lördag 21 juli 2018

Och alla bodde de i Hedesunda...

Eva adopterades bort och undrar över sin mor. 
Vem var hon egentligen?


Födelse (m)
Elna Viktoria Sirén född Grandin född 1922-10-15

Fader: Erik Johan Grandin född ¾ 1882 (mf)
Jordbruksarbetare, Svarta
Moder: hans hustru Stina Sjöblom född 1/11 1880 (mm)
Gifta 28/6 1908
Hon döptes 28/1 1923 av Brundin
Närvarande: Föräldrar; Fru Ellen Brundin, Fröken Astrid Brundin, Prästgården


Stina Sjöblom och hennes make Johan Erik Grandin

Och så här såg det ut hemma hos familjen Grandin i Svarta, Hedesunda:Familjen bodde i Svarta (i slutet av Svarta No 1, troligen ett soldattorp)
Erik Johan Grandin förre soldat no 62 född 3/4 1882 i Hedesunda 
Gift 28/6 1908 med
Hustrun Stina Sjöblom född 1/11 1880 i Hedesunda
De gifte sig 28/6 1908 och flyttade till Svarta i Hedesunda två dagar senare den 30/6 1908.

Erik Johan var son till ogifta Brita Ersdotter, dotter till förre landbonden Erik Ersson och hans hustru Carin Jonadotter i Löfåsen, Hedesunda. Han ska ha varit sin mors femte barn, enligt födelseboken.

Födelseboken: Hedesunda (X) C:8 (1881-1890) Bild 26


Observera!
I SCB:s avskrift av födelseboken står morföräldrarna felaktigt angivna som Erik Johans föräldrar. Där står att de ska ha varit gifta i 24 år innan Erik Johan kom till världen men det är alltså fel. I båda böckerna är födelsenotisen 3/4 placerad i november. 
Samma födelsenotis är märkligt nog även införd i Söderfors. Där finns flera notiser från Hedesunda.
Jag ser nu i födelseboken att gossen av någon anledning är döpt i Söderfors den 8/5 1882. Dopvittnen är arbetaren Jonas Englund i Mihäll Elfkarleby och enkan Carin Andersson i Lofallen. 
Jag hittar båda notiserna genom sökning på Ancestry i "Sveriges namnindexerade födelseuppgifter 1859-1943",  

Brita gjorde sig många gånger skyldig till stöld vilket fick till följd att hennes tre oäkta barn placerades ut i olika fosterhem.

Erik Johan kom närmast från Oppåker i Hedesunda där han varit arbetare, möjligen vid Korsnäs sågverk som låg där. I samband med att han tog ut lysning till äktenskap 1908 blev han 29/5 uttagen av kompanichefen till soldat för roten Nr 62 vid Fernebo kompani. 
Han hade dessförinnan varit dräng först i Oppåker no 1, Flösta, Sundby och Oppåker Nr 3, Hedesunda.

Hustrun Stina Sjöblom (mm)

Barn:
Alma Margreta född 28/1 1909 i Hedesunda
Johan Elof född 27/3 1913 i Hedesunda
Elin Kristina född 3/3 1919 i Hedesunda (enligt födelseboken född 3/2)
Elna Viktoria född 15/10 1922 i Hedesunda (m)

Erik Johan Grandin dog 3/12 1970 i Ängslyckan, Hedesunda. 
Stina Sjöblom dog  den 21/4 1947 i Svarta, Hedesunda.


Soldat Erik Johan Grandin (mf) o Stina Sjöblom (mm)
Hedesunda (X) C:8 (1881-1890) Bild 26 (Erik Johan Grandin föds)
Hedesunda (X) AI:26a (1892-1896) Bild 144 / sid 133 Erik Johan Grandin fosterson i Westbyggeby) 

Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1080 / sid 96 (Grandin dräng Oppåker no 1)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 950 / sid 83 (Grandin dräng i Flösta)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1380 / sid 126 (Grandin dräng i Sundby)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1150 / sid 103 (Grandin dräng i Oppåker)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1090 / sid 97 (Grandin arbetare i Oppåker)

Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1210 / sid 109 (Stina i föräldrahemmet)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1370 / sid 125 (Stina piga i Sundby)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1080 / sid 96 (Stina piga i Oppåker No 1, Korsnäs sågverk)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1550 / sid 143 (Stina piga i Westbyggeby No 4)

Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1230 / sid 111 (Soldat Grandins familj)
Hedesunda (X) AIIa:2a (1910-1922) Bild 1490 / sid 126 (Soldat Grandins familj)
Hedesunda (X) AIIa:3a (1923-1934) Bild 1390 / sid 126 (Soldat Grandins familj)
Hedesunda (X) AIIa:4b (1935-1943) Bild 1110 / sid 378 (Soldat Grandins familj)

Hedesunda (X) C:11 (1909-1924) Bild 1930 / sid 187 (dottern Elin Kristina föds)
Hedesunda (X) C:11 (1909-1924) Bild 80 / sid 2 (dottern Alma Margareta föds) 
Hedesunda (X) C:11 (1909-1924) Bild 2600 / sid 254 (dottern Elna Viktoria föds)
Hedesunda (X) F:4 (1912-1940) Bild 1510 / sid 139 (Alma Margaretas lille son dör)

___________________________


Landbonden Erik Ersson (mf mf)  i Löfåsen, Hedesunda

Förre landbonden Erik Ersson* 
född 21/7 1827 - död 28/7 1889
8/11 1857 absolverad för lägersmål (en slags kyrkans straff) Vigd 3/4 1858.
Hustru Carin Jonsdotter** (mf mm) född 27/7 1834 i Hedesunda
Lägrad före äktenskapet.
De vigdes 3/4 1858

Barn:
Brita född 17/9 1859 (mf m)
   Britas oäkta gosse Erik Johan född 3/4 1882
   Britas oäkta Katrina Lovisa född 10/7 1885
   Britas oäkta Viktor Emanuel född 3/1 1888
Eric född 17/12 1861 - död 28/7 1862
Erik född 17/11 1863
Jonas Ersson född 21/9 1872

Landbonden Lars Ersson född 26/9 1854


Om Brita Ersdotter (mf m): Se Thb 58-66 p 531 Inverkar ej på betyget
Den 16/5 1888 dömd av Gefle Rådhusrätt till 4 månaders straffarbete och af  ...  af ... ej absolv (22/11 85) ... för stöld. Ej absolverad (ej fått syndernas förlåtelse av kyrkan)

Brita Ersdotter är ... af Gefle Rådhusrätt för andra resan stöld dömd den 9 jan 1889 till 10 månaders straffarbete och två års förlust av medborgerligt förtroende utöfver strafftiden.

Samma Brita Ersdotter (...) af den 23 oktober 1889 för 3dje resan stöld dömd till starffarbete i ett år och sex månader samt  att i tre (3) år derutöfver vara medborgerligt förtroende förlustig. 
Frigifven den 5/1 1891.

Men det stannade inte med det.


I mittrutan:
Se husförhöret 1882-1891 p 597 (bild ovan)
Enligt Stockholms Rådhusrätts utslag den 8 mars 1892 dömd att hållas för straffarbete för 4de resan stöld ett år samt att vara förlustig medborgerligt förtroende, intill dess tre (3) år förflutit från det hon efter utståndet straff blifvit frigifven. Efter utståndets straff frigifvits den 4 januari 1893. Absolverad å Stockholms Tingsrätt. 4 januari i Kågbo (hos Anders Sjöblom),

I rutan till vänster:
Intagen å Centralfängelset ... stulit ... får ... 3/4 1895 - 8/10 1896. 

Britas ständiga fängelsevistelser gör att familjen i Löfåsen splittras.
Hennes mamma, änkan Carin Jonsdotter flyttar 10/11 1893 för att bli hushållerska åt arbetaren Anders Olsson i Bäck som "talar mycket illa". 
Sonen Erik Johan flyttar 13 år gammal för att bli fosterson 27/11 1895 till en bonde i Westbyggeby. Han tar sig därmed namnet Grandin - vilket kan betyda att hans biologiske far hette så.  
Sonen Viktor Emanuel flyttar 19/11 1894. Han blir fosterson hos Anders Jonasson Sjöblom i Kågbo, Hedesunda. Han kallar sig därmed Viktor Emanuel Sjöblom. 


* Eric Ersson (mf mf) född 21/7 1827 var son till:
Landbonden i Löfåsen Eric Olsson (mf mf f) född 3/6 1794 och
Brita Andersdotter (mf mf m) född 1792.
De hade barnen:
Stina född 8/5 1821
Erik född 21/7 1827 (mf mf) 
Anders född 23/1 1834
Stina
Oäkta son Lars Larsson född 6/4 1848 (drängen Lars Larsson Bolin har erkänt sig vara fader)

**Carin Jonsdotter född 27/7 1834 hette egentligen Catharina (mf mm)
Hon var dotter till dagakarlen Jon Christiansson (mf mm f) i Berg, Hedesunda, och hustrun Karin Andersdotter (mf mm m).

Hedesunda (X) C:8 (1881-1890) Bild 26 (Erik Johan Grandin föds)
Hedesunda (X) AI:26a (1892-1896) Bild 144 / sid 133 Erik Johan Grandin fosterson i Westbyggeby) 

Hedesunda (X) AI:17a (1833-1843) Bild 379 / sid 373 (Erik Olsson m fam)
Hedesunda (X) AI:18b (1843-1847) Bild 171 / sid 402 (Erik Olsson m fam)
Hedesunda (X) AI:19b (1848-1852) Bild 191 / sid 441 (Erik Olsson m fam)
Hedesunda (X) AI:20b (1853-1857) Bild 214 / sid 488 (Erik Olsson m fam)

Hedesunda (X) AI:21b (1858-1866) Bild 223 / sid 531 (Brita m familj i Löfåsen, lägersmål)
Hedesunda (X) AI:22b (1867-1871) Bild 298 / sid 692 (Brita m familj i Löfåsen)
Hedesunda (X) AI:23b (1872-1876) Bild 285 / sid 665 (Brita m familj i Löfåsen)
Hedesunda (X) AI:24c (1877-1881) Bild 43 / sid 609 (Brita m familj i Löfåsen)
Hedesunda (X) AI:25b (1882-1891) Bild 270 / sid 597 (Brita och hennes familj i Löfåsen)
Hedesunda (X) AI:25b (1882-1891) Bild 270 / sid 597 (Brita Ersdotters brott)

Hedesunda (X) AI:26b (1892-1896) Bild 67 / sid 487 (Britas mor blir hushållerska)
Hedesunda (X) AI:26b (1892-1896) Bild 364 / sid 774 (Britas son Viktor blir fosterson)

_______________________________


Salpetersjudaren o bokbindaren Pehr Hedman dä (mm ff mf)
och Lena Pehrsdotter (mm ff mm), deras dotter Lena (mm ff m) och hennes son
Soldaten Pehr Pehrsson Hedman dy (mm ff)Soldaten Per Hedmans födelsenotis 9/4 1811. Han föds alltså oäkta. Föräldrarna är inte gifta. Det står ändå att barnafadern är bondesonen Pehr Andersson i Lindåsen och det finns mycket riktigt en sådan nämligen Pehr Andersson född 1790, son till bonden  Anders Pehrsson född 1765 och Ingeborg Larsdotter född 1766. Det finns en Pehr Hedman bland dopvittnena som visar sig vara barnets morfar.

Modern är "Lena Pehrsdotter ifrån Landa".
Bland husfolket (fattiga, oäkta och ofärdiga) finns följande:

Salpetersjudaren och senare bokbindaren 
Pehr Hedman (mm ff mf) född 1764 ändrat till 1763
Lena Pehrsdlotter (mm ff mm) född 1759
Barn:
1. Lena född 1787 (mm ff m)
2. Pehr född 1789
3. Caisa Maja född 1792
4. Anna Stina född 1795
5. Anders född 1800 - död 31/10 1819 genom drunkning 19 3/4 år gammal.

Dottern Lena (mm ff m)
flyttar 1802 och 1806 till Gävle. Och som så många andra unga flickor råkade hon i olycka. Den 9/4 1811 födde hon sedan den oäckta sonen Pehr Pehrsson som kommer att växa upp hos sina morföräldrar. Och då deras yngste son Anders drunknar blir Pehr enda kvarvarande barnet i avskedade sjudare Hedmans hushåll. Avskedad betyder bara att han slutat.

Morföräldrarna Pehr Hedman och hans hustru blev småningom både fattiga och orkeslösa. De flyttade 1835 till Wahlbo varpå dottersonen Pehr Pehrsson Hedman gifte sig och övertog torpet. Ja, det gick kanske i lite fel ordning förstås. Pehr var dräng i Brunn när han gjorde Brita Olsdotter med barn. Sonen Per föddes alltså oäkta men Pehr tog på sig faderskapet och allt blev frid och fröjd. De gifte sig och fick flera barn och Per blev soldat i Landa, Hedesunda. 

Salpetersjudare var ett yrke vars uppgift bestod i att samla in urinindränkt jord för att kunna ta tillvara salpeter. Salpeter uppkommer när biologiskt material bryts ner i jord och en viktig källa för detta är stalljord.
Gustav Vasas tid började armén allt mer övergå till eldvapen. De laddades med krut, som till 75% innehöll salpeter, som fanns i stor koncentration under ladugårdar. Tidigare hade huvuddelen av det krut som användes inköpts från utlandet, men man såg nu behovet av att storskaligt börja tillverka eget krut i Sverige. Följaktligen förklarades jorden under ladugårdarna för krono regale. Alla bönder (prästerna såg till att ingen blev glömd) tvingades leverera sin ålagda kvot av salpeterjord tillsammans med aska, ved och kol till närmsta sjuderi. Denna skyldighet ersattes 1634 av en salpeterskatt. Salpetersjudarna kom nu istället att själv hämta jorden under böndernas ladugårdar. Salpeterskatten ersattes 1801 av en skyldighet för varje mantal att årligen leverera 1/2 lispund salpeter till staten. 1830 upphörde salpeterskatten helt.


Brita Olsdotter (mm fm) född 30/1 1812 i Hedesunda
hustru till Pehr Pehrsson Hedman dy (mm ff)

Brita var dotter till torparen Olof Nilsson i Bäck och hans hustru Stina Jönsdotter. Familjen i Bäck bland husfolket

Husman o fördelsman
Olof Nilsson (mm fm f) född 1777 - död 25/3 1821 av ett olycksfall 44 år gammal
Christina Jönsdotter (mm fm m) född 1773 - död 19/1 1827 av magplåga 54 år gammal
Barn:
Nils född 1800 okt
Carin född 16/9 1802
Olof 6/11 1804
Pehr född 25/3 1808
Brita född 30/1 1812 (mm fm)
Stina född 23/12 1815

Hedesunda (X) AI:9 (1783-1789) Bild 220 / sid 213 (Pehr Hedman o Lena Pehrsdotter i Landa)
Hedesunda (X) AI:10b (1790-1796) Bild 58 / sid 219 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:11b (1797-1803) Bild 61 / sid 246 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:12 (1804-1810) Bild 232 / sid 230 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:13 (1811-1815) Bild 264 / sid 260 (som ovan, Pehr född 1811)
Hedesunda (X) C:4 (1785-1821) Bild 206 (Pehr Pehrsson Hedman dy född)
Hedesunda (X) C:4 (1785-1821) Bild 210 (Brita Olsdotter född)Hedesunda (X) AI:13 (1811-1815) Bild 218 / sid 214 (Brita Olsdotters familj i Bäck)Hedesunda (X) AI:14b (1816-1820) Bild 23 / sid 226 (som ovan)Hedesunda (X) AI:15b (1821-1828) Bild 25 / sid 236 (som ovan, föräldrarna döda) 
Hedesunda (X) AI:14b (1816-1820) Bild 68 / sid 271 (som ovan)
Hedesunda (X) C:4 (1785-1821) Bild 325 (sonen Anders död, Pehr kallas bokbindare)
Hedesunda (X) AI:15b (1821-1828) Bild 73 / sid 284 (Pehr Hedman o Lena Pehrsdotter i Landa) 
Hedesunda (X) AI:16b (1828-1833) Bild 80 / sid 300 (Pehr fattig och Lena sjuklig)
Hedesunda (X) AI:17b (1833-1843) Bild 81 / sid 306 (Pehr o Lena orkeslösa, flytt till Wahlbo 1835)
Hedesunda (X) AI:17a (1833-1843) Bild 170 / sid 164 (Per Persson som dräng, erkänt faderskap)
Hedesunda (X) AI:17b (1833-1843) Bild 81 / sid 306 (Per Persson Hedman tar över i Landa)

_________________________________Soldat No 50 
Pehr Pehrsson Hedman (mm ff)
och hans son 
Olof Pehrsson Sjöblom (mm f) med familjer

Soldat No 50
Pehr Hedman född 9/4 1811 (mm ff)
Hustru Brita Olsdotter född 30/1 1812 (mm fm) (lägrad före giftermålet)

Barn:
Olof född 20/8 1835 (mm f)
Per Persson född 30/10 1831 (oäkta, föräldrarna ej gifta men Per P Hedman erkände faderskapet)
Olof född 20/8 1835
Erik* född 18/10 1839
Lena född 17/5 1843
Anders född 13/11 1849 tvilling
Lars född 13/11 1849 tvilling
Stina född 24/6 1853

Familjen flyttade 1844 från Landa till Svarta i Hedesunda.

*Sonen o brodern Eric Pehrsson var en tid dräng i Åhlbo. Om honom står därifrån skrivet:
HT 1851 ... för bruk af lifsfarligt vapen, sabbatsbrott och blodvite.
Olof Pehrsson (mm f) flyttade hemifrån 1861 och tog sig då tillnamnet Sjöblom. Han var  några år bosatt i Kungsgården, fjärde roten i Hedesunda och lyckades då åka fast för stöld. Prästen skriver: 


... Hedesunda och Ö Fernebo Tingslags Häradsrätts utslag den 14/6 1866 för 1:sta resan stöld dömd att undergå straffarbete i sex månader och vara medborgerligt förtroende förlustig i fem år. 

Olof Pehrsson Sjöblom fortsätter som dagkarl i Kungsgården tills han gifter sig 23/1 1870 och flyttar hem till föräldrarna med sin lilla nya familj. 
Dagkarlen Olof Pehrsson Sjöblom född 20/8 1835 Bosatt i Svarta, HedesundaHustrun, fd pigan Johanna Pehrsdotter född 8/5 1843 i Ö Wåhla, Westerås län - dödDe gifte sig 23/1 1870 
Johanna hade sin snart tvåårige, oäkte son Anders Petter Andersson född 10/3 1868 i Östra Wåhla med sig i boet. Det innebär inte att Olof inte var far till barnet. Oäkta betyder bara att föräldrarna inte var gifta. Johanna dör dessvärre den 10/7 1872 i Hedesunda. Hon blev bara 29 år 2 månader och 2 dagar gammal. Ingen dödsorsak angiven.
Hushållet såg ut så här: 
Afskedade soldaten Pehr Hedman född 9/4 1811 - död den 30/1 1879 ingen dödsorsak angiven. Han blev 67 år 9 mån 21 dagar gammal. 
Hustru Brita Olsdotter född 30/1 1812 - död 20/4 1880 av gulsot.

Barn:
Lena född 17/5 1843 döfstum - död 4/12 1878 av lungsot 35 år 6 månader 17 dagar gammal.
Anders född 13/11 1849 tvilling 
Lars född 13/11 1849 tvilling 
Stina född 24/11 1853
Stinas oäkta son Per född 5/9 1876

I nästa husförhörslängd har dottern Stina kommit hem med en oäkta son, Pehr född 5/9 1876 och sonen kallas arbetskarl Lars Hedman. 

Hedesunda (X) C:4 (1785-1821) Bild 206 (Per Hedmans födelse 1811)
Hedesunda (X) AI:13 (1811-1815) Bild 312 / sid 308 (Per Hedmans far o farfar i Lindåsen)
Hedesunda (X) C:4 (1785-1821) Bild 210 (Brita Olsdotter föds i Bäck)

Hedesunda (X) AI:17a (1833-1843) Bild 299 / sid 293 (Soldat Hedman med familj i Landa)
Hedesunda (X) AI:18b (1843-1847) Bild 82 / sid 313 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:18a (1843-1847) Bild 76 / sid 70 (Soldat Hedman med familj till Svarta)
Hedesunda (X) AI:19a (1848-1852) Bild 86 / sid 74 (Soldat Hedman m fam i Svarta)
Hedesunda (X) AI:20a (1853-1857) Bild 94 / sid 82 (som ovan) 

Hedesunda (X) AI:21a (1858-1866) Bild 90 / sid 86 (Soldat Hedman med familj)
Hedesunda (X) AI:21a (1858-1866) Bild 16 / sid 12 (Sonen Erik dräng i Åhlbo, livsfarligt vapen)
Hedesunda (X) AI:22a (1867-1871) Bild 112 / sid 103 (Hedmans i Svarta)
Hedesunda (X) AI:23a (1872-1876) Bild 106 / sid 101 (Hedmans och Sjöbloms familjer) 


Hedesunda (X) AI:24a (1877-1881) Bild 104 / sid 100 (Hedmans och Sjöbloms i Svarta)

_______________________


Son: 
Dagkarlen, jordbruksarbetaren o fiskaren
Olof Pehrsson Sjöblom 
(mm f)

Dagkarlen, jordbruksarbetaren o fiskaren
Olof Pehrsson Sjöblom (mm f) född 20/8 1835. Gift 23/1 1870

Hustru I fd pigan Johanna Pehrsdotter född 8/5 1843 i Ö Våhla, Westerås län - död 10/7 1872
Hennes oäkta son Anders Petter Andersson född 10/3 1868

Sonen Olof Pehrsson Sjöblom (mm f) har gift om sig 21/11 1874 med Greta Kihlström (mm m) - som också har barn i bagaget - och bildat familj på nytt. Den såg ut så här:

Hustru II Margreta "Greta" Kihlström

Olof Pehrsson Sjöblom (mm f) född 20/8 1835 - död 4/10 1901 av öronsjukdom
Margreta "Greta" Kihlström (mm m) född 23/5 1841 - död 4/1 1910 av slag?
(Se särskilt avsnitt Kihlström nedan)(Ständigt fel födelsedatum 27/5 i hfl)
1:a hustruns oäkta son: Anders Petter Andersson född 10/3 1868
2:a hustruns son: Anders född 9/8 1868
2:a hustruns dotter: Anna Sophia född i oktober 1872

Gemensamma barn:
1. Olof född 11/6 1875 fiskare
2. Christina Mathilda född 28/1 1877 - död 2/1 1880 av difteri 2 år 11 månader och 4 dagar gammal.
3. Per född 19/11 1878 - död 7/1 1880 av difteri 1 år 1 månad och 18 dagar gammal.
4. Stina född 1/11 1880 Piga (mm)
5. Carl född 1/5 1883 f.v. korporal o jernvägsarbetare stamanställd
6. Rickard född 7/2 1886 - död 7/12 1886 av difteri 10 månader gammal

De äldsta styvbarnen skickades iväg när de var tio år gamla 1878.
Anders Petter Andersson flyttade till Sundby och barnhemsföreståndarinnan Johanna Margareta Haglund där han blev kvar tills han var 13 år då han fick flytta till en familj i Byn och bo bland drängarna.
Anders Andersson fick flytta till sin morbror, trumslagaren No 51 Olof Kihlström, och hans hustru Maria Sofia Mobäck i Brunn, Hedesunda där han blev fosterson. Se särskilt avsnitt Kihlström nedan.

På mindre än ett och ett halvt år - från 4/12 1878 till 20/4 1880 - förlorade Olof Pehrsson Sjöblom sina båda föräldrar, en syster och två små barn. Några år senare förlorade de ännu ett barn. Det var nog ingen vidare tid helt enkelt. Av sex barn överlevde tre barndomen.


Sonen Olof

Af Gestriklands Östra Tingslags Rådhusrätt den 1 December 1892 dömd att för otukt med djur undergå straffarbete i 4 månader. Tycks ha gjort värnplikten 1896. 

Det gick nog ganska bra för Olof ändå. Han blev fiskare och gifte sig med Maria Wilhelmina Öström född 3/6 1882. De fick tre barn och bodde i Ålbo No 2 i Hedesunda där modern Margreta Kihlström bodde som änka och där hon småningom dog 1910. Kanske fick han ett arv efter mor sin eller om hustrun hade pengar för Olof blev ägare till Udden under Ålbo No 1 dit familjen flyttade den 15/3 1911. Där dog Olofs fru av lungsot 18/7 1914 bara ett halvår efter yngste sonens födelse. 

Tre år senare, den 25/9 1917, flyttar hushållerskan Hulda Kristina Andersson född 1/1 1878 i Folkarna in. Hon blir småningom gravid och föder dottern Eva Kristina Sjöblom den 23/9 1920 i Hedesunda som Olof erkände sig vara far till.  

Fiskaren Olof Sjöblom (se ovan, ej relevant här) har erkänt sig vara barnets fader inför A Sillen och P Sjölund i okt 1920.


Hedesunda (X) AI:21a (1858-1866) Bild 98 / sid 94 (Olof Sjöblom dagkarl Kungsgården o om stöld)
Hedesunda (X) AI:22a (1867-1871) Bild 123 / sid 114 (Olof Pehrsson Sjöblom dagk Kungsgården)
Hedesunda (X) AI:22a (1867-1871) Bild 112 / sid 103 (Sjöblom med första hustrun o hennes oä son)
Hedesunda (X) F:1 (1862-1889) Bild 43 (hustrun Johanna dör)
Hedesunda (X) AI:23a (1872-1876) Bild 106 / sid 101 (Hedmans och Sjöbloms familjer) 
Hedesunda (X) AI:24a (1877-1881) Bild 104 / sid 100 (Hedmans och Sjöbloms i Svarta)
Hedesunda (X) AI:24a (1877-1881) Bild 124 / sid 120 (styvsonen Anders Petter A)Hedesunda (X) AI:24a (1877-1881) Bild 175 / sid 171 (styvsonen Anders Petter A)Hedesunda (X) AI:24a (1877-1881) Bild 311 / sid 307 (styvsonen Anders Andersson)
Hedesunda (X) F:1 (1862-1889) Bild 70 (soldatdottern Lena Persdotter i Svarta död)Hedesunda (X) F:1 (1862-1889) Bild 72 (afsk soldaten Per Hedman i Svarta död) Hedesunda (X) F:1 (1862-1889) Bild 79 (Per Hedmans enka död) Hedesunda (X) F:1 (1862-1889) Bild 78 (Sjöbloms barn Christina o Per döda i difteri) Hedesunda (X) F:1 (1862-1889) Bild 114 (Olof P Sjöbloms son Rickard död i difteri
Hedesunda (X) AI:25a (1882-1891) Bild 100 / sid 92 (Sjöbloms familj)
Hedesunda (X) AI:26a (1892-1896) Bild 111 / sid 100 (Sjöbloms familj, otukt med djur)
Hedesunda (X) AIIa:1a (1897-1909) Bild 1210 / sid 109 (Sjöbloms familj)
Hedesunda (X) AIIa:2a (1910-1922) Bild 440 / sid 21 (arbetareänkan Greta Kihlström i Ålbo No 2)
Hedesunda (X) F:3 (1895-1911) Bild 690 / sid 63 (Olof Sjöblom död)
Hedesunda (X) F:3 (1895-1911) Bild 1390 / sid 133 (Greta Kihlström död)
Hedesunda (X) AIIa:2a (1910-1922) Bild 440 / sid 21 (sonen Olofs familj i Ålbo No 2)Hedesunda (X) F:4 (1912-1940) Bild 300 / sid 18 (sonen Olofs hustru död)Hedesunda (X) AIIa:2a (1910-1922) Bild 680 / sid 45 (Sonen Olof erkänner faderskap)
_______________________

Familjen KihlströmMargreta "Greta" Kilström (mm m) var dotter till Trumslagaren Olof Kilström (mm mf) och hans hustru Kristina "Stina" Olsdotter (mm mm) i Brunn, Hedesunda.
Hon var född 23/5 1841 men felaktigt datum (27/5) följer henne genom kyrkoböckerna.
Hennes familj:

Trumslagare No 62
Olof Kihlström född 26/7 1798 (Gralialist 1853) - död 66 år gammal 8/2 1865 ingen orsak angiven
Stina Olsdotter född 1802 - död 87 år gammal den 30/6 1889 av ålderdomssvaghet.

Barn:
Olof Kihlström född 18/12 1827 (Trumslagare No 51)
Stina född 23/2 1832
Karin född 7/10 1834
Abraham född 19/9 1837 (Trumslagare No 27)
Margareta (Greta) född 23/5 1841 (mm m)
("Ärlig" Gifter sig med Olof Persson Sjöblom 1874, se ovan)

Gretas oäkta barn:
Stina född 1/12 1865 - död 9/6 1866 bara 6 mån 8 dagar gammal, ingen orsak angiven
Anders född 9/8 1868 (blev fosterson hos sin morbror, trumslagaren Olof Kihlström i Brunn.
Anna Sophia född 10/1 1872


Anm
Drängen Lars Petter Hedqvist (Ström) född 8/11 1845.
"Har i Dagkarlen Pehr Erssons i Kungsgården och dräng Fredrik Fredrikssons i Prästgårdens närvaro erkänt sig vara fader till Trumslagardottern Greta Olsdotters oäkta dotter Stina i Brunn."


Hedesunda (X) C:5 (1822-1861) Bild 128 (Margreta Kilström föds)
Hedesunda (X) AI:17b (1833-1843) Bild 428 / sid 193 (Trumslagare Kihlströms familj i Brunn)
Hedesunda (X) AI:18a (1843-1847) Bild 205 / sid 199 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:19a (1848-1852) Bild 225 / sid 213 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:20a (1853-1857) Bild 246 / sid 234 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:21a (1858-1866) Bild 273 / sid 269 (som ovan, Olof Kihlström död, Greta oä dtr)
Hedesunda (X) AI:22a (1867-1871) Bild 348 / sid 339 (trumslagarenkan med familj)
Hedesunda (X) AI:23a (1872-1876) Bild 344 / sid 339 (som ovan)
Hedesunda (X) AI:24a (1877-1881) Bild 311 / sid 307 (änkan, bröderna o sonen i Brunn)
Hedesunda (X) AI:25a (1882-1891) Bild 305 / sid 297 (änkan Stina Olsdtr död)

Hedesunda (X) AI:20a (1853-1857) Bild 105 / sid 93 (Greta piga i Sundby 1856)
Hedesunda (X) AI:20a (1853-1857) Bild 79 / sid 67 (Greta piga i Oppåker)
Hedesunda (X) AI:21a (1858-1866) Bild 74 / sid 70 (faderskapserkännande)OBS!
Jag hittar inga av dina soldater i Centrala Soldatregistret. Det innebär att man får vända sig till Krigsarkivet för att få ytterligare information.

Det finns inga domböcker för Hedesunda på Arkiv Digital. Kontakta Riksarkivet eller respektive domstol för att få tillgång till aktuella domar.

OBS!
Det står sällan eller aldrig födelseort i Hedesundas husförhörslängder och församlingsböcker. Man kan därför utgå från de allihop är födda i Hedesunda om inget annat anges.

OBS!
att man kan komma längre. Jag måste emellertid sluta här.

Reservation för läs- och skrivfel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar