Svenska krig

Svenska krig

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_krig

Historiesajten: http://historiesajten.se/krig.asp?sortering=fran

Pennan och svärdet. Militärhistoria:
http://pennanochsvardet.se/militarhistoria/svenskakrig/krig-1222-1388/andra-folkungaupproret-1251/27-svenskakrig/svenskakrig/201-om-svenska-krig

H Högman: http://www.hhogman.se/sve_krig.htm
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar