1 juni 1956, var en svensk läkare och porträttmålare.
Drougge var son till fabrikören Wilhelm Kirschbaum och Charlotte Drougge. Han blev medicine kandidat vid Karolinska institutet i Stockholm 1893 och medicine licentiat vid Karolinska institutet 1898. Han var läkare i Stockholm från 1899 och bataljonsläkare vid Kronobergs regemente 1903—1910 och från 1910 vid Göta livgarde.
Han gjorde sig känd som porträttmålare och har utfört en mängd porträtt över olika läkare. Han medverkade i utställningar på Liljevalchs konsthall. Drougge är representerad med porträtten av professor O.T. Hultoch Karl Gustaf Lennander vid Svenska läkarsällskapet och målningen Professor Johan Berg under operation vid Karolinska sjukhuset samt med målningen Smålandsgumma på Växjö museum.


Hej Dan!
Ja han dog i alla fall ogift den 1/6 1956 och var då bosatt på Liljeholmsvägen 8 i Brännkyrka församling, Stockholm.
Vid folkräkningen 1950 var han läkare, ogift och ensamstående på samma adress.

Det verkar vara en lite strulig familj som höll ihop i vått och torrt. I fokus står fem syskon. Två av dem - Provinsialläkaren Johan August Drougge och Mamsell Emilia Gustafva Drougge - förblir ogifta livet ut. De bor oftast tillsammans och tar dessutom hand om syskonens barn när så krävs. Det är brodern Carl Theodors dotter Hulda Amalia Charlotta och det är två av systern Emerentia Charlottas barn, Ellen och Johan Adolf.
Till det kommer systern Hulda Maria Drougge som när hon blir änka också lever med syskonen och deras familjer. De flyttar lite hit och dit och de bor tillsammans i olika konstellationer men de håller ihop livet ut. Så verkar det åtminstone vara. 

Så vi får börja från början då.
Johan Adolf Drougge var född 11/4 1867 och döpt 5/5 1867 i Göteborgs domkyrkoförsamling.
Gustavi står det på en annan plats men det är nog samma sak.
Namnet hade han efter sin mor faktiskt, den 36-åriga Emerentia Charlotta Drougge.
Fadern var fabriksmästare Johan Ludwig W Kirschbaum.
(Hänvisning hfl C448)


1870-1881
Hushållet består av provinsialläkaren medicine doctorn kir magistern
1. Johan August Drougge född 16/3 1817 i Malmö
2. Hans syster Mamsell Emilia Gustafva född 9/12 1821 i Göteborg.
3. Fosterbarn Johan Adolf Drougge född 11/4 1867 i Göteborg (som flyttat in från Trollhättan 1877)
4. Fosterdottern Hulda Amalia Charlotta född 9/5 1862. (som tydligen är en brorsdotter)
Familjen flyttar under perioden från 1 Roten till 7:e Roten i Vänersborg
I folkräkningen 1880 var adressen Qvarteret Kransen, Första roten, Vänersborg, Älvsborgs län.
Efter flytten till 7:e Roten ses även följande personer i hushållet:

5. Fru Emerentia Charlotta Kirschbaum fd Drougge född 1/12 1830 i Göteborg (JAD:s mor)
6. Dottern Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg.
7. Fru Hulda Maria Friberg född Drougge född 7/6 1833 (som blev änka 30/11 1877)
Och en piga från Bolsta.


1882-1892
Familjen är kvar i Vänersborg, 7:e Roten.
Samma personer.
Emerentia Charlotta Kirschbaum och Hulda Maria Friberg flyttar till Stockholm 1883.
Två år senare följer de andra efter och bosätter sig i Brännkyrka församling.

1881-1885
Familjen har  flyttat till Stockholm och bor i Charlottendal, Brännkyrka församling. Johan Adolf står skriven som Drougge (Kirschbaum)
Hushållet:

1. Johan August Drougge född 16/3 1817 i Malmö
2. Hans syster Mamsell Emilia Gustafva född 9/12 1821 i Göteborg.
3. Systerson Johan Adolf Drougge född 11/4 1867 i Göteborg (som flyttat in från Trollhättan 1877)
4. Brorsdottern Hulda Amalia Charlotta född 9/5 1862. (som tydligen är en brorsdotter)
5. Systerdotter Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg.
Och en piga från Lidköping.

1886-1890
Familjen bor kvar i Charlottendal, Brännkyrka församling, Stockholm. Alla utom Johan Augusts mamma är med.
Änkefru Hulda Maria Friberg född Drougge född 7/6 1833 flyttar till Clara församling 1881.
Övriga (inkl Johan August) flyttar till Jakobs församling  1886, 1887 och 1890

Ellen Kirschbaum flyttar till Charlottendal Nynäs inom Brännkyrka församling. Där bor hennes (och Johan Augusts) mor med dottern Mary Elisabeth född 8/8 1864 i Halmstad.
Modern saknar betyg göt yifrn 14/11 1885-4/11 1886
Mary Elisabeth saknar betyd för tiden 6/11 1883 - 4/11 1886 vilket innebar att de alltså inte hade anmält sig till prästerna som de skulle och inte kunde redogöra för vad de hade hållit hus under den aktuella tiden. Det hade med andra ord blivit problem om de till exempel hade tänkt gifta sig.
Samtliga tre flyttar till Adolf Fredriks församling 1890.

1908-1918
Johan Adolf Drougge är doktor och medicine licensiat och bor på adress Katrineberg No 5, 14, 15 o 20. Dit har han flyttat från Maria församling 28/11 1906. Han utflyttar till KR (?) 1923 och avlider 1/6 1956. Han tycks inte ha haft någon familj. Om han hade barn utom äktenskapet som han inte levde ihop med så ser jag inte det.

1910 (folkräkningen)
Johan Adolf Drougge bor i Katrineberg No 1 och 4 i Liljeholmen, Brännkyrka församling, Stockholm.
Han delar hushåll med fostersystern (kusinen) Hulda Amalia Charlotta Drougge och en piga från Älghult.






Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:12 (1865-1871) Bild 178 (Johan Adolf föds)
Vänersborg (P) AI:24 (1870-1881) Bild 31 / sid 23 (Johan Adolf i Vänersborg)
Vänersborg (P) AI:24 (1870-1881) Bild 327 / sid 627 (Johan Adolf i Vänersborg)
Vänersborg (P) AI:28 (1882-1892) Bild 365 / sid 641 (familjen flyttat till Stockholm)
Brännkyrka (AB, A) AI:21 (1881-1885) Bild 700 / sid 63 (familjen i Brännkyrka)
Brännkyrka (AB, A) AI:23 (1886-1890) Bild 920 / sid 85 (familjen i Brännkyrka)
Brännkyrka (AB, A) AI:23 (1886-1890) Bild 1120 / sid 105 (modern o systrarna i Brännkyrka)
Trollhättan (P) AI:2 (1868-1876) Bild 159 / sid 154 (familjen i Trollhättan)
Halmstad (N) CI:9 (1861-1872) Bild 1060 (Mary Elisabeth föds)
Halmstad (N) AI:26 (1861-1866) Bild 148 / sid 139 (familjen i Halmstad)
Brännkyrka (AB, A) AIIa:5 (1902-1908) Bild 1730 / sid 664 (Mary Elisabeths familj i Brännkyrka)
Brännkyrka (AB, A) AIIa:10 (1908-1918) Bild 690 / sid 563 (Mary och hennes barn) 

Kvinnan med det vackra namnet, Emerentia Charlotta Drougge gifte sig med Fabriksmästaren eller handlanden Johan Ludwig Wilhelm Kirschbaum från Hamburg. Det ser lite fladdrigt ut och i en husförhörslängd är hustrun borta men en annan kvinna närvarande. Det kan för all del vara prästen som slarvat när han skrev in dem men sånt händer i de bästa familjer. 

I vilket fall som helst tycks maken dö för Emerentia Charlotta kallas plötsligt Fabriksänka (ett kul ord som väcker funderingar). Någon dödsnotis på maken har jag inte kunnat hitta. Kanske hade han åkt hem till Tyskland eller någon annanstans och dött där. 

Dottern Mary gifte sig med en Norrman i Bergen som det ser ut att stå i husförhörslängden. Men hon kom tillbaka med två präktiga pojkar för snart 120 år sedan. Maken vet jag i skrivande stund inte vart han tog vägen, om jag ska vara ärlig. Men barnen går att följa och åtminstone en av dem fick barn i sin tur. Efter honom kan det finnas många ättlingar vid det här laget.  


Biologiskt såg familjen ut så här: 
Fabriksmästare (handlanden) Johan Ludwig Wilhelm Kirschbaum född 3/4 1826 i Hamburg
Emerentia Charlotta Kirschbaum fd Drougge född 1/12 1830 i Göteborg
Barn:
1. Mary Elisabeth född 8/8 1864 i Halmstad. 
2. Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg. 
3. Johan Adolf Drougge född 11/4 1867 i Göteborg 

Makarna kom till Halmstad från Trollhättan 1863. Där gifte de sig 15/9 1863 och året därpå föddes dottern Mary Elisabeth. Därifrån flyttade de snart vidare till Göteborg.  

Allmän koll:
Fosterdottern Hulda Amalia Charlotta född 9/5 1862 i Göteborg Domkyrkoförsamlingen Gustavi
Hon var dotter till målarmästare Carl Theodor Drougge  (död före 1880) och Maja Johansson (hänvisn B177)
Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg.

Hulda Amalia Charlotta Drougge 
(1900)  Ogift. Bor med sina släktingar i Kv Sågen No 14 i Maria Magdalena Rote 16, Stockholm
1910 Ogift, ensam o boende i Katrineberag No 1 o 4, Liljeholmen, Brännkyrka, Sthlm
På samma adress bor brorsan Doktor Johan Adolf Drougge.

Ellen Kirschbaum 
(1890) Bor ogift med sin mor i kvarteret Sågen no 14, Maria Magdalena Rote 16, Stockholm
1910  är hon ogift och ensamstående, bosat i Sågen 14, Maria Magdalena rote 16, Stockholm


Men nu var det ju frågan om det finns några släktingar.
Jag har inte på den tid jag kan avvara kunnat se om ovanstående personer fick några barn. Det råder 70-100 års sekretess i Sverige och mellan 1910 och 1950 finns ännu inga databaser. Den enda jag sett som fått barn är Mary Elisabeth, alltså Johan Adolf Drougges tre år äldre syster. Hon gifter sig i Norge och blir därmed norsk undersåte en tid men hon återvänder och med henne deras två pojkar som blev kvar i Sverige till sin död. Om sonen Arne fick barn så har jag inte kunnat hitta dem. Sonen Gunnar gifte sig och i det äktenskapet föddes åtminstone två barn, Åsa och Eskil. 


Mary Elisabet Kirrchbaund (1890)
Ogift, ensam i familjen. Förteckning över kvarskrivna. Lönnen Nr 14, Hedvig Eleonora rote 9 Sthlm
I folkräkningen 1910 står hon skriven som Maria Elisabet Draugge, Artisthustru och norsk undersåte.
Hon bor tillsammans med sin mor Fabriksänkan Emerentia Charlotta Kirschbaum på adress Sågen 14 i Maria Magdalena rote 16, Stockholm.
Maken var teatermålare och hette Teodor Maurits Drougge född 5/7 1874 i Arendal, Norge
Gifta i Bergen 8/10 1898.
Flytt från Charlottendal 1, Brännkyrka till Maria 1903.
Barn:
1. Gunnar född 12/4 1899 i Kristiania, Norge
2. Arne född 8/10 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Arne Drougge född 8/10 1901 i Hedvig Eleonora församling är 1946 gift 27/5 1934 med Sara Vilhelmina Drougge född 8/9 1909. De var bosatta i Rävmarken Dals-Ed, Älvsborgs län. Inga hemmavarande barn. Han var då sågverksarbetare.
1950 Samma fru men inga hemmavarande barn.
Död 9/3 1969 i Dals-Ed.

Gunnar Drougge född 12/4 1899 i Krstiania, Norge
bodde 1920-1930 i Rundelen Malmö Caroli, Malmöhus län. Ensamstående. (Fil mag)
Han är 1950 lektor och bosatt på Brunnsgatan 29 i Nyköping. (1946 bodde han på Lidingö)
Han är lektor gift 18/6 1932 med Jürgy Edith Drougge född 22/3 1909
Makarna är 1960 bosatta på Vasavägen 2 A i Solna.
Död 25/8 1983 i Solna
Barn:
1. Åsa
2. Eskil

Mer än så här kan jag inte visa av släkten utan att bryta sekretessen. Jag mailar dig närmare uppgifter.
Det kan förstås finnas flera barn. Jag föreslår att du ringer en av dem jag mailar dig adressen och, om jag hittar det, telefonnumret till så kanske han berättar mera. En annan dag när jag inte är så trött kan vi kanske forska mer också. Just nu står det still i knoppen av sömnbrist.
Hoppas du finner vad du sökte.
I all hast...
Monica

Reservation för läs- och skrivfel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar